Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Religious Authority of Mediaeval Women: Food and Fast as Means of Controlling a Woman’s Body or Expressing Self. In Religions and States of Freedom, Conference of the Eauropean Association for the Study of Religions, Cork 27th June - 1st July 2022, 2022. 2022.
 2. 2009

 3. ZBÍRAL, David a Iva DOLEŽALOVÁ. Křesťanství: Proměny na cestě staletími. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 35-40. ISBN 978-80-210-4961-1.
 4. 2008

 5. DOLEŽALOVÁ, Iva. Rituál. In Zdeněk R. Nešpor – David Václavík (a kol.). Příručka sociologie náboženství. 2008. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 134-141.
 6. 2006

 7. DOLEŽALOVÁ, Iva. Hostina se zemřelými. In KOVÁČ, Milan, Attila KOVACS a Tatiana PODOLINSKÁ. Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1). Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky - Ústav etnológie SAV - Chronos, 2006. s. 209-221, 326 s. ISBN 8089027156.
 8. DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. s. 187-194, 272 s. ISBN 8021041153.
 9. HAMAR, Eleonóra. Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 15-22, 7 s. ISBN 80-210-4115-3.
 10. 2004

 11. DOLEŽALOVÁ, Iva. Postavení a role ženy v křesťanství. In FORMÁNKOVÁ, Lenka a Kristýna RYTÍŘOVÁ. ABC feminismu. Brno: NESEHNUTÍ, 2004. s. 151-167. ISBN 80-903228-3-2.
 12. 2002

 13. DOLEŽALOVÁ, Iva. Břetislav Horyna - Helena Pavlincová, Dějiny religionistiky. Antologie. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 140-143, 3 s. ISSN 1210-3640.
 14. DOLEŽALOVÁ, Iva. Donald Wiebe, The Politics of Religious Studies. The Continuing Conflict with Theology in the Academy. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 2, s. 294-297, 3 s. ISSN 1210-3640.
 15. 2001

 16. DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN a Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. 336 s. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7.
 17. PAPOUŠEK, Dalibor. The Soviet school of historians of early Christianity and its influence in former Czechoslovakia: the question of Jesus' historicity. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN a Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. s. 119-135. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7.
 18. 1997

 19. MARTIN, Luther H. Helénistická náboženství. Překl. Iva Doležalová a Dalibor Papoušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. xx, 161. Religionistika, sv. 4. ISBN 80-210-1702-3.
 20. DOLEŽALOVÁ, Iva. Jonathan Z. Smith a diskuse o počátcích křesťanství. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1997, roč. 5, č. 1, s. 63-68. ISSN 1210-3640.
 21. DOLEŽALOVÁ, Iva. Leidenská konference o kanonizaci. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1997, roč. 5, č. 1, s. 59-61. ISSN 1210-3640.
 22. 1996

 23. PAPOUŠEK, Dalibor. Early Christian concept of the others: a case of Syria. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. s. 87-90. ISBN 80-210-1441-5.
 24. DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. 228 s. ISBN 80-210-1441-5.
 25. DOLEŽALOVÁ, Iva. Stephen Benko, The Virgin Goddess: Studies in the Pagan and Christian Roots of Mariology. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 1, s. 115-116. ISSN 1210-3640.
 26. DOLEŽALOVÁ, Iva. Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 4, č. 2, s. 149-156. ISSN 1210-3640.
 27. 1995

 28. DOLEŽALOVÁ, Iva. Feminismus. Brno: CERM, 1995. 16 s. ISBN 80-85867-88-5.
 29. DOLEŽALOVÁ, Iva. Henk Versnel, Inconsistencies in Greek and Roman Religion. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, roč. 1995, č. 3, s. 106-107. ISSN 1210-3640.
 30. DOLEŽALOVÁ, Iva. Žena a náboženství západu. Brno: CERM, 1995. 17 s. ISBN 80-85867-88-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2022 07:14