Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Multimediální studijní materiál Laboratorní technika - využití v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007. ISBN 978-80-210-4235-3.
   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:09.
  2. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1) (Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, vol. 16, No 3, p. 140-142. ISSN 1210-3349.
   Name in Czech: Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (1)
   Name (in English): Do Not Hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in Physical Chemistry Laboratory (1)
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: výuka; chemie; laboratoř; bezpečnost práce
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:10.
  3. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2) (Do Not hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in the Physical Chemistry Laboratory (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, vol. 16, No 4, p. 186-187. ISSN 1210-3349.
   Name in Czech: Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2)
   Name (in English): Do Not hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in the Physical Chemistry Laboratory (2)
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: education; chemistry; laboratory; work safety
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:12.

  2006

  1. CÍDLOVÁ, Hana, Miroslav FIALA and Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika (Laboratory Technics). 2006.
   URL
   Name in Czech: Laboratorní technika
   Name (in English): Laboratory Technics
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: education;laboratory technics;chemistry

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 9/6/2009 14:59.
  2. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ and Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu (Bases of Laboratory Work: a New Study Material). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 4 pp. ISBN 80-7231-139-5.
   Name (in English): Bases of Laboratory Work: a New Study Material
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: education; laboratory technics; chemistry
   Type of proceedings: pre-proceedings
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:22.
  3. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ and Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU (Laboratory Technics at Preparation of Future Chemistry Teachers at Faculty of Education, Masaryk University). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. 5 pp. ISBN 80-7368-244-3.
   Name in Czech: Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU
   Name (in English): Laboratory Technics at Preparation of Future Chemistry Teachers at Faculty of Education, Masaryk University
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: education; chemistry;laboratory technics

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:28.
  4. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU (Computer at Chemistry Laboratory Training at Faculty of Education, Masaryk University). In Pedagogický software 2006. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. p. 69-71. ISBN 80-85645-56-4.
   Name in Czech: Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU
   Name (in English): Computer at Chemistry Laboratory Training at Faculty of Education, Masaryk University
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: computer; education;chemistry;laboratory training

   Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 11/4/2011 17:23.
Displayed: 5/3/2024 04:39