Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LU, Wei-lun. A Conceptual Exploration of Polysemy: A Case Study of [V] – [UP] and [V] – [SHANG]. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 176 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 515. ISBN 978-80-280-0039-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0039-2022.
 2. LU, Wei-lun. A Conceptual Exploration of Polysemy: A Case Study of [V] – [UP] and [V] – [SHANG]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 176 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 515. ISBN 978-80-280-0038-7.
 3. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lucie KUBÍČKOVÁ, Karolína BRETOVÁ, Veronika DZETKULIČOVÁ, Vojtěch KARVAY, Erik KROČKA, Klaudia LAKATOSOVÁ, Zuzana MUSILOVÁ a Ivana PRAČKOVÁ. Anatomická pitva – Protokoly. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0042-4.
 4. SCHMIDT, Ondřej. Briefe vom Kaiserhof. Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380-1436). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 180 s. ISBN 978-80-280-0016-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0016-2022.
 5. SCHMIDT, Ondřej. Briefe vom Kaiserhof. Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380-1436). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 180 s. ISBN 978-80-280-0015-8.
 6. POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 289 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 517. ISBN 978-80-280-0031-8.
 7. HAVÁČ, Ondřej. Exil a identita. Posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 265 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 516. ISBN 978-80-280-0036-3.
 8. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 157 s. ISBN 978-80-210-9644-8.
 9. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 71 s. ISBN 978-80-210-6202-3.
 10. SOLDÁNOVÁ, Dana, Jiřina VEČEŘOVÁ a Andrea POKORNÁ. Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 91 s. ISBN 978-80-280-0005-9.
 11. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 8. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 12. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8633-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8633-2022.
 13. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8632-6.
 14. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-210-8323-3.
 15. SOUKUP, Petr. Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 285 s. ISBN 978-80-210-9936-4.
 16. SOUKUP, Petr. Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 285 s. ISBN 978-80-210-9935-7.
 17. JANOVEC, Michal, Lukáš WEISS, Katarína KOLBENHAYEROVÁ a Marek BOČÁNEK. Propedeutika finančního práva IV. Právo finančního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 226 s. Učebnice Právnické fakulty MU 556. ISBN 978-80-280-0025-7.
 18. JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 128 s. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8631-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8631-2022.
 19. JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 128 s. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8626-5.
 20. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
 21. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 197 s. Učebnice č.544. ISBN 978-80-210-9054-5.
 22. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.
 23. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ a Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. 2. aktual.,elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0053-0.
 24. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ a Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. 2. aktual.,elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0052-3.
 25. HANÍK, Zdeněk, Ondřej FOLTÝN a Jiří PETRŮ. Volejbal pro trenéry a učitele. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Český volejbalový svaz, 2022. 163 s. ISBN 978-80-210-9828-2.
 26. BÍL, Michal a Tomáš BARTONIČKA. Zvířata na silnicích. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita a Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2022. 209 s. ISBN 978-80-210-8470-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8470-2022.
 27. BÍL, Michal a Tomáš BARTONIČKA. Zvířata na silnicích. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Centrum dopravního výzkumu, 2022. 209 s. ISBN 978-80-210-9933-3.
 28. 2021

 29. BERGER, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках: cопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 507. ISBN 978-80-210-9808-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9808-2021.
 30. BERGER, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках: cопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 507. ISBN 978-80-210-9807-7.
 31. RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina. Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 339 s. Pontes Philologici 1. ISBN 978-80-210-9799-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9799-2021.
 32. RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina. Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 339 s. Pontes Philologici 1. ISBN 978-80-210-9798-8.
 33. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9207-5.
 34. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 35. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR a Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 s. ISBN 978-80-210-9971-5.
 36. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR a Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 110 s. ISBN 978-80-210-9972-2.
 37. VODIČKA, Jiří. Auta, emise a klima: právní nástroje environmentální regulace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 204 s. sv. č. 709. ISBN 978-80-210-9879-4.
 38. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
 39. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
 40. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9893-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021.
 41. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
 42. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Vladimír MOŠKVAN, Karl-Heinz GERHOLZ, Jörg NEUBAUER, Hannes REINKE, Anne WAGNER, Nils MARKO, Johannes SEITLE, Karl WILBERS, Bjorn Ivar MIDJO, Kari SMITH, Ingrid STENØIEN, Luis TINOCA a Tiago TEMPERA. Building University Schools in Teacher Education Programmes. Guidelines and Suggestions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 54 s. ISBN 978-80-210-9901-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9901-2021.
 43. FOLETTI, Ivan, Ondřej JAKUBEC a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Central Europe as a Meeting Point of Visual Cultures Circulation of Persons, Artifacts, and Ideas. 1. vyd. Rome: koedice Viella Libreria Editrice / Masarykova univerzita, 2021. 248 s. Studia Artium Mediaevalium Brunensia, 11. ISBN 978-80-210-9944-9.
