Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. BARNOVÁ, Eva, Lukáš MÁSILKO, Iva OULEHLOVÁ, Ilja RAJDOVÁ a Miroslav ZÍTKO. Studenti se specifickými nároky ve výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
  2. 2008

  3. RAJDOVÁ, Ilja a Lucie ŠTEFKOVÁ. Výuka a testování jazykových kompetencí v případě sluchově postižených. In Pro plný život. Sborník mezinárnodní konference věnované problematice pomoci sluchově postiženým studentům v přípravě a vlastním studiu na vysoké škole. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 71-76. ISBN 978-80-7368-437-2.
  4. 2006

  5. PEŇÁZ, Petr, Rita Chalmers COLLINS, Vladislav JANKOVÝCH, Lucie KASTNEROVÁ a Ilja RAJDOVÁ. Studie k realizaci strukturované písemné práce žáků se specifickými nároky v rámci maturitní zkoušky zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, 2006. 25 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 11:00