Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. BALÁŽ, Marek, Jiří BÚŘIL, Jonáš KUNST, Dušan HRABOVSKÝ, Simon HAJDA a Jan CHRASTINA. Deep Brain Stimulation during Pregnancy and Delivery: Review of Current Literature. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery. New York: Thieme Medical Publ Inc, 2023. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0042-1753549.
 2. BALÁŽ, Marek, Jiří BÚŘIL, Tereza JURKOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Dušan HRABOVSKÝ, Jonáš KUNST, Petra BARTOVA a Jan CHRASTINA. Intraoperative electrophysiological monitoring determines the final electrode position for pallidal stimulation in dystonia patients. FRONTIERS IN SURGERY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 10, May 2023, s. 1-11. ISSN 2296-875X. doi:10.3389/fsurg.2023.1206721.
 3. CHRASTINA, Jan, Ondřej HORÁK, Michal RYZÍ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Tomáš ZEMAN a Pavlína DANHOFER. Single-center long-term results of vagus nerve stimulation for pediatric epilepsy: a 10-17-year follow-up study. Childs nervous system. NEW YORK: SPRINGER, 2023, 10 s. ISSN 0256-7040. doi:10.1007/s00381-023-05992-3.
 4. HENDRYCH, Michal, Peter SOLÁR, Markéta HERMANOVÁ, Ondřej SLABÝ, Hana VALEKOVÁ, Marek VEČEŘA, Alena KOPKOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Jan CHRASTINA, Jiří ŠÁNA a Radim JANČÁLEK. Spinal Metastasis in a Patient with Supratentorial Glioblastoma with Primitive Neuronal Component: A Case Report with Clinical and Molecular Evaluation. Diagnostics. Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 2, s. 1-14. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics13020181.
 5. BALÁŽ, Marek, Pavel FILIP, Martina BOČKOVÁ, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA, Dušan HRABOVSKÝ a Jan CHRASTINA. Successful asymmetrical deep brain stimulation using right subthalamic and left pallidal electrodes in a patient with Parkinson's disease. British journal of neurosurgery. London: Informa Healthcare, 2023, 5 s. ISSN 0268-8697. doi:10.1080/02688697.2021.1876210.
 6. VŠIANSKÝ, Vít, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Irena DOLEŽALOVÁ, Jitka KOČVAROVÁ, Ondřej STRÝČEK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Eva BRICHTOVÁ, Ondřej HORÁK, Patrícia MUŽLAYOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal HENDRYCH a Martin PAIL. Twenty-five years of epilepsy surgery at a Central European comprehensive epilepsy center-Trends in intervention delay and outcomes. Epilepsia Open. HOBOKEN: WILEY, 2023. ISSN 2470-9239. doi:10.1002/epi4.12769.
 7. 2022

 8. DOLEŽALOVÁ, Irena, Eva KORIŤÁKOVÁ, J. CHLADEK, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA, P. JURAK a Milan BRÁZDIL. Are there differences in EEG between epileptic patients with vagal nerve stimulation (VNS) and healthy controls? In 8th Congress of the European-Academy-of-Neurology (EAN). 2022. ISSN 1351-5101.
 9. DOLEŽALOVÁ, Irena, Eva KORIŤÁKOVÁ, Lenka SOUČKOVÁ, Jan CHRASTINA, Jan CHLÁDEK, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Milan BRÁZDIL. Prediction of Vagal Nerve Stimulation Efficacy in Drug-Resistant Epilepsy (PRECISE): Prospective Study for Pre-implantation Prediction/Study Design. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2022, roč. 13, March 2022, s. 1-9. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2022.839163.
 10. CHRASTINA, Jan, Irena DOLEŽALOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Eva PEŠLOVÁ a Milan BRÁZDIL. Pregnancy Outcomes in Refractory Epilepsy Patients with Vagus Nerve Stimulation: Long-Term Single-Center Experience. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery. New York: Thieme Medical Publ Inc, 2022, roč. 83, č. 03, s. 259-264. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0041-1730966.
 11. PIETERSZ, KL, S POUW, J KLIMA, Z ELLEDEROVA, B BOHUSLAVOVA, Jan CHRASTINA, R LISCAK, D URGOSIK, Z STAREK, M CRHA, O LEWIS, M WOOLEY, D JOHNSON, CC BROUWERS, M EVERS, J MOTLIK, GJM MARTENS, PS KONSTANTINOVA a B BLITS. Transduction profiles in minipig following MRI guided delivery of AAV-5 into thalamic and corona radiata areas. Journal of Neuroscience Methods. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2022, roč. 365, 9 s. ISSN 0165-0270. doi:10.1016/j.jneumeth.2021.109382.
 12. VŠIANSKÝ, Vít, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Irena DOLEŽALOVÁ, Jitka KOČVAROVÁ, Ondřej STRÝČEK, Eva BRICHTOVÁ, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Ondřej HORÁK, Patrícia MUŽLAYOVÁ a Martin PAIL. Twenty-five years of epilepsy surgery at a Central European Center – trends in intervention delay and outcomes. In 14th European Epilepsy Congress. 2022. doi:10.1111/epi.17388.
 13. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Tomáš ZEMAN, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva ZATLOUKALOVÁ a Milan BRÁZDIL. Vagus nerve stimulation outcome prediction: from simple parameters to advanced models. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2022, roč. 123, č. 9, s. 641-647. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2022_103.
 14. 2021

 15. KORIŤÁKOVÁ, Eva, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHLÁDEK, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA, Filip PLESINGER, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Milan BRÁZDIL. A Novel Statistical Model for Predicting the Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Patients With Epilepsy (Pre-X-Stim) Is Applicable to Different EEG Systems. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 15, May, s. 1-6. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2021.635787.
 16. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Dušan HRABOVSKÝ, Martina BOČKOVÁ, Věra FEITOVÁ, Radim JANČÁLEK a Zdeněk NOVÁK. Cílové struktury pro hlubokou mozkovou stimulaci - historický vývoj a možná budoucnost. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti 2021. 2021.
 17. BALÁŽ, Marek, Anastassiya KOZLOVSKAYA a Jan CHRASTINA. K méně známým počátkům hluboké mozkové stimulace. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2021, roč. 22, č. 6, s. 532-534. ISSN 1213-1814. doi:10.36290/neu.2021.115.
 18. TYRLÍKOVÁ, Ivana, Zuzana HUMMELOVÁ, Sabina GOLDEMUNDOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tereza NEČASOVÁ, Mojmir TYRLIK, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA a Ivan REKTOR. Memory outcomes of temporal lobe surgery in adults aged over 45 years. Acta Neurologica Scandinavica. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 144, č. 1, s. 81-91. ISSN 0001-6314. doi:10.1111/ane.13427.
 19. ŠTILLOVÁ, Klára, Tomáš KISKA, Eva KORIŤÁKOVÁ, Ondřej STRÝČEK, J. MEKYSKA, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Mozart effect in epilepsy: Why is Mozart better than Haydn? Acoustic qualities-based analysis of stereoelectroencephalography. European Journal of Neurology. Oxford: Rapid Science Ltd., 2021, roč. 28, č. 5, s. 1463-1469. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.14758.
 20. CHRASTINA, Jan, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHLÁDEK, Eva ZATLOUKALOVÁ, Tereza JURKOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Zdeněk NOVÁK a Milan BRÁZDIL. Predikce efektu vagové stimulace u nemocných s farmakorezistentní epilepsií. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti 2021. 2021.
 21. PLESINGER, F., J. HALAMEK, Jan CHLÁDEK, P. JURAK, A. IVORA, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Pre-implant Heart Activity Differs in Responders and Non-responders to Vagal Nerve Stimulation Therapy in Epileptic Patients. In 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 30 10 2021. Neuveden: IEEE, 2021. s. 5816-5819. ISSN 2375-7477. doi:10.1109/EMBC46164.2021.9629577.
 22. HRABOVSKÝ, Dušan, Martin PAIL, Irena DOLEŽALOVÁ, Radim JANČÁLEK, Milan BRÁZDIL a Jan CHRASTINA. Zkušenosti s radiofrekvenční termokoagulací předpokládané epileptogenní zóny pomocí diagnostických SEEG elektrod. In 33. český a slovenský epileptologický sjezd. 2021.
 23. 2020

 24. CHRASTINA, Jan a Zdeněk NOVÁK. Epileptochirurgie. In FadrusP. a Smrčka M. Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii. první. Brno: Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. s. 193-199. ISBN 978-80-7013-597-6.
 25. PAIL, Martin, Jan CIMBALNIK, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Daniel Joel SHAW, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. High frequency oscillations in epileptic and non-epileptic human hippocampus during a cognitive task. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-74306-3.
 26. CHRASTINA, Jan, Čeněk ŠILAR a Tomáš ZEMAN. Kontroverzní osobnost Robert Galbraith Heath (1915-1999). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 116, č. 2, s. 80-84. ISSN 1212-0383.
 27. BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Martin PAIL. Method for prediction of clinical response to VNS therapy in epileptic patients. 2020. Patent. Číslo: EP3437692B1. Vydavatel: European Patent Office. Místo vydání: Munchen, Germany. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 2. 8. 2017. Datum přijetí: 26. 8. 2020.
 28. DOLEŽALOVÁ, Irena, J. CHLADEK, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Prediction of vagal nerve stimulation efficacy - validation of statistic model on external data set, pilot study. 2020. ISSN 1351-5101.
 29. CHRASTINA, Jan, Čeněk ŠILAR, Tomáš ZEMAN, Michal SVOBODA, Jan KRAJSA, Barbora MUSILOVÁ a Zdeněk NOVÁK. Reoperations after surgery for acute subdural hematoma: reasons, risk factors, and effects. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2020, roč. 46, č. 2, s. 347-355. ISSN 1863-9933. doi:10.1007/s00068-019-01077-6.
 30. PLESINGER, F., J. HALAMEK, Jan CHLÁDEK, P. JURAK, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Response to Vagal Stimulation by Heart-rate Features in Drug-resistant Epileptic Patients. In 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). NEW YORK: IEEE, 2020. s. 46-49. ISBN 978-1-7281-1990-8. doi:10.1109/EMBC44109.2020.9176326.
 31. KRAJSA, Jan, Čeněk ŠILAR, Tomáš ZEMAN, Dušan HRABOVSKÝ a Jan CHRASTINA. The reasons for reoperations after surgery for acute subdural hematoma and the implications of suspected injury mechanisms. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 65, č. 4, s. 79-83. ISSN 1210-7875.
 32. CHRASTINA, Jan, Čeněk ŠILAR a Tomáš ZEMAN. Zakladatel německé neurochirurgie a prvního samostatného neurochirurgického časopisu Wilhelm Tönnis (1898–1978) – dílo v kontextu doby. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2020, roč. 99, č. 11, s. 513-514. ISSN 0035-9351.
 33. 2019

