Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ a Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9824-4.
 2. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ a Jiří KROUPA. His Artibus: Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti. 2021.
 3. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Příšerka na cestách. Náměty z Dvorní knihovny ve Vídni ve střední Evropě. In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně, 2021. 2021.
 4. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Sapientia praemonstrata. Umělecká výzdoba barokních klášterních knihoven řádu premonstrátů v české řádové provincii. In Praha: Klášter premonstrátů na Strahově. Bibliotheca Strahoviensis 14/2021. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 2021. s. 209-226. ISBN 978-80-88009-28-3.
 5. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Und hoch oben malt Saturnus das Medaillon Kaiser Carl VI." Znovuobjevená nástěnná malba Frantička Řehoře Ignáce Ecksteina. In Zachráněné dědictví. Saved Legacy. Restaurování a rekonstrukce nástěnných maleb v sále rady na Nové radnici v Brně. Brno: nakladatelství FOTEP Brno, 2021. s. 21-29. ISBN 978-80-86871-28-8.
 6. 2020

 7. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Baroque Monastery Libraries : Between Iconography and Function. In Zouhar, Jakub. Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment : proceedings of the international conference held on 7 to 9 December 2020 at the University of Hradec Králové. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. s. 274-293. ISBN 978-80-7051-295-1.
 8. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Der Bibliothekssaal der ehemaligen Prämonstratenserkanonie in Klosterbruck bei Znaim. In Bonum Opus : Premonstráti v Louce (1190-1784) / Bonum Opus : Die Prämonstratenser in Klosterbruck (1190-1784). Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020. s. 175-179. ISBN 978-80-86974-32-3.
 9. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Knihovní sál bývalé premonstrátské kanonie v Louce u Znojma. In Bonum Opus: Premonstráti v Louce (1190-1784) / Bonum Opus: Die Prämonstratenser in Klosterbruck (1190-1784). Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020. s. 175-179. ISBN 978-80-86974-32-3.
 10. 2019

 11. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Dívka s perlou - známá neznámá. In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně, 2019. 2019.
 12. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ignaz Mayer der Ältere und seine Freskowerke. In International workshop New Researches for Baroque Ceiling Painting, Budapest. 2019.
 13. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Intelektuální kolbiště. Rekonstrukce ikonografických programů období baroka na příkladu knihovních sálů. In cyklus přednášek Současný stav bádání pořádaný Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci. 2019.
 14. 2018

 15. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Krajina viděná srdcem / Landscape Seen Through the Heart. In Jitka Jakubcová Jakšíková. Blansko: Jitka Jakubcová Jakšíková, 2018. 2 s.
 16. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Papež, který zmizel. Několik poznámek k ikonografii knihoven v poslední třetině 18. století na příkladu knihovního sálu v Nové Říši. In His Artibus. Perspektivy vizuální kultury v raném novověku. 2018.
 17. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ve jménu moudrosti : Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 501 s. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-663-2.
 18. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. výkonná redaktorka. Opuscula historiae artium, 2018 - 2021. ISSN 1211-7390.
 19. 2017

 20. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss. Nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2017, roč. 66, č. 1, s. 44-59. ISSN 1211-7390.
 21. KROUPA, Jiří a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Zábrdovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017. s. 1080-1102. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9.
 22. 2016

 23. MÁDL, Martin, Radka HEISSLEROVÁ, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Štěpán VÁCHA. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 1061 s. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7.
 24. MÁDL, Martin a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Broumov. Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha : Konvent. Katalog nástěnných maleb. In Mádl, Martin; Heisslerová, Radka; Šeferisová Loudová, Michaela; Vácha, Štěpán. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. s. 378-399. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7.
 25. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Fresková výzdoba klášterního kostela a knihovního sálu v Rajhradě. In komentovaná prohlídka nástěnných maleb v kostele a v knihovně kláštera v Rajhradu. 2016.
 26. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ikonographie der Klosterbibliotheken in Tschechien 1770-1790. In Barbier, Fréderic; Monok, István; De Pasquale, Andrea. Bibliotheken, Dekor (17.-19. Jahrhundert)/ Biblioteche decorazioni. XVII-XIX secolo/ bibliothèques décors. XVII ͤ-XIX ͤ siècle. Paris: Éditions des Cendres, 2016. s. 95-107. ISBN 978-2-86742-254-6.
 27. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". In přednáška v Ústavu dějin umění AV ČR v rámci cyklu přednášek Collegium historiae artium. 2016.
 28. MÁDL, Martin a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Malíři ve službách benediktinských klášterů a jejich představených. In Mádl, Martin; Heisslerová, Radka; Šeferisová Loudová, Michaela; Vácha, Štěpán. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. s. 89-98. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7.
 29. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Rajhrad. Klášter s kostelem sv. Petra a Pavla. In Mádl, Martin; Heisslerová, Radka; Šeferisová Loudová, Michaela; Vácha, Štěpán. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. s. 609-689. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7.
 30. 2015

