Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GALÁŽ, Zoltán, Ján MUCHA, Vojtěch ZVONČÁK, Jiří MEKYSKA, Zdeněk SMÉKAL, Katarína ŠAFÁROVÁ, Anežka ONDRÁČKOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Jiřina BEDNÁŘOVÁ a Marcos FAUNDEZ-ZANUY. Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children. IEEE Access. USA: IEEE Xplore Digital Library, 2020, roč. 8, June, s. 112883-112897. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3003214.
 2. MUCHA, Ján, Jiří MEKYSKA, Zoltán GALÁŽ, Marcos FAUNDEZ-ZANUY, Vojtěch ZVONČÁK, Katarína ŠAFÁROVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Jiřina BEDNÁŘOVÁ a Zdeněk SMÉKAL. Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in Assessment of Graphomotor Difficulties. IEEE Access. USA: IEEE Xplore Digital Library, 2020, roč. 8, prosinec, s. 1-11. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3042591.
 3. ŠAFÁROVÁ, Katarína, Jiří MEKYSKA, Vojtěch ZVONČÁK, Zoltán GALÁŽ, Pavlína FRANCOVÁ, Barbora ČECHOVÁ, Barbora LOSENICKÁ, Zdeněk SMÉKAL, Tomáš URBÁNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Sara ROSENBLUM. Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children With Handwriting Issues. Frontiers in Psychology. Lausanne (Switzerland): Frontiers Media, 2020, roč. 10, leden, s. 1-12. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.02937.
 4. 2019

 5. MEKYSKA, Jiří, Zoltan GALÁŽ, Katarína ŠAFÁROVÁ, Vojtěch ZVONČÁK, Jan MUCHA, Zdeněk SMÉKAL, Anežka ONDRÁČKOVÁ, Tomáš URBÁNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Jiřina BEDNÁŘOVÁ a Marcos FAÚNDEZ-ZANUY. Computerised Assessment of Graphomotor Difficulties in a Cohort of School-aged Children. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Dublin, Irsko: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-72815-763-4. doi:10.1109/ICUMT48472.2019.8970767.
 6. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER, Dalibor KUČERA a Petra HOFFMANNOVÁ. Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2019, roč. 10, MAR 18 2019, s. 1-11. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.00513.
 7. 2018

 8. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER a Justýna FRANKOVÁ. Odraz osobnosti v textu – projevy deprese. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 201-243, 44 s. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9.
 9. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER a Justýna FRANKOVÁ. Odraz osobnosti v textu – rysy modelu Big Five. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 173-200. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9.
 10. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management. 2018, roč. 2018, č. 12, s. 23-30. ISSN 1179-1578. doi:10.2147/PRBM.S173692.
 11. HOFFMANNOVÁ, Petra a Jana Marie HAVIGEROVÁ. The text-based detection of the risk of depression. In Basel Winter School on Leadership and Professional Skills, Universitäre Psychiatrische Kliniken. 2018.
 12. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vymezení základních pojmů. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2018. s. 11-14. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9.
 13. 2017

 14. NĚMEČKOVÁ, Marie a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Long-term fatigue and depressivity in elite chess players, athletes and non-athlete adolescents. In 8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Lisbon. 2017.
 15. 2016

 16. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Kern LAURENCE. Association of Health-Related Behavior and Optimism with Mental Health among Czech and French university students. In Rostoharjevi dnevi, 2.-3.12.2016, Ljubljana. 2016.
 17. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 18. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 19. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. In SGEM 2016, BK 1: Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings, Vol I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 313-320. ISBN 978-619-7105-70-4. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S01.041.
 20. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 140-148. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.15.
 21. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Alena PUČELÍKOVÁ. Zdraví a chování se zdravím související. In Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 35-62. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2.
 22. 2015

 23. HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Člen hodnotícího panelu společenských a humanitních věd (P407). Hodnotící panel GAČR P407, 2015 - 2018.
 24. HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning. USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, s. 1-20. ISSN 2327-7939.
 25. BUREŠOVÁ, Iva a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research. USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, s. 159-165. ISSN 2327-6150. doi:10.12691/education-3-2-8.
 26. 2014

