Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. HOLČÍK, Jiří. Funkce, časové řady a jejich lineární modely. In Holčík,J., Komenda,M. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9.
 2. HOLČÍK, Jiří, Terézia HODÁSOVÁ, Pavlina MELKOVA, Zuzana DRABKOVA a Jaroslav HANAK. Linear AR Models for Description of a Stress-Test Heart Rate in Horses. In Igor Lacković, Darko Vasić. IFMBE Proceedings. Heidelberg: Springer, 2015. s. 452-455. ISBN 978-3-319-11127-8. doi:10.1007/978-3-319-11128-5_113.
 3. HOLČÍK, Jiří a Martin KOMENDA. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9.
 4. HOLČÍK, Jiří a Kateřina OPRŠALOVÁ. Transformations for Parametric Modeling of Censored Data in Survival Analysis. In Igor Lacković, Darko Vasić. IFMBE Proceedings. Heidelberg: Springer, 2015. s. 736-739. ISBN 978-3-319-11127-8. doi:10.1007/978-3-319-11128-5_183.
 5. JANOUŠOVÁ, Eva, Jiří HOLČÍK, Danka HARUŠTIAKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Vícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9.
 6. 2014

 7. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří HOLČÍK a Ladislav DUŠEK. A Framework for Curriculum Management - The Use of Outcome-based Approach in Practice. In ask others Susan Zvacek, Maria Teresa Restivo, James Onohuome Uhomoibhi, Markus Helfert:. Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education. Barcelona: SciTePress, 2014. s. 473-478. ISBN 978-989-758-020-8. doi:10.5220/0004948104730478.
 8. 2013

 9. HOLČÍK, Jiří a Kateřina OPRŠALOVÁ. Application of Special Parametric Methods to Model Survival Data. Heidelberg: Springer, 2013. s. 1241-1244. ISBN 978-3-319-00845-5. doi:.
 10. HOLČÍK, Jiří, Terézia HODÁSOVÁ, Petr JAHN, Pavlína MELKOVÁ a Jaroslav HANÁK. AR versus ARX Modeling of Heart Rate Sequences Recorded during Stress-Tests. In Laura M.Roa Romero. IFMBE Proceedings XIII Mediterranean conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. Heidelberg: Springer, 2013. s. 996-999. ISBN 978-3-319-00845-5. doi:.
 11. OPRŠALOVÁ, Kateřina a Jiří HOLČÍK. How to design a parametric survival model. In Proceedings of the 9th Summer School on Computational Biology. 2013. ISBN 978-80-210-6305-1.
 12. HODÁSOVÁ, Terézia a Jiří HOLČÍK. Linear modelling of the RR interval length sequence. In ISCAMI 2013. 2013.
 13. HODÁSOVÁ, Terézia a Jiří HOLČÍK. Modeling of RR intervals. Masaryk university, 2013. s. 23-28. ISBN 978-80-210-6176-7.
 14. OPRŠALOVÁ, Kateřina a Jiří HOLČÍK. New Approach to a Parametric Regression in Survival Analysis. In ISCAMI 2013, Book of Abstracts. 2013.
 15. 2012

 16. HOLČÍK, Jiří. Analýza a klasifikace dat. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7204-793-2.
 17. HODÁSOVÁ, Terézia a Jiří HOLČÍK. Linear Modelling of Cardiovascular Parameter Dynamics during Stress-Test in Horses. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2012, roč. 42, 2/2012, s. 15-18. ISSN 0301-5491.
 18. HODÁSOVÁ, Terézia a Jiří HOLČÍK. Linear Modelling of Cardiovascular Parameter Dynamics during Stress-Test in Horses. In ISCAMI 2012 Book of Abstracts. 2012.
 19. HOLČÍK, Jiří. Signály, časové řady a lineární systémy. první. Brno: Akademické nakladatství CERM s.r.o. Brno, 2012. 136 s. ISBN 978-80-7204-792-5.
 20. OPRŠALOVÁ, Kateřina a Jiří HOLČÍK. Transformed Exponential and Weibull Distribution in Survival Analysis. In BIOCOMP 2012 - Mathematical Modeling and Computational Topics in Biosciences - Abstracts. 2012.
 21. OPRŠALOVÁ, Kateřina a Jiří HOLČÍK. Transformed Weibull Distribution in Survival Analysis. In ISCAMI 2012 Book of Abstracts. 2012.
 22. 2011