 34. DOLEŽALOVÁ, Irena, Jonáš KUNST, Martin KOJAN, Jan CHRASTINA, Marek BALÁŽ a Milan BRÁZDIL. Anterior thalamic deep brain stimulation in epilepsy and persistent psychiatric side effects following discontinuation. Epilepsy and Behavior Reports. Netherlands: Elsevier BV, 2019, roč. 12, č. 2019, s. 1-3. ISSN 2589-9864. doi:10.1016/j.ebr.2019.100344.
 35. BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Jan CHRASTINA. EEG Reactivity Predicts Individual Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Intractable Epileptics. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, č. 392, s. 1-11. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00392.
 36. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Zdeněk NOVÁK a David KRAHULÍK. Funkční stereotaktická neurochirurgie. Praha: Maxdorf, 2019. 165 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-590-3.
 37. ŘEHULKA, Pavel, Jan CIMBALNIK, Martin PAIL, Jan CHRASTINA, Markéta HERMANOVÁ a Milan BRÁZDIL. Hippocampal high frequency oscillations in unilateral and bilateral mesial temporal lobe epilepsy. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2019, roč. 130, č. 7, s. 1151-1159. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2019.03.026.
 38. CHRASTINA, Jan a Tomáš ZEMAN. Neurochirurgický průkopník William Jason Mixter (1880 - 1958). Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2019, roč. 19, č. 2, s. 147-148, ě. ISSN 1335-9592.
 39. BÁLINTOVÁ, Zdenka, Tereza FIALOVÁ, Michal FEDORA, Jan CHRASTINA a Marek BALÁŽ. Život zachraňující léčba dystonického statu – kazuistika. In 21. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů, Brno, 08.11.2019-08.11.2019. 2019.
 40. 2018

 41. MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Alexandra MINKSOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Josef HALÁMEK, Jan CHRASTINA, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Are the subthalamic nucleus, internal globus pallidus and thalamus involved in thinking? Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 22-30. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.07.004.
 42. ZEMAN, Tomáš, Barbora MUSILOVÁ a Jan CHRASTINA. Harvey Cushing jako kandidát Nobelovy ceny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 604-606. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018604.
 43. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a Tomáš ZEMAN. In Reply to the Letter to the Editor Regarding "The Results of Neuroendoscopic Surgery on Patients with Posttraumatic and Posthemorrhagic Hydrocephalus". WORLD NEUROSURGERY. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 120, DEC 2018, s. 597. ISSN 1878-8750. doi:10.1016/j.wneu.2018.08.186.
 44. HRABOVSKÝ, Dušan, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Věra FEITOVÁ, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Learning Curve in Anatomo-Electrophysiological Correlations in Subthalamic Nucleus Stimulation. TURKISH NEUROSURGERY. BAHCELIEVLER: TURKISH NEUROSURGICAL SOC, 2018, roč. 28, č. 2, s. 296-302. ISSN 1019-5149. doi:10.5137/1019-5149.JTN.19450-16.0.
 45. CHRASTINA, Jan, Jitka KOČVAROVÁ, Zdeněk NOVÁK, Irena DOLEŽALOVÁ, Michal SVOBODA a Milan BRÁZDIL. Older Age and Longer Epilepsy Duration Do Not Predict Worse Seizure Reduction Outcome after Vagus Nerve Stimulation. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery. New York: Thieme Medical Publ Inc, 2018, roč. 79, č. 2, s. 152-158. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0037-1607396.
 46. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Tomáš ZEMAN, Jitka KOČVAROVÁ, Martin PAIL, Irena DOLEŽALOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Milan BRÁZDIL. Single-center long-term results of vagus nerve stimulation for epilepsy: A 10-17 year follow-up study. Seizure-European journal of epilepsy. London: W.B. Saunders Ltd., 2018, roč. 59, JUL 2018, s. 41-47. ISSN 1059-1311. doi:10.1016/j.seizure.2018.04.022.
 47. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Tomáš ZEMAN, Věra FEITOVÁ, Dušan HRABOVSKÝ a Ivo ŘÍHA. The Results of Neuroendoscopic Surgery in Patients with Posttraumatic and Posthemorrhagic Hydrocephalus. WORLD NEUROSURGERY. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 113, MAY 2018, s. "E113"-"E121", 9 s. ISSN 1878-8750. doi:10.1016/j.wneu.2018.01.186.
 48. 2017

 49. DOLEŽALOVÁ, Irena, S. SCHACHTER, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Markéta HERMANOVÁ, Ivan REKTOR, Marta PAŽOURKOVÁ a Milan BRÁZDIL. Atypical handedness in mesial temporal lobe epilepsy. EPILEPSY & BEHAVIOR. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 72, JUL 2017, s. 78-81. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2017.01.034.
 50. HRABOVSKÝ, Dušan, Marek BALÁŽ, M. RAB, Věra FEITOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Factors responsible for early postoperative mental alterations after bilateral implantation of subthalamic electrodes. British Journal of Neurosurgery. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2017, roč. 31, č. 2, s. 212-216. ISSN 0268-8697. doi:10.1080/02688697.2016.1226256.
 51. BOČKOVÁ, Martina, Jan CHLÁDEK, Pavel JURAK, Josef HALAMEK, Steven Z. RAPCSAK, Marek BALÁŽ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Oscillatory reactivity to effortful cognitive processing in the subthalamic nucleus and internal pallidum: a depth electrode EEG study. Journal of Neural Transmission. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2017, roč. 124, č. 7, s. 841-852. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-017-1719-6.
 52. BRÁZDIL, Milan, Martin PAIL, J. HALAMEK, F. PLESINGER, J. CIMBALNIK, Robert ROMAN, P. KLIMES, Pavel DANIEL, Jan CHRASTINA, Eva BRICHTOVÁ, Ivan REKTOR, G.A. WORRELL a P. JURAK. Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. Annals of neurology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 82, č. 2, s. 299-310. ISSN 0364-5134. doi:10.1002/ana.25006.
 53. CHRASTINA, Jan, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Věra FEITOVÁ, Dušan HRABOVSKÝ a Zdeněk NOVÁK. Vliv kortikoterapie na diagnostickou výtěžnost stereotaktické biopsie u nemocných s lymfomem mozku. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 6, s. 437-442. ISSN 0862-495X.
 54. 2016

 55. DOLEŽALOVÁ, Irena, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Markéta HERMANOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ, Marta PAŽOURKOVÁ a Robert KUBA. Differences between mesial and neocortical magnetic-resonance-imaging-negative temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior. San Diego: Academic Press Inc., 2016, roč. 61, "neuvedeno", s. 21-26. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2016.04.027.
 56. REKTOR, Ivan, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHRASTINA, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Marek BALÁŽ a Milan BRÁZDIL. High-Frequency Oscillations in the Human Anterior Nucleus of the Thalamus. BRAIN STIMULATION. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2016, roč. 9, č. 4, s. 629-631. ISSN 1935-861X. doi:10.1016/j.brs.2016.04.010.
 57. CHRASTINA, Jan, Radim JANČÁLEK, Dušan HRABOVSKÝ a Zdeněk NOVÁK. Chirurgové a neurochirurgové jako laureáti Nobelovy ceny. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 155, č. 3, s. 49-52. ISSN 0008-7335.
 58. HRABOVSKÝ, Dušan, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Petr BURKOŇ a Jan CHRASTINA. Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění. Ojedinělá kazuistika metastázy karcinomu prostaty do zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 123-127. ISSN 1213-1814.
 59. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a V. FEITOVA. Is hydrocephalus after spinal cord injury really caused by the injured spinal cord? Two case reports and a literature review. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 5, s. 203-205. ISSN 0035-9351.
 60. HRABOVSKÝ, Dušan, Radim JANČÁLEK, Ivo ŘÍHA a Jan CHRASTINA. Komplikace kranioplastik po dekompresivní kraniektomii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 77-81. ISSN 1210-7859.
 61. RYZÍ, Michal, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Michal SVOBODA, Markéta HERMANOVÁ a Milan BRÁZDIL. Long-term approach to patients with postsurgical seizures. Epilepsia. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 57, č. 4, s. 597-604. ISSN 0013-9580. doi:10.1111/epi.13343.
 62. 2015

