Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. What works in the treatment of medically unexplained physical symptoms? The psychotherapist perspective. Counselling Psychology Quarterly. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, roč. 36, č. 3, s. 503-524. ISSN 0951-5070. doi:10.1080/09515070.2022.2123785.

  2022

  1. KUČEROVÁ, Barbora a Roman HYTYCH. Allowing the movement, through dancing to a flexible mind. In The 9th EU-SPR conference. 2022.
  2. HYTYCH, Roman, Roubal JAN, Čevelíček MICHAL a Řiháček TOMÁŠ. Klinické strategie v psychoterapii klientů s psychosomatickými potížemi napříč terapeutickými směry: Kvalitativní studie. In 19. PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie? 2022.
  3. HYTYCH, Roman. Kvalitativní metody pro získávání zpětné vazby v psychoterapii. In Psychoterapeutické sympózium: Zpětná vazba v psychoterapii. 2022.
  4. KUČEROVÁ, Barbora a Roman HYTYCH. Phenomenal body, Through dancing to non-attachment. In Mind and life conference Europe. 2022.
  5. LIPTÁKOVÁ, Simona, Miroslav SVĚTLÁK, Roman HYTYCH, Juraj MATIS, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Signing up is not yet mindfulness practice: A systematic review of adherence to eHealth and mHealth mindfulness-based programs in the pre-pandemic period. Československá psychologie. Brno: Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, 2022, roč. 66, č. 3, s. 233-254. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.66.3.233.
  6. KUČEROVÁ, Barbora a Roman HYTYCH. Živoucí odpoutanost. In Psychoterapeutické sympozium. 2022.

  2021

  1. KUČEROVÁ, Barbora a Roman HYTYCH. Embodied Compassion, Critical Epistemological Analysis of current research and training. In EU-SPR Poster Session for Early Career Researchers. 2021.
  2. ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH, Michal ČEVELÍČEK a Tomáš ŘIHÁČEK. Personal therapeutic approach in Gestalt therapists working with clients suffering from medically unexplained psychosomatic symptoms. Research in Psychotherapy. Milan: SPR Italia, 2021, roč. 24, č. 3, s. 295-305. ISSN 2239-8031. doi:10.4081/ripppo.2021.535.

  2019

  1. HYTYCH, Roman, Jan ROUBAL, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Personal Therapeutic Approach of Gestalt Therapists : Working with Clients Suffering from Medically Unexplained Symptoms. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019.
  2. DOLEŽAL, Petr, Michal ČEVELÍČEK, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Lucia UKROPOVÁ. Why did she leave? Development of working alliance in a case of psychotherapy for depression. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. PAGE Press, 2019, roč. 22, č. 2, s. 150-164. ISSN 2239-8031. doi:10.4081/ripppo.2019.354.

  2018

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Conceptualizations and strategies used by therapists in the treatment of medically unexplained somatic symptoms: A qualitative study. In Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy: The 9th Conference of the European Association for Integrative Psychotherapy. 2018.
  2. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. How Retrospective Client Interviewing Can Inform on Psychotherapists’ Practice. In SPAGNUOLO LOBB, Margherita, Dan BLOOM, Jan ROUBAL, Jelena ZELESKOV DJORIC, Michele CANNAVÒ, Roberta LA ROSA, Silvia TOSI a Valentina PINNA. The Aesthetic of Otherness : meeting at the boundary in a desensitized world. Proceedings. Siracusa (Italy): Istituto di Gestalt HCC Italy, 2018. s. 397-405. ISBN 978-88-98912-08-7.
  3. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Michal ČEVELÍČEK, Roman HYTYCH a David HOLUB. Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring. Revista Argentina de Clinica Psicologica. Buenos Aires: Fundacion Aigle, 2018, roč. 27, č. 2, s. 308-320. ISSN 0327-6716. doi:10.24205/03276716.2018.1058.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš, Michal ČEVELÍČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy : Multicentrická naturalistická studie (poster). In 17. konference psychosomatické medicíny : Psychosomatika v klinických oborech. 2018.
  5. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jana VRÁNOVÁ a Jana MÁCHOVÁ. What works, from the therapists’ perspective, in the treatment of medically unexplained somatic symptoms. In SPR 49th Annual International Meeting, June 27–30, 2018, Amsterdam. 2018.

