Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. University of Tartu, Estonia a University of Tartu, Estonia. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists: Negotiations of Belonging : October 4-6, 2017, University of Tartu Narva College : abstracts. 2017. ISBN 978-9985-4-1044-8.
 2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť. In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
 3. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Migrace nápěvových motivů v rámci moravsko-slovenského pohraničí : Písně žatevní a luční. In Konference ČNS – V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. Znojmo, 19.–21. 9. 2017. 2017.
 4. 2008

 5. CÍSARÍKOVÁ, Klára a Dušan HOLÝ. Lidová hudba: výběrová bibliografie. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2008. 27 s. ISBN 978-80-254-3752-0.
 6. 2007

 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Nad prací Marty Toncrové. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2007, roč. 8, č. 1, s. 107–109. ISSN 1210-1109.
 8. 2005

 9. KAŠPAROVÁ, Klára. 32.etnomuzikologický seminář. Národopisná revue 15. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 4, s. 244–245. ISSN 0862-8351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 20:16