Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MUKHERJEE, Siddhartha. Gen. O dědičnosti v našich osudech. Překlad Jan Šmarda, Kateřina Danielová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 523 s. Poprvé v češtině. Sv. 5. ISBN 978-80-210-9140-5.
 2. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 71 s. ISBN 978-80-210-6202-3.
 3. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 s. ISBN 978-80-210-9116-0.
 4. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 487. ISBN 978-80-210-9227-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9227-2019.
 5. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 224 s. ISBN 978-80-210-9117-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9117-2019.
 6. TÁBORSKÁ, Eva a Jiří DOSTÁL. Overview of Chemistry. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 s. ISBN 978-80-210-5193-5.
 7. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 8. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 486. ISBN 978-80-210-9197-9.
 9. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 486. ISBN 978-80-210-9198-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9198-2019.
 10. ELBEL, Petr, Ondřej SCHMIDT a Stanislav BÁRTA. Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. ISBN 978-80-210-9182-5.
 11. DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8.
 12. 2018

 13. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 139 s. ISBN 978-80-210-8987-7.
 14. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 15. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4.
 16. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8993-8.
 17. PETRŽELKA, Josef a Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 103 s. ISBN 978-80-210-9128-3.
 18. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8848-1.
 19. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8847-4.
 20. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 276 s. ISBN 978-80-210-9132-0.
 21. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 177 s. ISBN 978-80-210-8940-2.
 22. KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. Munice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8834-4.
 23. KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 243 s. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-9130-6.
 24. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK a Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 s. ISBN 978-80-210-9196-2.
 25. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK a Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 s. ISBN 978-80-210-9195-5.
 26. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 232 s. ISBN 978-80-210-9112-2.
 27. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 132 s. ISBN 978-80-210-9120-7.
 28. DARDIGOVÁ, Jill C. a William L. HEWARD. Domluvme se. Kniha o smlouvách dětí a rodičů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 127 s. ISBN 978-80-210-8900-6.
 29. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8992-1.
 30. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8991-4.
 31. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
 32. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Nešleha, Josef – Hampl, Filip – Svoboda, Miroslav (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 864 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
 33. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 s. ISBN 978-80-210-9056-9.
 34. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 s. ISBN 978-80-210-9055-2.
 35. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 36. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8453-7.
 37. ŠTĚPÁNEK, Radek. Hic sunt homines. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8882-5.
 38. ČAPKA, František. Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 311 s. ISBN 978-80-210-8791-0.
 39. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 s. ISBN 978-80-210-8803-0.
 40. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9049-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9049-2018.
 41. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9048-4.
 42. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 43. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání : Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. Munipress. ISBN 978-80-210-9129-0.
 44. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-210-9000-2.
 45. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-210-8999-0.
 46. Interpretation of Meaning Across Discourses. Jančaříková, Renata (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 s. ISBN 978-80-210-8947-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8947-2018.
 47. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-9119-1.
 48. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Lesňák, Slavomír, Vacková, Barbora (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 190 s. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 49. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 439 s. ISBN 978-80-210-9108-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 50. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 s. ISBN 978-80-210-9017-0.
 51. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 3. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 52. PAUČOVÁ, Lenka a Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9096-5.
 53. PAUČOVÁ, Lenka a Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9095-8.
 54. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3.
 55. SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 96 s. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018.
 56. HALA, Petr. Musica viva in schola XXVI. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 57. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 58. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2018. 241 s. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-9131-3.
 59. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 68 s. ISBN 978-80-210-9067-5.
 60. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9093-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9093-2018.
 61. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9092-7.
 62. FOLETTI, Ivan, Francesco LOVINO a Veronika TVRZNÍKOVÁ. Od Kondakova ke knihovně Hanse Beltinga / From Kondakov to the Hans Belting Library. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8790-3.
 63. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 64. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 480. ISBN 978-80-210-8952-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 65. SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 s. ISBN 978-80-210-9094-1.
 66. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 s. ISBN 978-80-210-7926-7.
 67. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8323-3.
 68. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
 69. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Personalizace politiky v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 248 s. ISBN 978-80-210-8932-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8932-2018.
 70. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 479. ISBN 978-80-210-8918-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 71. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 479. ISBN 978-80-210-8919-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 72. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán +. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 s. ISBN 978-80-210-9106-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9106-2018.
 73. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán +. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 s. ISBN 978-80-210-9105-4.
 74. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9091-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018.
 75. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9090-3.
 76. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 146 s. ISBN 978-80-210-8137-6.
 77. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 78. HORECKÝ, Jan a Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 978-80-210-8811-5.
 79. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 538. ISBN 978-80-210-8842-9.
 80. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 81. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8971-6.
 82. BUDÍNOVÁ, Irena. Setkání studentů a učitelů matematiky IX. Učitelé sdílejí své zkušenosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8933-4.
 83. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 225 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 483. ISBN 978-80-210-9073-6.
 84. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 483. ISBN 978-80-210-9074-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9074-2018.
 85. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.
 86. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9163-4.
 87. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9162-7.
 88. HODIS, Zdeněk. Strukturní stabilita a difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 s. ISBN 978-80-210-8934-1.
 89. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9021-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018.
 90. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9020-0.
 91. ŠERÁKOVÁ, Hana a Petr VLČEK. Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 72 s. ISBN 978-80-210-8949-5.
 92. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
 93. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
 94. TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 230 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 46. ISBN 978-80-210-8997-6.
 95. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 s. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 96. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 s. ISBN 978-80-210-8907-5.
 97. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 98. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4.
 99. DAREBNÝ, Jan. Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 484. ISBN 978-80-210-9072-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9072-2018.
 100. DAREBNÝ, Jan. Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 484. ISBN 978-80-210-9071-2.
 101. KRUML, David. Vězeň to má spočítané. Lekce z teorie her. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 126 s. Munice, sv. 1. ISBN 978-80-210-8832-0.
 102. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 174 s. ISBN 978-80-210-8948-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8948-2018.
 103. ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ a Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 255 s. ISBN 978-80-210-9008-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9008-2018.
 104. ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ a Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 255 s. ISBN 978-80-210-9003-3.
 105. RAUDENSKÁ, Martina, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Petr BABULA a Michal MASAŘÍK. Vybrané kapitoly z buněčné fyziologie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 126 s. ISBN 978-80-210-8994-5.
 106. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.
 107. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2018. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8968-6.
 108. OSMANOVIĆ, Erkan. Wer man gewesen war. Untersuchungen zum Suizid in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts anhand von ausgewählten Werken. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 79 s. ISBN 978-80-210-9101-6.
 109. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
 110. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 111. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4.
 112. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích. 2., rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 155 s. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8909-9.
 113. 62. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 122 s. ISBN 978-80-210-8959-4.
 114. 2017

 115. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 139 s. ISBN 978-80-210-8910-5.
 116. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 170 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 134. ISBN 978-80-210-8858-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8858-2017.
 117. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 192 s. ISBN 978-80-210-4291-9.
 118. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 119. Argumentation 2017: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Štěpáníková, Markéta, Michal Malaník, Monika Hanych a Martin Škop (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 190 s. ISBN 978-80-210-8839-9.
 120. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ a Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek. Mizející prvky zlínské architektury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 328 s. ISBN 978-80-210-8667-8.
 121. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 122. TROMBIKOVÁ, Martina. Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990. Verwendung, Funktion und Bedeutung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 468. ISBN 978-80-210-8739-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8739-2017.
 123. TROMBIKOVÁ, Martina. Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990. Verwendung, Funktion und Bedeutung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 468. ISBN 978-80-210-8738-5.
 124. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
 125. CEITEC PhD Retreat II. Book of abstracts. Obrusník, Adam (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8550-3.
 126. Cofola International 2017. Resolution of International Disputes. Conference Proceedings. Drličková, Klára a Tereza Kyselovská (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 106 s. ISBN 978-80-210-8792-7.
 127. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Gabriela MIŠŠÍKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Coherence and Cohesion in English Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 166 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 158. ISBN 978-80-210-8857-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8857-2017.
 128. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Coherence in political speeches. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 152. ISBN 978-80-210-8859-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8859-2017.
 129. HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 191 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8873-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017.
 130. HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 191 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8872-6.
 131. MATĚJOVÁ, Lenka. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 21st International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 444 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 132. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 s. ISBN 978-80-210-8474-2.
 133. KARDYNI PELIKÁNOVÁ, Krystyna. „Čechy krásné, Čechy mé...“ Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-210-8691-3.
 134. HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 96 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 579. ISBN 978-80-210-8478-0.
 135. TROMBIK, Vojtěch. Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 469. ISBN 978-80-210-8741-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8741-2017.
 136. TROMBIK, Vojtěch. Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 469. ISBN 978-80-210-8740-8.
 137. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ a Eva KALIČINSKÁ. Děti pro Lidice. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Children for Lidice. International Childrens Exhibition of Fine Arts Lidice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Památník Lidice., 2017. 173 s. ISBN 978-80-210-8823-8.
 138. SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 462 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8758-3.
 139. SLAVÍK, Jan, Klára ULIČNÁ, Jana STARÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 463 s. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8768-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.
 140. JAŠKOVÁ, Jana. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 276 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 3. ISBN 978-80-210-8547-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8547-2017.
 141. JAŠKOVÁ, Jana. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 276 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 3. ISBN 978-80-210-8546-6.
 142. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
 143. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8650-0.
 144. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8663-0.
 145. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.
 146. BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8870-2.
 147. BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8871-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8871-2017.
 148. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 132 s. ISBN 978-80-210-8500-8.
 149. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8778-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017.
 150. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8777-4.
 151. SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8754-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8754-2017.
 152. SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8753-8.
 153. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8549-7.
 154. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. 2., rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 92 s. ISBN 978-80-210-8487-2.
 155. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8809-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8809-2017.
 156. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8808-5.
 157. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8885-6.
 158. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
 159. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 160. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8819-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017.
 161. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8818-4.
 162. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. 12-13 September 2016. Conference Proceedings. Hůlková, Irena – Jančaříková, Renata (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 153 s. ISBN 978-80-210-8821-4.
 163. KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8656-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8656-2017.
 164. KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8655-5.
 165. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 166. European Financial Systems 2017. Nešleha Josef, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4.
 167. European Financial Systems 2017. Nešleha Josef, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8.
 168. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 169. MÁROVÁ, Ivana. Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 130 s. ISBN 978-80-210-8886-3.
 170. PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7.
 171. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. From the Depths of the Soul. The Dynamics of Psychological Aspects of Art Expression. 1. vyd. Praha; Brno: Dokořán; Masarykova univerzita, 2017. 243 s. ISBN 978-80-210-8813-9.
 172. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 173. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 15. Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Herber, Vladimír (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8844-3.
 174. SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 864 s. ISBN 978-80-210-8613-5.
 175. VITKOVÁ, Zuzana, Olga PLUHÁČKOVÁ a Ondřej DOSTÁL. Gregor Johann Mendel. For students and children. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8535-0.
 176. VITKOVÁ, Zuzana, Olga PLUHÁČKOVÁ a Ondřej DOSTÁL. Gregor Johann Mendel. Studentům a dětem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8534-3.
 177. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5.
 178. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7.
 179. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 180. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. ISBN 978-80-210-5544-5.
 181. SALÁK, Pavel, Ladislav VOJÁČEK, Alžbeta PEREJDOVÁ a Lucie MRÁZKOVÁ. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 182. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 183. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 184. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1.
 185. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 186. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
 187. HORÁKOVÁ, Martina. Inscribing Difference and Resistance. Indigenous Women’s Personal Non-fiction and Life Writing in Australia and North America. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 210 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 463. ISBN 978-80-210-8531-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8531-2017.
