Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Igor PENKA a Michal BENEJ. Chirurgická léčba Ewingova sarkomu hrudní stěny. In Chirurgické sympozium Čejkovice. 2022.
 2. PRUDIUS, Vadim, Adam PEŠTÁL, Tomáš HANSLÍK, Filip KNOTEK, Petr DAŇA, Zdeněk CHOVANEC, Ivan ČAPOV a Igor PENKA. Možností mini-invazivní léčby empyému hrudníku 2.-3. stupně. Retrospektivní studie 2015-2020. In XXVII. setkaní pneumologů a XI. setkaní pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISSN 1802-0518.
 3. BRAT, Kristián, Ivan ČUNDRLE, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jaroslav IVIČIČ, Teodor HORVÁTH, Andrej MAZÚR, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk CHOVANEC, Zuzana TÓTHOVÁ, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Lyle J. OLSON. Nové pokroky v předoperační diagnostice před plicním resekčním výkonem. In XXVII. Setkání pneumologů a XI. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2022.
 4. 2021

 5. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Chondrosarkom sterna - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 100-104. ISSN 2464-7195.
 6. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie. In 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava. 2021. ISBN 978-80-88347-03-3.
 7. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Michal BENEJ, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Igor PENKA. Sarkom hrudní stěny. In XX. Dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2021.
 8. ČERVEŇÁK, Vladimír, Alena BERKOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK a Sabina SVOBODOVÁ. Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 96-99. ISSN 2464-7195.
 9. 2020

 10. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ, Ilona KREJČOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Sabina SVOBODOVÁ a Ivan ČAPOV. Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů. ONKOLOGICKÁ REVUE. Praha: Current Media s.r.o., 2020, roč. 7, č. 4, s. 1-8. ISSN 2464-7195.
 11. ČERVEŇÁK, Vladimír, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš HANSLÍK, Sabina SVOBODOVÁ a Robert NOVÁK. Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 5, s. 100-108. ISSN 2464-7195.
 12. HANSLÍK, Tomáš, Alena BERKOVÁ, Filip SASÍNEK, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ a Zdeněk CHOVANEC. Komplikace nádorové kalcinózy. Postgraduální nefrologie. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., 2020, roč. 18, č. 3, s. 14-19. ISSN 1214-178X.
 13. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz: základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech. 2020.
 14. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz: základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech. 2020.
 15. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Ilona KREJČOVÁ, Tamara VYSTRČILOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC a Sabina SVOBODOVÁ. Mucinózní neoplazie apendixu - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 6, s. 50-54. ISSN 2464-7195.
 16. HANSLÍK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK a Tetiana SHATOKHINA. Netypický projev nemalobuněčného plicního karcinomu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 6, s. 22-25. ISSN 2464-7195.
 17. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Sternal chondrosarcoma – a case report. Onkol Revue. Current Media s.r.o., 2020, roč. 8, č. 1, s. 1–5, 6 s. ISSN 2464-7195.
 18. CHOVANEC, Zdeněk. Sutura v chirurgických oborech. Aesculap Akademie. Praha 4, V Parku 2335/20: Aescula Akademie B. Braun Medical, 2020. s. 33-50, 17 s. 2019-10-03. ISBN 978-80-270-7352-8.
 19. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Zralý diferencovaný teratom tymu. Náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2020, roč. 7, č. 6, s. 58-62. ISSN 2464-7195.
 20. 2019

