Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. RINGEN, Stein. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 pp. Poprvé v češtině, sv. 4. ISBN 978-80-210-8506-0.
 2. 2016

 3. Admired as well as Overlooked Beauty. Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Jan Galeta, Zuzana Ragulová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 286 pp. ISBN 978-80-210-8092-8.
 4. PETRŽELKA, Josef and Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 103 pp. ISBN 978-80-210-8386-8.
 5. MACHOVÁ, Barbora. Bitovo. Každodenní život v makedonských horách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 300 pp. Etnologické studie, sv. 20. ISBN 978-80-210-8330-1.
 6. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ and Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí (Břeclav - Pohansko VII. The Church Cemetery in the North-eastern Suburb). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016.
 7. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. Břeclav-Pohansko, sv. VIII. ISBN 978-80-210-8417-9.
 8. LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK and Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků (Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 157 pp. ISBN 978-80-210-8400-1.
 9. JISL, Lumír. Čínský deník. Bělka, L. - Šindelář, P. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 pp. ISBN 978-80-210-8142-0.
 10. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes (Pink with blue reflections: Bashung between the lines). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.
 11. MARTINOVSKÝ, Petr. Enviromentální bezpečnost v České republice (Environmental Security in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
 12. HEBEDOVÁ, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky (The Illative Case in Estonian and Finnish from the Perspective of Cognitive Grammar). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 251 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 444. ISBN 978-80-210-8292-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8292-2016.
 13. OTRUBA, Ivar and Tomáš POPELÍNSKÝ. Hledání rajských zahrad. Od Elbrusu po sloupy Héraklovy (In Search of Paradise Gardens. From Mount Elbrus to the Pillars of Hercules). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 480 pp. ISBN 978-80-210-8327-1.
 14. FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 pp. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8.
 15. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Information systems in education). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. ISBN 978-80-210-8326-4.
 16. BUZEK, Ivo, Jorge M. FERNÁNDEZ BERNAL, Zuzana KRINKOVÁ, Javier FUENTES CAÑIZARES, Ignasi-Xavier ADIEGO, Juan F. GAMELLA, Cayetano FERNÁNDEZ ORTEGA and Laura HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Interacciones entre el caló y el espaňol. Historia, relaciones y fuentes (Interactions between Spanish Romani and Spanish. History, relations and sources). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8291-2016.
 17. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování (How teachers learn. Professional development as a way to dialogic teaching). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 pp. ISBN 978-80-210-8462-9.
 18. DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIC MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ and Radost ZHELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (South Slavonic Phraseology in Contrastive Aspect). Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 19. BASS, Eduard. Koráb pohádek (The Argosy of Fairy Tales). Hedvika Landová (editorka), Petr Korunka (ilustrace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 308 pp. ISBN 978-80-210-8320-2.
 20. KUNEŠOVÁ, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français (Absurd in the Theatre of Dada and Pre-Surrealism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 292 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 458. ISBN 978-80-210-8461-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8461-2016.
 21. GARCÍA SUÁREZ, Pedro. Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española (Reading and gender identity. The image of woman reader in the realist and naturalist Spanish novel). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8297-2016.
 22. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ and Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 pp. ISBN 978-80-210-8346-2.
 23. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ and Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 pp. ISBN 978-80-210-8460-5.
 24. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy (Migration(s) as seen by inhabitants of Brittany and Southern Moravia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8294-6.
 25. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.
 26. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK and Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (At the Edge of the Worlds. Fantastic Literature in Interdisciplinary Exploration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 27. KANIOK, Petr. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? (National Parliaments and European Integration: A Collective Actor in the EU Political System?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 250 pp. Ediční řada Monografie, sv. 64. ISBN 978-80-210-8341-7.
 28. ELBEL, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě (A True, Faithful and Christian Truce… The Truce Agreements between the Hussites and Margrave Albert’s Party in South Moravia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 452. ISBN 978-80-210-8369-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8369-2016.
 29. Přímá demokracie. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 216 pp. Ediční řada Sborníky, sv. 55. ISBN 978-80-210-8351-6.
 30. MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten (Texts about Films. Stylistic Analysis of Film Review and Film Texts). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 447. ISBN 978-80-210-8353-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016.
 31. ALCHAZIDU, Athena. Tremendismo: el sabor amargo de la vida. Tras las huellas de la estética tremendista en la narrativa española del siglo XX (Tremendism: Life’s Bitter Flavour. Tracing Tremendist Esthetic in the 20th Century Spanish Narrative). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 248 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 451. ISBN 978-80-210-8345-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8345-2016.
 32. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 173 pp. ISBN 978-80-210-8056-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016.
 33. ĐORĐEVIĆ, Vladimir. US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
 34. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 pp. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 35. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 pp. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 36. KLONTZA-JAKLOVÁ, Věra. What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 84 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 459. ISBN 978-80-210-8472-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8472-2016.
 37. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) (The Deeds of Pledge of Sigismund of Luxembourg for the Church Estates (1420–1437)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
 38. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích (The Žítková Goddesses. Folk Magic in Moravian Kopanice). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8158-1.
 39. 2015

