Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 2. 2017

 3. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 4. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 5. 2016

 6. ŠTĚPÁNEK, Libor, Alena HRADILOVÁ, Hana REICHOVÁ a Kateřina SEDLÁČKOVÁ. Humanising Language Teaching. Velká Británie: Pilgrims, 2016. ISSN 1755-9715.
 7. 2014

 8. REICHOVÁ, Hana a Alena HRADILOVÁ. Wie kann die Leitung eines Sprachenzentrums professionalisiert werden? In Language Centres in Higher Education: Exploring and Shaping Plurilingual Profiles and Practices. 2014.
 9. 2013

 10. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie: základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s. ISBN 978-80-210-5576-6.
 11. 2011

 12. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka a jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích (Projekt COMPACT). In Forlang 2011, 5th International Conference on Foreign Languages. 2011.
 13. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Vývoj nových kurzů soft skills v cizích jazycích v projektu COMPACT. In Kaščáková, Eva; Zvirinský, Marek. FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredi. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2011. s. 148-151. ISBN 978-80-553-0743-5.
 14. 2010

 15. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ a Marta RYBIČKOVÁ. Jazykové kompetence v odborném a akademickém cizím jazyce - aplikace SERR (projekt COMPACT). In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. s. 191-195. ISBN 978-80-225-2993-8.
 16. REICHOVÁ, Hana. Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 20 s. COMPACT, č. 1. ISBN 978-80-210-5114-0.
 17. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Marta RYBIČKOVÁ, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Helena HUŠKOVÁ, Eva ŠRÁMKOVÁ, Marie MÉSZÁROSOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Ildikó ROLLER BRESŤÁK. Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 20 s. ISBN 978-80-210-5114-0.
 18. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4.
 19. 2009

 20. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. NMU - 9/09 - 02/58. ISBN 978-80-210-4758-7.
 21. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. ISBN 978-80-210-4758-7.
 22. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ a Dana SVOBODOVÁ. Lékařská profese prizmatem latinských sentencí. In Sborník textů k 9. mezinárodnímu sympoziu z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Brno: Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VFU, 2009. s. 187-196. ISBN 978-80-7399-789-2.
 23. 2008

 24. RYBIČKOVÁ, Marta, Hana REICHOVÁ, Hana KATRŇÁKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK a Alena HRADILOVÁ. Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava: CASAJC, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0.
 25. 2007

 26. REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ a Marta RYBIČKOVÁ. Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický jazyk na vysokých školách. In Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. s. 157-159, 210 s. ISBN 978-80-213-1615-7.
 27. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Ukázka medicínsky motivovaných myšlenek z latinské gnómiky. In Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Martin: JLF UK, 2007. s. 90-94. ISBN 978-80-88866-44-2.
 28. 2006

 29. MAREČKOVÁ-ŠTOLCOVÁ, Elena, František ŠIMON a Hana REICHOVÁ. Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne. In Querite primum regnum Dei. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU, 2006. s. 475-481. jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 30. 2005

 31. KATRŇÁKOVÁ, Hana a Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. s. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
 32. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Latin Gnomic Expressions in Teaching Medical Terminology. In VII. Dunaújvárosi nemzetközi alkalmazott nyelvészeti, nyelvvizsgázatatási és medicinális lingvisztikai konferencia. Dunaújváros: Dunaújvárosi föiskola kiadó, 2005. s. 231-235. ISBN 963-00-4800-0.
 33. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Stredoveké latinské sentencie o chorobách hlavy. In 7. mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Olomouc: LF UP, 2005. ISBN 80-244-1043-5.
 34. 2004

 35. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Hana REICHOVÁ. Latinské medicínske výroky a ich výukový potenciál. In Cudzie jazyky komunikatívne - efektívne - kvalifikovane. Zborník príspevkov z konferencie (Šimon, F., Pavlovová, J., Mihóková, K., zostavovatelia). Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2004. s. 254-256. ISBN 80-7097-571-7.
 36. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.
 37. 2003

 38. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Hana REICHOVÁ. K odrazu vývoja medicíny v latinských citátových výrazoch. In 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník prác. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2003. 4 s. ISBN 80-223-1848-5.
 39. 2002

 40. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.
 41. 2001

 42. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Latinitas viva medicinalis - latinské frazémy, výroky, sentence. In Zborník prednášok, 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní s medzinárodnou účasťou "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". Martin: Martinský klub medikov, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Slovenská asociácia študentov medicíny, 2001. s. 90-94. ISBN 80-88866-14-6.
 43. 1999

 44. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Medicínská latina: potřeba a výuka. In Zborník prednášok, 2. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Cesty k výchove moderného lekára". Košice: Spolok medikov mesta Košíc, 1999. s. 35-38.
 45. 1991

 46. KOBYLKOVÁ, Anděla, Dana KYSELÁKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, Ludmila PAVLÍKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Stručný vícejazyčný lékařský slovník II. O-Ž. Brno: Masarykova univerzita, fakulta lékařská, 1991. 325 s. ISBN 80-210-0305-7.
 47. 1990

 48. KOBYLKOVÁ, Anděla, Dana KYSELÁKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, Ludmila PAVLÍKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Stručný vícejazyčný lékařský slovník I. A-N. Praha: SPN, 1990. 190 s. ISBN 80-210-0152-6.
 49. 1989

 50. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: UJEP - fakulta lékařská, 1989. 173 s.
 51. 1987

 52. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. vyd. Brno: UJEP - fakulta lékařská, 1987. 111 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 07:50