  2017

  1. ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH, Rolf SANDEL a Tomáš ŘIHÁČEK. Four Perspectives on the Change Process in a Single Case Study: Client, Therapist, Outcome-researcher, Process-researcher. In In Society for Psychotherapy Research: European Conference on Psychotherapy Research. 2017.. 2017.

  2016

  1. ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. A practitioner friendly way to get a research based feedback from the client. In The Aesthetics of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world. A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference, 22-25.9. 2016, Taormina, Sicily, Italy. 2016.
  2. PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration. British Journal of Guidance & Counselling. 2016, roč. 44, č. 5, s. 487-503. ISSN 0306-9885. doi:10.1080/03069885.2016.1213371.

  2015

  1. ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Stanislava DUDOVÁ, Jana KOSTÍNKOVÁ, Roman HYTYCH a Michal ČEVELÍČEK. Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu. 2015.
  2. ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.
  3. NELA, Wurmová a Roman HYTYCH. Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 3, s. 186-197. ISSN 1802-3983.
  4. ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie: problémy a výzvy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015.
  5. HYTYCH, Roman. MOUDROST TĚLESNĚ ZAKOTVENÉHO PROŽÍVÁNÍ. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 3, s. 208-209. ISSN 1802-3983.
  6. HYTYCH, Roman. Od neuronů k nirvárně. Česká psychydelická společnost, 2015.
  7. HYTYCH, Roman a Jan ROUBAL. Proces změny v Gestalt terapii: Případová studie. In 30. česko-slovenská psychoterapeutická konference. 2015.
  8. HYTYCH, Roman, Ivo ČERMÁK a Tomáš ŘIHÁČEK. Případová studie jako vědecká cesta k poznání. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015. 2015.
  9. HYTYCH, Roman. Psychologická poradna na téma, jak se vyrovnat se smrtí blízké osoby s psychologem Romanem Hytychem. Český rozhlas Brno, 2015.
  10. SEDLÁKOVÁ, Tatiana a Roman HYTYCH. "Stárnu ale nejsem seniorkou": Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 6, s. 562-577. ISSN 0009-062X.

  2014

  1. ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28. 2014.
  2. HYTYCH, Roman. Dovednost a důvěra jsou základní principy tradiční psychoterapie na Srí Lance. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 75-77. ISSN 1802-3983.
  3. HYTYCH, Roman a Michal ČEVELÍČEK. Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA. 2014, roč. 20, č. 4, s. 59-60. ISSN 1338-7030.
  4. ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983.

  2013

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie. In Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press, 2013. s. 44-74. ISBN 978-80-210-6382-2.
  2. ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2013, roč. 57, č. 5, s. 447-460. ISSN 0009-062X.
  3. ČEVELÍČEK, Michal, Romana PLCHOVÁ a Roman HYTYCH. Research of Case Formulation skills and Reflexive Capacity in trainees as parts of Personal Therapeutic Approach. In 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. 2013.
  4. ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Rozvoj dovedností formulace případu u frekventantů Výcviku integrace v psychoterapii. In PhD Existence 3. 2013.
  5. HYTYCH, Roman a Michal ČEVELÍČEK. Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. In XXIX. Česko-Slovenská psychoterapeutická konferencia. 2013.

  2012

  1. ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Case formulation as a research and training tool. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.
  2. FOLTOVÁ, Lucie a Roman HYTYCH. Hra „Na pošťáka“ jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2012, roč. 6, č. 3, s. 192-201. ISSN 1802-3983.
  3. PLCHOVÁ, Romana, Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Ivo ČERMÁK, Michal ČEVELÍČEK a Roman HYTYCH. Reflexivní kapacita: topologie prožívání frekventantů. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012.

