Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KOBLIZEK, Vladimir, Vladimir ZINDR, Ondrej ZINDR, Stanislav HOLUB, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KOCIANOVA, Michal SVOBODA a Petr DULICEK. Inaccuracy of Self-Completed COPD Assessment Test by Older Patients Leads to Underestimation of Disease Severity. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL DIRECTORS ASSOCIATION. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2020, roč. 21, č. 1, s. 133-135. ISSN 1525-8610. doi:10.1016/j.jamda.2019.02.001.
 2. HORŇÁK, Tomáš, Natália HOLTÁNOVÁ, Leoš KŘEN, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Daniela ŽÁČKOVÁ. Překvapivý nález v kostní dřeni: co za ním je? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 26, č. 2, s. 139-142. ISSN 1213-5763.
 3. 2019

 4. DOUBKOVÁ, Martina, Jakub TRIZULJAK, Anna HRAZDIROVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A rare diagnosis: Hermansky-Pudlak syndrome i a patient eith pulmonary fibrosis, oculocutaneous albinism and thrombocytopathy. In European Respiratory Journal 2019, 54, Suppl. 63, PA1400. 2019. doi:10.1183/13993003.congress-219.PA1400.
 5. TRIZULJAK, Jakub, Martina DOUBKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zuzana VRZALOVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. A rare diagnosis: Hermansky-Pudlak syndrome in a patient with pulmonary fibrosis, oculocutaneous albinism and thrombocytopathy. In ESHG 2019, Gothenburg, Sweden. 2019. ISSN 1018-4813.
 6. DOUBKOVÁ, Martina, Jakub TRIZULJAK, Zuzana VRZALOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Ivona BLAHÁKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Novel genetic variant of HPS1 gene in Hermansky-Pudlak syndrome with fulminant progression of pulmonary fibrosis: a case report. BMC Pulmonary Medicine. London: Biomed Central LTD, 2019, roč. 19, č. 1, s. 178-183. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/s12890-019-0941-4.
 7. 2018

 8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vladimír HEROUT a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoalveolární laváž u infekčního postižení plic. In XXIII. Dny Rappl, Karlova Studánka. 2018.
 9. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava a Anna HRAZDIROVÁ. Co zbůsobilo hemoptýzu u mladé narkomanky? In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 10. 2015

 11. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Intervenční bronchologie na KNPT Brno přehled + kazuistiky metastatického postižení. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 12. HRAZDIROVÁ, Anna a Monika ŠATÁNKOVÁ. Pleurální bolesti - stálý oříšek v klinické praxi. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 13. BRAT, Kristián a Anna HRAZDIROVÁ. Proč se ten pneumotorax nerozvíjí? In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie Praha 4.12.2015. 2015.
 14. HRAZDIROVÁ, Anna, Stanislava POTREPČIAKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 2, s. 49-54. ISSN 1213-810X.
 15. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Význam bronchoalveolární laváže při terapii infekčních komplikací hematoonkologicky nemocných, zkušenosti univerzitního pracoviště. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 16. 2014

 17. KINDLOVÁ, D., B. JAKUBÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Mojmír MOULIS a B. NOVOTNÁ. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2014, roč. 74, č. 4, s. 129-132. ISSN 1213-810X.
 18. HRAZDIROVÁ, Anna. Plicní histocytóza z Langerhansových buněk - nemoc kuřáku - kazuistika. Interní medicína pro praxi. 2014, roč. 2014, 16/1, s. 6-6.
 19. HRAZDIROVÁ, Anna. Plicní infekce ve stáří. In Letovice Care. 2014. s. 10-11.
 20. HRAZDIROVÁ, Anna. Plicní infekce ve stáří. In Letovice Care. 2014.
 21. DUDOŇOVÁ, Andrea, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Pneumomediastinum - vzácná příčina bolesti na hrudníku. In XXI. Luhačovické dny. 1. vyd. Luhačovice: Lázně Luhačovice, a.s., 2014. s. 13-13. ISBN 978-80-87450-09-3.
 22. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza středouší. In XVIII Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 59-59.
 23. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza u cizinců. In II. kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 107-108.
 24. 2013

 25. HRAZDIROVÁ, Anna. Nejčastější plicní infekce ve stáří. In 19. celosttání gerontologický kongres. 2013.
 26. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Palliative Endobronchial Treatment in Patients with Endobronchial Growth of Malignancies and Respiratory Symptoms. In 13th Eorld Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 27. TURČÁNI, Pavel, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Současné možnosti plicní endoskopie. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 28. 2012

 29. KINDLOVÁ, Dagmar, Barbora JAKUBÍČKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Bronislava NOVOTNÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická spol, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241. ISSN 1213-810X.
 30. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ a Petronela VÝROSTKOVÁ. Rozdíly v průběhu TBC u českých nemocných a imigrantů. In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
 31. 2011

