Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DUTKOVÁ, Barbora a Petr TONEV. Migrační vztahy v Brněnské metropolitní oblasti po roce 1989. In Klímová V., Žitek V.. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Velké Bílovice 12.-14.6.2019). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 305-313, 9 s. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-38.
 2. 2018

 3. DVOŘÁK, Zdeněk, Josef KUNC a Petr TONEV. Actors of territorial development in the city of Brno: Focused on significant developers of housing construction. In Svobodová, H.. Proceedings of 25th Central European Conference - Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 376-388, 13 s. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 4. KUNC, Josef, Petr TONEV, Stanislav MARTINÁT, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differencies (Czech Republic). Geographia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, XII, č. 1, s. 76-91. ISSN 1337-6748.
 5. TONEV, Petr. (Ne-)stabilita funkčních regionů: regiony dojížďky v ČR v letech 1991-2011. In 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. sjezd České geografické společnosti “Geografia na vzostupe?”. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 6. TONEV, Petr, Marián HALÁS a Pavel KLAPKA. Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011. In Viktorie KLÍMOVÁ, Vladimír ŽÍTEK. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 285-292, 8 s. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-37.
 7. TONEV, Petr, Marián HALÁS a Pavel KLAPKA. Prostorová neurčitost funkčních regionů:porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011. In 8. medzinárodné geografické kolokvium. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 8. NOVOTNÁ, Markéta, Josef KUNC, Petr TONEV a Jiří HUSIČKA. Zábavní průmysl jako faktor regionálního rozvoje: má i Česká republika odpovídající předpoklady? Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, roč. 22, č. 1, s. 370-383. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.1.370-383.
 9. 2017

 10. TONEV, Petr, Zdeněk DVOŘÁK, Petr ŠAŠINKA, Josef KUNC, Markéta CHALOUPKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Different approaches to defining metropolitan areas (Case study: cities of Brno and Ostrava, Czech Republic). Geographia Technica, Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2017, roč. 12, č. 1, s. 108-120. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.121.11.
 11. KOTALA, Dominik, Kristína BILKOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Omezené možnosti nakupování (nejen) v centru Brna? Identifikace potravinových pouští. In Križan, F., Bilková, K., Barlík, P.. Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 197-228, 32 s. ISBN 978-80-223-4434-0.
 12. TONEV, Petr, Martin TOMÁŠ, Martin ERLEBACH, Marián HALÁS a Pavel KLAPKA. PROSTOROVÁ NEURČITOST FUNKČNÍCH REGIONŮ: POROVNÁNÍ ŠKOLSKÉ A PRACOVNÍ DOJÍŽĎKY. In V. KLÍMOVÁ, V. ŽÍTEK. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Kurdějov 14.-16.6.2017). Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978–80–210–8587–9. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 342-348, 7 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-43.
 13. KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Zdeněk ŠILHAN, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Teenageři v brněnských nákupních centrech: výsledky hlubších řízených rozhovorů nákupního chování. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 574-581, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-74.
 14. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL, Petr TONEV, Petr ŠAŠINKA a Josef KUNC. The Metropolisation Processes - A Case of Central Europe and the Czech Republic. Prague Economic Papers, Praha: University of Economics, 2017, roč. 26, č. 5, s. 505-522. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.624.
 15. 2016

 16. ERLEBACH, Martin, Martin TOMÁŠ a Petr TONEV. A functional interaction approach to the definition of meso regions: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2016, roč. 24, č. 2, s. 37-46. ISSN 1210-8812. doi:10.1515/mgr-2016-0009.
 17. DVOŘÁK, Zdeněk a Petr TONEV. Problematika vymezování metropolitních oblastí na území České republiky s důrazem na Brno a Ostravu. In V. Klímová, V. Žítek. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 589-594, 6 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-75.
 18. ŠILHAN, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Lenka VAŘECHOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Teenageři v nákupních centrech: rozdíly v nákupním chování na příkladu brněnské Vaňkovky a Olympie. 2016.
 19. HALÁS, Marián, Pavel KLAPKA a Petr TONEV. The use of migration data to define functional regions: The case of the Czech Republic. Applied Geography, Elsevier Ltd., 2016, roč. 76, November, s. 98-105. ISSN 0143-6228. doi:10.1016/j.apgeog.2016.09.010.
 20. 2015