 188. Interaction of Law and Ekonomics 2017. Pařízková, Ivana a Eva Tomášková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 223 s. ISBN 978-80-210-8840-5.
 189. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8888-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017.
 190. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8887-0.
 191. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
 192. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
 193. KUSHKEVYCH, Ivan. Intestinal Sulfate-Reducing Bacteria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 320 s. ISBN 978-80-210-8614-2.
 194. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-8501-5.
 195. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8749-1.
 196. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8748-4.
 197. HOFFMAN, Andrew. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 136 s. ISBN 978-80-210-8711-8.
 198. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 199. DVOŘÁK, Petr. Jako jeden muž? Jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8588-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8588-2017.
 200. KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA a Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 s. ISBN 978-80-210-8581-7.
 201. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
 202. ŠINKOVÁ, Monika. Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 480 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 474. ISBN 978-80-210-8796-5.
 203. ŠINKOVÁ, Monika. Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 477 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 474. ISBN 978-80-210-8797-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8797-2017.
 204. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 1. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 205. DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0.
 206. CREMADES CORTIELLA, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 345 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 465. ISBN 978-80-210-8670-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8670-2017.
 207. CREMADES CORTIELLA, Elga. L'estructura argumental dels noms en catalá. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 345 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 465. ISBN 978-80-210-8669-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8670-2017.
 208. Lidská práva a medicína. Ed. Vojtěch Šimíček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8700-2.
 209. Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 131 s. ISBN 978-80-210-8868-9.
 210. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Literaturnaja skazka v individuaľnom stile Gennadija Cyferova v kontekste češskoj recepcii russkoj literatury dlja detej i molodeži vo vtoroj polovine XX veka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 2. ISBN 978-80-210-8522-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8522-2017.
 211. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Literaturnaja skazka v individuaľnom stile Gennadija Cyferova v kontekste češskoj recepcii russkoj literatury dlja detej i molodeži vo vtoroj polovine XX veka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 2. ISBN 978-80-210-8521-3.
 212. JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Translated by Svatava Navrátilová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8449-0.
 213. Michal Hon Jednoduše/Imanence. Petr Kamenický, Veronika Marešová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 48 s. ISBN 978-80-210-8589-3.
 214. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 215. GUNIŠOVÁ, Eliška a Josef ŠAUR. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8807-8.
 216. GUNIŠOVÁ, Eliška a Josef ŠAUR. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8795-8.
 217. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2017. 163 s. ISBN 978-80-210-8766-8.
 218. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 163 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Sv. 5. ISBN 978-80-210-8767-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8767-2017.
 219. DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8782-8.
 220. DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8783-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8783-2017.
 221. Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 446 s. ISBN 978-80-210-8579-4.
 222. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK a Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8430-8.
 223. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
 224. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Konečný, Michal (ed.). 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, Masarykova univerzita, 2017. 672 s. ISBN 978-80-210-8781-1.
 225. RINGEN, Stein. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Poprvé v češtině, sv. 4. ISBN 978-80-210-8506-0.
 226. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 227. KUPKA, Petr. Násilí, podvody a každodennost. Jak zkoumat organizovaný zločin? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8536-7.
 228. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 229. FRANEK, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 317 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 472. ISBN 978-80-210-8801-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8801-2017.
 230. FRANEK, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 317 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 472. ISBN 978-80-210-8798-9.
 231. MAZÁČKOVÁ, Jana. Nebahovy. Dějiny obce do roku 1900. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 195 s. ISBN 978-80-210-8573-2.
 232. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8794-1.
 233. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2017. 241 s. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-8745-3.
 234. FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 235. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8496-4.
 236. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7.
 237. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II.–III. (17. a 18. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8584-8.
 238. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1.
 239. KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7.
 240. Paleozoikum 2017. Sborník abstraktů. XX. ročník. Hedvika Weinerová - Tomáš Weiner - Tomáš Kumpan (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8480-3.
 241. Paleozoikum 2017. Sborník abstraktů. XX. ročník. Hedvika Weinerová - Tomáš Weiner - Tomáš Kumpan (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8479-7.
 242. SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie. Podoby platenej práce v domácnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8762-0.
 243. SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie: podoby platenej práce v domácnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8763-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8763-2017.
 244. JAKUBEC, Ondřej. Paragone II (2015). Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků z konference studentů dějin umění. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8571-8.
 245. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej : Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8651-7.
 246. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8652-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8652-2017.
 247. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 154 s. ISBN 978-80-210-6621-2.
 248. NOVÁKOVÁ, Marie. Physiology and neuroscience practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 149 s. ISBN 978-80-210-6369-3.
 249. ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4.
 250. MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 466. ISBN 978-80-210-8671-5.
 251. MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 466. ISBN 978-80-210-8672-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8672-2017.
 252. MOUDR, Vratislav. Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie. K otázce „filosofické kinantropologie“. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 302 s. ISBN 978-80-210-8835-1.
 253. JIRUŠEK, Martin. Politicization in the natural gas sector in South-Eastern Europe: thing of the past or vivid present? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 286 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 67. ISBN 978-80-210-8881-8.
 254. DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 s. Etnologické studie, sv. 21. ISBN 978-80-210-8831-3.
 255. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8137-6.
 256. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8865-8.
 257. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8866-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8866-2017.
 258. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.
 259. HORECKÝ, Jan a Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 978-80-210-8811-5.
 260. BRAŽINA, Radislav a Michal LIŠKA. Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. 606. ISBN 978-80-210-8895-5.
 261. SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Projektování v mateřské škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 109 s. ISBN 978-80-210-8856-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8856-2017.
 262. SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2.
 263. Přednášky a besedy ze L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 489 s. ISBN 978-80-210-8567-1.
 264. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 265. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 266. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8481-0.
 267. ILTIS, Hugo. Race, Genetics, and Science: Resisting Racism in the 1930s. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8764-4.
 268. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 269. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 193 s. ISBN 978-80-210-8869-6.
 270. ŠPAČKOVÁ, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 467. ISBN 978-80-210-8688-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8688-2017.
 271. ŠPAČKOVÁ, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 467. ISBN 978-80-210-8687-6.
 272. BUGALA, Martin, Zdenko REGULI a Michal VÍT. Řešení konfliktních situací v policejních organizacích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 70 s. ISBN 978-80-210-8510-7.
 273. KLAPALOVÁ, Alena. Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 164 s. ISBN 978-80-210-8154-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8661-2017.
 274. REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Martin BUGALA. Sdílení znalostí v policejních organizacích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 82 s. ISBN 978-80-210-8511-4.
 275. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija; svazek 6. ISBN 978-80-210-8876-4.
 276. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 6. ISBN 978-80-210-8877-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8877-2017.
 277. PAUČOVÁ, Lenka a Eliška GUNIŠOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 299 s. ISBN 978-80-210-8505-3.
 278. PAUČOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III. Motiv domova ve slovanských literaturách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. ISBN 978-80-210-8892-4.
 279. HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové vnímání dětí raného věku s postižením sluchu: funkční hodnocení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 124 s. ISBN 978-80-210-8130-7.
 280. POUČOVÁ, Marcela. Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 206 s. ISBN 978-80-210-8904-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8904-2017.
 281. POUČOVÁ, Marcela. Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 206 s. ISBN 978-80-210-8846-7.
 282. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání – přehledové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
 283. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
 284. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
 285. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-8450-6.
 286. KROUPA, Jiří. Srovnávací politologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Učebnice právnické fakulty MU, sv. č. 532. ISBN 978-80-210-8365-3.
 287. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 288. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 231 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 478. ISBN 978-80-210-8879-5.
 289. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 231 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 478. ISBN 978-80-210-8880-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8880-2017.
 290. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
 291. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Zbygniew BUKOWSKI, Jana TKÁČIKOVÁ, Ondřej VÍCHA, Vojtěch VOMÁČKA, Jiří ZICHA, Dominik ŽIDEK, Martin DUFALA, Tomasz BOJAR-FIAŁKOWSKI, Karolina KARPUS, Monika KRÓL, Michal MASLEN, Ivana PRŮCHOVÁ, Gabriel RADECKI, Jakub STROUHAL, Jana ŠMELKOVÁ a Kateřina ŠVARCOVÁ. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
 292. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6.
 293. VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and other Configurations. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 219 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies; Volume 3. ISBN 978-80-210-8563-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8563-2016.
 294. VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and other Configurations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 219 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies; Volume 3. ISBN 978-80-210-8103-1.
 295. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 6. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 296. The Biomania Student Scientific Meeting 2017. Conference book. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 297. KLVAŇOVÁ, Radka. The Brother of the Other. Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 167 s. EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 16. ISBN 978-80-210-8577-0.
 298. RADVAN, Michal, Jolanta GLINIECKA, Tomasz SOWIŃSKI a Petr MRKÝVKA. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century: (conference proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 529 s. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
 299. KOVÁŘ, Petr, Marta KOVÁŘOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL a Magda NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ. To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8187-1.
 300. Tomáškovy dny 2017. XXVI. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 71 s. ISBN 978-80-210-8585-5.
 301. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
 302. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 1. dot. 4. dopl. a akt. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-7955-7.
 303. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6.
 304. FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8545-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8545-2017.
 305. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 151 s. ISBN 978-80-210-8755-2.
 306. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 150 s. ISBN 978-80-210-8756-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8756-2017.
 307. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 255 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9.
 308. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 252 s. ISBN 978-80-210-8476-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017.
 309. SIROVÁTKA, Tomáš a Jana VÁLKOVÁ. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8565-7.
 310. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80-210-8929-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017.
 311. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. ISBN 978-80-210-8851-1.
 312. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 313. ŠÁNA, Jiří, Ondřej SLABÝ, Andrej BEŠŠE, Jaroslav JURÁČEK, Pavel LÍZAL, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ a Lenka RADOVÁ. Úvod do molekulární medicíny. Cvičení (biomarkerové studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8538-1.
 314. DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK a Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8920-4.
 315. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 5. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 316. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593. ISBN 978-80-210-8679-1.
 317. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 318. ROZKYDAL, Zbyněk a Richard CHALOUPKA. Vyšetřovací metody v ortopedii. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 70 s. ISBN 978-80-210-8606-7.
 319. KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4.
 320. KLAPKO, Dušan. Výzkumný exkurz do edukace romských žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 126 s. Diskursy v sociální pedagogice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8664-7.
 321. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 322. POLÁKOVÁ, Mariana. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 473. ISBN 978-80-210-8806-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8806-2017.
 323. POLÁKOVÁ, Mariana. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 473. ISBN 978-80-210-8805-4.
 324. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8586-2.
 325. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Z hloubi duše. Psychologické aspekty výtvarného projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 243 s. ISBN 978-80-210-8668-5.
 326. HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie nervové soustava a čidel IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-7977-9.
 327. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
 328. DUBOVÝ, Petr a Ilona KLUSÁKOVÁ. Základy neuroanatomie a nervových drah – II. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 111 s. ISBN 978-80-210-6355-6.
 329. DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2.
 330. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 331. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 332. FOLETTI, Ivan, Karolina FOLETTI, Martin LEŠÁK a Petr VRONSKÝ. Zápisky z cest 3. Moskva & Novgorod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8814-6.
 333. NAVRÁTIL, Ondřej. Zelené ostrovy. České umění ve věku environmentalismu 1960–2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Dexon art, 2017. 231 s. ISBN 978-80-210-8883-2.