 63. BOČKOVÁ, Martina, Jan CHLÁDEK, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Klára ŠTILLOVÁ, Marek BALÁŽ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Complex Motor-Cognitive Factors Processed in the Anterior Nucleus of the Thalamus: An Intracerebral Recording Study. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, 2015, roč. 28, č. 2, s. 269-278. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-014-0373-7.
 64. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Milan BRÁZDIL a Markéta HERMANOVÁ. Glioblastoma Multiforme in a Patient with Isolated Hemimegalencephaly. Journal of Neurological Surgery Reports. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG, 2015, roč. 76, č. 1, s. "e160"-"e163", 4 s. ISSN 2193-6358. doi:10.1055/s-0035-1554929.
 65. RYZÍ, Michal, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long-term outcomes in patients after epilepsy surgery failure. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, roč. 110, February, s. 71-77. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2014.11.011.
 66. CHRASTINA, Jan, Dušan HRABOVSKÝ, Markéta HERMANOVÁ, Petr BURKOŇ, Milan BRÁZDIL a Zdeněk NOVÁK. Neuroonkologické aspekty u nemocných s farmakorezistentní epilepsií. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 1, s. 34-37. ISSN 1802-4475.
 67. RYZÍ, Michal, Ivan REKTOR, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. Response to "Failed epilepsy surgery: It is not too late". Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 113, "neuvedeno", s. 153-154. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2015.04.006.
 68. REKTOR, Ivan, Martina BOČKOVÁ, Jan CHRASTINA, Irena REKTOROVÁ a Marek BALÁŽ. The modulatory role of subthalamic nucleus in cognitive functions - A viewpoint. Clinical Neurophysiology. Clare (Ireland): Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 126, č. 4, s. 653-658. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2014.10.156.
 69. ŠTILLOVÁ, Klára, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Jan CHRASTINA, Josef HALÁMEK, Martina BOČKOVÁ, Sabina GOLDEMUNDOVÁ, Ivo ŘÍHA a Ivan REKTOR. The Role of Anterior Nuclei of the Thalamus: A Subcortical Gate in Memory Processing: An Intracerebral Recording Study. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 11, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0140778.
 70. PAŽOURKOVÁ, Marta, Alena SVÁTKOVÁ, Jitka KOČVAROVÁ, Jan CHRASTINA a Petra CIMFLOVÁ. Význam magnetické rezonance v diagnostice epilepsie. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 4, s. 394-400. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn20141.
 71. 2014

 72. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jaroslav BRICHTA, Petr PAVLÍK, Ivo ŘÍHA a Petr NĚMEC. Cerebrovaskulární komplikace v časném období po kardiochirurgických výkonech. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2014, roč. 15, č. 6, s. 324-328. ISSN 1213-1814.
 73. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Markéta HERMANOVÁ a Vera FEITOVA. Diagnostic Value of Brain Tumor Neuroendoscopic Biopsy and Correlation with Open Tumor Resection. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SURGERY PART A-CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGERY. NEW YORK: THIEME MEDICAL PUBL INC, 2014, roč. 75, č. 2, s. 110-115. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0032-1320032.
 74. KARA, Tomas, Pavel LEINVEBER, Michal VLASIN, Pavel JURAK, Miroslav NOVAK, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Krzysztof CZECHOWICZ, Milos BELEHRAD a Samuel J. ASIRVATHAM. Endovascular brain intervention and mapping in a dog experimental model using magnetically-guided micro-catheter technology. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 221-226. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.076.
 75. HANÁKOVÁ, Petra, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Marta PAŽOURKOVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long-term outcome and predictors of resective surgery prognosis in patients with refractory extratemporal epilepsy. Seizure. Elsevier, 2014, roč. 23, č. 4, s. 266-273. ISSN 1059-1311. doi:10.1016/j.seizure.2013.12.003.
 76. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA, Dušan HRABOVSKÝ a Milan BRÁZDIL. Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2014, roč. 77, č. 3, s. 302-307. ISSN 1210-7859.
 77. MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Jan CHRASTINA, Josef HALÁMEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Mismatch negativity-like potential (MMN-like) in the subthalamic nuclei in Parkinson’s disease patients. Journal of Neural Transmission. Wien, Austria: Springer, 2014, roč. 121, č. 12, s. 1507-1522. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1221-3.
 78. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jaroslav BRICHTA, Petr PAVLÍK, Ivo ŘÍHA a Petr NĚMEC. Neurosurgical Treatment of Cerebrovascular Complications of Heart Surgeries and Interventions. TURKISH NEUROSURGERY. BAHCELIEVLER: TURKISH NEUROSURGICAL SOC, 2014, roč. 24, č. 6, s. 897-905. ISSN 1019-5149. doi:10.5137/1019-5149.JTN.10240-13.0.
 79. NADVORNIK, P., J. ZLATOS a Jan CHRASTINA. Pathophysiological view of the possible restoration of movement after spinal cord transverse injury. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2014, roč. 115, č. 2, s. 113-115. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2014_025.
 80. AULICKÁ, Štefánia, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Josef HALÁMEK, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Subthalamic nucleus involvement in executive functions with increased cognitive load: a subthalamic nucleus and anterior cingulate cortex depth recording study. Journal of Neural Transmission. Wien: SPRINGER WIEN, 2014, roč. 121, č. 10, s. 1287-1296. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1191-5.
 81. CHRASTINA, Jan, Dušan HRABOVSKÝ, Marta ZVAROVÁ, Ivo ŘÍHA a Zdeněk NOVÁK. Vliv antikoagulační a antiagregační terapie na rozsah, vývoj a prognózu kraniocerebrálního poranění. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Praha: Galén, 2014, roč. 81, č. 1, s. 77-84. ISSN 0001-5415.
 82. HRABOVSKÝ, Dušan, Jan CHRASTINA, V. FEITOVÁ, M. ZVAROVÁ, Ivo ŘÍHA a Zdeněk NOVÁK. Vztah antikoagulační a antigregační terapie u nemocných s chronickým subdurálním hematomem k závažnosti předoperačního stavu a výsledku chirurgické léčby. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 11, s. 536-544. ISSN 0035-9351.
 83. 2013

 84. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Ivo ŘÍHA. Arachnoid cysts. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. 181 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-288-9.
 85. PAIL, Martin, Josef HALÁMEK, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivana TYRLÍKOVÁ, Jan CHRASTINA, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. Intracerebrally recorded high frequency oscillations: Simple visual assessment versus automated detection. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2013, roč. 124, č. 10, s. 1935-1942. ISSN 1388-2457. doi:10.1016/j.clinph.2013.03.032.
 86. RYZÍ, Michal, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Long-term vagus nerve stimulation in children with focal epilepsy. ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 127, č. 5, s. 316-322. ISSN 0001-6314. doi:10.1111/ane.12009.
 87. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Markéta HERMANOVÁ, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Použití transcerebelárního přístupu s obrácenou montáží stereotaktického rámu pro biopsii lézí zadní jámy lební. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 1, s. 86-89. ISSN 1210-7859.
 88. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Ivan REKTOR. Response to: Conclusions should be supported by the data presented. BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 27, č. 4, s. 547-548. ISSN 0268-8697. doi:10.3109/02688697.2013.801397.
 89. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Radovan HŘIB a Dušan HRABOVSKÝ. Stereotaktická operační technika v terapii bolesti - historie a současné možnosti. Bolest. Praha: TIGIS, spol. s r.o., 2013, roč. 16, č. 1, s. 8-15. ISSN 1212-0634.
 90. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA a Martina BOČKOVÁ. Subthalamic electrode implantation using the MicroDrive system and the importance of microrecording data. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2013, roč. 114, č. 6, s. 311-316. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2013_066.
 91. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. The role of brain shift, patient age, and Parkinson's disease duration in the difference between anatomical and electrophysiological targets for subthalamic stimulation. BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 27, č. 5, s. 676-682. ISSN 0268-8697. doi:10.3109/02688697.2013.771726.
 92. CHRASTINA, Jan, Dušan HRABOVSKÝ, Ivo ŘÍHA, Karolina Margareta STEINEROVÁ a Zdeněk NOVÁK. Vliv věku, alkoholové intoxikace a charakteru poranění mozku na prognózu operovaných zraněných s kraniocerebrálním poraněním. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 92, č. 3, s. 135-142. ISSN 0035-9351.
 93. 2012