 44. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9952-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9952-2021.
 45. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9952-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9952-2021.
 46. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9951-7.
 47. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 103 s. ISBN 978-80-210-8629-6.
 48. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2021. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 74 s. ISBN 978-80-210-8637-1.
 49. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 363 s. ISBN 978-80-210-9700-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9700-2021.
 50. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 364 s. ISBN 978-80-210-9699-8.
 51. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 505 s. ISBN 978-80-210-8639-5.
 52. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 505 s. ISBN 978-80-210-8638-8.
 53. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP a Jakub POHL. COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 74 s. ISBN 978-80-210-9981-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9981-2021.
 54. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 1. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 399 s. ISBN 978-80-210-8627-2.
 55. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 3. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 670 s. ISBN 978-80-210-8628-9.
 56. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 4. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 146 s. ISBN 978-80-280-0017-2.
 57. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Eva GOLKOVÁ a Jiří LUKL. Collected works of Jan Firbas. Volume Five (1994–2000). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 398 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9954-8.
 58. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Eva GOLKOVÁ. Collected works of Jan Firbas. Volume Four (1987–1993). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 386 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9953-1.
 59. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 489 s. ISBN 978-80-210-9774-2.
 60. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 489 s. ISBN 978-80-210-9773-5.
 61. VURM, Petr. Des rives des autres. Nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l’Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l’hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 245 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 512. ISBN 978-80-210-9926-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9926-2021.
 62. VURM, Petr. Des rives des autres. Nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l’Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l’hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 245 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 512. ISBN 978-80-210-9925-8.
 63. SKULÍNEK, Michal. Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých a slovenských politických stran (1989–1998). 1. vyd. Brno: Koedice CDK a Masarykova univerzita, 2021. 224 s. Politologická řada 84. ISBN 978-80-210-9989-0.
 64. SKULÍNEK, Michal. Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých a slovenských politických stran (1989–1998). 1., elektronické vyd. Brno: Koedice CDK a Masarykova univerzita, 2021. 224 s. Politologická řada 84. ISBN 978-80-210-9990-6.
 65. HANUŠ, Jiří, Jiří SUK, Jan KLÁPŠTĚ, Václav BŮŽEK, Tomáš MALÝ, Daniela TINKOVÁ, Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Markéta KŘÍŽOVÁ, Stanislav BALÍK, Lukáš FASORA, Tomáš PETRÁČEK, Jiří LACH, Petr HUSÁK, Daniela KOLENOVSKÁ, Vít SMETANA, Matěj SPURNÝ, Petr FIALA, Lubomír KOPEČEK a Vít HLOUŠEK. Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 291 s. Masaryk University Contributions to History 1. ISBN 978-80-210-9865-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021.
 66. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ a Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9824-4.
 67. SPARLING, Thomas Donaldson, Simona KALOVÁ a Chris RANCE. English or Czenglish. Avoiding Czechism in English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 319 s. ISBN 978-80-210-9965-4.
 68. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9906-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9906-2021.
 69. NECKAŘOVÁ, Markéta. Faculty of Medicine. Faculty Calendar 2021/2022. General Medicine. Dentistry. Physiotherapy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 s. ISBN 978-80-210-9885-5.
 70. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 308 s. ISBN 978-80-210-9055-2.
 71. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 152 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9827-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9827-2021.
 72. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 152 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9826-8.
 73. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 164 s. ISBN 978-80-210-9915-9.
 74. JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC a Richard MACKŮ. Foglar v nás : Záhada hlav a lomu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 183 s. ISBN 978-80-210-8635-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8635-2021.
 75. JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC a Richard MACKŮ. Foglar v nás : Záhada hlav a lomu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 183 s. ISBN 978-80-210-8634-0.
 76. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ a Radek GOMOLA. Freedom in the Mirror of University History. Dedicated to the 100th anniversary of the founding of Masaryk University and to all authors in its history who were silenced. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 155 s. ISBN 978-80-210-9743-8.
 77. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ a Radek GOMOLA. Freedom in the Mirror of University History. Dedicated to the 100th anniversary of the founding of Masaryk University and to all authors in its history who were silenced. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 s. ISBN 978-80-210-9744-5.
 78. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 6. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 79. VÍTKOVÁ, Zuzana, Štaffa OLGA, Chocholová EVA, Blanka KŘÍŽOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Genetics. From Pea to Genome. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9961-6.
 80. VÍTKOVÁ, Zuzana, Štaffa OLGA, Chocholová EVA, Blanka KŘÍŽOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Genetika. Od hrášku po genom. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9904-3.
 81. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 477 s. ISBN 978-80-210-9909-8.