 21. PAŘIL, Vilém, Josef KUNC, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Milan VITURKA. Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica, Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, (10) 2015, č. 1, s. 66-76. ISSN 1842-5135.
 22. HALÁS, Marián, Pavel KLAPKA, Petr TONEV a Marek BEDNÁŘ. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A, SAGE, 2015, roč. 47, č. 5, s. 1175-1191. ISSN 0308-518X. doi:10.1177/0308518X15592306.
 23. ŠAŠINKA, Petr, Zdeněk DVOŘÁK a Petr TONEV. Programové období EU 2014-2020 jako katalyzátor prostorových analýz metropolitních oblastí (na příkladu Brněnské metropolitní oblasti). In Kulla, M., Novotný, L.. Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 35-36, 2 s. ISBN 978-80-8152-319-9.
 24. KUNC, Josef a Petr TONEV. Průmyslová brownfields v České republice: vznik, vývoj, odvětvové a regionální rozdíly. In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 540-545, 6 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-72.
 25. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s.
 26. 2014

 27. HALÁS, Marián, Pavel KLAPKA a Petr TONEV. A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In Klímová V., Žítek, V.. 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 715-721, 7 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-92.
 28. KLAPKA, Pavel, Marián HALÁS, Martin ERLEBACH, Petr TONEV a Marek BEDNÁŘ. A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports, Brno: ÚGN, 2014, roč. 22, č. 4, s. 2-13. ISSN 1210-8812. doi:10.1515/mgr-2014-0019.
 29. TONEV, Petr. Atlas sčítání 2011 (recenze). Praha, 2014. s. 152-153, 2 s. Demografie. ISSN 0011-8265.
 30. KUNC, Josef, Stanislav MARTINÁT, Petr TONEV a Bohumil FRANTÁL. Destiny of urban brownfields: spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2014, roč. 10, 41E, s. 109-128. ISSN 1842-2845.
 31. VITURKA, Milan, Josef KUNC, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno: Neuveden, 2014. 87 s.
 32. KLUSÁČEK, Petr, Marek HAVLÍČEK, Petr DVOŘÁK, Josef KUNC, Stanislav MARTINÁT a Petr TONEV. From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, roč. 62, č. 3, s. 517-528. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201462030517.
 33. ERLEBACH, Martin, Pavel KLAPKA, Marián HALÁS a Petr TONEV. Inner structure of functional region: theoretical aspects. In Klímová V., Žítek, V. 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 722-727, 6 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93.
 34. KUNC, Josef, Josef NAVRÁTIL, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT, Marek HAVLÍČEK a Jakub ČERNÍK. Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech republic). Geographia Technica, Asociatia Geographia Technica, 2014, vol. 9, 1/2014, s. 66-77. ISSN 1842-5135.
 35. MARYÁŠ, Jaroslav, Josef KUNC, Petr TONEV a Zdeněk SZCZYRBA. Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: changes from the socialist period to present. Moravian Geographical Reports, Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2014, roč. 22, č. 3, s. 18-28. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2014-0015.
 36. 2013

