Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2017

  1. University of Tartu, Estonia a University of Tartu, Estonia. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists: Negotiations of Belonging : October 4-6, 2017, University of Tartu Narva College : abstracts. 2017. ISBN 978-9985-4-1044-8.
  2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, č. 2, s. 484–485.
  3. 2005

  4. KAŠPAROVÁ, Klára a Lucie UHLÍKOVÁ. Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie : Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005. s. 46–57. ISBN 80-85010-33-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 00:25