Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parenting styles and self-harm in adolescence. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: ScienceDirect, Elsevier, 2015. s. 1106-1113, 8 s. ISSN 1877-0428.
 2. BUREŠOVÁ, Iva, Magdaléna VRBOVÁ a Michal ČERŇÁK. Personality characteristic of adolescent self-harmers. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam. 171: ScienceDirect, ELSEVIER, 2015. s. 1118-1127, 10 s. ISSN 1877-0428.
 3. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK a Iva BUREŠOVÁ. Sebepoškozující chování u adolescentů. : Fakultní nemocnice Brno, 2015.
 4. HRUBÁ, Veronika, Iva BUREŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Self-harming behavior and its relation with previous psychological or psychiatric care. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, Paris: EJSBS, 2015, roč. 13, č. 2, s. 1865-1875. ISSN 2301-2218. doi:10.15405/ejsbs.167.
 5. 2014

 6. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parental educational styles and self-harm during early adolescence. In International Conference on Education and Educational Psychology. Kyrenia-Cyprus 2014. 2014.
 7. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Kamila Paráková, Barbora Sulíková: Terapeutická práce se stresem a techniky zvládaní stresu u profesionálních řidičů - přednáška projektu InPsy. 2014.
 8. BUREŠOVÁ, Iva, Magdaléna VRBOVÁ a Michal ČERŇÁK. Personality characteristic of adolescents with the occurrence of Self-harm. In ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus, 22-25 October 2014. 2014.
 9. HRUBÁ, Veronika, Iva BUREŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Self-harming behavior and its relation with previous psychological or psychiatric care. In The International Congress on Clinical & Counselling Psychology (CPSYC), Antalya, Turkey, 1st to 4th December 2014. 2014.
 10. BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof., 2014. s. 99-107, 9 s. ISBN 978-80-89322-16-9.
 11. 2013

 12. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Jitka Nedomová: Práce psychologa v občanském sdružení - přednáška projektu InPsy. 2013.
 13. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK, Veronika HRUBÁ, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Perceived self-competence in adolescent children who self-harm. In The 1st World Conference on Personality, Stellenbosch, South Africa, 19-23 March 2013. 2013.
 14. BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV, Bratislava, 27.-28. novembra 2013. 2013.
 15. 2012

 16. ČERŇÁK, Michal, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Sebepoškozování u dětí - přehledová studie. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 110-117, 8 s. ISBN 978-80-88910-40-4.
 17. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. The relationship of selected personal charakteristic to self-harm in early adolescens : a pilot study. In International Psychological Applications Conference and Trends, Lisboa, Portugal. 2012. ISBN 978-989-97866-0-8.
 18. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 123-127, 5 s. ISBN 978-80-88910-40-4.
 19. 2011

 20. HUMPOLÍČEK, Pavel, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Alena SLEZÁČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 376 s. ISBN 978-80-263-0029-8.
 21. 2008

 22. SMÉKAL, Vladimír a Michal ČERŇÁK. Hodnoty a trávení volného času dospívajících. In POSPÍŠIL, Jiří a Marcela (eds.) ROUBALOVÁ. Mládež a hodnoty 2007: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 18. – 19. října 2007 v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 9-22. ISBN 978-80-244-2142-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 11. 2020 15:49