 37. KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 194 s. ISBN 978-80-210-6020-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6020-2013.
 38. KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 194 s. ISBN 978-80-210-6465-2.
 39. KUNC, Josef, Jaroslav MARYÁŠ, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL, Tadeusz SIWEK, Marián HALÁS, Pavel KLAPKA, Zdeněk SZCZYRBA a Veronika ZUSKÁČOVÁ. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 194 s. ISBN 978-80-210-6465-2.
 40. KLAPKA, Pavel, Marián HALÁS a Petr TONEV. Functional regions : Concept and types. In Viktorie KLÍMOVÁ, Vladimír ŽÍTEK. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 94-101, 8 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-11.
 41. KLAPKA, Pavel, Marián HALÁS, Petr TONEV a Marek BEDNÁŘ. Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 44, č. 1, s. 45-57. ISSN 1212-2157.
 42. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Long-run impacts assessment of planned motorways and expressways in the Czech Republic. In 52nd European Regional Science Association Congress. 2013.
 43. VITURKA, Milan, Petr TONEV a Vilém PAŘIL. Long-Run Impacts Assessment of Planned Motorways and Expressways in the Czech Republic. Journal of US-China Public Administration, El Monte, CA, USA: David Publishing Company, 2013, roč. 9, č. 12, s. 1351-1358. ISSN 1548-6591.
 44. ANDRÁŠKO, Ivan, Pavlína LESOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Perception of Quality of Life in Brno Housing Estates. Hungarian Geographical Bulletin, 2013, vol. 63, č. 1, s. 99-109. ISSN 0015-5403.
 45. KUNC, Josef, Ondřej PETR, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Jiří VYSTOUPIL. Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In Bohumil Frantál, Stanislav Martinát. New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. 1. vyd. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2013. s. 119-130, 12 s. ISBN 978-80-86407-38-8.
 46. VITURKA, Milan, René WOKOUN, Petr TONEV, Vladimír ŽÍTEK a Nikola KREJČOVÁ. The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony. Ekonomika a management, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, XVI, č. 2, s. 22-40. ISSN 1212-3609.
 47. TONEV, Petr. Změny v dojížďce za prací v období transformace : komparace lokálních trhů práce. Brno: PřF MU Brno, 2013. 122 s. Disertační práce.
 48. 2012

 49. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA a Bohumil FRANTÁL. Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2012, roč. 7, 1/2012, s. 36-45. ISSN 2065-4421.
 50. SIWEK, Tadeusz, Josef KUNC, Zdeněk SZCZYRBA a Petr TONEV. Commuting to Retail Shops as a Part of Daily Urban System: A Case of the Czech Republic. 2012.
 51. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Dojížďka za maloobchodem: příklad města Brna. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2012.
 52. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zuzana GREPLOVÁ a Zdeněk SZCZYRBA. Fenomén nákupních center v České republice. In Klimova, V Zitek, V. 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 264-271, 8 s. ISBN 978-80-210-5875-0.
 53. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Nákupní centra v České republice a na Slovensku - vybrané aspekty. In 20. Mezinárodní geografická konference "Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru". 2012.
 54. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Nákupní centra v České republice a v Brně – vybrané aspekty. In Výroční konference České geografické společnosti "Nové výzvy pro geografii". 2012.
 55. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Nová metoda komparativního hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury (případová studie dálnic a rychlostních silnic v České republice). Urbanismus a územní rozvoj, Brno: ÚÚR - MMR ČR, 2012, XV, č. 2, s. 28-34. ISSN 1212-0855.
 56. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC, Petr TONEV a Jaroslav BIOLEK. Percepcia kvality života v Brne. In Výroční konference České geografické společnosti Nové výzvy pro geografii, 3. – 7. září 2012, Brno. 2012.
 57. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC, Petr TONEV a Jaroslav BIOLEK. Percepcia kvality života v mestských častiach Brna. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
 58. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA a Zuzana GREPLOVÁ. Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí: příklad města Brna. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2012, XV, č. 2, s. 14-20. ISSN 1212-0855.
 59. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL a Petr TONEV. POPULATION RETAIL GRAVITY MODEL IN BRNO HINTERLANDS. In Svobodova, H. PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: CHALLENGE FOR PRACTISE AND EDUCATION. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 89-96, 8 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 60. FRANTÁL, Bohumil, Jaroslav MARYÁŠ, Jakub JAŇURA, Pavel KLAPKA, Josef KUNC, Eva NOVÁKOVÁ, Robert OSMAN, Tadeusz SIWEK, Zdeněk SZCZYRBA, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5756-2012.
 61. VITURKA, Milan, Vilém PAŘIL a Petr TONEV. Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 250-256, 7 s. ISBN 978-80-210-5875-0.
 62. KUNC, Josef, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Petr TONEV. RENEWABLE ENERGY SOURCES AS AN ALTERNATIVE TO THE NEW USAGE OF BROWNFIELDS. In Svobodova, H. PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: CHALLENGE FOR PRACTISE AND EDUCATION. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 82-88, 7 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 63. KUNC, Josef, Petr TONEV, Bohumil FRANTÁL a Zdeněk SZCZYRBA. Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems). Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2012, roč. 48, č. 5, s. 879-910. ISSN 0038-0288.
 64. KUNC, Josef, Petr TONEV, Zdeněk SZCZYRBA a Bohumil FRANTÁL. Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2012, roč. 7, 2/2012, s. 39-51. ISSN 2065-4421.
 65. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL, Petr TONEV a Zdeněk SZCZYRBA. SPATIAL PATTERNS OF DAILY AND NON-DAILY COMMUTING FOR RETAIL SHOPPING: THE CASE OF THE BRNO CITY, CZECH REPUBLIC. Moravian geographical reports, Brno: ÚGN, 2012, roč. 20, č. 4, s. 39-54. ISSN 1210-8812.
 66. 2011