 27. HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning. 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73, 10 s. ISSN 2327-7939.
 28. 2013

 29. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. s. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7.
 30. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6.
 31. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-10. ISBN 978-80-210-6575-8.
 32. 2012

 33. BUREŠOVÁ, Iva, Alan STEINHÄUSEL a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Computer gaming and risk behaviour in adolescence: A Pilot Study. In Bekirogullari, Z. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION & EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (ICEEPSY 2012) Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Istanbul, TURKEY: SciVerse ScienceDirect, 2012. s. 247-255.
 34. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In 1. Konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 23.-24. květen 2012. 2012.
 35. 2011

 36. KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Grafometrie jako diagnostická metoda. In Bartošová, K., Čeňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. Sborník příspěvků 14. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011. s. 152-156. ISBN 978-80-263-0029-8.
 37. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011, roč. 2011, 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1802-8853.
 38. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrický přístup ve studiu psychologie rukopisu. In Kondášův den 2011. 2011.
 39. KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Využití grafometrie v psychologické diagnostice. In Dolejš, M. et al. PhD existence I, Česko-slovenská psychologická konference. 2011. vyd. Olomouc: UPOL v Olomouci, 2011. s. 269-275. ISBN 978-80-244-2858-1.
 40. 2010

 41. KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Iva STUCHLÍKOVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu ve výzkumu PORP. In Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků. Brno: PsÚ AV ČR, v.v.i., 2010. s. 199-205. ISBN 978-80-86174-15-0.
 42. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. In 15th European Conference on Personality. 2010.
 43. 2009

 44. KUČERA, Dalibor a Jana HAVIGEROVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. In Sociální procesy a osobnost 2009. 2009.
 45. 2003

 46. PETŘÍKOVÁ, Jana. Jak získat optimálního partnera. Assessment centrum pro studenty FF MU. 2003.
 47. PETŘÍKOVÁ, Jana. Mobilní telefonie - sledování rozdílů mezi potencionálně závislými a nezávislými uživateli mobilních telefonů. In Sociální procesy a osobnost 2003. VI. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 229-237. ISBN 80-86633-09-8.
 48. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologické a sociální aspekty užívání mobilních telefonů - vybrané aktuální poznatky. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada psychologická P 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 75-100, 25 s. ISBN 80-210-3130-1.
 49. PETŘÍKOVÁ, Jana. Typologie uživatelů mobilních telefonů. In Psychologické dni 2003: Práca a jej kontexty. 1. vyd. Trenčín, 2003.
 50. 2002

 51. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46. ISBN 80-210-2832-7.
 52. PETŘÍKOVÁ, Jana a Zuzana HRUBÁ. Znaky extraverze a introverze v rukopisu. In Konference Sociální procesy a osobnost 2002. 1. vyd. 2002.
 53. 2001

 54. PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Jedinec v krizi. In Konference Sociální procesy a osobnost 2001. 1. vyd. 2001.
 55. PETŘÍKOVÁ, Jana. Postoj majoritní společnosti ke sluchově postiženým a jeho odraz v terminologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3.
 56. PETŘÍKOVÁ, Jana Marie a David ŠTĚPÁNEK. Sebevražda - příznak krize. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 55-64. ISBN 80-210-2588-3.
 57. 1999

 58. PETŘÍKOVÁ, Jana. Odraz temperamentu v rukopisu. In Sociální procesy a osobnost. Brno, MU: Masarykova univerzita, 1999. s. 116-126. ISBN 80-210-228-0.
 59. 1998

 60. PETŘÍKOVÁ, Jana a Mojmír SVOBODA. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 37-55. ISSN 1211-3522.
 61. PETŘÍKOVÁ, Jana. Grafologie - mýtus a realita. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 123-139. ISSN 1211-3522.
 62. PETŘÍKOVÁ, Jana a David ŠTĚPÁNEK. Média - prostředky transferu informací. 1. vyd. Brno: FF MU Brno, 1998. 48 s. ISBN 80-210-1992-1.
 63. 1997

 64. PETŘÍKOVÁ, Jana. Kognitivní zpracování televizního násilí u studentů VŠ v kontextu problematiky agrese a médií. 1997. 121 s., [2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2021 05:18