 21. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Diagnostika a léčba spontánního pneumothoraxu. In XV. Hustopečské dny ambulantní chirurgie. 2019.
 22. ČERVEŇÁK, Vladimír a Zdeněk CHOVANEC. Diagnostika a management empyém hrudníku, spolupráce radiologa a chirurga. 2019.
 23. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Empyém hrudníku - spolupráce chirurga a radiologa. In Paprsky  Vysočiny 2019 XVIII. ročník, Fórum periferní radiologie. 2019.
 24. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz simulačních laparoskopických technik - úroveň I. 02/2019. 2019.
 25. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz simulačních laparoskopických technik - úroveň I. 06/2019. 2019.
 26. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz: základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech 10/2019. 2019.
 27. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz: základy laparoskopie na boxových a virtuálních simulátorech 12/2019. 2019.
 28. GLOMBOVÁ, Katarína, Jan ŽÁK, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Jiří KORBIČKA a Tamara VYSTRČILOVÁ. Neuroendokrinní tumory tenkého střeva. In 36. Český a slovenský gastroenterologický kongres. 2019.
 29. CHOBOLA, Miloš, Pavel HOMOLKA, Michal BENEJ, Zdeněk CHOVANEC, Kristián BRAT, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Ventilatory Efficiency Identifies Patients Prone to Hypoxemia During One-Lung Ventilation. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA. PHILADELPHIA: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 2019, roč. 33, č. 7, s. 1956-1962. ISSN 1053-0770. doi:10.1053/j.jvca.2019.01.057.
 30. CHOVANEC, Zdeněk, Jakub HABR, Ivan ČAPOV a Lenka VEVERKOVÁ. Virtuální chirurgie – naše zkušenosti - Simulace. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019. ISBN 978-80-88170-25-9.
 31. HABR, Jakub, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Virtuální chirurgie aneb "poučení z chyb v bezpečném prostředí". In XIII. pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2019.
 32. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. ZNAČENÍ PLICNÍCH NODULARIT PŘED PLÁNOVANOU VIDEOTORAKOSKOPICKOU (VTS) RESEKCÍ. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019. ISBN 978-80-88170-25-9.
 33. 2018

 34. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Ivan ČAPOV a Jiří VANÍČEK. Diferenciální diagnostika a hodnocení mnohočetných plicních uzlů (nodularit) z pohledu radiologa a hrudního chirurga. Naše zkušenosti se značením plicních ložisek pod CT s následnou VTS klínovitou resekcí. (dvojpřednáška – spolupráce intervenčního radiologa a hrudního chirurga). In 13. Ostravské chirurgické dny miniinvazivní chirurgie. 2018.
 35. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz simulačních laparoskopických technik - úroveň I. 10/2018. 2018.
 36. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz simulačních laparoskopických technik - úroveň I. 12/2018. 2018.
 37. CHOVANEC, Zdeněk a Jakub HABR. Kurz simulačních laparoskopických technik - úroveň I 3/2018. 2018.
 38. CHOVANEC, Zdeněk. Simulátory laparoskopické operativy – 5 leté zhodnocení fungování I. simulačního centra virtuální chirurgie. In XVIII. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2018.
 39. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk KŘÍŽ a Eva BRICHTOVÁ. Syndrom horní hrudní apertury způsobený fibrózní dysplazií prvního žebra. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 291-293. ISSN 0001-5415.
 40. BENEJ, Michal, Andrea BENEJOVÁ, M PÁRAL, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. Torakoskopické (VATS) lobektomie - indikace, postupy a naše zkušenosti. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology IV. Beskydské dny, Karolinka. 2018.
 41. 2017

 42. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Zdeněk KŘÍŽ, Eva BRICHTOVÁ a Ivan ČAPOV. Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor - chirurgický přístup. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2017.
 43. ŠAFRÁNEK, Jarmil, Gabriela KRÁKOROVÁ, Jan KOLAŘÍK, Zdeněk CHOVANEC, Ivo HANKE a Jan SCHUTZNER. Tuberkulóza na chirurgii v roce 2016. Studia pneumologica et Phthiseologica. 2017, s. 81-85. ISSN 1213-810X.
 44. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Michal REŠKA, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Uniportal VATS v diagnostice a terapii onemocnění plic a mezihrudí – naše iniciální zkušenosti. In XX. Československý pneumologický kongres, 14. – 16. 6. 2017,Štrbské pleso, Slovenská Republika. 2017.
 45. CHOVANEC, Zdeněk, Jana KUDĚLKOVÁ, Jakub HABR a Ivan ČAPOV. Základní specializační kurz virtuální laparoskopické chirurgie. In XVII. dni mladých chirurgov prof.MUDr.Stanislava Čárskeho, DrSc. 2017.
 46. 2016

