Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Magdalena ROHANOVÁ. Nekróza podkožního tuku novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 306. ISSN 1213-0494.
   Název anglicky: Newborn´s necrosis of subcutaneous fat
   Pediatrie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: subcutaneous fat necrosis; newborn; hypercalcemia
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 23. 3. 2018 11:37.

  2015

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSTNEROVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Dan WECHSLER, Martin FIALA, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno. Neonatologické listy. 2015, roč. 21, č. 1, s. 28-30. ISSN 1211-1600.

   Recenzováno: ano

   Změnila: MUDr. Olga Košková, Ph.D., učo 136078. Změněno: 6. 2. 2017 21:14.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka MIČÍNOVÁ SÁBLÍKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015, roč. 16, č. 2, s. 113-113. ISSN 1213-0494.
   Název česky: Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální
   Název anglicky: Newborn - normal and abnormal sign
   Pediatrie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: newbor, Halban´s sign, cystic fibrosis
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., učo 2360. Změněno: 25. 5. 2015 09:03.
  3. ELSTNEROVÁ, Lia, Linda SKUTKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.
   Změnila: MUDr. Linda Skutková, Ph.D., učo 101537. Změněno: 26. 7. 2015 14:09.
  4. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Zdeňka RÁČILOVÁ, Tomáš KADLČÍK, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Skrotální hematom - neobvyklý příznak krvácení do nadledvin. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 1, s. 42-44. ISSN 1213-0494.
   Název anglicky: Scrotal hematoma - an unusual sign of adrenal hemorrhage
   RIV/00216224:14110/15:00082608 Článek v odborném periodiku. Pediatrie. čeština. Česká republika.
   Doležel, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jimramovský, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Ráčilová, Zdeňka (203 Česká republika, domácí) -- Kadlčík, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Rohanová, Magdalena (203 Česká republika, domácí) -- Skutková, Linda (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: scrotal hematoma; adrenal hemorrhage; ultrasonography; newborn
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 26. 3. 2015 15:16.

  2014

  1. ROHANOVÁ, Magdalena, Aleš DVOŘÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Effect of anthracycline therapy on the circadian rhythm of blood pressure studied by cosinor analysis. In 23rd Meeting European Society for Pediatric Clinical Research. 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
   Název česky: Vliv terapie antracykliny na cirkadiánní rytmus krevního tlaku studovaný metodou kosínorovy analýzy
   Název anglicky: Effect of anthracycline therapy on the circadian rhythm of blood pressure studied by cosinor analysis
   Fyziologie. angličtina. Slovinsko.
   Klíčová slova anglicky: anthracycline, blood pressure, circadian rhythm, cosinor analysis
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., učo 2702. Změněno: 27. 1. 2015 16:56.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. In Alan Murray. Computing in Cardiology Conference, 2014. New York: IEEE, 2014, s. 301-304. ISBN 978-1-4799-4346-3.
   RIV/00216224:14110/14:00079035 Stať ve sborníku. Fyziologie. angličtina. Spojené státy.
   Závodná, Eva (203 Česká republika, garant, domácí) -- Nováková, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Rohanová, Magdalena (203 Česká republika, domácí) -- Šťastná, Jana (203 Česká republika, domácí) -- Honzíková, Nataša (203 Česká republika, domácí) -- Hrstková, Hana (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: HEART-RATE-VARIABILITY; BAROREFLEX SENSITIVITY; SPECTRAL-ANALYSIS; NEUROPATHY; MORTALITY; CHILDREN; HUMANS; RISK; RATS

   Změnil: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Změněno: 15. 2. 2019 00:10.
  3. DOLEŽEL, Zdeněk, Barbora ŠPIČÁKOVÁ, Linda SKUTKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Nepřehlédnutelné odchylky. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 1, s. 49. ISSN 1803-5892.
   URL
   Název česky: Nepřehlédnutelné odchylky

   Změnila: MUDr. Linda Skutková, Ph.D., učo 101537. Změněno: 26. 7. 2015 13:05.
  4. ROHANOVÁ, Magdalena, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny v oběhové soustavě u dětí s diabetes mellitus 1. typu. In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2014. ISSN 0069-2328.
   Název česky: Změny v oběhové soustavě u dětí s diabetes mellitus 1. typu
   Název anglicky: Changes in circulation in children with diabetes mellitus type 1
   Fyziologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus, children, circulation
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., učo 2702. Změněno: 2. 2. 2015 07:51.
  5. TICHÁ, Petra, Hana ČERNÁ, Jan TRUBAČÍK, Magdalena ROHANOVÁ a Veronika FIAMOLI. Život ohrožující extrakraniální krvácení u novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 6, s. 363-364. ISSN 1213-0494.
   Název anglicky: Life-threatening extracranial hemorrhage in the newborn
   RIV/00216224:14110/14:00078979 Článek v odborném periodiku. Pediatrie. čeština. Česká republika.
   Tichá, Petra (203 Česká republika, garant) -- Černá, Hana (203 Česká republika) -- Trubačík, Jan (203 Česká republika) -- Rohanová, Magdalena (203 Česká republika, domácí) -- Fiamoli, Veronika (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: birth injury; subgaleal hemorrhage; hemorrhagic shock; Haemophilia A; Factor VIII

   Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 6. 2. 2015 20:31.

  2013

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Eva KOCÁNOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Zuzana STRAŠÁKOVÁ. (Ne)známá vaskulitida. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 261. ISSN 1213-0494.
   Pediatrie. čeština. Česká republika.
   Recenzováno: ano

   Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 14. 2. 2014 10:52.
  2. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny krátkodobé regulace krevního tlaku a parametrů hodnotících vlastnosti cévní stěny u mladých diabetiků 1. typu. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina. 2013.
   Název anglicky: Changes in short-time regulation of blood pressure and parameters of properties of blood-vessel wall in young diabetics type 1
   Fyziologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: pulse wave; baroreflex; diabetes mellitus 1
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., učo 2702. Změněno: 18. 2. 2014 09:02.

  2012

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Anna PETROVÁ a Matej PEKAŘ. Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu. In X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.
   Název česky: Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu
   Název anglicky: The relationship between the left ventricule ejection fraction and pulse wave velocity in young 1 type-diabetic patients
   Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: ejection fraction; pulse wave velocity; type 1 diabetes mellitus ; children
   Druh účasti: aktivní účast
   Recenzováno: ano

   Změnila: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., učo 2702. Změněno: 24. 1. 2013 16:25.
Zobrazeno: 13. 7. 2024 08:13