Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. RAUSOVÁ, Lucie a Jana FIALOVÁ. Sledování zdravotníků po poranění ostrým předmětem. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 2. 2016

 3. RAUSOVÁ, Lucie. Kazuistika - Vstupní prohlídka do zaměstnání s odvoláním. Practicus. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2016, roč. 15, č. 3, s. 30-31. ISSN 1213-8711.
 4. 2015

 5. RAUSOVÁ, Lucie, Jana FIALOVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ a Markéta KUBENOVÁ. Očkování zdravotnických pracovníků proti hepatitidě B - příklady kazuistik po poranění ostrým kontaminovaným předmětem. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 95, č. 4, s. 171-174. ISSN 0032-6739.
 6. 2014

 7. FIALOVÁ, Jana a Lucie RAUSOVÁ. Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty ve FN Brno. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7425-5.
 8. 2010

 9. CABEJŠKOVÁ, Lucie, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Ctirad MACHÁČEK a Petronela AMBROŠOVÁ. Srdeční tamponáda vzniklá na podkladě disekce a ruptury aneurysmatu ascendentní aorty u 80-letého muže. Geriatria. 2010, roč. 14, 3/2010, s. 138-142. ISSN 1335-1850.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2021 19:22