 47. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Helena ČOUPKOVÁ a Ondřej BÍLEK. Aktuální indikace anatomických segmentektomii plic v onkochirurgii, Klinická Onkologie,2016, 29, (Supplementum 2), 2S101. 2016.
 48. PEŠTÁL, Adam, Michal BENEJ, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. Chirurgie v diagnostice a léčbě karcinomu plic. In ČLS JEP. Klinická onkologie BOD Sborník abstrakt. Praha: Care Comm s.r.o., 2016. s. 2S97, 1 s. ISSN 0862-495X.
 49. CHOVANEC, Zdeněk a Ivan ČAPOV. Možnosti video-mediastinoskopie v diagnostice a léčbě. In Hradecký Den Kardiotorakální Chirurgie. 2016.
 50. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Retrospektivní analýza výsledků plicních metastazektomií měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. chirurgické klinice LF MU a FNUSA v intervalu 24 měsíců. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 1, s. 60-63. ISSN 1802-1727.
 51. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ a Martin PÁRAL. Vícenásobné nádorové onemocnění plic – kazuistika a přehled literatury. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 4, s. 287-290. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016287.
 52. 2015

 53. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Hodnocení N- stádia nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) na podkladě „medicíny založené na důkazech – (EBM)“ a našich zkušeností, Sborník abstrakt. Brno: XIX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2015, ISBN 978-80-88112-00-6, s. 151. 2015.
 54. CHOVANEC, Zdeněk, Tomáš PASEKA, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. I. simulační centrum virtuální chirurgie. In Chirurgické sympozium Nemocnice TGM Hodonín, Hotel Zámek Čejkovice. 2015.
 55. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Metastazektomie plicních metastáz měkotkáńových sarkomů (STS) na I.Chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně, Sborník abstrakt. Brno: Frejkovy Dny 2015, ISBN 978-80-7525-014-8, 2015, s. 42. 2015.
 56. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. In XVIII. Setkání­ Klubu Mladých Onkologů - Diagnostika a Terapie Nádorů Plic. 2015.
 57. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ a Martin PÁRAL. Paréza bránice. In IX. Podlahovy Chirurgické Dny, IX. Interaktivní Kongres Hojení Ran, Hotel Galant, Mikulov na Moravě. 2015.
 58. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Martin PÁRAL a Stanislav ŠPELDA. Reevaluace stagingu nodálního statusu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v intencích revidovaných ESTS doporučení a našich zkušeností. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 3, s. 142-145. ISSN 1802-4475.
 59. ČAPOV, Ivan, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC a Michal BENEJ. Résections pulmonaires répétées pour les métastases. In 68e Congrès SFCTCV 2015. 2015.
 60. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Strategie léčby plicních metastáz měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. Chirurgické klinice LF MU a FN USA, Sborník abstrakt. IX. Podlahovy chirurgické dny 2015, s. 16. 2015.
 61. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Více násobné primární nádorové onemocnění­ plic (Multiple Primary Lung Cancer - MPLC), kasuistika. In XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. 2015.
 62. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Vícenásobné primární nádorové onemocnění plic (Multiple Primary Lung Cancer – MPLC), kasuistika. In XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2015.
 63. 2014