 32. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Mariana LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Ice hockey lung. In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. 2011.
 33. BRAT, Kristián, Marek PLUTINSKÝ, Elena LÍZALOVÁ-ŠUJANSKÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. ICE Hockey Lung. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 34. HRAZDIROVÁ, Anna a Ilona BINKOVÁ. Lze věřit nemocnému s Munchhausenovým syndromem? Aneb neobvyklá příčina bolesti na hrudi. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 35. HRAZDIROVÁ, Anna. Prodělaná tuberkulóza jako stigma. In XVI. Dny RAPPL. 2011.
 36. HRAZDIROVÁ, Anna, Zdenka POVOLNÁ, Petronela VÝROSTKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Rozdíly mezi TBC u českých nemocných a cizinců. In XX: Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 37. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Safety Of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. In American Thoracic Society 2011 International Conference, Denver, Colorado. 2011. ISSN 1073-449X.
 38. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 39. 2010

 40. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Aktuální postavení bronchoskopie v diagnostice plicních onemocnění. In XV. DNY RAPPL Karlova studánka. 2010.
 41. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Bronchoskopické metody v diagnostice a léčbě infekčního postižení plic. In 11.Tománkův den Praha. 2010.
 42. SKŘIČKOVÁ, Jana, Martina DOUBKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Dušnost - jeden příznak mnoho příčin. Lázně Luhačovice, 2010. 1 s. ISBN 978-80-254-6811-1.
 43. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation. In 16th World Congress for Bronchology. 2010. ISBN 80-8063-014-3.
 44. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI a Petr ŠTOURAČ. Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001-2009 (úspěchy i komplikace). In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. 2010. ISBN 978-80-88866-77-0.
 45. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a A KOL. Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. MOÚ. Brno: Dataprint Brno, 2010. s. 177-179. ISBN 978-80-86793-15-3.
 46. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Imunokompromitovaný pacient - vděčný objekt mykobakterií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2010, roč. 7, č. 4, s. 18-21. ISSN 1802-0518.
 47. PLUTINSKÝ, Marek, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je krční lymfadenopatie u plicní TB vždy plicního původu? In Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Praha. 2010.
 48. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Je tuberkulóza stigma? In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 49. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Mimoplicní formy tuberkulózy na KNPT v Brně v letech 2006 a 2007. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: ČPFS Prha, 2010, roč. 70, č. 1, s. 13-17. ISSN 1213-810X.
 50. HRAZDIROVÁ, Anna, Stanislava POTREPČIAKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Opakovaná bronchoskopie - to není žádná novinka. In XV. Dny RAPPL Karlova Studánka. 2010.
 51. KINDLOVÁ, Dagmar, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 52. ŠTOURAČ, Petr, Roman MALÝ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Pavel ŠEVČÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel TURČÁNI, Alena ŠTOURAČOVÁ a J. SMUTNÁ. Zkušenost s VFV u endobronchiálních výkonů. In 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. 2010. 1 s.
 53. 2009

 54. SKŘIČKOVÁ, Jana, Pavel TURČÁNI a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně v diagnostice infekčních plicních procesů. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 47-49.
 55. HRAZDIROVÁ, Anna, Kristián BRAT a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza jako stigma? Ostrava, 2009. s. 15-15.
 56. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 281. ISSN 1214-2158. 2009.
 57. ŠTOURAČ, Petr, J. SMUTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Roman GÁL. Vliv paliativního endobronchiálního výkonu v celkové anestézii s vysokofrekvenční tryskovou ventilací na hodnoty krevních plynů. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 58. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky a úskalí endobronchiální léčby. In Sborník abstrakt (CD). 2009.
 59. 2008

 60. POTREPČIAKOVÁ, Stanislava, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Extrapulmonální formy tuberkulózy a mykobakteriózy v roce 2006 a 2007. In Sborník abstrakt. 2008.
 61. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem. In Abstrakta-XVII. Moravskoslezské pneumologické dny. Olomouc, 2008. s. 17-18.
 62. ŠTOURAČ, Petr, Jana SKŘIČKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ, Jitka SMUTNÁ, Denisa REICHELOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ - střípky z ČSARIM 2008. 1. vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008. s. 1. ISSN 1803-179X.
 63. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulóza plic u imunokompromitované nemocné. In Mezikrajský moravský seminář pro pneumology. 2008. s. 1.
 64. HRAZDIROVÁ, Anna, Zdeněk MERTA a Jana SKŘIČKOVÁ. Vyšetření hrudníku a plic. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. s. 51-58. I.vydání. ISBN 978-80-247-1749-4.
 65. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ a Stanislava POTREPČIAKOVÁ. Vzácné formy tuberkulózy a mykobakteriózy. In Mezikrajský moravský seminář pro pneumology. 2008. s. 1.
 66. 2007