 40. VLČEK, Tomáš. Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-210-8035-5.
 41. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC and Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS (Data analysis in social sciences (using SPSS)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4.
 42. ŘEHULKOVÁ, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla (Anglo-American Reception Ingarden s Concept of the Literary Work). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 123 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8058-2015.
 43. ŠAUR, Josef. Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) (Boris N. Chicherin on Russian History (State School as a Historiographic and Social Phenomenon)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 298 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5.
 44. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8085-0.
 45. ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER and Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 178 pp. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 46. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa (Eschatology in the Work of Jan Hus). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 47. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots (Expressivity versus identity in languages: contemporary aspects of slangs). Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 260 pp. ISBN 978-80-210-5739-5.
 48. RONOVSKÁ, Anna. FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální + intermediální tvorba (2013–2015) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-7906-9.
 49. STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy (Philosophy of information - a metatheoretical analysis of the concept of information and main paradigms of information science). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015.
 50. Financování politického života. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. Ediční řada Sborníky, sv.54. ISBN 978-80-210-7994-6.
 51. Forgotten times and spaces New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. Sázelová, Sandra - Novák, Martin - Mizerová, Alena (eds.). 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Masarykova univerzita, 2015. 618 pp. ISBN 978-80-210-7781-2.
 52. KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci (The Search for Meaning in Artistic Narrative Illustration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 442. ISBN 978-80-210-8059-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8059-2015.
 53. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA and Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví (Folk Traditions as Part of the Cultural Heritage). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
 54. MAJER, Robert. Malé státy v EU: Případ české republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 pp. Ediční řada Monografie, sv. 60. ISBN 978-80-210-7992-2.
 55. MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik (Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-8033-1.
 56. NECHUTOVÁ, Jana and Jana FUKSOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7873-2015.
 57. MUTLOVÁ, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 242 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8124-2015.
 58. MCMURRY, John. Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VŠCHT Praha, 2015. 1200 pp. ISBN 978-80-214-4769-1.
 59. DOSTALÍK, Jan. Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968) (Organic Modernity. Eco-Friendly Tendencies in Czechoslovak Urban and Regional Planning (1918-1968)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 pp. EDIS, sv. 13. ISBN 978-80-210-7876-5.
 60. DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (Through a Strange Landscape: Characteristics and Inner Structuring of Fantastic Literature). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7871-0.
 61. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie (Physical activity: Sociological perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7918-2.
 62. REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK and Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu (Project Management in Sports). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. ISBN 978-80-210-7995-3.
 63. SRBA, Ondřej. Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad. (Rasiyan-u Qumq-a. A Vase of Nectar. An Anonymous Mongolian Poem in a Manuscript of the 18th Century. Facsimile of the Manuscript, Transcription and Translation.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 276 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 429. ISBN 978-80-210-8010-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8010-2015.
 64. ŽENÍŠEK, Alexander. Relativita do kapsy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 110 pp. ISBN 978-80-210-8043-0.
 65. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 66. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015.
 67. KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Serbian phraseology and its Czech and Bulgarian translation. Contrastive analysis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
 68. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8086-7.
 69. MUKHERJEE, Siddhartha. Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny (The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer). Překlad: Jan Šmarda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 520 pp. Poprvé v češtině, sv. 3. ISBN 978-80-210-7761-4.
 70. 2014

