Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ŠIRŮČEK, Jan a Martina RAŠTICOVÁ. PARENTAL TRUST AND ITS RELATION TO BODY IMAGE SATISFACTION AND DEPRESSION IN ADOLESCENCE. 2009.
 2. RAŠTICOVÁ, Martina. Prediktory nespokojenosti s tělem a souvislost s depresí v adolescenci. E-psychologie, 2009, roč. 3, č. 1, s. 30-42. ISSN 1802-8853.
 3. 2008

 4. RAŠTICOVÁ, Martina a Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008.
 5. 2007

 6. RAŠTICOVÁ, Martina. Kultura, gender a imigrace : psychologické hledisko socializace indických imigrantů v USA. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Gender & sociologie, Sociologický ústav, 2007, roč. 8, č.1, s. 25-33. ISSN 1213-0028.
 7. RAŠTICOVÁ, Martina. Vzrušující nákupy bez placení. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 20-23. ISSN 1211-5886.
 8. 2003

 9. RAŠTICOVÁ, Martina a Adriana WYROBKOVÁ. Vliv sourozenecké konstelace na míru femininity a maskulinity. Editoři - Petr Mareš, Tomáš Potočný. Brno: Barrister and Principal, 2003. 10 s. Modernizace a česká rodina, edice sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 10. 1999

 11. PLAŇAVA, Ivo a Martina RAŠTICOVÁ. Percepce rozdílů maskulinní a feminní verbální komunikace. In Sborník prací FSS brněnské univerzity - sociální studia 1999. Brno: MU Brno, 1999. s. 7-15.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 10. 2020 12:27