 67. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v diagnostice zánětů plic. Respirace. Olomouc: VIDA 99 Plzeň, 2007, roč. 1, suplement, s. 27-28. ISSN 1211-572X.
 68. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ a Anna HRAZDIROVÁ. Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation is safe and useful procedure. In Journal of Thoracic Oncology. Seoul, Korea: ERS, 2007. s. 420-421. ISSN 1556-0864.
 69. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Endobronchiální nálezy u lymfomů. In Sborník abstraktů. Karlova Studánka, 2007.
 70. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Is endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation safe? In European Respiratory Journal - Abstracts 17th ERS Annual Congres. Volume 30, Supplement 51. Stockholm, Sweden: Novartis, 2007. s. 541-541. ISSN 0903-1936.
 71. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ a Anna HRAZDIROVÁ. Komplikace endobronchiální léčby. Respirace. Olomouc: VIDA 99 Plzeň, 2007, roč. 1, Suplement, s. 27-28. ISSN 1211-572X.
 72. DÍTĚ, Petr. Pneumologie. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Zdeněk MERTA. Vnitřní lékařství. II vydání. Praha: Galén, 2007. s. 121-163, 42 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 73. MERTA, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel TURČÁNI. Pohled anglicky mluvících studentů na výuku pneumologie. In Sborník přednášek. Brno, 2007. s. 20-20.
 74. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ilona BINKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Postižení plic léky a léčebnými zákroky. In Sborník abstrakt. Luhačovice, 2007. s. 24-25.
 75. SVOBODOVÁ, Jana, Lev MEZENSKÝ, Alena HOLČÍKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Radana PAŘÍZKOVÁ. Tuberkulózní meningitidy v Brně v uplynulých měsících. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007, roč. 16, č. 3, s. 120-123. ISSN 1211-7358.
 76. 2006

 77. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je letecká doprava pro nemocné s plicními nemocemi bezpečná? In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice, 2006. s. 13. ISBN 80-239-6581-6.
 78. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Je letecká doprava pro nemocné s plicními nemocemi bezpečná? In Sborník abstrakt XIII. Luhačovické dny. 2006. s. 13. ISBN 80-239-6581-6.
 79. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Prevence nozokomiální pneumonie - pohled pneumologa. In Sborník abstrakt XIII. Luhačovické dny. 2006. s. 11-12. ISBN 80-239-6581-6.
 80. BABIČKOVÁ, Lenka, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Dalibor STRATIL a M. ČÍHALOVÁ. Srovnání endoskopických a morfologických nálezů u nádorového postižení dýchacích cest. Stud.Pneumol.Phtiseol. 2006, roč. 66, č. 3, s. 105-110, 5 s. ISSN 1213-810X.
 81. 2005

 82. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeněk MERTA, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel MATUŠKA, Olga PILAŘOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Pneumologie. In Skripta - Vnitří lékařství II. Brno, 2005. s. 171-230, 59 s. ISBN 80-210-3672-9.
 83. ŠANDOR, Peter, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Pneumonie polykačů ohně není vzácností. In Sborník Abstrakt XII. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice, 2005. s. 18-19.
 84. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. The risk of bronchoalveolar fluid (BAF) contamination in ICU patients with infectious pulmonry complications. European Respiratory Journal. 2005, roč. 26, č. 49, s. 1. ISSN 0904-1850.
 85. HRAZDIROVÁ, Anna, Jana SKŘIČKOVÁ a Tomáš NEBESKÝ. Tuberkulózní pleuritida. Stud. Pneumol.Phtiseol. Praha, 2005, roč. 65, č. 2, s. 79-87. ISSN 1213-810X.
 86. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulózní pleuritida v letech 2002 - 2004 v brněnském regionu. In Aktuality oboru TRN 2005. Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2005. s. 43-44. ISBN 80-239-4654-4.
 87. 2004

 88. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Cílené odběry biologického materiálu v diagnostice nozokomiálních pneumonií. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2004, roč. 10, č. 1, s. 11-15. ISSN 1211-264X.
 89. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Existuje ještě tuberkulózní pleuritida? In Kongres MEFA 2004, Sateletní sympozium, "Tuberkulóza všech lokalizací". Brno, 2004. s. 14.
 90. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Dagmar BURGETOVÁ a Tomáš NEBESKÝ. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a léčbě pneumonií. In Respiro 2004 Suppl. 1, Zborník abstraktov z XII. Kongresu Českej a Slovenskej ftizeologickej spoločnosti, Nitra. Nitra, 2004. s. 33.
 91. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Jana JANČÍKOVÁ. Některé chyby a omyly v diagnostice a léčbě komunitní pneumonie. In XI. Luhačovické dny. Luhačovice, 2004. s. 35-37. ISBN 80-239-2335-8.
 92. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Nozokomiální pneumonie v klinické praxi. In Pokroky ve farmakoterapii 2004. Zlín, 2004.
 93. 2003

