Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VOKURKA, Samuel, Tomáš BÜCHLER, Michal EID, Michaela HABÁNOVÁ, Tomáš ROHAN, Kateřina JIRSOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Ondřej SLÁMA a Petra TESAŘOVÁ. Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2023. ISBN 978-80-271-3556-1.

  2022

  1. ŠEDO, Jiří a Ondřej SLÁMA. Digitální medicína v onkologii a paliativní péči. In Táborský, Miloš. Digitální medicína 2022. Praha: EEZY Publishing, 2022. s. 176-190. Medicína. ISBN 978-80-908638-8-0.
  2. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Václav VYBÍHAL a Ondřej SLÁMA. Metastázy do centrálního nervového systému. In Paliativní medicína pro praxi. Paliativní medicína pro praxi. Třetí, přeprac. a rozšířené. Praha: Galén, 2022. s. 212-216. ISBN 978-80-7492-627-3.
  3. FADRUS, Pavel, Ondřej SLÁMA, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš KAZDA, Radek LAKOMÝ, Lucie SVĚTLÁKOVÁ, Markéta HANUŠOVÁ, Irena HENZLOVÁ, Regina SLÁMOVÁ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Miloš DUBA, Eduard NEUMAN, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Paliativní péče o nemocné s primárním nádorem mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2022, roč. 16, č. 6, s. 305-311. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2022.065.
  4. SLÁVIKOVÁ, Miroslava, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Regina SLÁMOVÁ, Marek SLÁVIK a Ondřej SLÁMA. Radioterapie v léčbě sialorei u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou. Paliativní medicína. Praha: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, 2022, roč. 3, č. 1, s. 18-23. ISSN 2695-1495.

  2021

  1. DYMÁČKOVÁ, Radana, Iveta SELINGEROVÁ, Tomáš KAZDA, Marek SLÁVIK, Jana HALÁMKOVÁ, Michaela ŠVAJDOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLÁMA. Effect of Acupuncture in Pain Management of Head and Neck Cancer Radiotherapy: Prospective Randomized Unicentric Study. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-12. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10051111.
  2. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Ondřej KOPECKÝ, Kateřina RUSINOVÁ, Ondřej SLÁMA, David ČERNÝ, Adam DOLEŽAL, Tomáš DOLEŽAL, Václav ZVONÍČEK, Libuše ČERMÁKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Ladislav KABELKA a Josef KUŘE. Faktory ovlivňující proces rozhodování o péči v závěru života u hospitalizovaných pacientů. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 160, č. 5, s. 176-184. ISSN 0008-7335.

  2020

  1. DYMÁČKOVÁ, Radana, Tomáš KAZDA, Marek SLÁVIK, Iveta SELINGEROVA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLÁMA. Acupuncture in the treatment of acute toxicity during and after head and neck cancer radiotherapy: Interim analysis of randomized prospective open-label trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2020, roč. 164, č. 4, s. 454-460. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.021.
  2. SLÁMA, Ondřej, Lukas POCHOP, Jiří ŠEDO, Jan ŠVANCARA, Petra ŠEDOVÁ, Lucie SVETLAKOVA, Regina DEMLOVÁ a Rostislav VYZULA. Effects of Early and Systematic Integration of Specialist Palliative Care in Patients with Advanced Cancer: Randomized Controlled Trial PALINT. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2020, roč. 23, č. 12, s. 1586-1593. ISSN 1096-6218. doi:10.1089/jpm.2019.0697.
  3. LANDA, Leoš, Jan JUŘICA, Lumír Ondřej HANUŠ, Radovan HŘIB, Monika PECHÁČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Ondřej SLÁMA, Jiří SLÍVA, Jan ŠALOUN, Alexandra ŠULCOVÁ a Tomáš ZÁBRANSKÝ. Léčebné konopí v současné medicínské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 144 s. ISBN 978-80-247-3967-0.
  4. KOZÁK, Jiří, Jan LEJČKO, Jitka FRICOVÁ, Marek HAKL, Ondřej SLÁMA a Andrea POKORNÁ. Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti. 2020.
  5. SLÁMA, Ondřej a Tereza VAFKOVÁ. Paliativní péče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-210-9628-8.

  2019

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Ondřej SLÁMA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Regina DEMLOVÁ a Josef KUŘE. Komunikace s onkologickým pacientem. Vnitřní lékařství. Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, roč. 65, č. 5, s. 359-362. ISSN 0042-773X.
  2. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Lukáš POCHOP, Jiří ŠEDO, Radka ALEXANDROVÁ, Ondřej BÍLEK a Rostislav VYZULA. Prevalence symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě: projekt PALINT. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 3, s. 201-207. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019201.

