Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MAYEROVÁ, Michaela, Libor USTOHAL, Jiří JARKOVSKÝ, Jan PIVNIČKA, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Influence of dose, gender, and cigarette smoking on clozapine plasma concentrations. Neuropsychiatric Disease and Treatment. Auckland: Dove Medical Press Ltd., 2018, roč. 14, č. 2018, s. 1535-1543. ISSN 1178-2021. doi:10.2147/NDT.S163839.
 2. 2016

 3. VOJTÍŠEK, Tomáš, Kateřina GRUSOVÁ, Miroslav HIRT, Andrea BRZOBOHATÁ, Jan PIVNIČKA, Bűlent EREN a Inanir N. TURKMEN. Mass Methanol poisoning in the Czech Republic in 2012. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
 4. MAYEROVÁ, Michaela, Miroslav TURJAP, Libor USTOHAL, Jan PIVNIČKA a Eva ČEŠKOVÁ. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací olanzapinu a klozapinu. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2016, roč. 112, č. 4, s. 177-187. ISSN 1212-0383.
 5. 2015

 6. ZELENÝ, Michal, Jan PIVNIČKA, Martin ŠINDLER a Pavel KUKLETA. Unusual way of suicide by carbon monoxide. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2015, roč. 36, Suppl. 1, s. 147-149. ISSN 0172-780X.
 7. ZELENÝ, Michal, Jan PIVNIČKA, Martin ŠINDLER a Pavel KUKLETA. Unusual way of suicide by carbon monoxide. In 20. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2015. 2015. ISBN 978-80-263-0933-8.
 8. 2014

 9. KRAJSA, Jan, Andrea BRZOBOHATÁ, Martin ZEMAN a Jan PIVNIČKA. Dominator a Agritox - smrtelná otrava herbicidy. In 4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství, Praha. 2014. ISBN 978-80-260-6083-3.
 10. 2013

 11. VRZALOVÁ, Michaela, Eva ČEŠKOVÁ, Jan PIVNIČKA, Radovan PŘIKRYL, Libor USTOHAL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Brněnské zkušenosti s monitorováním plazmatických hladin clozapinu (CLO) a olanzapinu (OLA). In Česko-slovenský psychofarmakologický sjezd Lázně Jeseník. 2013. ISSN 1211-7579.
 12. DAŇKOVÁ, Eva, Andrea BRZOBOHATÁ, Jan PIVNIČKA a Hana BÍLKOVÁ. Otrava benzínem - kazuistika. In V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2013.
 13. 2000

 14. OTRUBA, Vítězslav, Jan PIVNIČKA a Viktor KANICKÝ. Separation and preconcentration of Cr(VI) as ion associate using solid phase extraction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: IOCB, 2000, roč. 65, č. 12, s. 1865-1874. ISSN 0010-0765.
 15. 1999

 16. BRZOBOHATÁ, Andrea, Jan PIVNIČKA a Tomáš VOJTÍŠEK. Nárůst počtu intoxikací ethylenglykolem v jihomoravském regionu. In VIII. Ostravské dny forenzních věd, Trojanovice. 1999.
 17. 1998

 18. OTRUBA, Vítězslav, Jan PIVNIČKA a Viktor KANICKÝ. Separation and preconcentration of Cr(VI) as ion associate using solid phase extraction. In 6th Symposium of Analytical Sciences - Deauville Conference 98. 1 th. Valencia: Nicko and Cri Ass., 1998. s. 53.
 19. OTRUBA, Vítězslav, Jan PIVNIČKA a Viktor KANICKÝ. Solid phase extraction of chromium (VI) ion associate for separation and preconcentration. Editors: Krakovská E.; Ružičková S. In KRAKOVSKÁ, Erika a Silvia RUŽIČKOVÁ. Proceedings of the XIVth seminar on atomic spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Metallurgical Society - Metallurgical Faculty, Technical University Košice-Štroffek Publishing, 1998. s. 247-251. ISBN 80-88896-26-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2022 23:05