 31. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Ondřej JAKUBEC. Chrám sv. Jakuba. In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 259-305. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
 32. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Josef Stern v Dubu nad Moravou a počátky jeho působení na Moravě. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 25-32. ISBN 978-80-87149-93-5.
 33. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern ve službách olomouckých biskupů. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 33-40. ISBN 978-80-87149-93-5.
 34. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. 219 s. ISBN 978-80-87149-93-5.
 35. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Tomáš VALEŠ. Katalogové heslo III.5.2. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 113-114. ISBN 978-80-87149-93-5.
 36. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Petr ARIJČUK. Katalogové heslo IV.4. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 137-139. ISBN 978-80-87149-93-5.
 37. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Pavel SUCHÁNEK. Kláštery ve městě I. (jižní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 309-398. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4.
 38. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Jiří KROUPA. Kláštery ve městě II. (severní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015. s. 403-470. ISBN 978-80-86736-46-4.
 39. SUCHÁNEK, Pavel, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Tomáš VALEŠ. 2 katalogová hesla (III.8; IV.8.1-12). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 124,144-152, 10 s. ISBN 978-80-87149-93-5.
 40. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. 23 katalogových hesel. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 80-199. ISBN 978-80-87149-93-5.
 41. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. 5 katalogových hesel (III.2; III.5.3; IV.19; IV.21.1-5; IV.23.1-2). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015. s. 101-103,115-118,170-179, 17 s. ISBN 978-80-87149-93-5.
 42. 2014

 43. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Historische Beschreibungen" von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild. Ars : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 47, č. 1, s. 84-92. ISSN 0044-9008.
 44. 2013

 45. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Concept – Image – Reception. Baroque Ceiling Paintings in the Setting of European Monasteries. 2013.
 46. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Historische Beschreibungen" von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild. In Concept – Image – Reception. Baroque Ceiling Paintings in the Setting of European Monasteries, Bratislava, 19-21 September 2013. 2013.
 47. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Klosterbibliotheken in Tschechien von den 70er bis 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. In Ikonographie und Dekoration der Bibliotheken in der Zeit des Barock und Klassizismus, Eger, Ungarn, 23-25 Oktober 2013. 2013.
 48. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Královna mezi princeznami. Umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna. In přednáška pro obecně prospěšnou společnost Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. 2013.
 49. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2013, roč. 15, č. 15, s. 41-58. ISSN 1214-5327.
 50. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna. In Noc kostelů; součást programu obecně prospěšné společnosti Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. 2013.
 51. 2012

 52. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Filip PLAŠIL. Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné. Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Polná: Římskokatolická farnost-děkanství Polná Město Polná, 2012. 39 s.
 53. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Bohatá pokladnice konceptů a idejí. Ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. 2, s. 134-155. ISSN 1211-7390.
 54. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Das Altargemälde aus Dub an der March und eine wiedergefundene Ölskizze des Malers Josef Stern. UMENI-ART. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2012, roč. 60, 3-4, s. 293-303. ISSN 0049-5123.
 55. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ikonografické programy v období baroka: tvůrci, příklady, otázky. In cyklus přednášek Ústavu dějin umění AV ČR "Collegium historiae artium“. 2012.
 56. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zázraky sv. Liboria v Jesenci. Ke vztahu barokního obrazu a homiletiky. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 92-109. ISSN 1211-7390.
 57. 2011

 58. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie. Zpravodaj STOP : časopis Společnosti pro technologie ochrany památek. Slaný: Společnost pro technologie ochrany památek vlastním nákladem, 2011, roč. 13, č. 3, s. 41-58. ISSN 1212-4168.
 59. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Chvála "ciceronství". In Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová: Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 8-11. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6.
 60. SUCHÁNEK, Pavel, Lubomír SLAVÍČEK a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Chvála ciceronství : umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2011. 375 s. ISBN 978-80-87474-26-6.
 61. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. /kat. heslo/: Fresková výzdoba bývalého augustiniánského kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 77-78. ISBN 978-80-87149-45-4.
 62. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. /kat. heslo/: Sv. Jan Evangelista a Máří Magdalena pod Kristovým křížem, Bůh Otec a Duch svatý. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 94-98. ISBN 978-80-87149-45-4.
 63. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Modello Franze Antona Maulbertsche k nástropnímu obrazu ve Filosofickém sále Strahovské knihovny. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 165-177. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6.
 64. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Nástěnné malby v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In Noc kostelů, doprovodný program výstavy Muzea umění Olomouc Josef Ignác Sadler 1725-1767. 2011.
 65. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Teologie psaná malířským štětcem." Ikonografie malířské výzdoby kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011. s. 54-64. ISBN 978-80-87149-45-4.
 66. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Wandmalerei um 1700 in der Stadt Jihlava (Iglau). Bürger als Mäzene, Bürger als Publikum. Acta historiae artis Slovenica. 2011, roč. 16, č. 1-2, s. 181-193. ISSN 1408-0419.
 67. 2010