  2018

  1. KAZDA, Tomáš, Adela MISOVE, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Adam DZIACKY, Renata BELANOVÁ, Martin BULIK, Zdeněk ŘEHÁK, Alexandr POPRACH, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ, Radim JANČÁLEK a Radek LAKOMÝ. Incidence of Hippocampal Metastases: Laterality and Implications for Unilateral Hippocampal Avoiding Whole Brain Radiotherapy. BioMed Research International. London: HINDAWI, 2018, roč. 2018, č. 2459608, s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2018/2459608.
  2. VYZULA, Rostislav, Radim NĚMEČEK a Ondřej SLÁMA. Klinická onkologie pro mediky, SOLIDNÍ NÁDORY A NÁDORY DĚTSKÉHO VĚKU. Druhé aktualizované vydání. 2018. Brno, 2018. 343 s.
  3. GŘIVA, Martin, Radka BUŽGOVÁ, Zdeněk COUFAL, Vlastimil ČERNÍČEK, Karol ČURILA, Filip DOSBABA, Eva HEGMONOVÁ, Dalibor HEŘMAN, Helena KREJČÍKOVÁ, Marie LAZÁROVÁ, Martin LOUČKA, Ondřej LUDKA, Petr NĚMEC, Pavel OSMANČÍK, Ondřej SLÁMA, Jiří ŠTASTNÝ, Marek VÁCHA a Tereza VALERIÁNOVÁ. Paliativní péče v kardiologii Racionální přístup u pacinetů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák- TRITON, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7553-481-1.

  2017

  1. NÁLEŽINSKÁ, Monika, Ondřej SLÁMA a Josef CHOVANEC. Paliativní péče v gynekologické onkologii -komentované kazuistiky. Onkologie. Olomouc: Solen, 2017, roč. 11, č. 5, s. 236-243. ISSN 1802-4475.

  2016

  2014

  1. DYMÁČKOVÁ, Radana a Ondřej SLÁMA. Akupunktura v léčbě symptomů onkologického onemocnění v západním světě. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 291-293. ISSN 0862-495X.
  2. ŠEDO, Jiří, Milan BLAHA, Tomáš PAVLÍK, Petr KLIKA, Ladislav DUŠEK, T. BÜCHLER, J. ABRAHÁMOVÁ, V. ŠRÁMEK, P. ŠLAMPA, Libor KOMÍNEK, Petr POSPÍŠIL, Ondřej SLÁMA a Rostislav VYZULA. Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 3, s. 192-202. ISSN 0862-495X.
  3. ĎURČANSKÁ, Veronika, Hana JEDLIČKOVÁ, Ondřej SLÁMA, Lukáš VELECKÝ, Eva BŘEZINOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Spinocelulárny karcinóm v ložisku cirkumskriptnej sklerodermie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 6, s. 434-437. ISSN 0862-495X.

  2012

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.

