Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
  2. 2000

  3. ROZEHNAL, Jiří a Zdeněk ŘEHÁK. Srovnání metod odchytu drobných zemních savců v lužním lese. In BRYJA, Josef a Zdeněk ŘEHÁK. Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí. 1st. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 54-55. ISBN 80-210-2298-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 05:56