 334. KOMENDA, Martin a Jakub GREGOR. Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8693-7.
 335. KOMENDA, Martin a Jakub GREGOR. Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8692-0.
 336. REDERER, Václav, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 337. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Život ve zdraví 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. In Life in health 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 235 s. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 338. 11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků. Jan Válek, Peter Marinič (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 179 s. ISBN 978-80-210-8590-9.
 339. NEMEC, Juraj a David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8499-5.
 340. NEMEC, Juraj a David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8498-8.
 341. BENOVICS, Michal, Zuzana JAYASUNDERA a Milan GELNAR. 6th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology – Programme & Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. 80 s. ISBN 978-80-210-8799-6.
 342. 61. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 80 s. ISBN 978-80-210-8572-5.
 343. KOBÍKOVÁ, Zuzana, Iva PŘIKRYLOVÁ a Milan GELNAR. 8th International Symposium on Monogenea. Programme and Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8665-4.
 344. 2016

 345. USHAKOVA, Oxana. Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. (Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija v drevněrusskich pamjatnikach XII–XVII vv.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 s. ISBN 978-80-210-8530-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8530-2016.
 346. USHAKOVA, Oxana. Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. (Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija v drevněrusskich pamjatnikach XII–XVII vv.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 s. ISBN 978-80-210-7575-7.
 347. SOKOLOVA, Anastasia. Aктуальные прoблeмы обучения русскому языку XII. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 s. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
 348. CUSIMANO, Christophe Gérard L., Alena PODHORNÁ-POLICKÁ a Zuzana RAKOVÁ. Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. In Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 151 s. ISBN 978-80-210-8306-6.
 349. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8515-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016.
 350. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8514-5.
 351. Admired as well as Overlooked Beauty. Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Jan Galeta, Zuzana Ragulová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 286 s. ISBN 978-80-210-8092-8.
 352. KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ a Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8774-3.
 353. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. An Anthology of Selected Papers from the Conference Teaching Practice – Current Knowledge and Perspectives. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8134-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8134-2016.
 354. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 s. ISBN 978-80-210-8464-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016.
 355. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.
 356. NOVÁKOVÁ, Eva. Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Shrnutí výsledků výzkumného šetření. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 152 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 1. ISBN 978-80-210-8483-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8483-2016.
 357. NOVÁKOVÁ, Eva. Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Shrnutí výsledků výzkumného šetření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 152 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 1. ISBN 978-80-210-8482-7.
 358. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 359. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4.
 360. PETRŽELKA, Josef a Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 103 s. ISBN 978-80-210-8386-8.
 361. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8415-5.
 362. ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8416-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.
 363. NEPUSTIL, Pavel. Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 118 s. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6754-2014.
 364. MACHOVÁ, Barbora. Bitovo. Každodenní život v makedonských horách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 300 s. Etnologické studie, sv. 20. ISBN 978-80-210-8330-1.
 365. Blisko i daleko. Blízko i daleko. Edited by Pavel Noga. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8570-1.
 366. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016.
 367. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. Břeclav-Pohansko, sv. VIII. ISBN 978-80-210-8417-9.
 368. LNĚNIČKA, Libor. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 507 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 369. LNĚNIČKA, Libor. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 507 s. ISBN 978-80-210-8314-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 370. LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 157 s. ISBN 978-80-210-8400-1.
 371. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2016. Potřebujeme nový zákon o církvích (?). Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8394-3.
 372. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016. Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 329 s. ISBN 978-80-210-8356-1.
 373. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 255 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 374. KOLÁŘ, Ivan. Covariant Approach to Weil Bundles. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 106 s. ISBN 978-80-210-8385-1.
 375. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 449 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
 376. VAŘEKA, Marek. České dějiny raného novověku I. Doba předbělohorská (1526–1620). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8278-6.
 377. JISL, Lumír. Čínský deník. Bělka, L. - Šindelář, P. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 s. ISBN 978-80-210-8142-0.
 378. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-5458-5.
 379. LOJDOVÁ, Kateřina, Michaela ONDRÁČKOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Sylva TREBUL'OVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Vlastimil ŠVEC. Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1., vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 380. LOJDOVÁ, Kateřina, Michaela ONDRÁČKOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Sylva TREBUL'OVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ a Vlastimil ŠVEC. Determinanty účinnosti učitelských praxí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. ISBN 978-80-210-8133-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 381. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské pojetí smrti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8268-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016.
 382. NIKLESOVÁ, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 448. ISBN 978-80-210-8321-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8321-2016.
 383. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka a Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 50 s. ISBN 978-80-210-8520-6.
 384. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 60 s. ISBN 978-80-210-8263-2.
 385. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jiří KAPPEL, Johan SCHWEIGL, Michal LIŠKA, Jan NECKÁŘ, Petra SNOPKOVÁ, Michael ŠEFČÍK, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Stanislav KOUBA. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 247 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0.
 386. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4.
 387. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
 388. SVOBODA, Tomáš. Efektivnost využívání strukturálních fondů EU - vybrané právní aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 149 s. řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 577. ISBN 978-80-210-8427-8.
 389. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
 390. HŮLKOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8331-8.
 391. MARTINOVSKÝ, Petr. Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 215 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
 392. CEJPEK MUSILOVÁ, Hana. Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 131 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 560. ISBN 978-80-210-8342-4.
 393. ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ a Lenka BROUKALOVÁ. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1.
 394. HEBEDOVÁ, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 251 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 444. ISBN 978-80-210-8292-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8292-2016.
 395. MAHDALOVÁ, Silvie. Evropské insolvenční právo – aktuální trendy, výzvy a budoucnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 572. ISBN 978-80-210-8422-3.
 396. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 158 s. ISBN 978-80-210-8354-7.
 397. FRANCOVÁ, Jana, Eva STROUHALOVÁ, Jan CHARVÁT, Ondřej NAVRÁTIL, Hana KARKANOVÁ a Martin RAUDENSKÝ. FK 15. Umění autorské knihy a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 209 s. ISBN 978-80-210-8471-1.
 398. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Tematický slovníček. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8409-4.
 399. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 14. Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání. 1. vyd. 2016: Masarykova univerzita, 2016. 91 s. ISBN 978-80-210-8407-0.
 400. ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ a Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 s. ISBN 978-80-210-8410-0.
 401. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 168 s. ISBN 978-80-210-5762-3.
 402. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5.
 403. OTRUBA, Ivar a Tomáš POPELÍNSKÝ. Hledání rajských zahrad. Od Elbrusu po sloupy Héraklovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 480 s. ISBN 978-80-210-8327-1.
 404. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 405. FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 s. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8.
 406. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
 407. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1.
 408. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 409. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 410. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 71 s. ISBN 978-80-210-6202-3.
 411. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 169 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3.
 412. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 169 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8519-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016.
 413. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. ISBN 978-80-210-8392-9.
 414. BUZEK, Ivo, Jorge M. FERNÁNDEZ BERNAL, Zuzana KRINKOVÁ, Javier FUENTES CAÑIZARES, Ignasi-Xavier ADIEGO, Juan F. GAMELLA, Cayetano FERNÁNDEZ ORTEGA a Laura HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Interacciones entre el caló y el espaňol. Historia, relaciones y fuentes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8291-2016.
 415. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 416. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 417. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 1. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
 418. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. ISBN 978-80-210-8466-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
 419. DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIC MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ a Radost ZHELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 420. SEDLÁČEK, Marek, Martina KYSILKOVÁ, Markéta OTTOVÁ, František OSTRÝ a Renata HORÁKOVÁ. K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012–2016). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 100 s. ISBN 978-80-210-8445-2.
 421. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8359-2.
 422. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. 1. ISBN 978-80-210-8358-5.
 423. BASS, Eduard. Koráb pohádek. Hedvika Landová (editorka), Petr Korunka (ilustrace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 308 s. ISBN 978-80-210-8320-2.
 424. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
 425. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. ISBN 978-80-210-8537-4.
 426. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 427. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
 428. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 s. ISBN 978-80-210-8269-4.
 429. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 s. ISBN 978-80-210-8271-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8271-2016.
 430. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK a Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 58 s. ISBN 978-80-210-8256-4.
 431. KUNEŠOVÁ, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 292 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 458. ISBN 978-80-210-8461-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8461-2016.
 432. GARCÍA SUÁREZ, Pedro. Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8297-2016.
 433. MALT, Ulrik Fredrik a Miluše JUŘÍČKOVÁ. Leo Eitinger – život a dílo. Studie k česko-norským kulturním vztahům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 100 s. ISBN 978-80-210-8367-7.
 434. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8361-5.
 435. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8360-8.
 436. HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 156 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.
 437. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 s. ISBN 978-80-210-8332-5.
 438. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 312 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), edition Scientia, sv. 578. ISBN 978-80-210-8435-3.
 439. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
 440. BĚLKA, Luboš. Mandala and History. Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 462. ISBN 978-80-210-8493-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8493-2016.
 441. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 s. ISBN 978-80-210-8524-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016.
 442. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 s. ISBN 978-80-210-8523-7.
 443. BOUDA, Jan, Lukáš HOLÍK, Jan KOFROŇ, Jan STREJČEK a Adam RAMBOUSEK. MEMICS 2016. 11th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8362-2.
 444. DOŠLÁ, Zuzana a Ondřej DOŠLÝ. Metrické prostory. Teorie a příklady. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8357-8.
 445. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 446. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
 447. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-8294-6.
 448. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 s. ISBN 978-80-210-8019-5.
 449. SEDLÁČEK, Marek. Music Education – Terra Cognita? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 115 s. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016.
 450. HALA, Petr. Musica viva in schola XXV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 197 s. ISBN 978-80-210-8467-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016.
 451. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH, Jaroslav HANKO a Martin VITKO. Muzejní profese a veřejnost 1 : Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 111 s. ISBN 978-80-210-8432-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016.
 452. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 453. KANIOK, Petr. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 250 s. Ediční řada Monografie, sv. 64. ISBN 978-80-210-8341-7.
 454. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8391-2.
 455. VACEKOVÁ, Gabriela a Mária MURRAY SVIDROŇOVÁ. Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 148 s. ISBN 978-80-210-8188-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8188-2016.
 456. VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku V/2 (1945-1990). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 89 s. ISBN 978-80-210-6174-3.
 457. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ, Zdeněk HOUDEK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 458. MATUŠKOVÁ, Veronika, Eva VLKOVÁ a Hana DOŠKOVÁ. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8408-7.
 459. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK a Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 210 s. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
 460. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
 461. ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.
 462. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 80 s. ISBN 978-80-210-7926-7.
 463. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8323-3.
 464. BAŘINKA, Ladislav. Plastická a rekonstrukční chirurgie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 808 s. ISBN 978-80-210-8319-6.
 465. BAŘINKA, Ladislav. Plastická a rekonstrukční chirurgie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 808 s. ISBN 978-80-210-7338-8.
 466. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Podpora učení ve školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 s. ISBN 978-80-210-8310-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016.
 467. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 468. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9.
 469. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 200 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8300-2016.
 470. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1.
 471. VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
 472. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL a Nelly SPRINGINSFELDOVÁ. Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 123 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 575. ISBN 978-80-210-8425-4.
 473. Pracovní právo 2016. Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci. Gregorová, Zdeňka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 s. ISBN 978-80-210-8528-2.
 474. ELBEL, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 452. ISBN 978-80-210-8369-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8369-2016.
 475. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 476. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 477. STEHLÍK, Petr. Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 175 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 449. ISBN 978-80-210-8339-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8339-2016.
 478. PEŇÁZ, Petr, Michaela HANOUSKOVÁ a Svatoslav ONDRA. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3.
 479. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-8305-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
 480. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8304-2.
 481. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 353 s. ISBN 978-80-210-8207-6.