  2011

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Ondřej SLÁMA a Marek HAKL. Bolest. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 1509-1533. ISBN 978-80-247-2110-1.
  2. SLÁMA, Ondřej, J. LEJČKO a J. KOZÁK. Doporučený postup pro léčbu průlomové nádorové bolesti. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2011, roč. 7, č. 5, s. 521-523. ISSN 1801-1209.
  3. SLÁMA, Ondřej, Jan LEJČKO, Jiří KOZÁK, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Jindřich FÍNEK, Ladislav SLOVÁČEK, Jaroslav DUBA a Lenka RYŠAVÁ. Epidemiologie a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů v ČR. Výsledky výzkumného projektu PARMA. Část 1. Prevalence a klinické charakteristiky průlomové bolesti. Bolest. Praha: Tigis, 2011, roč. 14, č. 1, s. 158-160. ISSN 1212-0634.
  4. SLÁMA, Ondřej, J. LEJČKO, J. KOZÁK a ET AL. Epidemiologie a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů v ČR. Výsledky výzkumného projektu PARMA. Část 2. Léčba průlomové bolesti a spokojenost pacientů s léčbou. Bolest. Praha: Tigis, 2011, roč. 14, č. 2, s. 82-86. ISSN 1212-0634.
  5. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Ladislav KABELKA, Regina SLÁNOVÁ a Rostislav VYZULA. Hospice vs. Hospital: Is There a Difference in Pharmacotherapy of Dying Cancer Patient? In 12th Congress of the European Association for Palliative Care. 2011.
  6. SLÁMA, Ondřej. Klinický obraz a současné možnosti léčby průlomové bolesti u onkologických pacientů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 2, s. 87-90. ISSN 1802-4475.
  7. ŠEDO, Jiří, Ondřej SLÁMA, Regina DEMLOVÁ a Rostislav VYZULA. Možnosti využití systému DRG v ekonomických analýzách. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 8, s. 845-849. ISSN 1212-4184.
  8. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
  9. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína a péče o pacienta v závěru života. In Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 1559-1570. ISBN 978-80-247-2110-1.
  10. ŠMARDOVÁ, Lenka a Ondřej SLÁMA. Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů - klinické a etické aspekty. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2011, roč. 4, č. 1, s. 6-7. ISSN 1337-6896.
  11. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. SLÁMA, Ondřej. Instanyl - nový lék pro léčbu průlomové bolesti. In Nové léky v onkologické praxi. 1. vyd. Brno: Ambit Media, 2010. s. 75-77. ISBN 978-80-904596-1-8.
  2. SLÁMA, Ondřej. Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, č. 5, s. 555-559. ISSN 1801-1209.
  3. SLÁMA, Ondřej. Lze klinicky definovat pacienta v „ terminálním stavu“ a co je u takového pacienta péčí „ lege artis“? In Edukační sborník: XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  4. SLÁMA, Ondřej. Management chronické nádorové bolesti. In Klinická a radiačná onkológia, II. diel. Martin, Slovensko: Osveta, 2010. s. 1528-1538. ISBN 978-80-8063-302-8.
  5. BLAŽKOVÁ, S, A POPRACH, R LAKOMÝ, Ondřej SLÁMA, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie a principy jejich prevence a jejich léčby. In Klinická a radiačná onkológia. I. diel. Martin, Slovensko: OSVETA, 2010. s. 495-511. ISBN 978-80-8063-302-8.

  2009

  1. SLÁMA, Ondřej, Jan MUŽÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Management and monitoring of palliative care in the Czech Republic. In Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 292-301. ISBN 978-80-247-3244-2.

  2008

  1. HALÁMKOVÁ, Jana a Ondřej SLÁMA. Onkologie a paliativní medicína. Brno, 2008. 7 s.

  2007

  1. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
  2. SLÁMA, Ondřej a Lukáš PRUDIL. Právní aspekty paliativní péče. In SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 323-328, 5 s. ISBN 978-80-7262-505-5.

  2006

  1. DOLEŽAL, T., Marek HAKL, J. KOZÁK, Miloslav KRŠIAK, J. LEJČKO, B. SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti. Bolest. Praha: Tigis, 2006, roč. 9, Suppl. 3, s. 9-18. ISSN 1212-0634.
  2. DOLEŽAL, T., Marek HAKL, J. KOZÁK, Miloslav KRŠIAK, J. LEJČKO, B. SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Bolest. Praha: Tigis, 2006, roč. 9, Suppl. 3, s. 4-8. ISSN 1212-0634.

  2005

  1. VORLÍČEK, Jiří a Ondřej SLÁMA. Paliativní medicína - historie a současnost. Sanquis. 2005, roč. 41, č. 10, s. 34-35.
  2. SLÁMA, Ondřej. Perspektivy léčby nádorové bolesti. Sanquis. 2005, roč. 41, č. 10, s. 31-33.

  2004

  1. HAKL, Lubomír a Ondřej SLÁMA. Domácí paliativní péče. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 505-510. ISBN 80-0279-7.

  2003

  1. SLÁMA, Ondřej, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Léčba bolesti u onkologických nemocných. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 1, s. 75-84. ISSN 1212-4184.

  2002

  1. SLÁMA, Ondřej a Jiří VORLÍČEK. Možnosti podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně. Lékařské listy. Praha: Mona s.r.o., 2002, roč. 51, č. 25, s. 26-27. ISSN 0044-1996.
  2. SLÁMA, Ondřej. Několik poznámek k mírnění bolesti umírajících onkologických pacientů. Iatrike techne. 2002, č. 9, s. 30-33. ISSN 1213-6891.
  3. SLÁMA, Ondřej a Jiří VORLÍČEK. Symptomy terminální fáze a jejich léčba. Lékařské listy. Praha: Mona s.r.o., 2002, roč. 51, č. 25, s. 23-25. ISSN 0044-1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 02:35