Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KOZEL, Jiří, Petr KOVÁCS, Jitka SPURNÁ, Pavel BOHUMEL and Andrea KÝNOVÁ. Kompas - webový GIS Masarykovy univerzity (Kompas - web GIS of Masaryk University). 2014.
 2. 2009

 3. KNECHT, Petr and Hana SVATOŇOVÁ. Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. (Maps and maps skills as an educational research object). In Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-7372-443-6.
 4. 2008

 5. KNECHT, Petr and Hana SVATOŇOVÁ. Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In Future prospects in Geography. 1st ed. Liverpool: Liverpool University Press, 2008. p. 325-333. ISBN 978-0-9515847-4-3.
 6. KNECHT, Petr and Hana SVATOŇOVÁ. Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. (Maps and maps skills as an educational research object). In Geodny Liberec 2008. Sborník abstraktů. 1st ed. Liberec: Technická univerzita, 2008. p. 124-124. ISBN 978-80-7372-367-5.
 7. 2006

 8. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV and Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). 1st ed. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 pp. ISBN 80-239-7256-1.
 9. 1999

 10. ŘEHÁK, Stanislav and Radan KVĚT. Ptolemaiova mapa Velké Germánie a Česká republika (Ptolemaios' map of Great Germania and the Czech Republic). Dejiny a soucasnost. Praha, 1999, č. 3, p. 56-57. ISSN 0418-5129.
 11. 1998

 12. TELEC, Ivo. Tvorba a využití map z pohledu autorského práva (Creation and exploatation of the maps from the coypright point of view). In Jubilejní 35. mezinárodní geodetické informační dny Brno '98 : digitální mapa, určování polohy a měření, zeměměřičská legislativa ČR a EU. 1. vyd. Brno: SYMMA, 1998. p. 54-55.
 13. 1995

 14. DRÁPELA, Milan and all. ET. Tabulae de Collectionibus Archivi Raygradensis (Maps of the fund of the Rajhrad Archive). 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995. 40 pp. ISBN 80-85048-63-9.
Display details
Displayed: 22/6/2021 09:33