 71. Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979–1986). Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Eva Golková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 400 pp. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-7676-1.
 72. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi (Czech employment policy during the crisis and after crisis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 pp. ISBN 978-80-210-7149-0.
 73. FRANTOVÁ, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně (Heresy and Loyalty: The Ivory Diptych of Five Parts from the Cathedral Treasury in Milan). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
 74. PROKEŠ, Josef. Kritické reflexe literárního textu: S anděly i bez nich na sviňu svět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 161 pp. ISBN 978-80-210-7336-4.
 75. PRAŽÁK, Richard. Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin (My Hungarian journey. Czech-Hungarian context of cultural history of Central Europe). Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.
 76. HUBÁLEK, Zdeněk and Ivo RUDOLF. Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Microbial zoonoses and sapronoses). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 pp. ISBN 978-80-210-7516-0.
 77. MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání (Moravia in the Ice Ages. The last glacial period and methods of its research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6364-2014.
 78. MALECKÁ, Jana. Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu (Birth, wedding, and funeral in Sunni Islam). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 227 pp. Etnologické studie 17. ISBN 978-80-210-7212-1.
 79. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup (Aesthetic Concepts: An Analytical Approach). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-7131-5.
 80. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU and Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii (The post Lisbon processes in the European union). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 81. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší (Psychology of Relationship toward Nature and the Environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 82. FUČÍK, Petr and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě (Parenting pathways. Twenty years of Czech birth rate development in sociological perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 83. HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti (Role of local projects in the Czech employment policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 pp. ISBN 978-80-210-7489-7.
 84. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ and Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech (Living Solo: Housing, Work, and Relationships of People Living in Single-member Households). 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014. 264 pp. ISBN 978-80-210-8123-9.
 85. VÁLEK, David, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK, Zdeňka NERUDOVÁ, Jaroslav ŠMERDA and Milan VOKÁČ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950) (The Settlement of the Moravian Painted Pottery Culture in Hluboké Mašůvky (research in 1947-1950)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 347 pp. K problematice pravěkých sociálních struktur, svazek 2. ISBN 978-80-210-6680-9.
 86. VEJVODOVÁ, Petra. Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 pp. ISBN 978-80-210-7148-3.
 87. HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013 (The 2013 Election to the Chamber of Deputies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.
 88. VÁVRA, Václav and Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska (Important geological localities of Moravia and Silesia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8.
 89. SCHATZ, Gottfried. Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech. Přeložily Bohumila Ruth Finkelová a Alena Gremingerová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. Poprvé v češtině, sv. 2. ISBN 978-80-210-6985-5.
 90. MACHOLÁN, Miloš. Základy fylogenetické analýzy (Essentials of Phylogenetic Analysis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 290 pp. ISBN 978-80-210-6363-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014.
 91. LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru (Choose My Way! Educational Activities of Freegan Subculture in the Public Space). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
 92. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT (12 trends in the Czech economy software: technological, economic, social and ethical aspects of ICT). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6803-2.
 93. 2013

