Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS, Viktor KULHAVÝ, Petr OKRAJEK a Lubomír KUKLA. Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 153, č. 1, s. 13-21. ISSN 0008-7335.
 2. 2013

 3. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Veronika ŠIKOLOVÁ. Vliv perikoncepční expozice kouření na mužskou reprodukci: poměr pohlaví a nástup puberty. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 5, s. 283-292. ISSN 0069-2328.
 4. 2012

 5. HRUBÁ, Drahoslava, Petr OKRAJEK a Lubomír KUKLA. Faktory ovlivňující experimentování s kouřením: výsledky studie ELSPAC. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, č. 3, s. 141-148. ISSN 0008-7335.
 6. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Aleš PEŘINA. Persistence of conduct disorders and their relation to early initiation of smoking and alcohol drinking in a prospective ELSPAC Study. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2012, roč. 7, č. 5, s. 628-634. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-012-0047-3.
 7. NOVOTNÝ, Jan Sebastian a Petr OKRAJEK. Prevalence návykového chování u dětí v 11 a 15 letech v rámci studie ELSPAC. Psychologie a její kontexty. Ostrava, 2012, roč. 3, č. 1, s. 27-35. ISSN 1805-9023.
 8. NOVOTNÁ, Dana, Zdeněk DOLEŽEL, J. LEBL, Lubomír KUKLA a Petr OKRAJEK. Růst a pubertální vývoj u dětí s intrauterinní růstovou retardací v moravské větvi studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 67, č. 2, s. 75-80. ISSN 0069-2328.
 9. BOUCHALOVÁ, M., Lubomír KUKLA a Petr OKRAJEK. Subjektivní hodnocení vlastního zdraví a jeho souvislosti. Populační studie gravidních žen v Brně. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2012, roč. 77, č. 6, s. 524-539. ISSN 1210-7832.
 10. MAROŠ, Bohumil, Marie BUDÍKOVÁ a Petr OKRAJEK. The Use of Simulated Random Samples for Teaching Statistics. In 11th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2012 February 7 - 9, 2012, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2012. s. 747-1500. ISBN 978-80-89313-58-7.
 11. NOVOTNÝ, Jan Sebastian a Petr OKRAJEK. Vliv vybraných charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování 15tiletých adolescentů. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost, 2012, roč. 6, č. 2, s. 9-21. ISSN 1802-8853.
 12. 2011

 13. NOVOTNÁ, Dana, Petr OKRAJEK, Zdeněk DOLEŽEL, Lubomír KUKLA a Jan LEBL. Kolik dětí se rodí small for gestational age? Analýza populace 7341 dětí ze studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 66, č. 2, s. 92-98. ISSN 0069-2328.
 14. FOLTOVÁ, Lucie, Regina SCHOVANCOVÁ a Petr OKRAJEK. Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2011, roč. 11, č. 2, s. 85-95. ISSN 1213-6204.
 15. BOUCHALOVÁ, Marie, Lubomír KUKLA a Petr OKRAJEK. Rizikové faktory úrazovosti otců 0-5 letých dětí. Prospektivně kohortová studie. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2011, roč. 7, č. 2, s. 117-132. ISSN 1801-0261.
 16. BOUCHALOVÁ, Marie, Lubomír KUKLA a Petr OKRAJEK. Úrazovost a chronická nemocnost rodičovských párů s malými dětmi – epidemiologická studie. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2011, roč. 7, č. 1, s. 7-24. ISSN 1801-0261.
 17. BOUCHALOVÁ, Marie, Lubomír KUKLA a Petr OKRAJEK. Úrazovost dětí do 11 let podle porodní velikosti a gestačního věku dle longitudinální studie. In Martin Čuta, Igor M. Tomo. Nové smery v bio-socio-kultúrnej antropológii. Bratislava: Slovenská biologická spoločnosť, Antropologický ústav PřF MU, 2011. s. 17-27. ISBN 978-80-89451-05-0.
 18. BUDÍKOVÁ, Marie a Petr OKRAJEK. Využití interaktivních metod při výuce předmětu Aplikovaná statistika I. In 9th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2011 February 1 - 4, 2011, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2011. s. 1325-1330. ISBN 978-80-89313-47-1.
 19. 2010

 20. KUKLA, Lubomír, Petra SÉLEŠOVÁ, Petr OKRAJEK a Jan ŤULÁK. Somatoform Dissociation and Symptoms of Traumatic Stress in Adolescents. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2010, roč. 52, č. 1, s. 29-31. ISSN 1802-9698.
 21. 2009

 22. REZKOVÁ, Bohdana a Petr OKRAJEK. Projekt "Umíme chránit děti před úrazy?". Prevence úrazů, otrav a násilí. 2009, V/2009, č. 2, s. 117-127. ISSN 1801-0261.
 23. 2008

 24. NOVOTNÁ, Dana a Petr OKRAJEK. Children with intrauterine growth retardation in the project ELSPAC population. Scripta Medica 2008, vol.81, p 270. brno, 2008, vol.81,, s. 270. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2021 18:55