 482. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 483. VACULÍK, Jaroslav. Přehled světových dějin v letech 1917–1945. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-5790-6.
 484. Přímá demokracie. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 216 s. Ediční řada Sborníky, sv. 55. ISBN 978-80-210-8351-6.
 485. PROUZOVÁ, Zuzana. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 88 s. ISBN 978-80-210-8084-3.
 486. PROUZOVÁ, Zuzana. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 88 s. ISBN 978-80-210-8111-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8111-2015.
 487. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.
 488. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.
 489. NOVOTNÁ, Miroslava. Schůzky Jeana Cocteaua se smrtí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 s. ISBN 978-80-210-7609-9.
 490. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Slova přejatá z francouzštiny v české slovní zásobě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 201 s. ISBN 978-80-210-7592-4.
 491. PAUČOVÁ, Lenka a Eliška GUNIŠOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 299 s. ISBN 978-80-210-8388-2.
 492. KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 450. ISBN 978-80-210-8338-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8338-2016.
 493. BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 516 s. Editio Scientia, vol. 557. ISBN 978-80-210-8185-7.
 494. SEHNÁLEK, David, Vladimír TÝČ, Igor BLAHUŠIAK, Kateřina HLINKOVÁ, Radim CHARVÁT, Richard KRÁL, Michal MRVA, Naděžda VACULÍKOVÁ, Mária PATAKYOVÁ, Michael SIMAN, Kristina ŠPOTTOVÁ a Romana VAŇKOVÁ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 495. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ a Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
 496. JURNÍKOVÁ, Jana a Alžbeta KRÁLOVÁ. Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8402-5.
 497. SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ. Starší dějiny Vietnamu a Čampy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 460. ISBN 978-80-210-8491-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8491-2016.
 498. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Stotte til laering i skolen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8312-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8312-2016.
 499. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
 500. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 501. Studentská geologická konference 2016. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 46 s. ISBN 978-80-210-8265-6.
 502. JURAJDA, Michal. Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 47 s. ISBN 978-80-210-8384-4.
 503. ČERVENKA, Karel. Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8138-3.
 504. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN a Dag SØRMO. Support for learning in schools. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8311-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8311-2016.
 505. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 s. ISBN 978-80-210-8163-5.
 506. SALÁK, Pavel. Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 356 s. Edice Scientia sv. 565. ISBN 978-80-210-8381-3.
 507. JUŘÍČKOVÁ, Miluše a Evy Beate TVETER. TextBook. Norges tekster. Texty o Norsku. Texts about Norway. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 162 s. ISBN 978-80-210-8328-8.
 508. MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 447. ISBN 978-80-210-8353-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016.
 509. KOVÁŘ, Petr, Marta KOVÁŘOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL a Magda NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ. To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8187-1.
 510. Tomáškovy dny 2016. XXV. konference mladých mikrobiologů. Mlynáriková, Katarína (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8255-7.
 511. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.
 512. ALCHAZIDU, Athena. Tremendismo: el sabor amargo de la vida. Tras las huellas de la estética tremendista en la narrativa española del siglo XX. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 248 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 451. ISBN 978-80-210-8345-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8345-2016.
 513. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 s. ISBN 978-80-210-8274-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8274-2016.
 514. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 173 s. ISBN 978-80-210-8056-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016.
 515. ĐORĐEVIĆ, Vladimir. US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 196 s. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
 516. DOBROVOLNÁ, Alena. Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 2. ISBN 978-80-210-8484-1.
 517. DOBROVOLNÁ, Alena. Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 2. ISBN 978-80-210-8485-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8485-2016.
 518. VACULÍK, Jaroslav a František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-5683-1.
 519. MILÉŘ, Tomáš a Jan VÁLEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 244 s. ISBN 978-80-210-8465-0.
 520. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 521. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 522. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
 523. SCHWARZ, Michal a Ondřej SRBA. Vietnam v éře západních velmocí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 190 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 461. ISBN 978-80-210-8492-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8492-2016.
 524. ŠTĚPÁNEK, Václav. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. Program sympozia a sborník resumé příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 41 s. ISBN 978-80-210-8389-9.
 525. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-6151-4.
 526. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Kateřina HRUŠKOVÁ, Jan CHARVÁT, Petr KUNČÍK, Jiří LANGER, Michaela MATĚJKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Michaela SLIVKOVÁ, Jan SOBOTA, Romana ŠIMURDOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Petra VENCLÍKOVÁ a Júlia ZORKOVSKÁ. Vize v umění a ve výchově uměním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 s. ISBN 978-80-210-8451-3.
 527. ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 570. ISBN 978-80-210-8398-1.
 528. SEHNÁLEK, David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 242 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 559. ISBN 978-80-210-8340-0.
 529. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 4. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 530. SAIBERTOVÁ, Simona. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. ISBN 978-80-210-8155-0.
 531. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
 532. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1.
 533. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
 534. KLONTZA-JAKLOVÁ, Věra. What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 84 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 459. ISBN 978-80-210-8472-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8472-2016.
 535. Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015. Kateřina Doležalová (výkonná editorka). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 128 s. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, Supplementum III. ISBN 978-80-210-8151-2.
 536. KLÍMOVÁ, Viktorie. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1.
 537. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4.
 538. XVIII. Brněnský geriatrický den. Weber, Pavel (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 22 s. ISBN 978-80-210-8166-6.
 539. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
 540. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
 541. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
 542. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví – učitelé – škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 211 s. ISBN 978-80-210-8254-0.
 543. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8158-1.
 544. BENOVICS, Michal, Zuzana KOBÍKOVÁ a Milan GELNAR. 5th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology. Programme & Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 94 s. ISBN 978-80-210-8373-8.
 545. 60. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 78 s. ISBN 978-80-210-8257-1.
 546. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 59 s. ISBN 978-80-210-8527-5.
 547. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Lenka GAJZLEROVÁ. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 287 s. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 548. 2015

 549. A bibliography of functional sentence perspective, 1956-2011. Czech and Slovak autors, Firbasian approach oriented. Edited by Martin Drápela. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7111-7.
 550. ČEŘOVSKÁ, Martina, Petra FUKOVÁ, Tomáš ANDRÁŠIK, Martina HULEŠOVÁ, Jaime Geovany ESCOBAR ABARCA, Marie CHVÁLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ a Simona KALOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172. ISBN 978-80-210-8120-8.
 551. VLČEK, Tomáš. Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-8035-5.
 552. MAREŠ, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 85 s. ISBN 978-80-210-7886-4.
 553. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
 554. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 s. ISBN 978-80-210-4291-9.
 555. VARGOVÁ, Lenka a Marek JOUKAL. Anatomie dětského věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 199 s. ISBN 978-80-210-8061-4.
 556. ŘEHULKOVÁ, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 123 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8058-2015.
 557. PRZYBYLSKI, Michal a Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 s. ISBN 978-80-210-8078-2.
 558. GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL a Michael SCHMIDT. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 s. ISBN 978-80-210-8159-8.
 559. KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK a Adéla HUPKOVÁ. Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 320 s. ISBN 978-80-210-7752-2.
 560. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice : Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 15.–16. 5. 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 s. ISBN 978-80-210-7824-6.
 561. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Iva BUREŠOVÁ. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice. Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 21.–22. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-8026-3.
 562. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0.
 563. KLUSOŇOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika STACHOŇOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2015 : International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7970-0.
 564. SLAVÍČEK, Lubomír a Petr TOMÁŠEK. Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 560 s. ISBN 978-80-210-8266-3.
 565. LUKÁŠOVÁ, Helena. Ateliér grafického designu + multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity : Studio of Graphic Design + Multimedia Faculty of Informatics Masaryk University. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-7691-4.
 566. POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 105 s. Reflexe. ISBN 978-80-210-8118-5.
 567. ŠAUR, Josef. Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 298 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5.
 568. ŠAUR, Josef. Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 298 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8051-2015.
 569. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Dana MICHALCOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Pavel DANĚK, Vít GRULICH, Radim HÉDL, Jan Wim JONGEPIER, Ivana JONGEPIEROVÁ, Martin KOČÍ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Jan ROLEČEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Lubomír TICHÝ. Botanical Excursions in Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. ISBN 978-80-210-7862-8.
 570. VESELÝ, Petr. Brýlová technika I a II : praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 116 s. ISBN 978-80-210-7778-2.
 571. VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II : praktická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 95 s. ISBN 978-80-210-7779-9.
 572. GIBSON, David a Jan SLOVÁK. Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 240 s. ISBN 978-80-210-7855-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7855-2015.
 573. GIBSON, David a Jan SLOVÁK. Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 240 s. ISBN 978-80-210-7854-3.
 574. KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 s. ISBN 978-80-210-7892-5.
 575. OBRUSNÍK, Adam, Michaela FOJTŮ, Jelena PEJOVIC, Kristýna HUDCOVÁ a Monika SIEBEROVÁ. CEITEC PhD Retreat : Book of Abstracts : 23–24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 135 s. ISBN 978-80-210-7825-3.
 576. Central European Journal of Canadian Studies : Revue d’Etudes Canadiennes en Europe Centrale. Volume 9, 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7732-4.
 577. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2015. Current Challenges to Resolution of International (Crossborder) Disputes. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 295 s. ISBN 978-80-210-8020-1.
 578. ADAM, Martin a Radek VOGEL. Communication Across Genres and Discourses : Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno, 11–12 September 2014. Conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-7922-9.
 579. ADAM, Martin a Radek VOGEL. Communication across genres and discourses (Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno, 11-12 September 2014), Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-7971-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7971-2015.
 580. Creating, Shaping, Signifying. Abstracts. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.
 581. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 424 s. ISBN 978-80-210-7532-0.
 582. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ a Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 s. ISBN 978-80-210-8122-2.
 583. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
 584. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 585. SOCHOR, Pavel. Člověk s postižením a výtvarná tvorba : od zobrazování k autorství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7925-0.
 586. SOCHOR, Pavel. Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7981-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015.
 587. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7746-1.
 588. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6.
 589. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské pojetí smrti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 147 s. ISBN 978-80-210-8104-8.
 590. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8.
 591. KONEČNÝ, Milan a Zdeněk STACHOŇ. Die k.k. Haupt und Residenzstadt Wienn mit allen Vorstaedten. 2015.
 592. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 394 s. ISBN 978-80-210-7687-7.
 593. KALVODOVÁ, Věra a Milana HRUŠÁKOVÁ. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 506 s. Editio Scientia, vol. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
 594. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-8114-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015.
 595. KRAFL, Pavel. Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7987-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7987-2015.
 596. KRAFL, Pavel. Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7891-8.
 597. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
 598. FRYŠTENSKÁ, Marcela. Ekonomická analýza civilního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 s. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2.
 599. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7.
 600. ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER a Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 178 s. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 601. JIRUŠEK, Martin, Tomáš VLČEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Roger W. ROBINSON, Anna LESHCHENKO, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ a Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 695 s. ISBN 978-80-210-8048-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8048-2015.
 602. BINKA, Bohuslav. Environmentální organizace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 s. ISBN 978-80-210-7815-4.
 603. PEZLAR, Ivo. Epistemická logika: úvod se zaměřením na studenty humanitních oborů. 1. vyd. Brno, 2015. 185 s. ISBN 978-80-210-7791-1.
 604. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 605. SKLENÁŘ, Vladimír. EUROMAR 2015. Programme and Abstract Book. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 972 s. ISBN 978-80-210-7890-1.
 606. KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. European Financial Systems 2015 : Proceedings of the 12th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 710 s. ISBN 978-80-210-7962-5.
 607. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 260 s. ISBN 978-80-210-5739-5.