 23. OPRŠALOVÁ, Kateřina a Jiří HOLČÍK. Analýza přežití s využitím transformovaného exponenciálního rozdělení. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2011. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2011. s. 174-177. ISBN 978-80-248-2479-6.
 24. ŠVENDOVÁ, Vendula a Jiří HOLČÍK. Comparison of Time Series Decomposition Methods. In Ján Maňka, Viktor Witovský, Milan Tyšler, Ivan Frollo. Measurement 2011. 1. vyd. Slovakia: Institute of Measurement Science, SAS, 2011. s. 65-68, 414 s. ISBN 978-80-969672-4-7.
 25. ŠVENDOVÁ, Vendula a Jiří HOLČÍK. Investigation of the Nature of Epidemiological Cancer Data Using Surrogte Data Tests. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2011. Ostrava, 2011. s. 195-197, 4 s. ISBN 978-80-248-2475-8.
 26. KANA, Michel a Jiří HOLČÍK. Mathematical model-based markers of autonomic nervous activity during Valsalva Maneuver and comparison to heart rate variability. Biomedical Signal Processing and Control. Elsevier, 2011, roč. 6/2011, č. 3, s. 251-260. ISSN 1746-8094.
 27. 2010

 28. ZDRAŽIL, Tomáš a Jiří HOLČÍK. Modelling of Cancer Dynamics and Comparison of Methods for Survival Time Estimation. In XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2010. 1st ed. Berlin: Springer, 2010. s. 819-822. ISBN 978-3-642-13039-7.
 29. HOLČÍK, Jiří. O analýze dat aneb také Jak si dvě oblasti zpracování dat často nerozumějí. In Daniel Schwarz, Jiří Holčík. Sborník 5. letní školy Matematické biologie. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. s. 5-15. ISBN 978-80-7204-690-4.
 30. HÁNA, Karel, Pavel SMRČKA, Leoš NEŠVARA, Jiří HOLČÍK, Radek FIALA, Jaroslav HANÁK a Jan KAŠPAR. Zařízení pro snímání a/nebo monitorování a/nebo analýzu fyziologických signálů z povrchu těla koně. 2010. Patent. Číslo: 301867. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství, Praha, CZ. Datum registrace: 9. 1. 2007. Datum přijetí: 3. 6. 2010.
 31. HŘEBÍČEK, Jiří a Jiří HOLČÍK. 6th Summer School on Computational Biology. 2010.
 32. HŘEBÍČEK, Jiří a Jiří HOLČÍK. 6th Summer School on Computational Biology. In Proceedings of the 6th Summer School on Computational Biology on Deteministic and Stochastic Modelling in Biology and Medicine. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2010. 164 s. ISBN 978-80-7204-698-0.
 33. 2009

 34. KANA, Michel, Jiří HOLČÍK, Vladimír ROGALEWICZ a Zoltán SZABÓ. A Web-based Software Package for Clinical Cardiac Autonomic Tests. In Proc. 2nd International Conference on BioMedical Engineering and Informatics. Tianjin, China: IEEE EMBS, 2009. s. 1793-1797, 4 s. ISBN 978-1-4244-4134-1.
 35. KANA, Michel, Jiří HOLČÍK, Jaroslav HANAK, Olga DOBESOVÁ a Barbora BEZDEKOVA. Cardiac Response to Autonomic Tests with Cold Stimulus in Horses. In Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: STU Publishing House, 2009. s. 76-79. ISBN 978-80-227-3105-8.
 36. KANA, Michel, Marcel JIŘINA a Jiří HOLČÍK. Estimation of Sympathetic and Parasympathetic Level during Orthostatic Stress using Artificial Neural Networks. In Recent Advances in Mechatronics. Berlin: Springer, 2009. s. 431-436. ISBN 978-3-642-05021-3.
 37. KANA, Michel a Jiří HOLČÍK. Feedback-Feedforward model of cold face test response. In IFMBE Proc. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. IFBME Series 25/VII. Berlin: Springer, 2009. s. 1624-1627. ISBN 978-3-642-03897-6.
 38. HOLČÍK, Jiří a Ladislav DUŠEK. Matematická biologie - studijní obor Přírodovědecké fakulty MU. In Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: STU Publishing House, 2009. s. 281-282. ISBN 978-80-227-3105-8.
 39. HOLČÍK, Jiří, Michel KANA a Petr KOZELEK. Model Based Methods for Quantification of Autonomous Neural System Interaction with a Cardiovascular System. In Trends in Biomedical Engineering. 2009.
 40. HOLČÍK, Jiří, Michel KANA a Petr KOZELEK. Model Based Methods for Quantification of Autonomous Neural System Interaction with a Cardiovascular System. In Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: STU Publishing House, 2009. s. 66-70. ISBN 978-80-227-3105-8.
 41. KANA, Michel a Jiří HOLČÍK. Model of Cardiovascular Control During Valsalva Maneuver. In CD ROM Proceedings of the 9th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, ITAB 2009. Piscataway: IEEE EMBS, 2009. 4 s. ISBN 978-1-4244-5379-5.
 42. HOLČÍK, Jiří. Systémový přístup k analýze funkce systémů lidského organismu. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 39, č. 1, s. 25-31. ISSN 0301-5491.
 43. 2006

 44. HOLČÍK, Jiří. Modelování a simulace biologických systémů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. 133 s. ISBN 80-01-03470-4.
 45. 1992

 46. HOLČÍK, Jiří. Analýza a klasifikace signálů. první. Brno: Nakladatelství VUT v Brně, 1992. 119 s. 2187. ISBN 80-214-0450-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2023 21:22