 94. NOVÁK, Zdeněk, Pavel CEJPEK, Pavel NÁDVORNÍK, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Tomáš ŽILKA. Analýza bodného poranění míchy s pomocí stereotaktického míšního atlasu. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 26. - 27. září 2012. 2012. ISSN 1803-179X.
 95. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Jiří VANÍČEK a Věra FEITOVÁ. Arachnoid cysts in children - potentials of neuroendoscopic treatment. In 18 - th Mediterranean Meeting of Child Neurology in conjunction with the 5-th Fred J.Epstein International Symposium on New Horizont in Pediatric Neurology, Neurosurgery and Neurofibromatosis. Dead Sea, Israel, March 18-22, 2012. 2012.
 96. REKTOR, Ivan, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL a Jan CHRASTINA. Do the basal ganglia inhibit seizure activity in temporal lobe epilepsy? EPILEPSY & BEHAVIOR. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2012, roč. 25, č. 1, s. 56-59. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2012.04.125.
 97. NOVÁK, Zdeněk, Jaroslav STRNADEL, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Tomáš ZEMAN a Radim JANČÁLEK. Dynamická interspinosní U fixace Coflex. In Dynamická interspinosní U fixace Coflex. SPINÁLNÍ KONGRES, Brno, 15. – 16.11.2012. 2012.
 98. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Khaled GHALLAB, Lukáš MARTINEK a Milan BRÁZDIL. Farmakorezistentní epilepsie po kraniocerebrálním poranění. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2012, roč. 91, č. 1, s. 18-25. ISSN 0035-9351.
 99. CHRASTINA, Jan. Funkční diagnostika epilepsie. In Sborník abstrakt: XVIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii, str. 41-43, Hradec Králové, 28.-30.3.2012. 2012. ISBN 978-80-260-1886-5.
 100. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA a Dušan HRABOVSKÝ. Komplikace minimálně invazivních výkonů v neurochirurgii - prevence a možnosti řešení. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 26. - 27. září 2012. 2012. ISSN 1803-179X.
 101. KRAJSA, Jan, Miroslav HIRT, Vladimír SMRČKA, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Krvácení pod měkkou plenu mozkovou po minimálním násilí do oblasti obličeje - kazuistika a rozbor příčin. In IV. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - Program kongresu/Sborník abstrakt. 2012.
 102. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Jan HEMZA a Věra FEITOVÁ. Minimally invasive treatment of Chiari malformation complex. In 16th International Argos Spine Symposium: Disorders in the Junctional Regions of the Spine, Paris, January 26 - 27-th, 2012. 2012.
 103. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jiří VANÍČEK, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivo ŘÍHA. Možnosti neuroendoskopie u nitrokomorového krvácení dospělých. In III. Multioborové neurochirurgicko-neurologicko-radiodiagnostické sympozium, Soláň 13.-14.1.2012. 2012.
 104. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Ivo ŘÍHA a Ivan REKTOR. Možnosti vagové stimulace mimo epileptochirurgii. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 151-154. ISSN 1213-1814.
 105. TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2.
 106. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Dušan HRABOVSKÝ a Tomáš ŽILKA. Neurotrauma u geriatrické populace. In 5. Brněnské neurochirurgické dny. Velké Bílovice, hotel Akademie, 8.–9. listopadu 2012. 2012.
 107. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Dušan HRABOVSKÝ, Ivo ŘÍHA a Lukáš VYORÁLEK. Problematika neurotraumat u nemocných vyššího věku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS, Špindlerův Mlýn, 17. - 19. října 2012. 2012. ISBN 978-80-260-3111-6.
 108. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Michal REIF, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku expanzí zadní jámy lební. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 6, č. 4, s. 223-226. ISSN 1802-4475.
 109. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Ivo ŘÍHA, Markéta HERMANOVÁ a Khaled GHALLAB. Rozhodující úloha stereotaktické biopsie pro diagnózu mozečkové expanze-kasuistika. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník: XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 221 - 222. ISBN 978-80-86793-23-8.
 110. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jiří VANÍČEK, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Stav po CMP a možnosti neurochirurgického řešení. In III. Multioborové neurochirurgicko-neurologicko-radiodiagnostické sympozium, Soláň 13.-14.1.2012. 2012.
 111. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Tomáš ŽILKA a Ivan REKTOR. Subthalamic electrode implantation using MicroDrive system and microrecording data. In 7 - th Central European Neurosurgical Society Meeting, Prague, 13.6.- 15.6.2012. 2012. ISBN 978-80-87562-03-1.
 112. HEMZA, Jan, Robert KUBA, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Ivan REKTOR a Ivana TYRLÍKOVÁ. The mesiotemporal lession pathology findings of temporal epileptic patients excluded mesiotemporal sclerosis. In 7 - th Central European Neurosurgical Society Meeting, Prague, str. 34, 13.6.- 15.6.2012. 2012. ISBN 978-80-87562-03-1.
 113. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Michal RYZÍ, Ondřej HORÁK, Milan BRÁZDIL a Ivan REKTOR. Vagus nerve stimulation in children - surgical outcomes. In 18 - th Mediterranean Meeting of Child Neurology in conjunction with the 5 - th Fred J.Epstein International Symposium on New Horizont in Pediatric Neurology, Neurosurgery and Neurofibromatosis. Dead Sea, Israel, March 18-22, 2012. 2012.
 114. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jiří VANÍČEK, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Ivo ŘÍHA. Validita výsledků minimálně invazivních technik biopsie mozkového tumoru. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník: XXXVI. Brněnské onkologické dny, Masarykův onkologický ústav v Brně. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 223 - 225. ISBN 978-80-86793-23-8.
 115. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Věra FEITOVÁ a Jan HEMZA. 2012 ArgoSpine Best Poster Award: Minimally invasive treatment of Chiari malformation complex. ArgoSpine News and Journal. Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, roč. 24, 1-2, s. 39-40. ISSN 1957-7729. doi:10.1007/s12240-012-0036-z.
 116. 2011

 117. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. Akutní stavy v neurochirurgii. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
 118. HANÁKOVÁ, Petra, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Ivan REKTOR. Dlouhodobá účinnost chirurgické léčby u pacientů s extratemporální epilepsií. In 25.český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
 119. RYZÍ, Michal, Robert KUBA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Efektivnost VNS u fokálních epilepsií v dětském věku. In 25. český a slovenský neurologicky sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
 120. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Jiří VANÍČEK. Hydrocefalus po cévních mozkových příhodách - možnosti neuroendoskopické intervence. In Neurovaskulárny kongres, 39. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium, Vysoké Tatry, 9. - 10. jún 2011. 2011.
 121. CHRASTINA, Jan, Marek BALÁŽ, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Frymburk, 2.11.2011 - 4.11.2011. 2011.
 122. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Marek BALÁŽ, Věra FEITOVÁ, Martina BOČKOVÁ a Ivan REKTOR. Identifikace cílových struktur pro funkční stereotaktické výkony. In 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD, Brno, 23.11 - 26.11.2011. Ces Slov Neurol Neurochir 2011; 74/107 (Suppl 1): S38. 2011. ISSN 1210-7859.
 123. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK, Ivo ŘÍHA a Bronislava SLANÁ. Intrakraniální krvácení jako neobvyklá komplikace tumoru mozku. In Marek Svoboda. XXXV. Brněnské onkologické dny. 1.vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2011. s. 232-234. ISBN 978-80-86793-17-7.
 124. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Možnosti neuroendoskopie u nemocných s poúrazovým hydrocefalem. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
 125. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Věra FEITOVÁ. Možnosti neuroendoskopie u pseudocyst. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Frymburk, 2.11.2011 - 4.11.2011. 2011.
 126. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Věra FEITOVÁ. Možnosti neurochirurgické intervence v chronickém stavu cévních mozkových příhod. In Neurovaskulárny kongres, 39. Slovenské a české cerebrovaskulárne sympózium, Vysoké Tatry, 9. - 10. jún 2011. 2011.
 127. NOVÁK, Zdeněk, Jiří MASTÍK a Jan CHRASTINA. Možnosti vagové stimulace v terapii bolestí hlavy - patofyziologický podklad a klinická data. Přehledový článek. Bolest. Praha: TIGIS, 2011, roč. 14, č. 3, s. 121-125. ISSN 1212-0634.
 128. KUBA, Robert, Ivana TYRLÍKOVÁ, Jan CHRASTINA, Bronislava SLANÁ, Marta PAŽOURKOVÁ, Jan HEMZA, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Markéta HERMANOVÁ a Ivan REKTOR. “MRI-negative PET-positive” temporal lobe epilepsy: Invasive EEG findings, histopathology, and postoperative outcomes. Epilepsy & Behavior. Elsevier, 2011, roč. 22, č. 3, s. 537-541. ISSN 1525-5050. doi:10.1016/j.yebeh.2011.08.019.
 129. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. Neuroendoskopická biopsie tumoru mozku. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 348-355. ISSN 0862-495X.
 130. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jiří ONDRÁŠEK a Ivo ŘÍHA. Neurochirurgická cerebrovaskulární problematika po kardiochirurgických operacích. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Frymburk, 2.11.2011 - 4.11.2011. 2011.
 131. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Oportunní infekce jako součást diferenciální diagnostiky mozkových expanzí. 2011.
 132. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Petr BURKOŇ, Bronislava SLANÁ a Věra FEITOVÁ. Oportunní infekce mozku u pacientů po komplexní terapii nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 24, č. 1, s. 46-49. ISSN 0862-495X.
 133. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Psychochirurgie - lekce z minulosti a ponaučení pro budoucnost. In VI. pracovné dni neuropsychiatrie, Levoča, 29.9. - 1.10.2011. 2011.
 134. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Bronislava SLANÁ a Věra FEITOVÁ. Radioterapií indukované meningeomy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 191-196. ISSN 1210-7859.
 135. BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Markéta HERMANOVÁ, Ivana TYRLÍKOVÁ, Michal RYZÍ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Bronislava SLANÁ, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Resekční epileptochirurgie u pacientů s perirolandickou epilepsií. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, 2011, roč. 74, č. 1, s. 43-48. ISSN 1210-7859.
 136. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jaroslav STRNADEL a Ivo ŘÍHA. Spinal Lymphoma - Indication for Spinal Cord Decompression and Vertebroplasty? In 15-th Argos Spine Symposium: Evidence Based Spine Surgery: Myth or Reality? Paris, France, January 27 - 28, 2011. 2011.
 137. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Miroslav HIRT, Radim JANČÁLEK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Stereotaktická operace traumatických intracerebrálních hematomů. In III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 1.- 2.9.2011. 2011.
 138. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Petr KRUPA a Marta PAŽOURKOVÁ. Talairach's technique of stereoencephalography with planning software. In International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery - Proceedings of the 25th International Congress and Exhibition CARS 2011. 2011. ISSN 1861-6410.
 139. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9.
 140. JANČÁLEK, Radim, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Úloha stereotaktické biopsie v diagnostice mozkových metastáz. Postgraduální medicína. Praha, 2011, roč. 13, č. 4, s. 427-429. ISSN 1212-4184.
 141. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK, Ivo ŘÍHA, Bronislava SLANÁ, Markéta HERMANOVÁ a Věra FEITOVÁ. Úloha stereotaktické biopsie v diagnostice tumoru mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2011, roč. 5, č. 1, s. 49-52. ISSN 1802-4475.
 142. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jaroslav STRNADEL, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. Vertebroplastika u tumorů páteře. In Marek Svoboda. XXXV. Brněnské onkologické dny. 1.vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2011. s. 266-268. ISBN 978-80-86793-17-7.
 143. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Jaroslav STRNADEL, Tomáš ZEMAN a Ivana SCHRŐDEROVÁ. Využití techniky awake craniotomy u lézí v elokventních oblastech mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Frymburk, 2.11.2011 - 4.11.2011. 2011.
 144. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Bronislava SLANÁ, Radim JANČÁLEK a Motaman SHAQBUA. Vzdálený syndrom zraněného gliomu po stereotaktické biopsii – kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 3, s. 148-151. ISSN 0035-9351.
 145. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Věra FEITOVÁ. Změny rozměrů III. komory po endoskopické operaci. Česká radiologie. 2011, roč. 65, č. 3, s. 224 -228. ISSN 1210-7883.
 146. 2010

