Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. PÁLENÍKOVÁ, Markéta. Flexibilita vzdělávacího systému v Jihomoravském kraji. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 201-215. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-201.
 2. FÓNADOVÁ, Laura a Markéta PÁLENÍKOVÁ. Institutional Opportunities for Supporting Roma Children in the Czech Educational System. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Brno: Masaryk University, 2012. s. 193-200. ISBN 978-80-210-5822-4.
 3. 2011

 4. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Dárcovství v číslech. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2011. 28 s. 1. ISBN 978-80-904150-6-5.
 5. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Politika vzdělávání a její vliv na regionální rozvoj. In Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a Českej republike. První. Bratislava: crr.sk s.r.o, 2011. s. 29-41, 12 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 6. 2010

 7. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Factors Influencing the Choice of Public Service Provider. In State and Administration in a Changing World. Bratislava: NISPAcee Press, 2010. s. 177-201, 24 s. ISBN 978-80-89013-50-0.
 8. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7.
 9. 2009

 10. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Demand for public services: Impact on the methods of provision and financing. In New Economic Challenges. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-4815-7.
 11. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Factors influencing the choice of the public service producer. In State and Administration in a Changing World. Bratislava: NISPAcee, 2009. 18 s. ISBN 978-80-89013-44-9.
 12. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta a Vladimír HYÁNEK. Role soukromého sektoru v poskytování veřejných služeb. Masarykova univerzita. Brno: Tisk Tribun EU, s.r.o., 2009. 64 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4888-1.
 13. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Rozhodování o způsobu poskytování místních veřejných služeb. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. 14 s. ISBN 978-80-245-1513-7.
 14. 2008

 15. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. DYNAMICS OF CHANGES IN PUBLIC SERVICES PROVIDING. In 11th Annual Conference on Policies of Economic and Social Development in Europe. 2008.
 16. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fiskální rizika Public Private Partnerships. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu, 2008. s. 215-224, 9 s. ISBN 978-80-89143-64-1.
 17. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fiskální rizika Public Private Partnerships. In Zborník příspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej Republiky. Bratislava: VŠEMvs, 2008. s. 215-223, 8 s. ISBN 978-80-89143-64-1.
 18. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Možnosti využití metody PPP v oblasti krizového řízení. In Návrh na implementaci specifických nástrojů a metod financování procesu prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případě, kdy lze území prostorově vymezit. Masarykova univerzita,: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-72, 6 s. ISBN 978-80-210-4528-6.
 19. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
 20. 2007

 21. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Alternative arrangements for providing public goods and services. In Siena, Italy : Universita di Siena. 2007.
 22. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Analýza základních metodických kroků při zadávání PPP projektů na úrovni územních samosprávných celků. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 63-64. ISBN 978-80-7194-978-7.
 23. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 24. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Koncese a jejich uplatňování při zabezpečování veřejných služeb. In In the XIIth Ingernational Conference, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance,. University of Economics, Prague, 2007. ISBN 978-80-245-1188-7.
 25. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Veřejné zakázky a jejich realizace s využitím PPP - Public-Private-Partnership. In Rektořík, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Ekopress. Praha, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.
 26. HYÁNEK, Vladimír, Martin KŘIVÁNEK a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Veřejně-soukromá partnerství a veřejné zakázky. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 225-235, 10 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 27. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Zabezpečování veřejných služeb. In Hyánek, Vladimír - Prouzová, Zuzana - Škarabelová, Simona. Neziskové organizace ve veřejných službách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 19-30. ISBN 978-80-210-4423-4.
 28. 2006

 29. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Analýza základních metodických kroků při zadávání PPP projektů. 2006.
 30. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Financování PPP projektů na úrovni ÚSC. In Europskej financie, teorie a prax, v Banské Bystrici, vyjde v recenzovaném sborníku. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bely, 2006. ISBN 80-8083-335-4.
 31. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. PPP a veřejné zakázky. Hradec Králové: IMEA, 2006. ISBN 80-7041-164-3.
 32. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. PPP in the Czech Republic. Challenge for the future. In In IVth Seminar of Doctoral Students in Economic. Bordeaux : Université Montesquieu – Bordeaux IV, 2006.
 33. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Regionální politika v oblasti rozvoje lidských zdrojů. In Veřejná správa 2006, sborník abstraktů. Univerzita Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-882-9.
 34. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Sonda do neziskového sektoru města Vyškov. Grantis. Grantis, 2006, roč. 3/2006, 4 s. ISSN 1213-404X.
 35. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta a Vladimír HYÁNEK. Veřejně-soukromá partnerství, šance nebo hrozba? . Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 29-41, 12 s. ISSN 1213-2446.
 36. 2005

 37. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Dotační politika krajů vůči nestátním neziskovým organizacím. Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2005. ISBN 80-7302-107-2.
 38. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Partnerství veřejného a soukromého sektoru. 2005. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0846-3.
 39. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 s. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
 40. POLUNCOVÁ, Katarína a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Východiska pro rozvoj vzdělávání lidských zdrojů ve veřejné správě. Praha, 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2021 14:00