 608. VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5.
 609. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4.
 610. RONOVSKÁ, Anna. FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální + intermediální tvorba (2013–2015) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7906-9.
 611. ČESÁLKOVÁ, Lucie, Dominika BÄUCHELOVÁ, Veronika JANČOVÁ, Jana KOKEŠOVÁ, Barbora LIGASOVÁ, Eliška MALEČKOVÁ, Soňa MORGENTHALOVÁ, Barbora RUDINSKÁ, Kateřina ŠARDICKÁ a Klára VÁRADI. Film – náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 328 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 438. ISBN 978-80-210-8057-7.
 612. STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015.
 613. Financování politického života. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 s. Ediční řada Sborníky, sv.54. ISBN 978-80-210-7994-6.
 614. Forgotten times and spaces New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. Sázelová, Sandra - Novák, Martin - Mizerová, Alena (eds.). 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Masarykova univerzita, 2015. 618 s. ISBN 978-80-210-7781-2.
 615. FROUZ, Martin a Miroslav KRÁLÍK. Fotografie v biologické antropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7753-9.
 616. NOVOTNÁ, Miroslava. Francouzské inspirace v Karolinské epopeji Julia Zeyera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8100-0.
 617. From the Pannonian steppes to the Tatra summits. Manual to the IAVS Post-Symposium Excursion. Janišová, Monika - Šibík, Jozef (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 86 s. ISBN 978-80-210-7889-5.
 618. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 13 : Nejen fyzická geografie ve studiu kulturní krajiny. Herber, Vladimír (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 98 s. ISBN 978-80-210-8065-2.
 619. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015.
 620. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 s. ISBN 978-80-210-7916-8.
 621. ŠINDLER, Michal. Gastronomie a technologie přípravy pokrmů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7878-9.
 622. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL a Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 108 s. ISBN 978-80-210-8014-0.
 623. KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 442. ISBN 978-80-210-8059-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8059-2015.
 624. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. Editio Scientia, vol. 535. ISBN 978-80-210-8025-6.
 625. DANIEL, Jan, Richard TURCSÁNYI, Diāna POTJOMKINA, Václav WALACH, Tamás CSIKI a Ľubomír LUPTÁK. Challenges of Central European Security: Critical Insights. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 111 s. ISBN 978-80-210-7772-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7772-2015.
 626. SHMIDT, Victoria. Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7834-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7834-2015.
 627. TAUCHEN, Jaromír a Ladislav VOJÁČEK. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 368 s. ISBN 978-80-210-7938-0.
 628. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
 629. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
 630. PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 220 s. ISBN 978-80-210-8030-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015.
 631. BAKOŠOVÁ, Barbora, Kateřina PAŘÍZKOVÁ a Karel STIBRAL. Kapitoly z environmentální estetiky : současná kulturní dimenze krajiny a přírody. 1. vyd. Brno, 2015. 184 s. ISBN 978-80-210-7812-3.
 632. SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina. Khatar san? Jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se dělo potom : katalog k výstavě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 92 s. ISBN 978-80-210-7819-2.
 633. DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-7788-1.
 634. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0.
 635. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015.
 636. MACUROVÁ, Zuzana. Kunstpraxis in einem Barockkloster. Verwandlung der Propstei Rajhrad im 18. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 298 s. ISBN 978-80-210-8024-9.
 637. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK a Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2015. 70 s. ISBN 978-80-210-7850-5.
 638. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
 639. RUSÍNOVÁ, Eva. Letní škola slovanských (bohemistických) studií : přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 289 s. ISBN 978-80-210-7846-8.
 640. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 s. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
 641. LORENTZ, Pascaline, David ŠMAHEL, Monika METYKOVÁ a Michelle WRIGHT. Living in the Digital Age. Self-Presentation, Networking, Playing, and Participating in Politics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 218 s. ISBN 978-80-210-7810-9.
 642. FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 218 s. ISBN 978-80-210-7740-9.
 643. MAJER, Robert. Malé státy v EU: Případ české republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 s. Ediční řada Monografie, sv. 60. ISBN 978-80-210-7992-2.
 644. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
 645. MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-8033-1.
 646. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8.
 647. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
 648. NECHUTOVÁ, Jana a Jana FUKSOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7873-2015.
 649. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Sborník abstraktů příspěvků z konference. Novotná, JIřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 28 s. ISBN 978-80-210-8038-6.
 650. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Sborník příspěvků z konference 26. 11. 2015. Šindelková, Monika (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 81 s. ISBN 978-80-210-8136-9.
 651. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 133 s. ISBN 978-80-210-7577-1.
 652. MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. Petr Modlitba (ilustrace). 1. elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. ISBN 978-80-210-7710-2.
 653. WEINER, Tomáš, Hedvika POUKAROVÁ a Tomáš KUMPAN. Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů. 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2015. 28 s. ISBN 978-80-210-7731-7.
 654. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. Sborník příspěvků z konference. Novotná, Jiřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 92 s. ISBN 978-80-210-8146-8.
 655. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 195 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015.
 656. VEJRYCHOVÁ, Radka, Barbora SVÁTKOVÁ, Lenka REMSOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Martina KUROWSKI, Jan BUCHTA, Lucie SVOBODOVÁ, Milan SMUTNÝ, Barbora KUČEROVÁ, Martina SVOBODOVÁ a Zdeněk ŽANDA. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 s. ISBN 978-80-210-8008-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8008-2015.
 657. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 282 s. ISBN 978-80-210-8109-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
 658. SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015.
 659. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Anna KUBÁTOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Karel PRÁŠIL, Jindra PAVELKOVÁ a Vít HUBKA. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 74 s. ISBN 978-80-210-8069-0.
 660. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby : sborník příspěvků ze semináře Telč 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-8003-4.
 661. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 219 s. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5.
 662. MUTLOVÁ, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 242 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8124-2015.
 663. SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina. Nikdy jsem nebyl podceňovanej : ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7949-6.
 664. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Thomas KENNER a Germaine CORNÉLISSEN. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 134 s. ISBN 978-80-210-8031-7.
 665. VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Martin HAPLA, Tereza PONDIKASOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ, Vít KŘÍŽKA, Vojtěch POSPÍŠIL, Petr COUFALÍK a Michal MALANÍK. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 s. ISBN 978-80-210-8074-4.
 666. VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV (1789–1918). 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-6175-0.
 667. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK a Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0.
 668. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ a Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 468 s. ISBN 978-80-210-7884-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015.
 669. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO a Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. 193 s. ISBN 978-80-210-7946-5.
 670. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO a Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 196 s. ISBN 978-80-210-7947-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015.
 671. MCMURRY, John. Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VŠCHT Praha, 2015. 1200 s. ISBN 978-80-214-4769-1.
 672. DOSTALÍK, Jan. Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. EDIS, sv. 13. ISBN 978-80-210-7876-5.
 673. WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2.
 674. BUBÍK, Miroslav, David BURIÁNEK, Helena GILÍKOVÁ, Martin IVANOV, Irena SEDLÁČKOVÁ a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti v Mikulově ve dnech 14.–17. 10. 2015 : exkurzní průvodce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 47 s. ISBN 978-80-210-7979-3.
 675. JANISCH, Roman. Overview of General Biology. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 91 s. ISBN 978-80-210-7927-4.
 676. TÁBORSKÁ, Eva a Jiří DOSTÁL. Overview of Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 129 s. ISBN 978-80-210-5193-5.
 677. MLEJNEK, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 171 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 18. ISBN 978-80-210-7818-5.
 678. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 s. ISBN 978-80-210-6621-2.
 679. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK, Petra SCHUSTEROVÁ, Ladislav MITÁŠ a Tomáš ROHAN. Perkutánní drenáž žlučových cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 44 s. ISBN 978-80-210-8150-5.
 680. DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7872-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7872-2015.
 681. DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7871-0.
 682. BINKA, Bohuslav a Petr JEMELKA. Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 86 s. ISBN 978-80-210-7762-1.
 683. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 s. ISBN 978-80-210-7919-9.
 684. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 s. ISBN 978-80-210-7918-2.
 685. CRHA, Bedřich, Markéta BÉBAROVÁ, Radka HLADILOVÁ, Taťána JURČÍKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20.století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 248 s. ISBN 978-80-210-8089-8.
 686. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. ISBN 978-80-210-7750-8.
 687. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 688. Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života. Hrabcová, Dana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 286 s. ISBN 978-80-210-8121-5.
 689. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 690. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 691. ONDRUCH, Jakub, Filip HRBÁČEK, Daniel NÝVLT a Kamil LÁSKA. Proceedings: Students in Polar Research Conference 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 52 s. ISBN 978-80-210-7832-1.
 692. REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK a Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-7995-3.
 693. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I : Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7745-4.
 694. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena ROBOTKOVÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 51 s. ISBN 978-80-210-7755-3.
 695. TER LAAK, Jan. Psychologická diagnostika. Jak řešit otázky klientů : Průvodce pro studenty, výzkumníky a praktické diagnostiky. I. Historie, principy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 174 s. ISBN 978-80-210-8036-2.
 696. SYSLOVÁ, Zora a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 79 s. ISBN 978-80-210-7882-6.
 697. SRBA, Ondřej. Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 276 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 429. ISBN 978-80-210-8010-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8010-2015.
 698. ŽENÍŠEK, Alexander. Relativita do kapsy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-210-8043-0.
 699. DOSTÁL, Ondřej, Michaela JARKOVSKÁ a Lucie VYCHODILOVÁ. Research in Plant Genetics : book of abstracts. Brno 7th - 10th September 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 46 s. ISBN 978-80-210-7936-6.
 700. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 701. KOBÍKOVÁ, Zuzana, Zuzana DOŠLÁ a Milan GELNAR. Rozhovory se studenty a vědci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7863-5.
 702. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Hana HORKÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 177 s. ISBN 978-80-210-7894-9.
 703. SYSLOVÁ, Zora. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.
 704. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
 705. STANOVSKÁ, Sylvie. Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 332 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 434. ISBN 978-80-210-7960-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015.
 706. MRÁKOVÁ, Eva a Lubomír POPELÍNSKÝ. Sbírka řešených úloh z logiky pro informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 s. ISBN 978-80-210-7843-7.
 707. HŘEBÍČEK, Jiří. Sborník 11. letní školy matematické biologie : předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 s. ISBN 978-80-210-7924-3.
 708. DUNDELOVÁ, Jana. Selected Chapters from Social Psychology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8027-0.
 709. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 710. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7893-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 711. FRYŠTÁK, Marek, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Selected Problems of the Czech Criminal Law. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 100 s. ISBN 978-80-210-7985-4.
 712. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Shakespearovský kánon v díle Toma Stopparda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 194 s. ISBN 978-80-210-8062-1.
 713. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
 714. GUNIŠOVÁ, Eliška a Lenka PAUČOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 244 s. ISBN 978-80-210-7915-1.
 715. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 716. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 717. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015.
 718. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Zdeňka DOHNALOVÁ. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 129 s. ISBN 978-80-210-7864-2.
 719. ADAMEC, Petr. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy : sborník příspěvků ke konferenci konané u příležitosti 25. výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě dne 16. září 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7940-3.
 720. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 721. STACHOŇ, Zdeněk, Milan KONEČNÝ a Jiří KOZEL. Specializovaná mapa s odborným obsahem - Klady listů vybraných mapových děl na území ČR. 2015.
 722. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 s. ISBN 978-80-210-8107-9.
 723. STADLEROVÁ, Hana. Speciální výtvarná výchova v pomáhajících profesích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 220 s. ISBN 978-80-210-8128-4.
 724. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
 725. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-7937-3.