 147. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jaroslav STRNADEL, Jan HEMZA, Tomáš ZEMAN a Radim JANČÁLEK. Clinical experience with dynamic interspinous U fixation. In 14-th International ArgoSpine Symposium, Paris, France, January 28 - 29, 2010. 2010.
 148. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivo ŘÍHA, Marta PAŽOURKOVÁ a Petr KRUPA. Deep brain stimulation - computer planning correlated with electrophysiological monitoring. In Proceedings of the 24th International Meeting and Exhibition CARS 2010, Vol. 5, Suppl. 1. 1. vyd. Heidelberg, Germany: Springer, 2010. s. 425 - 426. ISSN 1861-6410.
 149. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jaroslav STRNADEL, Jan HEMZA, Tomáš ZEMAN a Radim JANČÁLEK. Dynamická interspinosní fixace. In IV. žilinské neurochirurgické dni, Boboty 10.- 12.3.2010. 2010.
 150. NOVÁK, Zdeněk, Jaroslav STRNADEL, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Radim JANČÁLEK a Tomáš ZEMAN. Dynamická interspinosní U fixace Coflex. In III. Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 11. - 12. listopad 2010. 2010.
 151. NOVÁK, Zdeněk, Jaroslav STRNADEL, Jan CHRASTINA a Radim JANČÁLEK. Dynamická interspinosní U fixace Coflex. In IV. Slovensko český spondylochirurgický kongres, Štrbské Pleso 2010, 29.9.- 1. října 2010. 2010.
 152. JANČÁLEK, Radim, Jan CHRASTINA a Zdeněk NOVÁK. Dynamika morfologických změn spinálních kořenů při experimentální kompresivní radikulopatii a následné dekompresi v korelaci s klinickou praxí. In IV. Slovensko-Český spondylochirurgický kongres. 2010.
 153. BRÁZDIL, Milan, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Interictal high-frequency oscillations indicate seizure onset zone in patients with focal cortical dysplasia. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2010, roč. 90, 1-2, s. 28-32. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2010.03.003.
 154. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Miroslav HIRT, Ivo ŘÍHA, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Milan BRÁZDIL. Kraniocerebrální poranění a úmrtí u nemocných s epilepsií. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
 155. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA a Ivo ŘÍHA. Kraniocerebrální poranění u nemocného s expanzí mokového prostoru. In II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2. - 3.9.2010. 2010.
 156. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Radim JANČÁLEK, Marta PAŽOURKOVÁ, Motaman SHAQBUA, Khaled GHALLAB, Markéta HERMANOVÁ a Bronislava SLANÁ. Možnosti neuroendoskopie pro histologickou verifikaci nádoru mozku. In IV. žilinské neurochirurgické dni, Boboty 10.- 12.3.2010. 2010.
 157. HEMZA, Jan, Jaroslav STRNADEL, Tomáš ZEMAN, Jan CHRASTINA a Zdeněk NOVÁK. Naše zkušenosti s diagnosou a terapií primárního epidurálního spinálního empyému. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.- 5.11.2010. 2010.
 158. ZEMAN, Tomáš, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Jaroslav STRNADEL, Pavel CEJPEK a Jan CHRASTINA. Naše zkušenosti s léčbou juxtafacetární cysty bederní páteře. In III. Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 11. - 12. listopad 2010. 2010.
 159. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Pavel CEJPEK. Neurosurgery for Medical Students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 81 s. ISBN 978-80-210-5140-9.
 160. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Jan CHRASTINA, Daniel SCHWARZ, Ladislav DUŠEK a Pavel CEJPEK. Nové trendy ve výuce neurochirurgie, užití Full HD endoskopického systému a miniPACS. In VI. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína 2010, Hotel Voroněž, Brno, 22.3. – 23.3.2010. 2010.
 161. KANCHEVA, Radmila, Martin HILL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Marta VELIKOVA, Lyudmila KANCHEVA, Ivo ŘÍHA a Luboslav STARKA. Peripheral neuroactive steroids may be as good as the steroids in the cerebrospinal fluid for the diagnostics of CNS disturbances. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. England: Elsevier Science, 2010, roč. 119, 1-2, s. 35-44. ISSN 0960-0760. doi:10.1016/j.jsbmb.2009.12.006.
 162. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Milan BRÁZDIL a Robert KUBA. Possibilities of Vagus Nerve Stimulation in Treatment Resistant Depression - Preliminary Report. In Epilepsy and Depressive Disorders An Epilepsy and Behavior Conference, September 12 – 13, Chicago, USA. 2010.
 163. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Zdeněk STRMISKA a Pavel CEJPEK. Přínos FULL HD techniky pro zvýraznění morfologického obrazu ve výuce neurochirurgie. In Sborník 4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, MEFANET 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 46. ISBN 978-80-7392-141-5.
 164. CHRASTINA, Jan, Radim JANČÁLEK, Zdeněk NOVÁK, Věra FEITOVÁ, Bronislava SLANÁ, Markéta HERMANOVÁ a Ivo ŘÍHA. Přínos stereotaktické biopsie pro diagnostiku tumoru mozku. In Rostislav Vyzula. Edukační sborník : XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 1. vydání. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 70-72. ISBN 978-80-86793-15-3.
 165. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Radioterapí indukované meningeomy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 166. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Radioterapií indukované meningeomy. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkoogický ústav, 2010. s. 116-118. ISBN 978-80-86793-15-3.
 167. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Radim JANČÁLEK, Motaman SHAQBUA a Khaled GHALLAB. Raritní multiplicita život ohrožujících expanzivních procesů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 11, č. 3, s. 196-199. ISSN 1213-1814.
 168. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK, Jaroslav STRNADEL a Jan HEMZA. Spongioplastika u tumoru páteře. In Spongioplastika u tumoru páteře. IV. Slovensko český spondylochirurgický kongres, Štrbské Pleso 2010, 29.9.- 1. října 2010. 2010.
 169. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Stereotaktická operace traumatických intracerebrálních hematomů. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.- 5.11.2010. 2010.
 170. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Věra FEITOVÁ, Bronislava SLANÁ a Markéta HERMANOVÁ. Úloha stereotaktické biopsie pro diagnózu tumoru mozku. In IV. žilinské neurochirurgické dni, Boboty 10.- 12.3.2010. 2010.
 171. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Jan CHRASTINA, Zdeněk STRMISKA, Radim JANČÁLEK a Věra FEITOVÁ. Úskalí stereotaxe a neuronavigace. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.- 5.11.2010. 2010.
 172. STRNADEL, Jaroslav, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA a Radim JANČÁLEK. Vertebroplastika u tumorů páteře. In III. Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 11. - 12. listopad 2010. 2010.
 173. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Jan CHRASTINA a Věra FEITOVÁ. Volumetric study of cerebrospinal fluid expanzions after neuroendoscopic surgery. In Proceedings of the 24th International Meeting and Exhibition CARS 2010, Vol. 5, Suppl. 1. 1. vyd. Heidelberg, Germany: Springer, 2010. s. 260. ISSN 1861-6410.
 174. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Radim JANČÁLEK, Bronislava SLANÁ, Markéta HERMANOVÁ a Věra FEITOVÁ. Využití neuroendoskopie pro diagnostiku a léčbu pseudocyst po komplexní terapii tumoru mozku. In Edukační sborník: XXXIV. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 72 -74. ISBN 978-80-86793-15-3.
 175. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Využití vagové stimulace v terapii funkčních poruch. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.- 5.11.2010. 2010.
 176. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. 13 let zkušeností s navigovanou neuroendoskopií. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ostrava, 3.- 5.11.2010. 2010.
 177. 2009

