Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. OŠMERA, Radim. Aktivizační prostředky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. 2019.
  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 23. 2. 2020 19:45.
 2. OŠMERA, Radim. České palatály ve vietnamském provedení. 2019.
  Název anglicky: Czech palatals in Vietnamese design
  RIV: Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: czech for foriegners; phonetics

  Změnil: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, učo 75006. Změněno: 28. 2. 2020 13:45.
 3. OŠMERA, Radim. Didaktika psaní češtiny pro cizince. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. 1. vyd. Praha: AUČCJ, 2019. s. 175-188, 12 s. ISBN 978-80-7470-238-9.
  Název česky: Didaktika psaní češtiny pro cizince

  Klíčová slova anglicky: czech for foriegners, writing
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 23. 2. 2020 19:47.
 4. OŠMERA, Radim. Jak v ústech dírku ucpati a při tom lépe mluviti aneb Metody fonologicko-fonetického výzkumu a praxe. In Doktorandská konference studentů Pedagogické fakulty MU. 2019.
  Název česky: Jak v ústech dírku ucpati a při tom lépe mluviti aneb Metody fonologicko-fonetického výzkumu a praxe.
  Název anglicky: How not to plug up the mouth and nevertheless better to speak or Methodology of phonological and phonetic research
  RIV: Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech for foriegners; Czech for non-native speakers; phonetics; phonology; pronounciation; non-native speaker
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 6. 4. 2020 14:34.
 5. OŠMERA, Radim. Logopedické minimum pro lektory češtiny jako cizího jazyka. 2019.

  Klíčová slova anglicky: czech for foriegners, phonetics,

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 23. 2. 2020 19:44.
 6. Název česky: Variantnost v onymii a dialektech
  Název anglicky: Variation of the Proper Nouns and in the Dialects
  RIV: Uspořádání konference. čeština. Česká republika.
  Kolářová, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Svobodová, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Rozbořilová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Žvaková, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Žižková, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Veřmiřovský, Adam (203 Česká republika, domácí) -- Ošmera, Radim (203 Česká republika, domácí) -- Kroča, David (203 Česká republika, domácí) -- Lollok, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Tušková, Jana Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: onomastics; proper nouns; nominative and communicative variants of the proper nouns; proper nouns in the literary texts; standardization; dialects; regional variants

  Změnila: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., učo 2019. Změněno: 9. 3. 2020 21:58.
 7. OŠMERA, Radim. VÝUKA BEZ MEDIAČNÍHO JAZYKA. In Výuka azylantů a osob s mezinárodní doplňkovou ochranou - Zkušenosti z let 2011–2015. 1. vyd. : AUČCJ, 2019. s. 39-53, 14 s. ISBN 978-80-270-5472-5.
  URL
  Název česky: VÝUKA BEZ MEDIAČNÍHO JAZYKA

  Klíčová slova anglicky: czech for foriegners, without the third language

  Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 23. 2. 2020 19:48.
 8. OŠMERA, Radim. Zvuková stránka češtiny nerodilých mluvčích. In NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK.. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno, 76 s. 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 18-25, 8 s. ISBN 978-80-210-9424-6.
  URL
  Název česky: Zvuková stránka češtiny nerodilých mluvčích
  Název anglicky: Czech language sound system used by its non native speakers
  RIV: Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: czech for foriegners; phonetics
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 17. 3. 2020 16:09.
 9. 2015

 10. OŠMERA, Radim. Trochu iritující zábava. In Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015. 1 s. ISSN 1211-9938.
  URL
  Název anglicky: Review of The Book Igor Malijevský: Měsíc nad řekou Tejo
  RIV/00216224:14210/15:00086256 Popularizační texty a aktivity. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Review of The Book Igor Malijevský; Měsíc nad řekou Tejo

  CHYBA! Není zadán hlavní obor výsledku.
  Změnil: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera, učo 75006. Změněno: 29. 3. 2016 09:56.
 11. 2011

 12. OŠMERA, Radim. Nicholls, David: Jeden den. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2011. 2 s. Host, roč. 27, č. 6, s. 62-63. ISSN 1211-9938.
  Název anglicky: Nicholls, David: One day
  RIV/00216224:14210/11:00064145 Přehledové a vzdělávací texty. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: novel; prose; story; literature

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 15. 4. 2013 08:06.
 13. OŠMERA, Radim. Razlikite vo načinot na naracia vo češkata i makedonskata proza. Spektar : spisanie za literaturna nauka, Skopje: Institut za makedonska literatura, 2011, Neuveden, č. 58, s. 661-668. ISSN 0352-2423.
  URL
  Název anglicky: Differences in the way of narration in the Czech and Macedonian Literature
  RIV/00216224:14210/11:00063185 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. makedonština. Makedonie, bývalá jugoslávská republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: novel; prose; narrative story; literature

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 4. 2013 17:16.
 14. OŠMERA, Radim. Teorie Umění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 2 s. Aluze.cz, č. 1, s. 70-72. ISSN 1803-3784.
  Název anglicky: Theory Art
  RIV/00216224:14210/11:00064146 Přehledové a vzdělávací texty. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: review; theory

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 15. 4. 2013 08:07.
 15. 2009

 16. OŠMERA, Radim. Greenslade, David: Keltský kotel. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2009. 2 s. Host, roč. 25, č. 2, s. 75-76. ISSN 1211-9938.
  Název anglicky: Greenslade, David: Keltský kotel
  RIV/00216224:14210/09:00064144 Přehledové a vzdělávací texty. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: novel; prose; story; literature

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 15. 4. 2013 08:09.
 17. 2008

 18. OŠMERA, Radim. Navzdory času. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2008. 2 s. Host, roč. 24, č. 5, s. 22-23. ISSN 1211-9938.
  Název česky: Navzdory času
  Název anglicky: Despite the time
  RIV/00216224:14210/08:00064143 Přehledové a vzdělávací texty. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Ošmera, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: reviewer; interview

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 15. 4. 2013 08:10.
 19. 2005

 20. AWADOVÁ, Linda, Kateřina ŘÍHOVÁ a Radim OŠMERA. Setkání bohemistů Cikháj 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3929-9.
  Název anglicky: Bohemists' Meeting Cikháj 2005

  Klíčová slova anglicky: Bohemists, meeting, linguistics, literature

  Změnila: Mgr. Linda Doleží, Ph.D., učo 14227. Změněno: 24. 11. 2013 19:05.
Zobrazeno: 6. 4. 2020 14:58