Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. University of Tartu, Estonia a University of Tartu, Estonia. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists: Negotiations of Belonging : October 4-6, 2017, University of Tartu Narva College : abstracts. 2017. ISBN 978-9985-4-1044-8.
 2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť. In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
 3. 2011

 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lidová hudba a tanec na Rusavě. In Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro Obec Rusavu, 2011. s. 113-126. Vlastivědná knihovna moravská; svazek 95. ISBN 978-80-7275-082-5.
 5. 2007

 6. PAVLICOVÁ, Martina. Geist Bohumil (1927). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 58-59. ISBN 978-80-204-1450-2.
 7. 2005

 8. PAVLICOVÁ, Martina. Folklorní festival - křižovatka kultur? (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?). In Od východu na západ a od západu na východ (From the East to the West and from the West to the East). 1. vyd. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2005. s. 12-23. ISBN 80-903416-2-4.
 9. KAŠPAROVÁ, Klára. "Chodíme, chodíme hore po dědině..." : Povídání s panem Josefem Lažou. Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 14, č. 1, s. 45–47. ISSN 1212-3382.
 10. PAVLICOVÁ, Martina. Strážnické legendy. In Sborník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2005. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005. s. 64-65.
 11. 2003

 12. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003. s. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.
 13. 1994

 14. REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába a Viktor Ullmann - doteky života a díla. Hudební věda. Praha: Akademie věd ČR, 1994, roč. 31, č. 1, s. 3-24. ISSN 0018-7003.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 20:36