Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. University of Tartu, Estonia and University of Tartu, Estonia. Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification. In 7th International Conference of Young Folklorists: Negotiations of Belonging : October 4-6, 2017, University of Tartu Narva College : abstracts. 2017. ISBN 978-9985-4-1044-8.
 2. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnomuzikologické křižovatky na počátku 21. století : Ohlédnutí a vyhlídky jedné z etnologických subdisciplín na příkladu dvou brněnských akademických pracovišť (Etnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Century : hindsight and prospects of an ethnological sub-discipline on the example of two workplaces in Brno). In Konference ÚEE FFMU Brno a KEM FF UK Bratislava – Etnologie pro 21. století. Brno, 14.–15. 11. 2017. 2017.
 3. 2011

 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Lidová hudba a tanec na Rusavě (Folk music and dance in Rusava region). In Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost pro Obec Rusavu, 2011. p. 113-126. Vlastivědná knihovna moravská; svazek 95. ISBN 978-80-7275-082-5.
 5. 2007

 6. PAVLICOVÁ, Martina. Geist Bohumil (1927). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 58-59. ISBN 978-80-204-1450-2.
 7. 2005

 8. PAVLICOVÁ, Martina. Folklorní festival - křižovatka kultur? (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?) (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?). In Od východu na západ a od západu na východ (From the East to the West and from the West to the East). 1st ed. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2005. p. 12-23. ISBN 80-903416-2-4.
 9. KAŠPAROVÁ, Klára. "Chodíme, chodíme hore po dědině..." : Povídání s panem Josefem Lažou ("We are Going up the Village..." : Interview with Mr. Josef Laža). Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 14, č. 1, p. 45–47. ISSN 1212-3382.
 10. PAVLICOVÁ, Martina. Strážnické legendy (Legend´s of Strážnice). In Sborník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2005. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005. p. 64-65.
 11. 2003

 12. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice) (Ethnology and world music. Some thoughts on the contemporary subject of folk studies). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003. p. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.
 13. 1994

 14. REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába a Viktor Ullmann - doteky života a díla (Alois Hába und Viktor Ullmann - the touchs of their life and work). Hudební věda. Praha: Akademie věd ČR, 1994, vol. 31, No 1, p. 3-24. ISSN 0018-7003.
Display details
Displayed: 23/1/2022 17:34