 67. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Aplication of Microeconomic and Macroeconomic Approach to Evaluating Disparities in the Regional development. Ekonomický časopis, Bratislava: EÚ SAV, 2011, roč. 59, č. 7, s. 655-668. ISSN 0013-3035.
 68. KUNC, Josef, Eva NOVÁKOVÁ, Petr TONEV a Michal VANČURA. Difuze inovace na příkladu řetězce McDonalds v České republice a na Slovensku. Auspicia, České Budějovice: VŠ evropských a regionálních studií, 2011, VIII, č. 1, s. 87-92. ISSN 1214-4967.
 69. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Petr TONEV a Daniel SEIDENGLANZ. Geografie cestovního ruchu České republiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 318 s. ISBN 978-80-7380-340-7.
 70. KUNC, Josef a Petr TONEV. Nákupní centra na okraji Brna: nákupní spád a vybrané aspekty nákupního chování. In XVI. česko-slovenský geografický akademický seminář Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR. 2011.
 71. KUNC, Josef, Petr TONEV a Bohumil FRANTÁL. Nákupní spád a vybrané nákupní zvyklosti návštěvníků Galerie Vaňkovka. In Klimova, V Zitek, V. 14TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES. 1. vyd. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2011. s. 47-55, 9 s. ISBN 978-80-210-5513-1.
 72. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL a Petr TONEV. Population Retail Gravity Model In Brno Hinterlands. In 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika - výzva pro vzdělávání a praxi. 2011.
 73. KUNC, Josef, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Petr TONEV. Renewable energy sources as an alternative to the new usage of brownfields. In 19. Mezinárodní konference Geografie a geoinformatika - výzva pro vzdělávání a praxi. 2011.
 74. KUNC, Josef, Bohumil FRANTÁL, Zdeněk SZCZYRBA, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, Olomouc: Palacký University Olomouc, 2011, roč. 42, č. 1, s. 5-17. ISSN 1212-2157.
 75. 2010