 726. ČERNÁ, Miroslava, Miroslav MARINČÁK a Ivo SVOBODA. Správní řízení a finance v praxi škol a školských zařízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-210-8079-9.
 727. KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
 728. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda : učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7972-4.
 729. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
 730. KRSKOVÁ, Naděžda. Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 57 s. ISBN 978-80-210-4805-8.
 731. LNĚNIČKA, Libor. Středoevropský prostor v pohledu současné geografie : sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 47 s. ISBN 978-80-210-7986-1.
 732. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.
 733. Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Gulová, Lenka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8147-5.
 734. Studentské profesní praxe – multikulturní lekce ve školách a dalších institucích. Gulová, Lenka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 305 s. ISBN 978-80-210-8119-2.
 735. DOROVSKÝ, Ivan. Studia Macedonica II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 229 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 435. ISBN 978-80-210-7959-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7959-2015.
 736. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 s. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1.
 737. MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika češtiny. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 s. ISBN 978-80-210-4973-4.
 738. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ a Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 535 s. ISBN 978-80-210-8139-0.
 739. ŠERÁKOVÁ, Hana. Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-7991-5.
 740. LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie. Znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 57 s. ISBN 978-80-210-7941-0.
 741. SVOBODA, Jiří. Terra Nostra. Krajiny, lidé a architektura v antropologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 184 s. Anthropologia integra. Series monographica. Sv. 5. ISBN 978-80-210-7835-2.
 742. DENGLEROVÁ, Denisa. Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 118 s. Edice Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-8099-7.
 743. KREJČOVÁ, Elena. Texty k překladatelskému semináři pro bulharisty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 76 s. ISBN 978-80-210-7738-6.
 744. FRANTOVÁ, Zuzana a Ivan FOLETTI. The Anique Memory and the Middle Ages. 1. vyd. Roma: Viella, Masarykova univerzita, 2015. 176 s. ISBN 978-80-210-7786-7.
 745. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7920-5.
 746. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.
 747. RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA a Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 312 s. ISBN 978-80-210-7973-1.
 748. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.
 749. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 4., dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-210-7955-7.
 750. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ a Michaela JARKOVSKÁ. Týden lékařské genetiky v Brně : odborné akce, které se konají u příležitosti 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů. Sborník abstraktů. Brno 21.–25. září 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 199 s. ISBN 978-80-210-7933-5.
 751. NOGA, Pavel. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 168 s. ISBN 978-80-210-8063-8.
 752. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC a Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 163 s. ISBN 978-80-210-8087-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
 753. MACUROVÁ, Zuzana. Umělecká praxe v barokním klášteře. Proměny rajhradského proboštství v 18. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 275 s. ISBN 978-80-210-7993-9.
 754. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-8102-4.
 755. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3.
 756. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4.
 757. DUNDELOVÁ, Jana. Úvod do sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7932-8.
 758. RÁJA, Martin. V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2015. 396 s. Knižnice Matice moravské, sv. 42. ISBN 978-80-87709-09-2.
 759. ZARIVNIJ, Petr. Veřejná žaloba a její perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-8075-1.
 760. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance — ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
 761. BOROVSKÁ, Hana a Iva JANOUŠOVÁ. VII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury : 26. března 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 53 s. ISBN 978-80-210-7921-2.
 762. MUKHERJEE, Siddhartha. Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny. Překlad: Jan Šmarda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 520 s. Poprvé v češtině, sv. 3. ISBN 978-80-210-7761-4.
 763. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 3. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 764. BOČKOVÁ, Barbora. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3.
 765. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva : učební text pro bakalářské studium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 s. ISBN 978-80-210-7913-7.
 766. DÉMUTHOVÁ, Slávka. Vybrané problémy tanatológie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 83 s. ISBN 978-80-210-7907-6.
 767. OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1.
 768. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 85 s. ISBN 978-80-210-7998-4.
 769. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Erika MAKAROVÁ. Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice : letní semestr 2014/2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 36 s. ISBN 978-80-210-7771-3.
 770. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5.
 771. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
 772. JANČOVÁ, Martina a Iva FRÝZOVÁ. XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou : sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 s. ISBN 978-80-210-7792-8.
 773. WEBER, Pavel. XVII. Brněnský geriatrický den : 11. 3. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 30 s. ISBN 978-80-210-7773-7.
 774. BOJKOVÁ, Jindřiška a Vanda RÁDKOVÁ. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7874-1.
 775. WIMMEROVÁ, Michaela a Jitka ŽDÁNSKÁ. XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 s. ISBN 978-80-210-8015-7.
 776. BRYCHTA, Pavel. XX. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP : sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 777. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY : sborník abstraktů příspěvků z konference 20. - 21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 48 s. ISBN 978-80-210-7844-4.
 778. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie Didaktika chemie a její kontexty : sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 s. ISBN 978-80-210-7954-0.
 779. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 s. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
 780. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
 781. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 782. SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7.
 783. NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 256 s. ISBN 978-80-210-7923-6.
 784. KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 s. ISBN 978-80-210-7988-5.
 785. LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL a Tomáš FREIBERGER. Základy vyšetření v klinické imunologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 71 s. ISBN 978-80-210-7853-6.
 786. FOLETTI, Ivan, Michael KOLÁŘ a Elisabetta SCIROCCO. Zápisky z cest II : Cefalù—Palermo—Monreale. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 127 s. ISBN 978-80-210-7787-4.
 787. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA a Martin ČUTA. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.
 788. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 s. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 789. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3.
 790. SCHENKOVÁ, Jana. 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta : Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 68 s. ISBN 978-80-210-7910-6.
 791. MAŠOVÁ, Šárka, Zuzana KOBÍKOVÁ a Milan GELNAR. 4th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology, International environmental educational, advisory and information centre of water protection Vodňany (IEEAIC), 23–25 November 2015 : Programme & Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 101 s. ISBN 978-80-210-8016-4.
 792. 58th Annual Symposium of the International Association fo Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Abstracts. 2015. ISBN 978-80-210-7860-4.
 793. MAZAL, Ctibor, Přemysl LUBAL a Miroslava BITTOVÁ. 6th French–Czech “Vltava“ Chemistry Meeting. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7934-2.
 794. 9. Didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. Novotná, Jiřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 247 s. ISBN 978-80-210-8143-7.
 795. 2014

 796. DOHNAL, Josef. Русская литература XVIII века. Избранные тексты II. Хрестоматия. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 278 s. ISBN 978-80-210-7065-3.
 797. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. A Concise History of English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 93 s. ISBN 978-80-210-7479-8.
 798. FRYŠTÁK, Marek, Petra POLIŠENSKÁ, Vladimír GAJDIČIAR, Dušan GAĽO, Jana KURSOVÁ, Jan PROVAZNÍK a Petr ZARIVNIJ. Aktuální judikatura k trestnímu řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 518 s. ISBN 978-80-210-7518-4.
 799. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7568-9.
 800. MALENOVÁ, Eva a Oxana USHAKOVA. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7546-7.
 801. KRČÁL, Ondřej. An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2014. 160 s. ISBN 978-80-210-7423-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7423-2014.
 802. KRČÁL, Ondřej. An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 160 s. ISBN 978-80-210-7423-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7423-2014.
 803. KRČÁL, Ondřej. An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. elektron. Brno: Masaryk University, 2014. 160 s. ISBN 978-80-210-7498-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7423-2014.
 804. PAVELKOVÁ, Jindra, Eva RICHTROVÁ, Lucie HEILANDOVÁ, Martina SMOLOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Dalibor HAVEL, Lumír ŠKVAŘIL a Pavel ŽŮREK. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-6799-8.
 805. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS a Ján CVEČKA. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky – průřezová studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 91 s. ISBN 978-80-210-6851-3.
 806. JOUKAL, Marek a Lenka VARGOVÁ. Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 101 s. ISBN 978-80-210-6779-0.
 807. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4.
 808. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 554 s. ISBN 978-80-210-7037-0.
 809. VURM, Petr. Anthologie de la littérature francophone. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 142 s. ISBN 978-80-210-7091-2.
 810. VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Antologie řecké literatury 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 124 s. ISBN 978-80-210-7297-8.
 811. VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Antologie řecké literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 978-80-210-7301-2.
 812. ŠEBELOVÁ, Zuzana. Antologie textů k italské literatuře 13.-19.století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-7021-9.
 813. DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7057-8.
 814. ZHÁNĚL, Jiří. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 183 s. ISBN 978-80-210-6792-9.
 815. ZVONAŘ, Martin, Jaromír SEDLÁČEK a Pavel JANKOVSKÝ. Aplikovaná antropomotorika II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 169 s. ISBN 978-80-210-6749-3.
 816. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0.
 817. Archaelogia historica. Analýza, technologie, experiment. 2014, roč. 39, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-1-58230-114-3.
 818. DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629.
 819. VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 s. ISBN 978-80-210-7154-4.
 820. NEPUSTIL, Pavel. Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6754-2014.
 821. BENÁK, Jaroslav, Petr COUFALÍK, Markéta DOSTÁLOVÁ, Jakub HARAŠTA, Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Antonín STANISLAV a Hana SÝKOROVÁ. Bezplatná právní pomoc v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 s. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.
 822. SEBERA, Martin. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 151 s. ISBN 978-80-210-6761-5.
 823. KOLÁŘOVÁ, Kateřina a Martin ZVONAŘ. Biomechanická analýza pohybového výkonu IV. Změny v distribuci plantárních tlaků spojených s těhotenstvím. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 151 s. ISBN 978-80-210-6734-9.
 824. PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ a Jozef BALÁŽ. Biomechanické metody ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-6697-7.
 825. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-214-40114-6.
 826. Brno Studies in English. 2014, roč. 40, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-4-688-10114-3.
 827. Brno Studies in English. 2014, roč. 40, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-4-688-10214-0.
 828. MIHOLA, Jiří a Aleš FILIP. Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-6154-5.
 829. KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-7531-3.
 830. CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 271 s. ISBN 978-80-210-7159-9.
 831. HRUBÝ, Petr, Petr HEJHAL, Karel MALÝ, Petr KOČÁR a Libor PETR. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 832. KYLOUŠEK, Petr. Classicisme et Âge des lumieres : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 190 s. ISBN 978-80-210-7003-5.
 833. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 : Conference Proceedings. In Cofola International 2014 : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 240 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
 834. KYSELOVSKÁ, Tereza. COFOLA 2014: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.-12.4.2014 v Telči. Kyselovská, Tereza (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 1033 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
 835. Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979–1986). Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Eva Golková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 400 s. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-7676-1.
 836. ONDRÁČEK, Jaroslav. Comfortable Intelligibility in Spoken English Discourse : Identifying the Problems Caused for Native Speakers when Czechs Speak English. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6701-1.
 837. Communication across Genres and Discourses: Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Book of Abstracts. Vogel, Radek (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 55 s. ISBN 978-80-210-7040-0.
 838. UTRERA DOMINGUEZ, David. Cultura y civilización catalanas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6934-3.
 839. ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 380 s. ISBN 978-80-210-6611-3.
 840. JANOŠKOVÁ, Hana a Tereza TIHELKOVÁ. Cvičení a hry s overballem pro děti mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-210-7700-3.
 841. UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 s. ISBN 978-80-210-7436-1.
 842. NĚMEC, Jiří. CVIDOS : Centrum výzkumných institutů a doktorských studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 46 s. ISBN 978-80-210-6991-6.
 843. SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Časové řady. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 53 s. ISBN 978-80-210-6698-4.
 844. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0.