 178. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Jiří VANÍČEK, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Bolesti hlavy u nemocných s aneurysmatem mozkové cévy. In XI. česko slovenské a XVIII.slovenské dialogy o bolesti, Nitra. 2009.
 179. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Bolesti hlavy u nemocných s tumorem mozku. In XI. česko slovenské a XVIII.slovenské dialogy o bolesti, Nitra. 2009.
 180. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Computer aided neuroendoscopic surgery of intracranial arachnoid cysts - surgical planning and outcome. In Proceedings of the 23 - rd International Congress and Exhibition , Berlin , Germany. Berlin: Springer Berlin, 2009. s. 247-248. ISSN 1861-6410.
 181. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA a Bronislava SLANÁ. DNET jako příčina farmakorezistentní epilepsie. In Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 227 - 229. ISBN 978-80-86793-12-2.
 182. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Petr KRUPA a Marta PAŽOURKOVÁ. Endoskopická problematika jednokomorového hydrocefalu. In II. brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice. 2009.
 183. NOVÁK, Zdeněk, Ivan REKTOR, Jan CHRASTINA, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Ivana TYRLÍKOVÁ, Marta PAŽOURKOVÁ, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Epileptochirurgie - minulost, současný stav a vyhlídky do budoucnosti. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 20-21. 2009. ISSN 1210-7859.
 184. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Michal RYZÍ, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Experience with childhood epilepsy surgery in adult epileptological center. In New Horizons in pediatric neurology , neurosurgery and neurofibromatosis Eilat. 2009.
 185. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Věra FEITOVÁ a Khaled GHALLAB. Graphic results of endoscopic third ventriculostomy in hydrocephalic patients. In 5- th World Congress of the International Federation of Neuroendoscopy , May 2009 , Athens , Greece. 2009.
 186. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR a Martina BOČKOVÁ. Chirurgické aspekty hluboké mozkové stimulace. In 2. pražské neuromodulační dny. 2009.
 187. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Lezionální stereotaktické operace v terapii farmakorezistentní epilepsie. Neurologie pro praxi. Brno: Solen, 2009, roč. 10, č. 2, s. 112-116. ISSN 1213-1814.
 188. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Ivan REKTOR, Eva ČEŠKOVÁ, Martin BAREŠ, Martina BOČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace a vagové stimulace. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 51-52. 2009. ISSN 1210-7859.
 189. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Zdeněk STRMISKA a Tomáš KŘIVA. Měření CBF pomocí systému HEMEDEX - první klinické zkušenosti. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 53. 2009. ISSN 1210-7859.
 190. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Petr BURKOŇ, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Minimálně invazivní řešení pozdní hemoragické komplikace po aktinoterapii pro anaplastický oligodendrogliom. In Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 121-123. ISBN 978-80-86793-12-2.
 191. ŘÍHA, Ivo, Jan CHRASTINA, Zdeněk STRMISKA a Zdeněk NOVÁK. Možnosti dlouhodobého sledování vývoje hydrocefalu a cyst s využitím 3D zobrazení v korelaci s klinickými daty. In XI. česko slovenské a XVIII.slovenské dialogy o bolesti, Nitra. 2009.
 192. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Milan BRÁZDIL a Ivo ŘÍHA. Možnosti epileptochirurgie u nemocných po mozkové hypotermii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Medica Heathworld, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 466 - 469. ISSN 1210-7859.
 193. NOVÁK, Zdeněk, Břetislav GÁL, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Pavel CEJPEK. Možnosti interdisciplinární spolupráce při řešení procesů na bazi lební s možností výuky studentů. In MEFANET 2009 - 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 35 - 36. ISBN 978-80-7392-118-7.
 194. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Jaroslav STRNADEL a Khaled GHALLAB. Možnosti léčby poúrazové syringomyelie. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 59-60. 2009. ISSN 1210-7859.
 195. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. Možnosti neuroendoskopické terapie arachnoidálních cyst. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 52, ISSN 1210-7859. 2009.
 196. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Možnosti neuroendoskopie v komplexní terapii kraniofaryngeomů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2009, roč. 3, č. 3, s. 194-197. ISSN 1802-4475.
 197. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopic surgery of intracranial arachnoid cysts. In 5-th World Congress of the International Federation of Neuroendoscopy, Athens, Greece. 2009.
 198. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Marek BALÁŽ, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Neuromodulace z pohledu neurochirurga - minulost , současnost a náhled budoucnosti. In 2.pražské neuromodulační dny. 2009.
 199. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Tomáš KŘIVA a Motaman SHAQBUA. Neurotrauma u geriatrické populace. In Týmová péče o seniory. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009. s. 55-59. ISBN 978-80-7318-895-5.
 200. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT, Jan CHRASTINA, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Nové pohledy na patofyziologii difuzního axonálního poškození. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2.- 3.9.2009. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 201. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Jan CHRASTINA, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Nové trendy ve výuce neurochirurgie, užití FULL HD endoskopického systému a miniPACS. In SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 58-62. ISBN 978-80-210-4878-2.
 202. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Věra FEITOVÁ, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Paliativní enedoskopická ventrikulostomie u nemocných s obstrukčním hydrocefalem při nitrokomorové diseminaci tumoru mozku. In I.česko slovenská konference paliativní medicíny, Olomouc, 12.11.2009. 2009. ISBN 978-80-87327-20-3.
 203. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Jan CHRASTINA, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Practical use of telekonference and imaging techniques for neurosurgical education. In MEFANET REPORT 02 - Information technology and e-learning in medical education. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 88-92, 128 s. ISBN 978-80-210-4851-5.
 204. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Prevence hemoragických komplikací a komplikací hojení operační rány v epileptochirurgii. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. Praha: Medical Tribune CZ, 2009. s. 37 - 41. ISBN 978-80-87135-13-6.
 205. HEMZA, Jan, Jaroslav STRNADEL, Tomáš ZEMAN, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Primární epidurální spinální empyem. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 60. 2009. ISSN 1210-7859.
 206. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Khaled GHALLAB. Primární tumor mozku jako vzácná příčina akutního subdurálního hematomu. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2009, roč. 88, č. 10, s. 549 - 553. ISSN 0035-9351.
 207. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Bronislava SLANÁ a Radim JANČÁLEK. Přínos neuroendoskopie pro histologickou verifikaci a terapii nádorů mozku. In 23. Slovenský a český neurologický zjazd Bratislava, 27. - 29.11.2009 (Čes Slov Neurol Neurochir Suppl). 2009.
 208. NOVÁK, Zdeněk, Luboslav STÁRKA, Radmila KANČEVA, Martin HILL a Jan CHRASTINA. Selektivní neuroendoskopické odběry komorového moku - technické možnosti a fyziologické poznatky. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti - Čes Slov Neurol Neurochir 2009, 72/105 (Suppl. 1): 51-52 , ISSN 1210-7859. 2009.
 209. NOVÁK, Zdeněk, Ivan REKTOR, Eva ČEŠKOVÁ, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Robert KUBA, Radim JANČÁLEK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Současné možnosti vagové stimulace - literární přehled a vlastní zkušenosti. In 23. Slovenský a čský neurologický sjezd ( Čes Slov Neurol Neurochir Suppl). 2009.
 210. CHRASTINA, Jan, Miroslav HIRT, Zdeněk NOVÁK, Michal ZELENÝ a Jan KRAJSA. Syndrom třeseného dítěte - nové poznatky. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 211. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Markéta HERMANOVÁ, Ivo ŘÍHA a Iva HORÁKOVÁ. Úloha neurochirurga v komplexní terapii lymfomu mozku. In Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův okologický ústav v Brně, 2009. s. 224 - 226. ISBN 978-80-86793-12-2.
 212. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK, Ivan REKTOR, Petr KRUPA, Milan BRÁZDIL a Robert KUBA. Úloha stereoencefalografie v diagnostice a terapii farmakorezistentní epilepsie. In 23.Slovenský a český neurologický zjazd Bratislava. 2009.
 213. STARKA, Luboslav, Martin HILL, Radmila KANCHEVA, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Michal POHANKA a Robert MORFIN. 7-Hydroxylated derivatives of dehydroepiandrosterone in the human ventricular cerebrospinal fluid. Neuroendocrinology Letters. Sweden: Society of Integrated Sciences, 2009, roč. 30, č. 3, s. 368-372. ISSN 0172-780X.
 214. STARKA, Luboslav, Martin HILL,, Radmila KANCHEVA, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Michal POHANKA a Robert MORFIN. 7-Hydroxylated derivatives of dehydroepiandrosterone in the human ventricular cerebrospinal fluid. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2009, roč. 30, č. 3, s. 368-372. ISSN 0172-780X.
 215. 2008