 64. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Zdeněk CHOVANEC. Adenokarcinom kardie – kasuistika, taktika chirurgické léčby. Brno. Brno: www.linkos.cz, ČOS, 2014. 1 s.
 65. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Comparison of Two Non-Invasive Methods of Microbial Analysis in Surgery Practice: Incision Swabbing and the Indirect Imprint Technique. Surgical infections. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2014, roč. 15, č. 6, s. 786-793. ISSN 1096-2964. doi:10.1089/sur.2013.168.
 66. BENEJ, Michal, I ČAPOV, Roman BENEJ, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Chirurgické přístupy k pokročilému a recidivujícímu empyému hrudníku. In Sborník přednášek XXII. Moravskoslezské dny pneumologie, Brno, 2013. 2014.
 67. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Michal BENEJ. Chirurgické řešení postpneumonektomické bronchopleurální píštěle, algoritmus, kasuistika. Brno: BVV, 2014. 1 s.
 68. POKRIVČÁK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Tomáš PASEKA, Jan BUČEK a Václav JEDLIČKA. Chirurgie. Praha, Strašnice: Triton, 2014. ročník první. ISBN 978-80-7387-702-6.
 69. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Indirect imprint sampling technique using a filter paper pad for microbial analysis. In The 2nd Asian Clinical Congress (ACC2), Kyoto, Japan on April 3-5, 2014. 2014.
 70. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA a Ivan ČAPOV. Mikrobiální etiologie torpidních ranných infekcí v chirurgii, srovnání stěrové a nepřímé otiskové techniky v chirurgické praxi. 2014.
 71. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL a Ivan ČAPOV. Patologická tekutinová kolekce mezenteria, diferenciální diagnostika mezenteriální cysty - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 147-150. ISSN 0035-9351.
 72. CHOVANEC, Zdeněk, Monika ŠVORCOVÁ, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Spontánní ruptura jícnu. In XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2014.
 73. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA a Ivan ČAPOV. Srovnání stěrové a nepřímé otiskové techniky v chirurgické praxi. In 68.chirurgický deň Kostlivého. 2014. ISSN 1339-8202.
 74. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, R. BENEJ, V. JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, J. DOLEŽEL, M. VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. "Syndrom mizející plíce" a jeho komplikace – pohled chirurga – kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2014, roč. 74, č. 1, s. 31-34. ISSN 1213-810X.
 75. 2013

 76. CHOVANEC, Zdeněk, Miroslav VOTAVA, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Indirect imprint sampling technique using filter paper pad for microbial analysis. 2013. ISSN 1948-5948. doi:10.4172/1948-5948.S1.010.
 77. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL a Ivan ČAPOV. Patologická tekutinová kolekce mezenteria, Dif. dg. mezenteriální cysty. In XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2013.
 78. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL a Ivan ČAPOV. Snapshot Quiz 13/34. Published by John Wiley & Sons, 2013.
 79. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Videomediastinoskopie (VMSC) – zlatý standard v diagnostice (nejen) lymfadenopatie horního mediastina. 2013.
 80. 2012

 81. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER a Ivan ČAPOV. Cizí těles v GIT - vybrané kazuistiky. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VI. mezinárodní kongres hojení ran. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 82. CHOVANEC, Zdeněk a Václav JEDLIČKA. Drenážní systémy v hrudní chirurgii. In Spolek lékařů I.CHK FNUSA. 2012.
 83. CHOVANEC, Zdeněk, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Empyém hrudníku. In Pracovní den sekce mladých chirurgů ČCHS, Naše chyby a omyly VI., chirurgie a experimentální medicína. 2012.
 84. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Jan ČERNÝ, Zdeněk CHOVANEC, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Luxace srdce po intraperikardiální pneumonektomii – kasuistika. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 85. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA, Martin VESELÝ, Jan WECHSLER a Ivan ČAPOV. Metody odběru vzorku na kultivační vyšetření v chirurgické praxi, otiskové metody. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, roč. 91, č. 12, s. 654-659. ISSN 0035-9351.
 86. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA a Ivan ČAPOV. Microbial etiology of infection at surgical department: a comparison of two non-invasive methods of microbial analysis. 2012. ISSN 1609-2759.
 87. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA a Ivan ČAPOV. Mikrobiální etiologie raných infekcí na chirurgickém pracovišti. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí "Meziooborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů". Univerzita Pardubice, Pardubice, 26.-27. ledna 2012. 2012. ISSN 1802-6400.
 88. PASEKA, Tomáš, Petr VLČEK a Zdeněk CHOVANEC. Pseudoaneurysma větve pravé jaterní tepny fistulující do pahýlu ductus cysticus jako pozdní komplikace laparoskopické cholecystektomie - raritní kasuistika. 8.06.2012. 2012.
 89. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum – kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2012, roč. 90, č. 11, s. 634-636. ISSN 0035-9351.
 90. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Wound - swabbing vs imprint technique? A comparision of two noninvasive methods of microbial analysisi. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies, WUWHS 2012, Yokohama Japan. 2012.
 91. 2011

