Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Odešla Milada Bimková (Milada Bimková passed away). STrážnice: Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2018. 2 pp. č. 2. ISSN 0862-8351.
 2. 2017

 3. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists "Negotiations of Belonging" in Narva - Estonia, October 4-6, 2017. 2017.
 4. University of Tartu, Estonia and University of Tartu, Estonia. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists: Negotiations of Belonging : October 4-6, 2017, University of Tartu Narva College : abstracts. 2017. ISBN 978-9985-4-1044-8.
 5. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, No 2, p. 484–485.
 6. 2011

 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lidová hudba a tanec na Rusavě (Folk music and dance in Rusava region). In Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro Obec Rusavu, 2011. p. 113-126. Vlastivědná knihovna moravská; svazek 95. ISBN 978-80-7275-082-5.
 8. 2009

 9. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce (Folk Dance as Motion and Emotion). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, 26 (68), No 1, p. 76-84. ISSN 0323-2492.
 10. 2008

 11. PAVLICOVÁ, Martina. František Pospíšil a lidový tanec (František Pospíšil and Folk Dance). In Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008. p. 67-76. ISBN 978-80-7028-329-5.
 12. CÍSARÍKOVÁ, Klára and Milada BIMKOVÁ. Lidové tance z kyjovského Dolňácka. (Folk Dances form kyjovské Dolňácko.). Ed. Klára Císaríková. In Lidové tance z kyjovského Dolňácka. Kyjov: Město Kyjov / Etnologický ústav AV ČR v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2008. 279 pp. ISBN 978-80-254-3481-9.
 13. 2007

 14. PAVLICOVÁ, Martina. Bonuš František (1919-1999). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 30. ISBN 978-80-204-1450-2.
 15. PAVLICOVÁ, Martina. Novák Petr (1936). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 161. ISBN 978-80-204-1450-2.
 16. PAVLICOVÁ, Martina. Zálešák Cyril (1920). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 260. ISBN 978-80-204-1450-2.
 17. 2006

 18. KAŠPAROVÁ, Klara. Recenze : Čočková, O. a Mrvová, M.: Záhorské tance. Přerov 2004, 183 s. (Review of a Book : Čočková, O. and Mrvová, M.: Záhorské tance. Přerov 2004, 183 s.). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 2, p. 123–124. ISSN 0862-8351.
 19. 2005

 20. PAVLICOVÁ, Martina. Folklorní festival - křižovatka kultur? (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?) (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?). In Od východu na západ a od západu na východ (From the East to the West and from the West to the East). 1st ed. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2005. p. 12-23. ISBN 80-903416-2-4.
 21. PAVLICOVÁ, Martina. Vzpomínka na Zdenu Kyselou (Memory of Zdena Kyselá). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, vol. 15, No 3, p. 185. ISSN 0862-8351.
 22. PAVLICOVÁ, Martina. Zdenka Jelínková - etnochoreoložka a tanečnice (Zdenka Jelínková - ethnochoreologist and dancer). In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha, 2005. p. 37-45. ISBN 80-85010-33-X.
 23. 2001

 24. PAVLICOVÁ, Martina. Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? (Folkloristics and Ethnology: A Dual Picture of a Folk Dance?). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, vol. 11, No 2, p. 85-86. ISSN 0862-8351.
 25. 1998

 26. PAVLICOVÁ, Martina. The Style of Folk Dance and Its Development: A Study of Exceptional Dancers from South and East Moravia. In Dance, Style, Youth, Identity. 1st ed. Strážnice: Study Group on Ethnochoreology International Council for Traditional Music, 1998. p. 93-96. ISBN 80-86156-15-X.
 27. 1995

 28. PAVLICOVÁ, Martina. Marie Ježková z Dolního Němčí (Portrét současné nositelky lidového tance) (Marie Ježková from Dolní Němčí (A Portrait of a Contemporary Folk Dancer)). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995, vol. 5, No 4, p. 195-202. ISSN 0862-8351.
Display details
Displayed: 4/12/2021 10:58