 76. ANDRÁŠKO, Ivan, Josef KUNC a Petr TONEV. Bratislava a Brno z pohledu vnitřní struktury a kvality života. In XV. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
 77. KUNC, Josef, Petr TONEV a Irena OPLUŠTILOVÁ. Dojížďka za maloobchodem: nákupní centra a nákupní zvyklosti obyvatel brněnské aglomerace. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
 78. KUNC, Josef, Eva NOVÁKOVÁ a Petr TONEV. Fast food řetězec McDonalds v ČR a na Slovensku: příklad difúzního procesu. In XV. česko-slovenský geografický akademický seminár. 2010.
 79. VYSTOUPIL, Jiří a Petr TONEV. Funkční typologie středisek cestovního ruchu. Mapa 1:1000000. 2010.
 80. KUNC, Josef a Petr TONEV. Konkurenční pozice rozvojových zón v České republice: regionálně-ekonomický pohled. Ekonomický časopis, Bratislava: Ekonomický ústav SAV a Prgnostický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 2, s. 156-175. ISSN 0013-3035.
 81. VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Petr TONEV a Vladimír ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada publishing, 2010. 232 s. Ekonomie a podnikání, 1. ISBN 978-80-247-3638-9.
 82. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, Hunedoara (Romania): Faculty of Engineering Hunedoara, 2010, VIII, č. 2, s. 159-164. ISSN 1584-2665.
 83. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Model for Evaluation of Business Environment Quality. In Anišič, Zoran. 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation & Regional Development. Novi Sad, Serbia: University of Novi Sad, 2010. s. 787-795, 9 s. ISBN 978-86-7892-250-3.
 84. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Vnitřní struktura Brna a Bratislavy: koncept kvality života. In XXII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
 85. VYSTOUPIL, Jiří, Josef KUNC, Martin ŠAUER a Petr TONEV. Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho prostorové organizace v letech 1990 - 2009. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2010, roč. 13, č. 5, s. 93-108. ISSN 1212-0855.
 86. KUNC, Josef, Pavel KLAPKA, Eva NOVÁKOVÁ, Tadeusz SIWEK a Petr TONEV. Vývoj českého maloobchodu z pohledu difúzního procesu: příklad vybraných řetězců. In XII Sjezd České geografické společnosti. 2010.
 87. TONEV, Petr a Václav TOUŠEK. Zpracovatelský průmysl (2006). Mapa 1:500000. 2010.
 88. 2009

 89. PETR, Ondřej a Petr TONEV. ALTERNATIVE APPROACH TO HUMAN DEVELOPMENT MEASUREMENT AT REGIONAL LEVEL : THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In 1st International PhD Students Conference – New Economic Challenges. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2009. s. 202-215, 14 s. ISBN 978-80-210-4815-7.
 90. KUNC, Josef a Petr TONEV. Development zones in city agglomerations: model cities of Plzeň, Ostrava and Brno. In 7TH CZECH-SLOVAK-POLISH GEOGRAPHIC SEMINAR. 2009.
 91. KUNC, Josef, Irena OPLUŠTILOVÁ, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Difúze konceptu fast food v ČR: příklad řetězce McDonalds. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, Olomouc. 2009.
 92. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost regionů České republiky. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 247-316, 70 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3.
 93. KUNC, Josef a Petr TONEV. Průmyslové zóny v České republice: vybrané regionální a socioekonomické aspekty. In Andráško, Ivan, Ira, Vladimír, Kallabová, Eva. Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny. 1. vydání. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009. s. 35-39, 5 s. ISBN 978-80-970076-6-9.
 94. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor, Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446.
 95. KUNC, Josef a Petr TONEV. Rozvojový inovační potenciál vybraných měst České republiky (příklad Brna a Ostravy). Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, roč. 12, č. 1, s. 109-115. ISSN 1337-9453.
 96. KUNC, Josef a Petr TONEV. Rozvojový potenciál města Brna (rozvojové zóny a inovační podnikání). In Geodny Liberec 2008, výroční mezinárodní konference ČGS. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 78-86, 9 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
 97. 2008