 216. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Petr DVOŘÁK, Eva LŽIČAŘOVÁ a Tomáš KŘIVA. Anatomická studie spodiny III.komory ve vztahu k neuroendoskopickým operacím. Endoskopie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 17, 1-2, s. 10-15. ISSN 1211-1074.
 217. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Brain tumor as a cause of pharmacoresistant epilepsy. In 4- th Meeting of Slovak Neurosurgical Society. Bratislava: Slovenská neurochirurgická společnost, 2008. s. 23-24.
 218. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Věra FEITOVÁ. Disturbance of cerebrospinal fluid hydrodynamics after spinal cord injury - 3 case reports. Argos Spine News and Journal. Německo: Springer, 2008, roč. 10, č. 19, s. 68-68. ISSN 1957-7729.
 219. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA a Jan CHRASTINA. Enhancing visualization in neuroendoscopic surgery. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, č. 1, s. 24 - 24. ISSN 1608-1587.
 220. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Věra FEITOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Geometrická studie rozměrů III.komory a její spodiny z pohledu neuroendoskopie. Česká radiologie. Praha: Česká radiologická společnost, 2008, roč. 62, č. 4, s. 577-583. ISSN 1210-7883.
 221. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Ivo ŘÍHA a H KOUTKOVÁ. Graphic analysis of endoscopic third ventriculostomy morphological results in hydrocephalic patients. In FEITOVÁ, V a Ivo ŘÍHA. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery CARS 2008, Volume 3, Suppl. 1. 1. vyd. Deutschland: Springer, 2008. s. 238-238. ISSN 1861-6410.
 222. CHRASTINA, Jan a Zdeněk NOVÁK. Historie celotělového stereotaktického systému. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká chirurgická společnost, 2008, roč. 87, č. 3, s. 154-156. ISSN 0035-9351.
 223. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Marek BALÁŽ. Chirurgické komplikace systémů hluboké mozkové stimulace - příčiny a možnosti řešení. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 4, s. 215-217. ISSN 1213-1814.
 224. NOVÁK, Zdeněk, Ivan REKTOR, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Robert KUBA a Radim JANČÁLEK. Intraoperační monitoring u resekčních výkonů pro epilepsii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Ústí nad Labem: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 71, Suppl.2, s. 16-17. ISSN 1210-7859.
 225. ZEMAN, Tomáš, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Pavel CEJPEK, Iva ZICHOVÁ, Jan HEMZA a Jaroslav STRNADEL. Juxtafacetární cysty bederní páteře. Neurologie pro praxi. Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 9/2008, č. 5, s. 308 - 310. ISSN 1213-1814.
 226. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Minimally invasive treatment of posterior fossa craniopharyngioma by means of navigated endoscopy. Minimally invasive neurosurgery. Německo: Thieme, 2008, roč. 51, č. 3, s. 165-168. ISSN 0946-7211.
 227. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Ladislav DUŠEK, Daniel SCHWARZ, Jan CHRASTINA, Radim JANČÁLEK a Pavel CEJPEK. Modern teleconference techniques in neurosurgical education. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, Sonderheft, s. 22 - 22. ISSN 1608-1587.
 228. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Možnosti neuroendoskopie v komplexní terapii kraniopharyngeomů. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 218-219. ISBN 978978086793115.
 229. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Radim JANČÁLEK, Radovan HŘIB a Marek HAKL. Možnosti spinothalamické chordotomie jako destrukční techniky v terapii nezvladatelné bolesti. In X.česko slovenské dialogy o bolesti. Brno: Tigis, 2008. s. 26-27. ISSN 1212-0634.
 230. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Jan HEMZA, Marek HAKL, Radovan HŘIB a Radim JANČÁLEK. Neuralgie trigeminu - možnosti perkutánní termoterapie s teplotním gradientem. In X.československé dialogy o bolesti. Brno: Tigis, 2008. s. 22 - 23. ISSN 1212-0634.
 231. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopic treatment of posterior fossa arachnoid cyst. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, č. 1, s. 24 - 24. ISSN 1608-1587.
 232. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopy. Bratislavské lekárské listy. Bratislava, 2008, roč. 109, č. 5, s. 198-201. ISSN 0006-9248.
 233. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Radim JANČÁLEK, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Neuroendoskopická problematika stenozy mokovodu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Ústí nad Labem: česká lékařská společnost, 2008, roč. 71, Suppl.2, s. 30-31. ISSN 1210-7859.
 234. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Nízkostupňové difúzní astrocytomy - progresivní nádorové onemocnění. In Edukační sborník: XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 212-213. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 235. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Jan CHRASTINA, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Nové trendy ve výuce neurochirurgie, užití FULL HD endoskopického systému a miniPACS. In Konference MEFANET 2008 - 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2008. s. 29 - 29. ISBN 978-80-7392-065-4.
 236. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Ivo ŘÍHA. Posttraumatic hydrocephalus. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag for Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, Sonderheft, s. 15-15. ISSN 1608-1587.
 237. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Ivo ŘÍHA. Poúrazová hydrocefalus - možnosti neuroendoskopie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Ústí nad Labem: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 71, Suppl.2, s. 29 - 29. ISSN 1210-7859.
 238. CHRASTINA, Jan, Ivo ŘÍHA, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Praktické využití telekonferenčních a zobrazovacích technik při výuce neurochirurgie. In MEFANET REPORT 01, Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 81 - 83, 218 s. ISBN 978-80-210-4539-2.
 239. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL a Ivan REKTOR. Problematika neurochirurgického řešení tumoru mozku s farmakorezistentní epilepsií. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 216-217. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 240. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marta PAŽOURKOVÁ, Milan BRÁZDIL a Robert KUBA. Předoperační zobrazovací vyšetření u farmakorezistentní epilepsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Ústí nad Labem: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 71, Suppl.2, s. 522. ISSN 1210-7859.
 241. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Stereotaktická neurostimulace v terapii farmakorezistentní epilepsie - historie a současnost. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 6, s. 316-320. ISSN 1213-1814.
 242. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Marek BALÁŽ. Surgical complications of DBS. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, č. 1, s. 31 - 31. ISSN 1608-1587.
 243. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. The role of neuroendoscopy in the treatment of intraventricular tumors. In 4- th Meeting of Slovak Neurosurgical Society. Bratislava: Slovenská neurochirurgická společnost, 2008. s. 21-22.
 244. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Radim JANČÁLEK. Treatment possibilities in the cases of Tarlov cyst and the role of neuroendoscopy. In 6-th Pan Arab Spine Conference, 1-st Conference of Yemeni Neurological Surgeons. Sanaá: Yemeni Neurosurgical Society, 2008. s. 14 - 14.
 245. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR, Radim JANČÁLEK a Petr KRUPA. Úloha stereoencefalografie v diagnostice a terapii farmakorezistentní epilepsie. In Kuncův memoriál 2008. Praha: ÚVN Praha, 2008. s. 16-16.
 246. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Význam ventrikuloskopie pro diagnostiku postižení komorového systému. In Kuncův memoriál 2008. Praha: ÚVN Praha, 2008. s. 24 - 25.
 247. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA a Jan CHRASTINA. Zkušenosti s endoskopickým kamerovým systémem FULL HD Aesculap B Braun. In Brněnské neurochirurgické dny. 2008.
 248. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Zkušenosti s radiofrekvenční termoablací mozkových nádorů. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká chirurgická společnost, 2008, roč. 87, č. 7, s. 338-343. ISSN 0035-9351.
 249. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA a Věra FEITOVÁ. Změny komorového systému mozku po neuroendoskopických operacích pro hydrocefalus. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Ústí nad Labem: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 71, Suppl 2, s. 30 - 30. ISSN 1210-7859.
 250. 2007