 94. KŠICOVÁ, Danuše. Cesty do Svaté země. XII.–XX. století. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech (Pilgrimages to the Holy Land XII–XX centuries. Myth and Reality in Russian and Czech Pilgrimages). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 335 pp. ISBN 978-80-210-6139-2.
 95. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ and Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume Two (1968–1978). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 370 pp. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-5849-1.
 96. SPÁČ, Peter. České strany a jejich kandidáti. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 (Czech Parties and their Candidates. The Case of Elections to the Chamber of Deputies in 2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 302 pp. Řada monografie, svazek č. 51. ISBN 978-80-210-6213-9.
 97. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009 (Czech local and regional press between 1989 and 2009). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 340 pp. ISBN 978-80-210-6478-2.
 98. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny starověkých civilizací (Gemstones of ancient civilizations). Ilustrace Lea Píchová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 382 pp. ISBN 978-80-210-6122-4.
 99. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Finanční ústava (Financial constitution). In finanční ústava. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 227 pp. ISBN 978-80-210-6214-6.
 100. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie (Hastabhinaya : Hand Gestures in Traditional Theatre Art of India). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5.
 101. SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Skladatelé 20. století. III. díl slovníkové trilogie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 pp. ISBN 978-80-210-5959-7.
 102. POSPÍŠIL, Ivo. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem (On the Theory of Russian Literature and Its Contexts). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 271 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 413. ISBN 978-80-210-6216-0.
 103. RADEK, Štěpánek. Krajky Pagu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 61 pp. Srdeční výdej, sv. 13. ISBN 978-80-210-6317-4.
 104. JAHODA, Marie, Paul F. LAZARSFELD and Hans ZEISEL. Marienthal. Sociografie komunity nezaměstnaných. Přel. Tomáš Vais. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 182 pp. Edice Poprvé v češtině. Sv. 1. ISBN 978-80-210-6226-9.
 105. HAVLÍK, Vratislav. Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst (Cities as Partner of Governance Process. Example of Czech and German Cities). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 167 pp. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.
 106. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií (Notes on new media studies). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 pp. ISBN 978-80-210-6476-8.
 107. HOLÝ, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko (Development and style of folk music. Folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. Etnologické studie, sv. 15. ISBN 978-80-210-6629-8.
 108. FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií (Divorce and the Changes of Reproduction Strategies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 pp. studie. ISBN 978-80-210-6093-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6093-2013.
 109. WOLLMAN, Slavomír. Slovanské literatury ve střední Evropě (Slavic Literatures in Central Europe). Zelenka, Miloš (ed.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 pp. Slavica Universitatis Masarykianae, sv. 1. ISBN 978-80-210-6127-9.
 110. VEČERKA, Radoslav. Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky (Dictionary of Czech Linguists in Czech and Slavic Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 341 pp. ISBN 978-80-210-6265-8.
 111. SMEKAL, Hubert and Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize (Juristocracy, or judicialization of politics? Relationship of law and politics (not only) in time of crisis). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 216 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
 112. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí (Greying values? Being active as the predominant way of ageing). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 pp. EDIS, svazek 10. ISBN 978-80-210-6310-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013.
 113. KOUBEK, Martin. Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007 (The struggle for quotation marks: Interpretative frames and collective action repertoire of the Czech Roma movement after 1989). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 pp. EDIS, sv. 11. ISBN 978-80-210-6550-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6550-2013.
 114. 2012

 115. HLUŠIČKA, Jiří. Bohdan Lacina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 284 pp. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-5482-0.
 116. BRIDELIUS, Fridrich. Jesličky. Staré nové písničky. Pavel Kosek, Marie Škarpová, Tomáš Slavický (eds.). 1. vyd. Brno: Nakladatelství HOST, 2012. 480 pp. ISBN 978-80-7294-918-2.
 117. DOKULIL, Miloš. Masaryk a náboženství (Masaryk and Religion). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 212 pp. ISBN 978-80-210-5984-9.
 118. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R (Modern Analysis of Biological Data 2. Linear Models with Correlations in R). 1st ed. Brno: Masarykova universita, 2012. 256 pp. ISBN 978-80-210-5812-5.
 119. 2011