 98. PETR, Ondřej a Petr TONEV. Alternativní ukazatel lidského rozvoje na regionální úrovni na příkladu ČR. In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 92-104, 13 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 99. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
 100. KUNC, Josef a Petr TONEV. Funkční a prostorová diferenciace brownfields: příklad města Brna. Regionální studia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008, II, č. 1, s. 30-37. ISSN 1803-1471.
 101. KUNC, Josef, Petr TONEV a Pavel KLAPKA. Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 278-286, 9 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 102. ŽÍTEK, Vladimír a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU. In Mezinárodní vědecká konference. Karviná: Slezská univerzita, 2008. s. 618-628, 1274 s. ISBN 978-80-7248-504-8.
 103. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 343 – 396, 57 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4725-9.
 104. KUNC, Josef, Petr TONEV a Ivan ANDRÁŠKO. Rozvojové zóny a soukromý developer: vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest). Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, II, č. 1, s. 93-97. ISSN 1337-6748.
 105. 2007

 106. SZCZYRBA, Zdeněk, Josef KUNC, Pavel KLAPKA a Petr TONEV. Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu. Regionální studia, Praha: VŠE v Praze, 2007, roč. 1, č. 1, s. 8-12. ISSN 1803-1471.
 107. TONEV, Petr a Hana JOKLOVÁ. Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v 'moravských' krajích. In Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. s. 197-208, 20 s. ISBN 978-80-210-4325-1.
 108. TONEV, Petr. Institucionální báze výzkumu a vývoje a inovačně nosných oborů vysokého školství. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2007. s. 236-243, 8 s. Edice CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
 109. 2006

 110. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1.
 111. TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-11, 5 s. ISBN 80-210-4085-8.
 112. ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006.
 113. 2005

 114. TONEV, Petr. Hodnocení reformy územně správního členění z hlediska dojížďky za prací (na příkladu Jihomoravského kraje). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 191-198, 8 s. ISBN 80-210-3888-8.
 115. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. s. 1-15, 15 s. ISBN 80-7318-359-5.
 116. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: CVKS ESF MU, 2005. working paper, 4.
 117. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005.
 118. VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7.
 119. BAŠTOVÁ, Magdalena, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 - 2001. In Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe - zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. první. Košice: Vydavatelstvo Univerzity P. J. Šafárika, 2005. s. 9-14, 6 s. ISBN 80-7097-623-3.
 120. 2004

 121. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jaroslav MARYÁŠ, David ŠPAČEK, Petr TONEV a Ondřej ČÁSTEK. Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy. První. Praha Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 260 s. Projekt VA20042004003.
 122. 2003

 123. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Foreign direct investments in the Czech Republic (with the emphasis on border regions). Acta Universitatis Carolinae Geographica, Praha: Karolinum, 2003, roč. 38, č. 1, s. 445-457. ISSN 0300-5402.
 124. VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK a Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina. In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003. s. 215-228, 14 s. ISBN 80-210-3289-8.
 125. 2002

 126. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 91-92. ISBN 80-248-0126-4.
 127. TOUŠEK, Václav a Petr TONEV. Jihlava: pól hospodářského rozvoje kraje Vysočina? In Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie. Sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 214-220. ISBN 80-248-0186-8.
 128. TONEV, Petr a Václav TOUŠEK. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. In V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 301-316. ISBN 80-210-3008-9.
 129. TONEV, Petr a Václav TOUŠEK. Typologie okresů České republiky (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu). In Regionální rozvoj / regionalizace. Sborník referátů z XX. jublilejního sjezdu ČGS. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. s. 67-77. ISBN 80-7044-409-6.
 130. TONEV, Petr a Václav TOUŠEK. TYPOLOGIE OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY (podle struktury zaměstnaných s důrazem na odvětví zpracovatelského průmyslu). In XX. jubilejní sjezd ČGS - Evropská integrace - česká společnost a krajina. Sborník anotací referátů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. s. 55. ISBN 80-7044-406-1.
 131. VITURKA, Milan. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů. Brno: ESF MU, 2002. 169 s. ISBN 80-210-2813-0.
 132. 2001

 133. TOUŠEK, Václav, Petr TONEV a Josef KUNC. Informační systém o českém průmyslu: jeho využití v regionálně geografickém výzkumu. In Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků výroční konference ČGS. Olomouc: Palackého univerzita v Oloumouci, 2001. s. 227-232. ISBN 80-244-0365-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2020 02:22