 94. SKŘIČKOVÁ, Jana a Anna HRAZDIROVÁ. Antibiotická léčba komunitní pneumonie za hospitalizace - pohled pneumologa. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2003, roč. 63, č. 5, s. 168-174, 6 s. ISSN 1213-810X.
 95. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Bronchoskopie v diagnostice nádorového postižení plic. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2003. s. 58-60. ISBN 80-239-0175-3.
 96. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Bronchoskopie v intenzivní medicíně. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice: Luhačovice, 2003. s. 29. ISBN 80-238-9975-9.
 97. JANČÍKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Pavel KLÍMA, Jana SKŘIČKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dagmar BURGETOVÁ. Empyém hrudníku jako komplikace komunitní pneumonie u mladého, dosud zdravého muže - sportovce. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2003, roč. 63, č. 5, s. 179-180. ISSN 1213-810X.
 98. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Anna HRAZDIROVÁ. Endoskopické vyšetření dolních dýchacích cest (indikace, kontraindikace). In Vyšetřovací metody. Novinky v terapii nejčastějších onemocnění v primární péči. Brno: LF MU, 2003. s. 9-11.
 99. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Ilona BINKOVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Evaluation of the importance of bronchoscopy in the intensive care units. European Respiratory Journal. Vienna, 2003, roč. 22, sup 45, s. 431. ISSN 0904-1850.
 100. HRAZDIROVÁ, Anna, Ilona BINKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Komunitní pneumonie vyžadující hospitalizaci v průběhu zimních i letních měsíců. In XII. Moravskoslezské dny 24.10. -25. 10. 2003, Sborník abstrakt. Ostrava, 2003. s. 4-5.
 101. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Ilona BINKOVÁ a Jana JANČÍKOVÁ. Léčba komunitní pneumonie za hospitalizace. In XII. Moravskoslezské dny 24.10.-25.10. 2003, Sborník abstrakt. Ostrava, 2003. s. 1-4. ISBN 80-239-1664-5.
 102. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Nové poznatky v diagnostice a léčbě plicních onemocnění. In Vyšetřovací metody a praktický lékař. Novinky v terapii nejčastějších onemocnění v primární péči. Brno: LF MU, 2003. s. 45-47.
 103. DOUBKOVÁ, Martina, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ a Pavel KLÍMA. Postižení plic při onemocnění ledvin - vlastní pozorování. Studia pnemologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2003, roč. 63, č. 6, s. 208-211. ISSN 1213-810X.
 104. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulózní pleuritida. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: Prion, s.r.o. Hradec Králové, 2003. s. 51-52. ISBN 80-903188-2-7.
 105. 2002

 106. HRAZDIROVÁ, Anna. Fyziologie dýchacích cest. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 16-24. ISBN 80-7013-370-8.
 107. HRAZDIROVÁ, Anna. iné nádory respiračního systémý. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 75-79. ISBN 80-7013-370-8.
 108. HRAZDIROVÁ, Anna. Nezhoubné nádory dýchacích cest. In V. Kolek a kolektiv - Bronchologie pro zdravotní sestry. Brno: IDVZP, 2002. s. 71-74. ISBN 80-7013-370-8.
 109. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a J. KOPTÍKOVÁ. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of pulmonary complications in immunocompromised HIV negative patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, J. MAYER, Jiří VORLÍČEK a J. KOPTÍKOVÁ. Program - Abstracts. Boston: Congress Secretariat Tufts Universtiy School of Medicine Office - Boston, 2002. s. B28, 1 s. ISBN nebylo přidělen.
 110. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. The Use of Bronchoalveolar Lavage in Diagnosis of Pulmonary Complications in Immunocompromised HIV Negative Patients In: J.F. Beamis, jr., S.M.Shapshay. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, J. MAYER a Jiří VORLÍČEK. Proceedings of the 12th World Congress for Bronchology. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2002. s. 385-388. Proceedings of the 12th World Congress for Broncho. ISBN 88-323-2617-5.
 111. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MERTA a Jana KOPTÍKOVÁ. Use of bronchoalveolar lavage (BAL) in diagnosis and treatment of pulmonary complications in immunocompromised patients in intensieve care unit (ICU). In European Respiratory Journal. Sweden: ERS, 2002. s. 477. ISBN 0904-1850.
 112. 2001

 113. PETERA, J., Irena ŠPÁSOVÁ, R. NEUMANOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, František SALAJKA, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Hana ČOUPKOVÁ, P. ČOUPEK a M. KUČERA. High dose rate intraluminal brachyterapy in the treatment of malignant airway obstructions. Neoplasma. 2001, roč. 48, č. 2, s. 148-153. ISSN 0028-2685.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 5. 2021 08:25