 845. KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 270 s. ISBN 978-80-210-6742-4.
 846. KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 213 s. ISBN 978-80-210-7086-8.
 847. PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6902-2.
 848. MAZALOVÁ, Lucie. Čítanka snadných textů ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 s. ISBN 978-80-210-6969-5.
 849. RYBÁŘ, Radovan a Svatopluk NOVÁK. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. ISBN 978-80-210-7548-1.
 850. ČAPKA, František. Dějiny českých zemí 1800-1918. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-5566-7.
 851. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. (Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-7053-0.
 852. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. (Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-7054-7.
 853. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské představy o rakovině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. ISBN 978-80-210-6992-3.
 854. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5.
 855. KOVÁŘ, Jaroslav. Deutschsprachige Literatur seit 1933 bis zur Gegenwart : Autoren und Werke. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 85 s. ISBN 978-80-210-7136-0.
 856. SOCHOR, Pavel. Disability and Art Creation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 133 s. ISBN 978-80-210-7579-5.
 857. DOSTÁL, Jakub a Jana SOUKOPOVÁ. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6713-4.
 858. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 392 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 486. ISBN 978-80-210-7416-3.
 859. MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí - filosofická analýza pojmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. ISBN 9788021067653.
 860. MACHÁLEK, Petr, Martin ČERNÝ a Dominika GROHMANN. Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 94 s. ISBN 978-80-210-7118-6.
 861. RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu : vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7593-1.
 862. NAVRÁTIL, Jiří a Miroslav POSPÍŠIL. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 s. ISBN 978-80-210-6732-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6732-2014.
 863. STRÁNSKÝ, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Milan GALVAS, Jan HORECKÝ, Lukáš HORŇÁK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Martin ŠMÍD a Vojtěch KADLUBIEC. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7729-4.
 864. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ a Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7767-6.
 865. KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 s. ISBN 978-80-210-7000-4.
 866. KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 s. ISBN 978-80-210-6999-2.
 867. GEISLEROVÁ, Olga. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache : Studienmaterial für die Lehramtstudenten. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 126 s. ISBN 978-80-210-5435-6.
 868. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2.
 869. NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ a Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 299 s. ISBN 978-80-210-7701-0.
 870. KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ, Anna LESHCHENKO a Martin JIRUŠEK. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 334 s. ISBN 978-80-210-6679-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6679-2014.
 871. SZABO, Viktor, Radim POLČÁK a Václav STUPKA. Energetické právo : legislativa, judikatura a texty ke studiu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 332 s. ISBN 9788021067233.
 872. DOVRTĚLOVÁ, Lenka a Ivan STRUHÁR. Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů - textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 60 s. ISBN 978-80-210-6789-9.
 873. ŠINDELÁŘ, Pavel. Etnografie Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 s. ISBN 978-80-210-7049-3.
 874. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Deev, Oleg - Kajurová, Veronika - Krajíček, Jan (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 698 s. ISBN 978-80-210-7153-7.
 875. HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5.
 876. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS, Emil VIŠŇOVSKÝ, Vít BARTOŠ, Vladimír CHOLUJ, Dušan JANÁK, Petr JEMELKA, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Vratislav MOUDR, Zdeňka PETÁKOVÁ, Zuzana ŠKORPÍKOVÁ, Marek TIMKO a Ĺubov VLADYKOVÁ. Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
 877. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Evropské strukturální fondy 2009–2014 aneb „světlo a stín evropských projektů“ : Sborník příspěvků z konference konané v Brně dne 2. října 2014 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 42 s. ISBN 978-80-210-7529-0.
 878. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Examining Armed Conflict. Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7035-6.
 879. Field Trip Guidebook. CEMC 2014 International Symposium. Gadas, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 105 s. ISBN 978-80-210-6773-8.
 880. Finanční gramotnost. Workshop. Krajíček, Jan (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 80 s. ISBN 978-80-210-7502-3.
 881. NAVRÁTIL, Vladislav a Lukáš PAWERA. Fotokatalýza v praxi a ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 59 s. ISBN 978-80-210-7157-5.
 882. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 883. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 123 s. ISBN 9788021067707.
 884. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 12 : Fyzická geografie a krajinná ekologie. Edited by Vladimír Herber. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7517-7.
 885. BAROKOVÁ, Jana. Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur. Ihre Charakteristik und Geschichte samt Leseproben. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 71 s. ISBN 978-80-210-5472-1.
 886. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7402-0114-2.
 887. ŠEFČÍK, Ondřej a Lenka BIČANOVÁ. Gramatický přehled sanskrtu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 105 s. ISBN 978-80-210-7045-5.
 888. ŠEFČÍK, Ondřej a Lenka BIČANOVÁ. Gramatický přehled sanskrtu. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 105 s. ISBN 978-80-210-7046-2.
 889. KARLÍK, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6845-2.
 890. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-5762-3.
 891. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system : Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5.
 892. FRANTOVÁ, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
 893. KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6974-9.
 894. KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6906-0.
 895. STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-6898-8.
 896. KUDROVÁ, Veronika. Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 150 s. ISBN 978-80-210-7706-5.
 897. BALÁTOVÁ, Kristýna. Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 146 s. ISBN 978-80-210-7573-3.
 898. VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-210-7112-4.
 899. ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 s. ISBN 978-80-210-7649-5.
 900. FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 s. ISBN 9788021068728.
 901. KOŠUT, Michal. Hudební forma jako princip myšlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 79 s. ISBN 978-80-210-7566-5.
 902. CHOVANEC, Jan. Chapters from the History of Czech Functional Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 127 s. ISBN 978-80-210-7483-5.
 903. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 904. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
 905. DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014.
 906. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
 907. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
 908. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
 909. DASTYCH, Milan, Ludmila BOURKOVÁ, Marta HANÁKOVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Eva TESAŘOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Instrumentální technika. Obor zdravotní laborant. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7103-2.
 910. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5.
 911. MENDEL, Miloš. Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 110 s. ISBN 978-80-210-7031-8.
 912. PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 220 s. ISBN 978-80-210-7604-4.
 913. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6942-8.
 914. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-7727-0.
 915. KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Japonský buddhizmus. In Náboženství světa II : Východní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-91, 25 s. ISBN 978-80-210-7203-9.
 916. HAVLÍČKOVÁ, Margita a Christian NEUHUBER. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 260 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; sv. 427. ISBN 978-80-210-7526-9.
 917. BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ a Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-6748-6.
 918. POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0.
 919. VLČEK, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6930-5.
 920. STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7764-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014.
 921. MILÉŘ, Tomáš a Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek : jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění. 1 .vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
 922. VOTAVA, Miroslav. Klinická mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-7503-0.
 923. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 370 s. ISBN 978-80-210-7545-0.
 924. SLÁDEK, Petr a Jan KUČÍREK. Kmity : skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově univerzitě v Brně. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-6756-1.
 925. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0.
 926. ČERNOHOUS, Tomáš a Zdeněk KŘÍŽ. Konflikty ve skutečné a „nové“ východní Africe: Podklady pro simulační hru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-6888-9.
 927. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. Edice Železniční reformy, sv. 2. ISBN 978-80-210-7141-4.
 928. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. ISBN 978-80-210-7533-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7141-2014.
 929. OCELÍK, Petr a Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 80 s. ISBN 978-80-210-6671-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6671-2014.
 930. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-7586-3.
 931. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK a Markéta KLUSOŇOVÁ. Kreativita v právu 2014 : Sborník příspěvků z konference. Edited by Martin Škop - Michal Malaník - Markéta Klusoňová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7534-4.
 932. PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6730-1.
 933. PROKEŠ, Josef. Kritické reflexe literárního textu: S anděly i bez nich na sviňu svět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7336-4.
 934. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7572-6.
 935. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7838-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014.
 936. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 937. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6.
 938. RAKOVÁ, Zuzana. La traduction tcheque du francais. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6775-2.
 939. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK a Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2014: Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 57 s. ISBN 978-80-210-6818-6.
 940. MARIE, Šedová. Latina pro právníky. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 941. URBANOVÁ, Daniela. Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 444 s. ISBN 978-80-210-6784-4.
 942. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 68 s. ISBN 978-80-210-4889-8.
 943. DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0.
 944. RAKOVÁ, Zuzana. Les théories de la traduction. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6890-2.
 945. TRNKOVÁ, Libuše, Petr BARATH, Mehdi RAVANDEH, Vimal Kumar SHARMA, Iveta PILAŘOVÁ, Romana ŠEVČÍKOVÁ, Rudolf NAVRÁTIL a Libor GURECKÝ. Letní elektrochemická škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 34 s. ISBN 978-80-210-6827-8.
 946. JEŘÁBKOVÁ, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 271 s. ISBN 9788021069282.
 947. PAVELKOVÁ, Jindra, Martina SMOLOVÁ, Dalibor HAVEL, Lucie HEILANDOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Eva RICHTROVÁ a Pavel ŽŮREK. Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand. 1. Aufl. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovná v Brně, 2014. 250 s. ISBN 978-80-210-6706-6.
 948. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7410-0114-7.
 949. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7410-0214-4.
 950. POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0.
 951. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Literaturas africanas de língua portuguesa I. Antologia de textos literários. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6910-7.
 952. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Literaturas africanas de língua portuguesa II. Antologia de textos literários. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-6978-7.
 953. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7339-5.
 954. PRAŽÁK, Richard. Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6797-4.
 955. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
 956. BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7.
 957. GARAJOVÁ, Kateřina. Manualetto di stilistica italiana. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 s. ISBN 978-80-210-7132-2.
 958. STACHOŇ, Zdeněk, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ a Milan KONEČNÝ. Map of the Lands of the Bohemian Crown from 1747. Mapa Zemí Koruny České z roku 1747. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 s. ISBN 978-80-210-7125-4.
 959. SVATOŇOVÁ, Hana a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině : materiál pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 9788021067981.
 960. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 285 s. ISBN 978-80-210-7435-4.
 961. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Zelinka, Jiří - Řezáč, Martin (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 83 s. ISBN 978-80-210-6648-9.
 962. STEJSKAL, Pavel. Metabolický syndrom – mezioborový problém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 s. ISBN 978-80-210-7539-9.
 963. MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 185 s. ISBN 978-80-210-6986-2.
 964. HUBÁLEK, Zdeněk a Ivo RUDOLF. Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 s. ISBN 978-80-210-7516-0.
 965. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 1. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 966. PAVELKOVÁ, Jindra, Dalibor HAVEL, Lucie HEILANDOVÁ, Eva RICHTROVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Pavel ŽŮREK a Martina SMOLOVÁ. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6705-9.
 967. Mladá slavistika. Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Przybylski, Michal - Šaur, Josef a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 184 s. ISBN 978-80-210-7490-3.
 968. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. ISBN 978-80-210-7601-3.
 969. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník abstraktů příspěvků z konference. Novotná, JIřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-210-7493-4.
 970. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z konference 26. 11. 2014. Novotná, JIřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-210-7598-6.
 971. MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6364-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6364-2014.
 972. MACEK, Petr. More boldly and resolutely for Czech music! „Social consciousness“ of Czech Music culture 1945-1969 in reflection of the period music journalism. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-6841-4.
 973. SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka I. Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 201 s. ISBN 978-80-210-7007-3.
 974. SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7041-7.
 975. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Sborník abstraktů příspěvků z konference. Novotná, Jiřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 48 s. ISBN 978-80-210-6870-4.
 976. NOVOTNÁ, Jiřina. Motivace v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 s. ISBN 978-80-210-7600-6.
 977. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7607-5.
 978. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 281 s. ISBN 978-80-210-7608-2.