 68. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie. In Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny. Praha: Gema Art, 2010. s. 18-41. ISBN 978-80-904575-0-8.
 69. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Klášter Hradisko a ikonografický program jeho umělecké výzdoby. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka (ed.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780, 2/Katalog. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 251-264. 2/Katalog. ISBN 978-80-87149-39-3.
 70. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Kostel Jména P. Marie ve Křtinách. Poutní místo zábrdovických premonstrátů v 18. století. In 800 let od založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši. 2010.
 71. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Malířská výzdoba poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. 2010.
 72. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Maulbertschova freska ve Filosofickém sále Strahovské knihovny: forma a technika. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 43, č. 2, s. 259-275. ISSN 0044-9008.
 73. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "The Spiritual Development of Humanity" on the Ceiling of the Philosophical Hall at the Strahov Canonry. In The Gate of Knowledge. Philosophical Hall of the Strahov Library. Prague: Gema Art Publishing House, 2010. s. 20-45. ISBN 978-80-904575-1-5.
 74. 2009

 75. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
 76. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern - "Privilegiatus Pictor Brunensis". In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009. s. 168-179. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6.
 77. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Maulbertsch and Stern in Kroměříž - on the history of two drawings. Acta Historiae Artium. Budapešť, 2009, L, č. 2009, 11 s. ISSN 0001-5830.
 78. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Nástěnné malby Jana Kryštofa Handkeho a Františka Antonína Šebesty-Sebastiniho ve šternberském klášteře. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009. s. 101-132. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8.
 79. KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009. 846 s. ISBN 978-80-210-4972-7.
 80. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. The Wall Paintings of Johann Christoph Handke and Franz Anton Šebesta-Sebastini in the Šternberk Monastery. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Monastery of the Lateran Canons Regular. (History - Art - Culture). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009. s. 101-132. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6037-5.
 81. SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. In KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7.
 82. 2007

 83. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. ... dieses Altarbild ist eine der schönsten und fleißigsten Arbeiten dieses würdigen Künstlers ... : Das Altarblatt und die Ölskizze der Hll. Leopold und Liborius von Joseph Stern. In Eduard Hindelang - Lubomír Slavíček (ed.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen - Brno: Museum Langenargen - Masarykova univerzita, 2007. s. 199-219. ISBN 978-80-210-4394-7.
 84. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barockbibliotheken in Mähren. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. In Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007. s. 89-97. ISBN 80-86890-14-7.
 85. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007. 324 s. ISBN 80-86890-14-7.
 86. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Bibliotheca domus Sapientiae". Ikonografie barokních knihovních sálů na konferenci Barokní nástěnná malba ve střední Evropě. Bibliotheca Strahoviensis. 2007, roč. 8-9, č. 1, s. 227-230. ISSN 1213-6514.
 87. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond". Ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, F, č. 51, s. 5-27. ISSN 1211-7390.
 88. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Merkwürdige Thaten [...] besonders aber die Erbauung der Bibliothec" Die Deckengemälde der Bibliothekssäle des Schlosses in Kroměříž/Kremsier und ihr Bezug zu den Fresken der Wiener Hofbibliothek. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 2007, LXI, č. 4, s. 590-608. ISSN 0029-9626.
 89. 2006

 90. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Obnovený Stern - objevený Sebastini? K autorství fresek v minoritském kostele v Krnově. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, F, č. 50, s. 97-116. ISSN 1211-7390.
 91. 2005

 92. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa / Baroque Wall Painting in Central Europe. 2005.
 93. 2004

 94. LOUDOVÁ, Michaela. CELLA S. PETRI MARTYRIS XVIII - Malířská výzdoba knihovny bývalého františkánského kláštera v Uherském Hradišti. In Slovácko. XLVI. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004. s. 299-309. ISBN 80-86185-41-9.
 95. 2003

 96. LOUDOVÁ, Michaela. "HORTUS EPISCOPI DEBET ESSE SACRA BIBLIA" Knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. LII, F 47, s. 15-44, 29 s. ISSN 1211-7390.
 97. LOUDOVÁ, Michaela. katalogová hesla č. 1, 2, 6, 9, 10, 72 (M. A. Lublinský - Starobylá pověst země Moravy, J. K. Spiess - Císař Leopold I., J. K. Laidig - P. Marie Křtinská, F. V. Korompay - Sv. Cyril, Sv. Metoděj, J. K. Spiess - Brno, J. Stern - Sv. Peregrin). In V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes-Brno: Somogy, éditions d'art, 2003. s. 84 an., 10 s. /katalog k výstavě V zrcadle stínů./. ISBN 80-7027-121-3.
 98. LOUDOVÁ, Michaela. Von Graz nach Brünn. Der Barockmaler Josef Stern (1716-1775). Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Graz, 2003, XCIV, č. 1, s. 133-148.
 99. 2002

 100. LOUDOVÁ, Michaela. Article a catalogue 1, 2, 6, 9, 10, 72: Martin Anton Lublinský, Johann Baptist Spiess, Jan Kryštof Laidig, Franz Lorenz Korompay, Johann Baptist Spiess, Josef Stern. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'age baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002. s. 84-93. /katalog k výstavě V zrcadle stínů./. ISBN 2-85056-569-5.
 101. 1997

 102. LOUDOVÁ, Michaela. Freska Josefa Sterna v brněnském klášteře kapucínů. In Opravy a obnova památkově chráněných objektů. Brno, 1997. s. 21-34. ISBN 0000-0000.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2022 21:44