Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. NECHUTOVÁ, Jana, Jana MALÁ, Libor ŠVANDA, Lucie MAZALOVÁ a Soňa HUDÍKOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Vydání první. Brno: Masarykova Univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 2. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9324-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
 3. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 4. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 5. 2018

 6. LUKŠOVÁ, Zuzana a Soňa HUDÍKOVÁ. Boemi cruentis adhuc ensibus ad eukaristiam accedentes: Češi v Diariu Thomase Ebendorfera. In Město jako pevnost. Válka, městské komunity a společnost od pozdního středověku do raného novověku (1438–1648), 26.–27. září 2018, Tábor. 2018.
 7. HUDÍKOVÁ, Soňa a Jana MALÁ. Tractatus De matrimonio ad Robertum. Graeco-Latina Brunensia. Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 49-63. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2018-1-4.
 8. 2016

 9. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
 10. 2015

 11. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Csiba, Stephanus (2011). Tyrnavia nascens (Štefán Čiba: Zrod Trnavy). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 2 s. Graeco-Latina Brunensia, roč. 20, č. 2, s. 201-202. ISSN 1803-7402.
 12. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Formulářová sbírka Formularius epistolarum cum exposicione rhetoricali. In XXIII. setkání doktorandů a mladých badatelů, Praha, 10. března 2015. 2015.
 13. 2014

 14. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Ars dictaminis im Mittelalter und in der Gegenwart. In Sapiens Ubique Civis II, Faculty of Arts, University of Szeged, 27-29 August 2014, Szeged, Maďarsko. 2014.
 15. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Die Briefform in dem Briefsteller ‘Formularius epistolarum’. In Laetae segetes IV, Masarkova univerzita, 19-21 November 2014, Brno, Česká republika. 2014.
 16. 2013

 17. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Formularius epistolarum a kodex IX-E-4. In Workshop studentů doktorských studií na ÚKS. 2013.
 18. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Kommentare in dem Briefsteller Formularius epistolarum. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 213-222. ISSN 1803-7402.
 19. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. (Rez.) Riché, Pierre; Verger, Jacques. Učitelé a žáci ve středověku. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2011. 270 s. Kulturní historie. ISBN 978-80-7429-028-2. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 3 s. Graeco Latina Brunensia 18/1, 2013, s. 233-235. ISSN 1803-7402.
 20. 2012

 21. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Kommentare in dem Briefsteller Formularius epistolarum. In Laetae segetes III, Brno, 13-16 November 2012. 2012.
 22. 2011

 23. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Formularius epistolarum a jeho struktura. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011.
 24. 2010

 25. ŽÁKOVSKÁ, Soňa. Poetika středověké poetiky. In Poetický Cikháj v Brně. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 17:42