 979. HALA, Petr. Musica viva in schola XXIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 232 s. ISBN 978-80-210-7565-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014.
 980. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-2-03-910114-9.
 981. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-2-03-910214-6.
 982. CHALUPA, Aleš, Miloš MENDEL, Miroslav VRZAL, David VÁCLAVÍK, Dalibor PAPOUŠEK a David ZBÍRAL. Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. ISBN 978-80-210-7199-5.
 983. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 984. MALECKÁ, Jana. Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 227 s. Etnologické studie 17. ISBN 978-80-210-7212-1.
 985. ČAPKA, František a Jaroslav VACULÍK. Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno: Masarykova unierzita, 2014. 234 s. ISBN 978-80-210-6741-7.
 986. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 987. KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595.
 988. FÓNADOVÁ, Laura. Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6574-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6574-2014.
 989. LEMESHKO, Oleksandra. New Economic Challenges – 5th International PhD Student Conference : Collection of Annotations of Contributions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 34 s. ISBN 978-80-210-7140-7.
 990. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 s. ISBN 978-80-210-7514-6.
 991. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled : Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 318. ISBN 978-80-210-7515-3.
 992. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7491-0.
 993. Objects of Memory, Memory of Objects. The Artworks as a Vehicle of the Past in the Middle Ages. Filipová, Alžběta - Frantová, Zuzana - Lovino, Francesco (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7412-5.
 994. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 995. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1.
 996. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
 997. SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7542-9.
 998. PLÁŠEK, Radovan. Odborný text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-210-7175-9.
 999. Ochrana osobních údajů na pracovišti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-210-6819-3.
 1000. HAMPL, Aleš. OrganoNET 2014 Conference : book of abstracts : June 19-20, 2014, Brno, Czech Republic. 1st. edition. Brno: Masaryk University, 2014. 55 s. ISBN 978-80-210-6869-8.
 1001. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6.
 1002. HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3.
 1003. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 154 s. ISBN 978-80-210-6621-2.
 1004. PAPOUŠEK, Dalibor. Počátky křesťanství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 s. ISBN 978-80-210-6920-6.
 1005. ZARIVNIJ, Petr. Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor Evropské unie : sborník příspěvků z workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 69 s. ISBN 978-80-210-7525-2.
 1006. RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2.
 1007. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5.
 1008. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 208 s. ISBN 978-80-210-7142-1.
 1009. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. e-book. ISBN 978-80-210-7418-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7418-2014.
 1010. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
 1011. GREGOROVÁ, Zdeňka. Pracovní právo 2014 : zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7785-0.
 1012. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1.
 1013. BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 s. ISBN 978-80-210-7774-4.
 1014. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Právo a environmentální problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-7129-2.
 1015. Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva PrF MU. Salák jr., Pavel (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 96 s. ISBN 978-80-210-7038-7.
 1016. Právo na vzdělání. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 203 s. ISBN 978-80-210-6950-3.
 1017. VÁCLAVÍK, Antonín. Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6822-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6822-2014.
 1018. FRANKOVÁ, Alena. Prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 234 s. ISBN 978-80-210-7558-0.
 1019. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Private Law Reform. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 332 s. ISBN 978-80-210-7603-7.
 1020. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-6882-7.
 1021. Proceedings of the 10th Summer School on Computational Biology. Image Data Analysis and Processing in Neuroscience. Janoušová, E. - Schwarz, D. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 s. ISBN 978-80-210-7011-0.
 1022. DOSEDLA, Martin. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s akcentem na využití multimediálních výukových opor: Studie na základě metody ohniskové skupiny a řízených rozhovorů s učiteli. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 175 s. ISBN 978-80-210-7285-5.
 1023. Promýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Pokorná Korytárová, L. - Škerlová, J. - Haváč, O. - Hromek, M. (eds.). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. 343 s. ISBN 978-80-87709-08-5.
 1024. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 186 s. ISBN 978-80-210-7537-5.
 1025. Protipovodňová ochrana 2013. Sborník z konference Protipovodňová ochrana 2013 Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Soukopová, Jana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 92 s. ISBN 978-80-210-6746-2.
 1026. SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2.
 1027. Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 267 s. ISBN 978-80-210-6800-1.
 1028. SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 11.–12.11.2014. In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8.
 1029. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 1030. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. 1. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 127 s. ISBN 978-80-210-5543-8.
 1031. KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 s. ISBN 978-80-210-6914-5.
 1032. VALEŠ, Tomáš. Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 s. ISBN 978-80-210-6968-8.
 1033. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 208 s. ISBN 978-80-210-7652-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014.
 1034. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7651-8.
 1035. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 25. ISBN 978-80-210-6825-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6825-2014.
 1036. SEDLATÁ, Michaela a Petr KANIOK. Příprava na zaměstnání ve strukturách EU. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6623-6.
 1037. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 52 s. ISBN 978-80-210-6684-7.
 1038. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajiny České republiky : katalog typů přírodních krajin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 9788021066601.
 1039. KREJČOVÁ, Elena. Příručka pro výuku bulharské stylistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 204 s. ISBN 978-80-210-7095-0.
 1040. TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6.
 1041. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 1042. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta a Marek KALÁBEK. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 424. ISBN 978-80-210-7521-4.
 1043. VACULÍK, Jaroslav. Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 116 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 168. ISBN 978-80-210-6982-4.
 1044. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6703-5.
 1045. NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8.
 1046. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7.
 1047. VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8.
 1048. TRČKOVÁ, Dita. Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-7414-9.
 1049. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7688-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 1050. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 1051. PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7596-2.
 1052. HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-7489-7.
 1053. ČERNOCH, Filip, Martin JIRUŠEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Jan OSIČKA a Tomáš VLČEK. Ropná politika USA: historie a výzvy. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 173 s. ISBN 978-80-210-6649-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6649-2014.
 1054. KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. ISBN 978-80-210-7770-6.
 1055. ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jana KUBALOVÁ. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých, dětí a novorozenců. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 56 s. ISBN 978-80-210-6670-0.
 1056. PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, David MACEK, Milan RŮŽIČKA, Ondřej STRAKA a Jana URMANOVÁ. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7.
 1057. URBÁNEK, Pavel. Řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnické problematiky a potřebná součinnost při zásahu IZS. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 76 s. ISBN 978-80-210-6790-5.
 1058. KUBALOVÁ, Jana, Kateřina VANÍČKOVÁ a Barbora ZUCHOVÁ. Řešení urgentních stavů v přednemocniční neodkladné péči včetně nácviku praktických dovedností a speciálních technik pro lékaře zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů nemocnic. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 135 s. ISBN 978-80-210-6755-4.
 1059. ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Vladimír JARUŠEK. Řešení urgentních stavů v terénu včetně základní neodkladné resuscitace. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 s. ISBN 978-80-210-6807-0.
 1060. DOLEČEK, Martin. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v časné nemocniční neodkladné péči. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 s. ISBN 978-80-210-6699-1.
 1061. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-6955-8.
 1062. VESELÁ, Renata, Miroslav FRÝDEK, Monika HORÁKOVÁ, Lucie OBROVSKÁ a Pavel SALÁK. Římské právo pro bakaláře. 3. dotisk 1. vydání 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 188 s. Edice učebnic PrF MU č. 433. ISBN 978-80-210-5002-0.
 1063. DOROVSKÝ, Ivan. S domovem v srdci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. ISBN 978-80-210-6867-4.
 1064. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014. 264 s. ISBN 978-80-210-8123-9.
 1065. Sbírka. Malby studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 60 s. ISBN 978-80-210-7030-1.
 1066. BUDÍNOVÁ, Irena. Sbírka příkladů z integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 100 s. ISBN 978-80-210-6995-4.
 1067. DRÁPELA, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 220 s. ISBN 978-80-210-7104-9.
 1068. DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora. Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 304 s. Spisy Masarykovy univerizy v Brně, Filozofická fakulta, sv. 428. ISBN 978-80-210-7730-0.
 1069. MIČKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 2. díl. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6786-8.
 1070. MARÁZ, Karel. Sfragistika : Studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. ISBN 978-80-210-7143-8.
 1071. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří HAVEL a Veronika RODOVÁ. School Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7597-9.
 1072. VÁLEK, David, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK, Zdeňka NERUDOVÁ, Jaroslav ŠMERDA a Milan VOKÁČ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 347 s. K problematice pravěkých sociálních struktur, svazek 2. ISBN 978-80-210-6680-9.
 1073. SVOBODOVÁ, Iva. Sintaxe da Língua Portuguesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7026-4.
 1074. HORÁKOVÁ, Jana. Softwarová studia. K proměnám studií nových médií. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6739-4.
 1075. LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. ISBN 978-80-210-7686-0.
 1076. SALAQUARDOVÁ, Jiřina a Pavel SEDLÁČEK. Současný český jazyk a stylistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 56 s. ISBN 978-80-210-7928-1.
 1077. KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 243 s. ISBN 978-80-210-6994-7.
 1078. KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 244 s. ISBN 978-80-210-7748-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7748-2014.
 1079. KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-7287-9.
 1080. POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7.
 1081. SEBERA, Martin. Statistika - vícerozměrné metody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 s. ISBN 978-80-210-6692-2.
 1082. VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0.
 1083. KORVAS, Pavel a Ladislav BEDŘICH. Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-210-6695-3.
 1084. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.
 1085. Studia Paedagogica. Mimo hlavní proud. 2014, roč. 19, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7437-0214-1.
 1086. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 100 s. ISBN 978-80-210-6838-4.
 1087. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 s. ISBN 978-80-210-6833-9.
 1088. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 166 s. ISBN 978-80-210-6834-6.
 1089. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Fyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 s. ISBN 978-80-210-6835-3.
 1090. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. ISBN 978-80-210-6836-0.
 1091. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Geologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6837-7.
 1092. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Matematika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. ISBN 978-80-210-6839-1.
 1093. ZEMAN, Jaromír. Syntax der deutschen Sprache. Materialien zur Syntaxvorlesung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 s. ISBN 978-80-210-6828-5.
 1094. MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7.
 1095. JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 33. ISBN 978-80-210-6823-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6823-2014.
 1096. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7836-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7836-2014.
 1097. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 40. ISBN 978-80-210-7569-6.
 1098. PRESOVÁ, Jana. Školní vztahová síť jako zdroj resilience dětí v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 181 s. ISBN 978-80-210-7580-1.
 1099. ADAMCOVÁ, Aneta a Hana ŠERÁKOVÁ. Taneční a pohybová výchova. Společenský tanec : (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 99 s. ISBN 978-80-210-7460-6.
 1100. OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Petr OCELÍK a Tomáš VLČEK. Technicko-ekonomické aspekty energetiky. Brno: Neuveden, 2014. 254 s. ISBN 978-80-210-6650-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6650-2014.
 1101. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6.
 1102. ATKINSOVÁ, Lucie. Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 93 s. ISBN 9788021067042.
 1103. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 5. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 1104. FRANCOVÁ, Marta a Leni LVOVSKÁ. Texty k základům elementární geometrie : pro studium učitelství 1. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 77 s. ISBN 978-80-210-7594-8.
 1105. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Prague Semiotic Stage Revisited II. 2014, roč. 17, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-0-384-50214-7.
 1106. BEROUNSKÝ, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-7069-1.
 1107. ŠIŠKOVÁ, Petra, Tereza PEROUTKOVÁ a Martina MAHELOVÁ. Tomáškovy dny 2014, XXIII. konference mladých mikrobiologů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 87 s. ISBN 978-80-210-6805-6.
 1108. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Trade and Power : Historical Analysis of Trade Policy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 208 s. ISBN 978-80-210-7670-9.