Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. University of Tartu, Estonia and University of Tartu, Estonia. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists: Negotiations of Belonging : October 4-6, 2017, University of Tartu Narva College : abstracts. 2017. ISBN 978-9985-4-1044-8.
 2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť (Etnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Century : hindsight and prospects of an ethnological sub-discipline on the example of two workplaces in Brno). In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
 3. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Migrace nápěvových motivů v rámci moravsko-slovenského pohraničí : Písně žatevní a luční. In Konference ČNS – V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie. Znojmo, 19.–21. 9. 2017. 2017.
 4. 2008

 5. CÍSARÍKOVÁ, Klára and Dušan HOLÝ. Lidová hudba: výběrová bibliografie (Folk music: Selection Bibliography). Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2008. 27 pp. ISBN 978-80-254-3752-0.
 6. 2007

 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Nad prací Marty Toncrové. (Over the Work of Marta Toncrová.). Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2007, roč. 8, č. 1, p. 107–109. ISSN 1210-1109.
 8. 2005

 9. KAŠPAROVÁ, Klára. 32.etnomuzikologický seminář. (32. Ethnomusical Seminary.). Národopisná revue 15. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, roč. 15, č. 4, p. 244–245. ISSN 0862-8351.
Display details
Displayed: 4/12/2021 13:21