 92. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Miroslav VOTAVA, Zdeněk WILHELM, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Václav JEDLIČKA. Collection of samples from wounds for microbiological testing in surgery: a comparison of the methods id swabbing and imprinting. In EWMA 2011, 25-27 May Brussel, Belgium, www.ewma.org/EWMA2011. 2011. ISSN 1609-2759.
 93. HASARA, Roman, Zdeněk CHOVANEC a Jan WECHSLER. Hematomy břišní stěny - vzácná příčina NPB. In Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 94. PASEKA, Tomáš, Michal REŠKA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan CAGAŠ a Zdeněk CHOVANEC. Karcinom apendixu – příklad potměšilosti patologie červovitého přívěsku. In VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 2011.
 95. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Renata TEJKALOVÁ, Jan ŽÁK, Václav JEDLIČKA, Martin KÁBELA a Jiří KORBIČKA. Léčba komplikovaných ran. 2011. ISSN 1802-6400.
 96. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA a Jiří SVOBODA. Odběr vzorku na mikrobiologické zpracování z rány v chirurgické praxi. Srovnání stěrové a otiskové metody. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 1, s. 31-31. ISSN 1802-6400.
 97. VESELÝ, Martin, Jan SMETKA, Zdeněk CHOVANEC, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Pleuropulmonální solitární fibrózní nádor – kasuistika. 2011. 1 s.
 98. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Použití tkáňových lepidel v hrudní chirurgii. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 4, s. 4-5. ISSN 1802-6400.
 99. CHOVANEC, Zdeněk, Miroslav VOTAVA, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Role mikroorganismů v hojení ran. Hojení ran. Praha: Nakladatelství Geum Praha, 2011, roč. 5, č. 5, s. 7-10. ISSN 1802-6400.
 100. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Strategie chirurgické léčby adenokarcinomu oblasti kardie na I. chirurgické klinice LF MU a FN USA v Brně. In Sborník přednášek XVIII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, České Budějovice, Nemocnice České Budějovice, 2011. 2011.
 101. 2010

 102. CHOVANEC, Zdeněk, Martin VESELÝ, Jan ČIERNIK a Tomáš PASEKA. Gastrointestinální stromální tumory (GIST) na I.CHK FNUSA v Brně. 2010.
 103. PASEKA, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC a Jan CAGAŠ. Nové trendy v laparoskopické chirurgii - bariatrie. In XIV. S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU CO NOVÉHO V MÉM OBORU. 2010.
 104. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Martin VESELÝ, Jan ČIERNIK, Jan CAGAŠ a Tomáš PASEKA. Odběr vzorků z rány na kultivační vyšetření, stěr x otisk - výsledky po zpracování 100 vzorků. In Hojení ran 4, 2010, Supl. 1, s.19. 1. vyd. Nádražní 66, 513 01 Semily: GEUM, s.r.o.,, 2010. s. 19 - 19, 58 s. ISBN 978-80-86256-81-8.
 105. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. Synchronní nádorová duplicita – kasuistika. In 4. setkání hrudních chirurgů. 2010.
 106. 2009

 107. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Efekt pleurodézy dle hladiny C-reaktivního proteinu. 2009.
 108. CHOVANEC, Zdeněk a Lenka VEVERKOVÁ. Hojení ran, nastínění problematiky vzniku infekce v ráně. In IV.Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2009.
 109. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Jan KALAČ a Ivan ČAPOV. Infekce v chirurgii. Geum s.r.o, 2009, roč. 2009/3, 1., s. 51-52. ISSN 1802-6400.
 110. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Maligní teratom mediastina -kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2009, roč. 88, č. 5, s. 222-224. ISSN 1803-6597.
 111. CHOVANEC, Zdeněk. Mikrobiální etiologie tropidních ranných infekcí v chirurgii. In Konferneci mladých lékařů, FNUSA. 2009.
 112. CHOVANEC, Zdeněk. Mikrobiologické vyšetření ranných infekcí: stěr či otisk ? In Mikrobiologický spolek. 2009.
 113. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Significance of mikroorganismus in surgical Wounds. In Denmark. Volume 9, Supplement May,. Denmark: EWMA Journal, 2009. s. 133. ISSN 1609-2759.
 114. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. The Role Of Thoracic Surgery In Treatment Of Pulmonary Metastasis. In Lung Cancer, vol. 64, Supplement. 2009. ISSN 0169-5002.
 115. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Tkáňová lepidla v hrudní chirurgii. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 00:30