Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnography. In Fakulta podnikového hospodářství, VŠE, Praha. 2023.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Hard to get and hard to please: access to work organizations and their members. In Ethnography and qualitative research, University of Trento, Italy. 2023.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. (Homo)sexualita z pohledu sociologie, British Council, Brno, seminář Social Cohesion. 2023.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. ‘I have to like it’: Working-class awareness among workers at a Bata shoe factory. Thesis Eleven. London: SAGE Publication, 2023, roč. 175, č. 1, s. 108-125. ISSN 0725-5136. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/07255136231165803.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nerovnost všeho a ve všem: odkaz profesorky Gerlindy Šmausové. In 12. Olomoucká podzimní sociologická konference: O společnosti a o sociologii (nejen) sociologicky. 2023. 2023.
  6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Normalization of accident violence. In Policing and Society Conference, University of Akureyri, Iceland. 2023.
  7. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Pracovat. Praha: Display, 2023, 230 s. ISBN 978-80-907883-9-8.

  2022

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etická dilemata výzkumu dělnictví: téma mzdy a prezentace výsledků výzkumu, FSV, UK, Praha. 2022.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jak respondenti vnímají výsledky výzkumu a má to sociology zajímat nebo dokonce trápit? SOÚ Praha, 7. ročník semináře Kvalitativní metody ve výzkumu. 2022.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Kdo jsou dnešní dělníci? Prezentace výzkumu v poslední továrně Baťa v Evropě, Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur, Wien. 2022.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Kriminalita a nerovnost: Gerlinda Šmausová jako kritická kriminoložka. Česká kriminologie. 2022, roč. 2022, č. 2.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nehodit se do dnešní doby: dělníci v továrně korporace Baťa. Český lid. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2022, roč. 109, č. 2, s. 147-168. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21104/CL.2022.2.01.
  6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Poslední Baťova továrna v Evropě: nerovnosti a dělnictví v současném Česku, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. 2022.
  7. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. představení knihy Tichá dřina se zaměřením na korporaci a mzdu, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. 2022.
  8. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Stará a Nová Zbrojovka. Brno: TIC Brno, 2022, s. 345-347. Fenomén Zbrojovka.
  9. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Třídy v praxi a třídy na papíře, Akademie výtvarných umění, Praha. 2022.

  2021

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tichá dřina : dělnictví a třída v továrně Baťa. 1. vyd. Praha: Display, 2021, 289 s. ISBN 978-80-907883-1-2.

  2019

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Dělníci a obyčejní lidé: dnešní podoby dělnické třídy z přednáškového cyklu „Etnografie a teorie “. In Etnografie a teorie. 2019.

  2018

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie třídy a dělnictví. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 50, č. 1, s. 57-77. ISSN 0049-1225.

  2017

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nerovnost a kriminalita. Proč bohatí bohatnou a chudí končí ve vězení. In Celorepublikové instrukčně metodické zaměstnání polisistů ČR, Zařízení MVČR, Hotel Solenice. 2017.

  2016

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Idle Ally: LGBT Community in the Czech Republic. In Jusová, I., Šiklová, J. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Neuveden: Indiana University Press, 2016, s. 205-221. ISBN 978-0-253-02193-9.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Když se věda plete s vírou. Rodinné listy. Wolters Kluwer, 2016, roč. 5, č. 11, s. 32-34. ISSN 1805-0824.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Láska ve vězení: vězení lásky. In 13. celostátní konference České asociace studentů psychologie. 2016.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Malé velké téma: Veřejné toalety. Biograf. 2016, roč. 2016, 63-64, s. 73-78. ISSN 1211-5770.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie bez studia třídních nerovností? In FSV, UK Praha, Sociologické večery. 2016.
  6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako domov? In ERA 21, O architektuře víc! 2016.

  2015

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic. 2015.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Petr KUBALA, Adam STAVENÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ a Václav WALACH. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2015, 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Ethnography, Fieldnotes, and Interviews. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. (eds.). DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015, s. 75-98. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. On the Research Question. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015, s. 55-74. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9.
  5. SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina, Alica SIGMUND HERÁKOVÁ, Kateřina NEDBÁLKOVÁ a Radim MARADA. Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost. 2015.
  6. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Třída a dělnictví v ČR. In 25 rokov sociologickej rozmanitosti (Siedme slovenské a české sociologické dni). 2015.
  7. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case). In European Sociological Association Conference, Prague. 2015.

  2014

  2013

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group. 2013.

  2012

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Community at the Backstage: Gays and Lesbians in the Czech Republic. In Taylor, Y., Addison, M. Queer Presences and Absences. London: Palgrave Macmillan, 2012, s. 31-50. Queer Presences and Absences. ISBN 0-230-00871-2.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka výboru. Masarykova česká sociologická společnost, 2012.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko, tak blízko: Dělnická třída v České republice. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko tak blízko: dělnická třída v ČR. Sociální studia. Brno, 2012, roč. 9, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X.

  2011

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka. Oborová rada doktorského studia oboru sociologie, 2011.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka vědecké rady. Vědecká rada Fakulty sociálních studií MU, 2011.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2011, 120 s. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rendering Gender in Lesbian Families: A Czech Case. In De-Centring Western Sexualities. Central and Eastern European Perspectives. Farnham-Burlington: Ashgate, 2011, s. 131-148, 17 s. ISBN 978-1-4094-0242-8.

  2010

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. členka. ATGENDER (The European Association for Gender Research, Education and Documentation), 2010.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Významné nebo bezvýznamné toalety. Biograf. 2010, roč. 50, č. 1, s. 65-67. ISSN 1211-5770.

  2009

  1. POLÁŠKOVÁ, Eva a Kateřina NEDBÁLKOVÁ. Czech Republic. In The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. USA: Greenwood Press, 2009, s. 101-110. vol 2. ISBN 0-313-34231-8.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. member. European Sociological Association, RN 23 Network (Sexualities),, 2009.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Řád veřejných toalet aneb Píšu pro sociologii ne pro svoji zábavu. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2009, roč. 49, č. 2, s. 2-21, 19 s. ISSN 1211-5770.

  2007

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007, s. 57-71, 14 s. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung. In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007, s. 289-299. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8.

  2006

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Disciplinace veřejných toalet. Živel. Praha, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 36-39.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-19. ISBN 80-7043-483-X.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006, 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006, s. 83-98, 15 s.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězeňství z genderové perspektivy. Praha: Open Society Fund, 2006, 6 s. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení.

  2005

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny. In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005, s. 120-131, 11 s. ISBN 80-244-1059-1.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 38, s. 31 - 44, 13 s. ISSN 1211-5770.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005, s. 126-141, 15 s.
  4. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Rodičovství lesbických žen a gay mužů. Praha: XVII. Bohnické sexuologické dny, 2005.

  2004

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající výsledky v doktorském studiu na Fakultě sociálních studií. 2004.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004, s. 115-122, 7 s. ISBN 80-8055-999-6.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Rodiny lesbických matek a gay otců. Praha: Česko-slovenské sociologické dny, 2004.

  2003

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486, 17 s. ISSN 0038-0288.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003, s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6.
  3. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212.

  2002

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002, s. 96-103. ISBN 80-903228-0-8.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. JIná vězení? Brno: Sedmá generace, 2002, 3 s. 9/5.

  2000

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateina. Subkultura homosexuál v Brn. Sociologický asopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2000, roč. 36, č. 3, s. 317-332, 15 s. ISSN 0038-0288.

  1997

  1. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Motivace pro vegetariánství. Brno: Sociální studia, 1997, 2 s. G39. ISBN 8021017058.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2024 08:00