  2011

  1. HYTYCH, Roman a Romana PLCHOVÁ. Proces nabývání jistoty. In DVACÁTÁ OSMÁ ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE. 2011.
  2. VIDO, Roman a Roman HYTYCH. Sociální studia 8/2. Smrt. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2011. 163 s.
  3. HYTYCH, Roman. Specifika psychoterapie u dětí a dospívajících s poruchami chování. Prevence. Praha, 2011, roč. 8, č. 3, s. 12-13. ISSN 1214-8717.
  4. PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH a Zbyněk VYBÍRAL. Training in Integrative Psychotherapy from the Trainee’s Perspective Before the Start of the Training. 2011.
  5. PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH a Zbyněk VYBÍRAL. Training in psychotherapy integration (TPI) from the trainee’s perspective before the start of the training. In Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting. 2011.
  6. HYTYCH, Roman a Jakub KOUTNÝ. Všímavost v psychoterapii: Výzkum ve světě a v České republice. In 3. mezinárodní psychoterapeutické sympózium. 2011.
  7. PLCHOVÁ, Romana a Roman HYTYCH. Výzkum výcviku z pohledu frekventantů: Proces nabývání jistoty ke vstupu do Výcviku integrace v psychoterapii u frekventantů. 2011.

  2010

  1. ŘIHÁČEK, Tomáš, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Jedinečnost v psychoterapii: připravovaný výzkum Výcviku integrace v psychoterapii. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010. s. 355-361, 385 s. ISBN 978-80-86174-17-4.
  2. HYTYCH, Roman a Petr MACEK. Kulturní a historická specifika utváření sebepojetí a identity dospívajících. In M. Tyrlík, P. Macek., J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 71-96, 25 s. ISBN 978-80-210-5107-2.
  3. HYTYCH, Roman. Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In Současná psychoterapie. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. s. 584-598. ISBN 978-80-7367-682-7.

  2009

  1. TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Estetika prožívání barev a elementů. In PETRJÁNOŠOVÁ, Magda, Radomír MASARYK a Barbara LÁŠTICOVÁ. Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009. s. 217-222. HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 10. ISBN 978-80-900981-9-0.
  2. HYTYCH, Roman. HLEDÁNÍ OPRAVDOVÉ DŮVĚRY. E-psychologie [online]. 2009, roč. 3, č. 2, s. 59-70. ISSN 1802-8853.
  3. HYTYCH, Roman. Všímavost je klíčem pro zvládání smrti. In Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. s. 152-163, 194 s. ISBN 978-80-7414-162-1.

  2008

  1. HYTYCH, Roman. Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2008, roč. 2, č. 2, s. 79-85. ISSN 1802-3983.
  2. HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. první. Praha: TRITON, 2008. 231 s. Edice Psyché, svazek č. 56. ISBN 978-80-7387-092-8.

  2007

  1. HYTYCH, Roman. Etika ve vztahu s klientem: od vnějšího tlaku k vnitřní motivaci. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 66-71. ISSN 1214-7230.
  2. TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. první. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 22-26. ISBN 80-86620-14-X.
  3. HYTYCH, Roman. Marková, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 7, s. 385. ISSN 1212-0383.
  4. HYTYCH, Roman a Lukáš MEZULIÁNEK. Zodpovědné tvoření: psychohygiena pro pedagogy. In ASSENZA, Dora. Praktické rady budoucím učitelům, řešení problémů 2. díl. Olomouc: Centrum inovativního vzdělávání, 2007. s. 206-254. 1. vydání. ISBN 978-80-903654-1-4.

  2006

  1. HYTYCH, Roman. DOVEDNĚ ZVLÁDNUTÁ PŘÍTOMNOST PŘINÁŠÍ PŘÍJEMNOU BUDOUCNOST: SOCIÁLNÍ REPREZENTACE SMRTI NA SRÍ LANCE U POPULACÍ THERAVÁDOVÝCH MNICHŮ A JEJICH PODPŮRCŮ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2006, roč. 50, č. 3, s. 273-284. ISSN 0009-062X.

  2005

  1. HYTYCH, Roman. Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. In MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 339-351. ISBN 80-244-1159-8.

  2003

  1. HYTYCH, Roman. Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové: Konfrontace, 2003, roč. 14, č. 2, s. 98–103. ISSN 0862-8971.

  2002

  1. HYTYCH, Roman. Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2002, roč. 46, č. 5, s. 462–471. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 22:58