 251. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Věra FEITOVÁ. Arachnoidální cysta dorzální části III.komory jako příčina nezvladatelných cefalgií. In Bolest-Časopis pro studium a lébu bolesti. Praha: Tigis, 2007. s. 29-29. ISSN 1212-0634.
 252. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Ivo ŘÍHA. Atlas of endoscopic neurosurgery. První. Praha: Maxdorf , Jessenius, 2007. 228 s. zdravotnická literatura. ISBN 978-80-7345-110-3.
 253. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Věra FEITOVÁ a Jaroslav BRICHTA. Degenerative cervical stenosis: decision making and surgical outcome. In Scientific Book.11-th Argos International Symposium Scientific Book. Paris: Argos, 2007. s. 66-66, 100 s. ISSN 1773-9462.
 254. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Endoscopic treatment of hypothalamic tumors. In Acta Neurochirurgica , European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 97 - 97. ISSN 0001-6268.
 255. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA a Eva LŽIČAŘOVÁ. Exceptional symptomatology of lipoma beneath third ventricular floor and successful neuroendoscopic treatment. Minimally Invasive Neurosurgery. Německo: Thieme, 2007, roč. 50, č. 1, s. 56 - 59. ISSN 0946-7211.
 256. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Geometry of third ventricle: radiological measurements supported by neuroendoscopic observation. Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. Berlin: Elsevier, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 222 - 222, 526 s. ISSN 1861-6410.
 257. NOVÁK, Zdeněk a Jan CHRASTINA. Historie chirurgických zákroků pro poruchy psychiky do r.1953. Česká a slovenská psychiatrie. Česká republika, 2007, roč. 103, č. 4, s. 184- 189, 5 s. ISSN 1212-0383.
 258. NOVÁK, Zdeněk, Miroslav HIRT a Jan CHRASTINA. Hydrocefalus u nemocného s chronickým renálním selháním - klinické a forenzní implikace. In Sborník abstrakt. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Bedřichov: Česká neurochirurgická společnost, 2007. s. 13.
 259. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Zdeněk MACKERLE, Tomáš KŘIVA, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivo ŘÍHA. Hydrocephalus after spinal cord injury . Report of 2 cases . In Acta Neurochirurgica , The European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS , 13 - th Congress, 2007. s. 97- 97. ISSN 0001-6268.
 260. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Tomáš KŘIVA a Motaman SHAQBUA. Interhemisferický subdurální hematom. Rozhledy v chirurgii. Praha: česká lékařská společnost, 2007, roč. 86, č. 2, s. 63-67. ISSN 0035-9351.
 261. ZÁKOPČAN, Jozef, Robert KUBA, Babeta HOFERICOVÁ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA a Egon KURČA. Kombinace dvou epileptických syndromů (lezionální temporální epilepsie a juvenilní myoklonické epilepsie). Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 5, s. 304-308, 3 s. ISSN 1213-1814.
 262. ZEMAN, Tomáš, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK, Iva ZICHOVÁ a Jan HEMZA. Metastáza velkobuněčného neuroendokrinního karcinomu tymu do mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 70/2007, č. 3, s. 332-335. ISSN 1210-7859.
 263. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Možnosti a limitace neuroendoskopie při komplexní léčbě kraniopharyngiomů. In Sborník Abstrakt . Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Bedřichov: česká neurochirurgická společnost, 2007. s. 19 - 20.
 264. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Tomáš KŘIVA, Motaman SHAQBUA a Ivo ŘÍHA. Možnosti neuroendoskopie u cévních lézí v zadní jámě lební. In Neurológia , Suplement. Nitra: SAMEDI sro, 2007. s. 35-36. ISSN 1336-8621.
 265. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Radim JANČÁLEK, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Možnosti neuroendoskopie v léčbě tumorů oblasti III.mozkové komory. In Edukační sborník. Brněnské onkologické dny. Brno: MOÚ, 2007. s. 290-293. ISBN 978-80-86793-09-2.
 266. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopic treatment of craniopharyngiomas. In Neuroendoscopy 2007 Book of abstracts. Paris: ISGNE, 2007. s. 70 - 70.
 267. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Věra FEITOVÁ a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopy in the treatment of hypothalamic tumors. In Interim Meeting s medzinárodnou účasťou Tále. Banská Bystrica: NCH Banská Bystrica, 2007. s. 20 - 20.
 268. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marta PAŽOURKOVÁ, Milan BRÁZDIL a Robert KUBA. Neuronavigace při operaci pro farmakorezistentní epilepsii. In Sborník abstrakt Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Bedřichov: Česká neurochirurgická společnost, 2007. s. 18 - 18.
 269. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Radim JANČÁLEK. Nitrokomorová nádorová diseminace - možnosti neuroendoskopie. In Sborník abstrakt , Kuncův memoriál , Praha. Praha: NCH klinika ÚVN, 2007. s. 28 - 28.
 270. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Oportunní infekce jako součást diferenciální diagnostiky mozkových expanzí u pacientů po komplexní terapii nádorového onemocnění r. In Sborník abstrakt ,Kuncův memoriál. První. Praha: NCH klinika UVN, 2007. s. 37 - 37.
 271. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Motaman SHAQBUA a Ivo ŘÍHA. Possibilities and limits of neuroendoscopy in posttraumatic hydrocephalus. In Proceedings of the 13 - th Congress of Neurosurgery EANS, Glasgow. Glasgow: Monduzzi ed, 2007. s. 687-690. ISBN 978-88-7587-385-1.
 272. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Věra FEITOVÁ, Motaman SHAQBUA a Ivo ŘÍHA. Possibilities and limits of neuroendoscopy in posttraumatic hydrocephalus. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 80 - 80. ISSN 0001-6268.
 273. CHRASTINA, Jan, Ivo ŘÍHA, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Praktické využití telekonferenčních a zobrazovacích technik při výuce neurochirurgie. In DUŠEK, L. MEFANET 2007 - 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. 2007.
 274. MACKERLE, Zdeněk, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA a Ivo ŘÍHA. Role kyfoplastiky v léčbě nádorového onemocnění páteře. In Sborník abstrakt, Kuncův memoriál. První. Praha: NCH ÚVN Praha, 2007. s. 38 - 39.
 275. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Ivan REKTOR a Robert KUBA. Stimulační léčba v terapii funkčních poruch CNS. In Sborník abstrakt.Pracovní dny České neurochirurgické epolečnosti. Bedřichov: Česká neurochirurgická spolepčnost, 2007. s. 57-58.
 276. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Proceedings of the 13- th Congress of Neurosurgery , EANS , Glasgow. Glasgow: Monduzzi ed., 2007. s. 651-654. ISBN 978-88-7587-385-1.
 277. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ a Ivan REKTOR. Surgical aspects of subthalamic nucleus stimulation. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 202-202. ISSN 0001-6268.
 278. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Marek BALÁŽ, Irena REKTOROVÁ, Ivan REKTOR a Ivo ŘÍHA. Surgical aspects of subthalamic stimulation. In Program Sborník súhrnov. Interim meeting Tále. Banská Bystrica: NCH Banská Bystrica, 2007. s. 28 - 28.
 279. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Radim JANČÁLEK a Ivo ŘÍHA. Syringomyelia after spinal cord injury. In Acta Neurochirurgica, European Journal of Neurosurgery. Glasgow: EANS, 2007. s. 186-186. ISSN 0001-6268.
 280. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. The possibilities and limits of neuroendoscopy in the treatment of hypothalamic tumors. In Neuroendoscopy 2007 , Book of abstracts. Paris: ISGNE, 2007. s. 122-123.
 281. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, Ivana TYRLÍKOVÁ a Ivan REKTOR. Vagus nerve stimulation removal - indications and surgical aspects. In Program , Zborník súhrnov - Interim Meeting Tále. Banská Bystrica: NCH Banská Bystrica, 2007. s. 29 - 29.
 282. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Význam stereotaktické biopsie mozkových expanzí v diagnostice metastatického nádorového postižení. In Sborník abstrakt. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. 2007.
 283. MACKERLE, Zdeněk, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Bohuslav VOJTÍŠEK. Význam vyšetřování žilního systému mozku před neurochirurgickým výkonem. In Sborník abstrakt . Pracovní dny České neurochirurgické společnosti . Bedřichov: Česká neurochirurgická společnost, 2007. s. 59 - 59.
 284. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Ladislav DUŠEK, Daniel SCHWARZ, Jan CHRASTINA a Petr KRUPA. 3 roky zkušeností s využitím telemedicíny ve výuce neurochirurgie. In Sborník abstrakt Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2007. Bedřichov: Česká neurochirurgická společnost, 2007. s. 56 - 57.
 285. 2006

 286. BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Pavel CHLEBUS, Marta PAŽOURKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Jiří PRÁŠEK, Karol BOLČÁK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Jaroslav HORKÝ, Jan TOMČÍK, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivan REKTOR. Combining advances neuroimaging techniques in presurgical workup of non-lesional intractable epilepsy. Epileptic Disorders. 2006, roč. 8, č. 3, s. 190-194., 5 s. ISSN 1294-9361.
 287. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Meningiomy s postižením kostních struktur lebky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 85, č. 6, s. 255-259. ISSN 0035-9351.
 288. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivo ŘÍHA. Neuroendoscopic treatment of arachnoid cysts in children. In Proceedings of 10th International Child Neurology Congress. 2006. s. 329-332. ISBN 88-7587-248-1.
 289. ŘÍHA, Ivo, Aleš DRASTICH, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ a Jan CHRASTINA. Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku. In Edukační sborník konference XXX. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 58-58. ISBN 80-86793-06-0.
 290. CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Subthalamic nucleus stimulation - surgical problems. In NOVÁK, Z, Ivo ŘÍHA, M BALÁŽ a P KRUPA. Neurologie pro praxi. 2006.
 291. 2005

 292. REKTOR, Ivan, M. KALINA, Milan BRÁZDIL, Z. VOJTĚCH, Robert KUBA, V. DBALÝ, Z. NOVÁK, Jan CHRASTINA, P. MARUSIČ, J. HOVORKA a V. BENEŠ. Epilepsy surgery in the Czech Republic. Epilepsia. New York, USA, 2005, roč. 46, suppl. 6, s. 160-160. ISSN 0013-9580.
 293. REKTOR, Ivan, M. KALINA, Milan BRÁZDIL, Z. VOJTĚCH, Robert KUBA, V. DBALÝ, Zdenek NOVÁK, Jan CHRASTINA, P. MARUSIČ, J. HOVORKA a V. BENEŠ. Epilepsy surgery in the Czech Republic. Epilepsia. New York, USA, 2005, suppl. 6, č. 46, s. 160-160. ISSN 0013-9580.
 294. NOVÁK, Zdeněk, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Jaroslav STRNADEL, Tomáš ZEMAN a Zdeněk MACKERLE. Interspinózní dynamická stabilisace - naše zkušenosti. In Sborník abstrakt. VI výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP. Praha. 2005.
 295. 2004

 296. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA, Jaroslav BRICHTA, Tomáš ZEMAN, Radim JANČÁLEK, Zdeněk MACKERLE a Tomáš BARTOŠÍK. Cefalea při expanzích mokového prostoru a její neurochirurgická léčba. In Sborník abstrakt. VI. Česko slovenské dialogy o bolesti. Plzeň, 21-23 říjen, 2004.
 297. NOVÁK, Zdeněk, Jaroslav STRNADEL, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Tomáš ZEMAN a Ivo ŘÍHA. Dynamická interspinózní stabilisace oblasti bederní páteře. In Sborník abstrakt. V. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, Praha. 2004.
 298. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Zdeněk MACKERLE, Radim JANČÁLEK, Tomáš ZEMAN a Ivo ŘÍHA. Endoskopická léčba hemocefalu. In Sborník abstrakt. Kuncův memoriál 2004. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2004. s. 26 - 26.
 299. NOVÁK, Zdeněk, Michal POHANKA, Jan HEMZA, Jan CHRASTINA, Zdeněk MACKERLE, Tomáš ZEMAN a Jaroslav STRNADEL. Syndroma caudae equinae - diagnostika a řešení. In Sborník abstrakt. Pracovní dny České neurochirurgické společenosti. Liberec: Česká neurochirurgická společnost, 2004. s. 17 - 17.
 300. 2002

 301. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Jan HEMZA, Jaroslav STRNADEL, Tomáš ZEMAN a Ivo ŘÍHA. Anterior surgery of the cervical spine - an emergency procedure. In Sborník Abstrakt. Spine Meeting, Liberec, duben. 2002.
 302. KUBA, Robert, Markéta GUZANINOVÁ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Effect of vagal nerve stimulation on interictal epileptiform discharges: a scalp EEG study. In Epilepsia. USA: Blackwell Publishing, 2002. s. 141-141.
 303. 2000

 304. NOVÁK, Zdeněk, Petr KRUPA, Jan CHRASTINA a Tomáš ZEMAN. The validity of T2WI changes and spinal angiography for surgical indication in cervical myelopathy. In Book of abstracts. World spine I, Berlín. 2000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 16:30