 82. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 477 s. ISBN 978-80-210-9910-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021.
 83. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9053-8.
 84. SCRUTON, Roger a Mark DOOLEY. Hovory s Rogerem Scrutonem. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 332 s. Poprvé v češtině, svazek 6. ISBN 978-80-210-9886-2.
 85. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 s. ISBN 978-80-210-9942-5.
 86. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 35 s. ISBN 978-80-210-9941-8.
 87. HANUŠ, Jiří, Stanislav BALÍK, Petr DVOŘÁK, Petr FIALA, Floss PAVEL, Horák PETR, Jirsa JAKUB, Jiří LACH, Jiří MACHÁČEK, Machula TOMÁŠ, Dominik MUNZAR, Noble IVANA, Sokol JAN, Soukup DANIEL a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Idea univerzity z české perspektivy. Rozhovory s Jiřím Hanušem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 213 s. Masaryk University Conversations 1. ISBN 978-80-210-9762-9.
 88. HARDY, Stephen Paul. Implicating environments. The Earlier Work of Paul Carter and J.H. Prynne in the Context of Related Aspects of Later Modern Neo-Pastoral. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 631 s. ISBN 978-80-210-9735-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9735-2021.
 89. HARDY, Stephen Paul. Implicating environments. The Earlier Work of Paul Carter and J.H. Prynne in the Context of Related Aspects of Later Modern Neo-Pastoral. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 631 s.
 90. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 354 s. ISBN 978-80-210-9982-1.
 91. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 370 s. ISBN 978-80-210-9983-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9983-2021.
 92. MRKÝVKA, Petr a Johan SCHWEIGL. Interakce práva a ekonomie. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 310 s. ISBN 978-80-210-9934-0.
 93. JEDLIČKOVÁ, Alice a Stanislava FEDROVÁ. Já z hvězd svou moudrost nevyčet… Studentský sborník intermediálních analýz. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 89 s. ISBN 978-80-210-8469-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021.
 94. STRAKA, Ondřej. Jak měřit metakognici (nejen) u nadaných dětí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. ISBN 978-80-210-9905-0.
 95. FOLETTI, Ivan, Martin F. LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2021. 163 s. ISBN 978-80-210-9907-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9907-2021.
 96. KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 88 s. ISBN 978-80-210-9329-4.
 97. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9793-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9793-2021.
 98. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9792-6.
 99. DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-7788-1.
 100. KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky. Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. 3., přepr. a dopl. elektron. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9908-1.
 101. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora EU. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 252 s. Učebnice - č.495. ISBN 978-80-210-9789-6.
 102. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCÍK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 67 s. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021.
 103. SOPOUŠEK, Jiří. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie pro bakalářské studium. 3., zcela přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, 2021. 84 s. ISBN 978-80-210-9955-5.
 104. KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8.
 105. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 359 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9877-0.
 106. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook for Special Edication doctoral program. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9840-4.
 107. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9839-8.
 108. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 233 s.
 109. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 233 s. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9978-2021.
 110. ŘEHOŘOVÁ, Šárka. Masaryk University Strategic Plan 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 s. ISBN 978-80-210-9862-6.
 111. GAZDAGOVÁ, Jana a Lenka VRLÍKOVÁ. Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. 1. vyd. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021. 260 s. ISBN 978-80-280-0012-7.
 112. FOLETTI, Ivan a Zuzana FRANTOVÁ. Mediální revoluce. Christianizace Evropy, Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021. 166 s. Parva Convivia 9. ISBN 978-80-210-9854-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9854-2021.
 113. KRÁLOVÁ, Maria. Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 172 s. ISBN 978-80-210-9940-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9940-2021.
 114. SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK, Ladislav VYHNÁNEK, Monika HANYCH a Štěpán JANKŮ. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. 278 s. Edice Scientia, sv. 710. ISBN 978-80-210-9884-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021.
 115. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 116. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 508. ISBN 978-80-210-9797-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9797-2021.
 117. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
 118. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9045-3.
 119. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 s. ISBN 978-80-210-9724-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9724-2021.
 120. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 s. ISBN 978-80-210-9723-0.
 121. MUSIL, Ondřej a Petr HALA. Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 165 s. ISBN 978-80-280-0028-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021.
 122. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 123. FRANCOVÁ, Jana. Navigátor Úvod do umění nových médií. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. ISBN 978-80-210-9887-9.
 124. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 s. ISBN 978-80-210-9974-6.
 125. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 305 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
 126. NOVOTNÝ, Petr, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 306 s. ISBN 978-80-210-9974-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021.
 127. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 101 s. ISBN 978-80-210-9970-8.
 128. GALETA, Jan, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ a Tomáš VALEŠ. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021. 662 s. Maturandum, III. ISBN 978-80-210-9993-7.