 120. HAVLÍČEK, Jakub. Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku (Gods' Ways. Interpreting Religions and Nationalism in Modern Japan). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 223 pp. ISBN 978-80-210-5563-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5563-2011.
 121. SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Čeští skladatelé. II. díl slovníkové trilogie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 272 pp. ISBN 978-80-210-5642-8.
 122. SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Světoví skladatelé. I. díl slovníkové trilogie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 166 pp. ISBN 978-80-210-5311-3.
 123. HRBÁČ, Petr. Jak plyne čas. Toki ga tacuni curete. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 115 pp. ISBN 978-80-210-5468-4.
 124. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu (Modeling and simulation of complex systems). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 236 pp. mimo edice. ISBN 978-80-210-5318-2.
 125. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava na úsvitě dějin (Moravia at the dawn of the history). 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2011. 655 pp. Vlastivěda moravská, Nová řada Země a lid ; sv. 4. ISBN 978-80-7275-088-7.
 126. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010) (Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 pp. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 127. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010). (Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010).). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 11-63. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 128. KAŠPAROVÁ, Klára. Reportování o společenské odpovědnosti podniku (Corporate social responsibility reporting). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 pp. ISBN 978-80-210-5694-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5694-2011.
 129. ŠKAPA, Radoslav and Alena KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků (Management of reverse flows). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 105 pp. ISBN 978-80-210-5691-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5691-2011.
 130. 2010

 131. CLIQUET, Robert. Biosocial Interactions in Modernisation. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 725 pp. ISBN 978-80-210-4986-4.
 132. SVOBODA, Aleš, Jana CHAMONIKOLASOVÁ and Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume One (1951–1967). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 384 pp. Masaryk University Hounours Series. ISBN 978-80-210-5128-7.
 133. Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání (Ernst Mach – Physics – Philosophy – Education). Dub, Petr - Musilová, Jana (eds.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 283 pp. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011.
 134. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost (Faculty of Arts, Masaryk university, Views of History and the Present). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 342 pp. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7.
 135. OTRUBA, Ivar. Krásy francouzských zahrad. Prolog Pavel Kostrhun. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 224 pp. ISBN 978-80-210-5256-7.
 136. 2009

 137. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 138. MATOCHOVÁ, Soňa. Etika a právo v kontextu lékařské etiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 208 pp. Disertační práce. ISBN 978-80-210-4757-0.
 139. SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ and Boris VYSKOT. Genetika (Principles of Genetics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 pp. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
 140. RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací (Population genetics). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 188 pp. ISBN 978-80-210-4795-2.
 141. LOMOVÁ, Olga and Zlata ČERNÁ. Hledání harmonie. Studie z čínské kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 203 pp. ISBN 978-80-210-4942-0.
 142. POSPÍŠIL, Ivo and Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea (In dubio pro libertate. Reflections on the constitutional values and law. Tribute to Eliska Wagnerova). In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 312 pp. ISBN 978-80-210-4837-9.
 143. BOBEK, Michal, Pavel MOLEK and Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1007 pp. ISBN 978-80-210-4844-7.
 144. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ and František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení (Medical Latinity. A lexicon of not only medical sentences, quotations and phrases). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 pp. NMU - 9/09 - 02/58. ISBN 978-80-210-4758-7.
 145. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě (Masaryk University in Brno. A Story of Education and Science in Central Europe.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 271 pp. Dějiny. ISBN 978-80-210-4850-8.
 146. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R (Modern Analysis of Biological Data. 1. Generalised Linear Models in R). 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. 226 pp. Biologie dnes. ISBN 978-80-86960-44-9.
 147. 2008

 148. MATYÁŠ, Václav (Vašek) and Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů (User authentication and electronic transaction authorization). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 149. KUNDERA, Ludvík and Alena MIZEROVÁ. Die Seele Brünns (The Spirit of Brno). Hlavní překladatelé Eduard Schreiber, Bernd Magar. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 pp. ISBN 978-80-210-4557-6.
 150. JEŘÁBKOVÁ, Olga. Mému muži, Arne Novákovi : Výběr z dopisů Jiřiny Novákové-Haaszové. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 pp. ISBN 978-80-210-4788-4.
 151. 2006

 152. Duše Brna. Edited by Ludvík Kundera - Alena Mizerová. 2., upr. a dopl. vyd. V Brně: VUTIUM ve spolupráci s Brněnským centrem evropských studií, 2006. 181 s. ISBN 8021429178.
 153. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů (The Religions of the Prehistoric Europeans). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 607 pp. ISBN 80-210-4178-1.
Display details
Displayed: 18/10/2021 19:19