 129. DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 331 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 514. ISBN 978-80-210-9964-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9964-2021.
 130. DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 331 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 514. ISBN 978-80-210-9963-0.
 131. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9297-6.
 132. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6.
 133. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
 134. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Alena DRURY SOJKOVÁ, Lenka BUREŠOVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Tereza MIKULOVÁ a Dita VALERIANOVÁ. Participace v umění a ve výchově. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita, Dokořán, 2021. 168 s. ISBN 978-80-210-9969-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9969-2021.
 135. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Dana VESELÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ a Eva TRNOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. Učební materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 90 s. ISBN 978-80-280-0018-9.
 136. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL a Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 770 s. ISBN 978-80-210-9938-8.
 137. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL a Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 770 s. ISBN 978-80-210-9937-1.
 138. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER a Ondřej SCHMIDT. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 605 s. ISBN 978-80-210-9947-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
 139. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER, Ondřej SCHMIDT, Stanislav BÁRTA, Petra ČERNÁ, Tomáš ČERNUŠÁK, Martin FIRON, Dalibor HAVEL, Petr HOUZAR, Štěpánka HRONKOVÁ, Pavel HRUBOŇ, David KALHOUS, Viktorie KLENNEROVÁ, Tomáš KREJČÍK, Iveta KRPÁLKOVÁ, Lucia KUBOVÁ, Tereza KUČEROVÁ, Sára KVĚTOŇOVÁ, Eduard LAZORÍK, Viktor LESTYAN, Laura MANIAKOVÁ, Miluše MOUČKOVÁ, Adam PÁLKA, Tomáš PARMA, Leoš PECHA, Kristýna SEIDLOVÁ, Hana SKOPALOVÁ, Jiřina ŠTOURAČOVÁ, Radek VÁŠA, Martina VODOVÁ, Daniela WALLNEROVÁ a Irena ZAHRADNÍKOVÁ. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021. 605 s. ISBN 978-80-210-9947-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
 140. KOUŘILOVÁ, Iva, Hana DVOŘÁKOVÁ, Lenka VOJTÍKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Pohyb v životě dítěte (od narození do předškolního věku). Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-8644-9.
 141. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
 142. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 s. ISBN 978-80-210-9985-2.
 143. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 346 s. ISBN 978-80-210-9986-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9986-2021.
 144. ŠRÁMEK, Jiří. Poslední evropské století (1918–2018). Faktografické eseje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 s. ISBN 978-80-210-8636-4.
 145. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 146. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 147. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 115 s. ISBN 978-80-210-7982-3.
 148. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika. 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021.
 149. DOSEDĚL, Tomáš, Barbora HUBATKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1. vyd. Brno: Koedice Barrister & Principal / Masarykova univerzita, 2021. 151 s. ISBN 978-80-210-9931-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 150. DOSEDĚL, Tomáš. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, Barrister & Principal, 2021. 151 s. ISBN 978-80-210-9932-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 151. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4.
 152. RADVAN, Michal. Propedeutika finančního práva III – Daňové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 145 s. Učebnice PrF MU, 554. ISBN 978-80-210-9948-7.
 153. TAUCHEN, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 342 s. ISBN 978-80-210-9975-3.
 154. TAUCHEN, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 342 s. ISBN 978-80-210-9976-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9976-2021.
 155. RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 314 s. ISBN 978-80-210-9883-1.
 156. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 200 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0.
 157. TIŠLIAR, Pavol a Monika MAŽÁROVÁ. Putovní výstava: Doba (před)covidová teoretický, koncepční a empirický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 127 s. ISBN 978-80-280-0002-8.
 158. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 194 s. ISBN 978-80-210-9758-2.
 159. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 194 s. ISBN 978-80-210-9757-5.
 160. SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : Distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby. 1., elektronické vyd. Brno: koedice Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2021. 219 s. Politologická řada, sv. č. 81. ISBN 978-80-210-9843-5.
 161. SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : Distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby. 1. vyd. Brno: koedice Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2021. 219 s. Politologická řada, sv. č. 81. ISBN 978-80-210-9842-8.
 162. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
 163. LOSKOTOVÁ, Irena, Klápště JAN, Martin WIHODA, David KALHOUS, Rudolf PROCHÁZKA, Piekalski JERZY, Nodl MARTIN, Žemlička JOSEF, Libor JAN, Cymbalak TOMASZ, Musílek MARTIN, Podliska JAROSLAV, Havrda JAN, Zavřel JAN, Slézar PAVEL, Ostrý CTIBOR, Nováček KAREL a Břínková HEDVIKA. Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. In To Rudolf Procházka on his 65th birthday, from colleagues and friends. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Nakladatelství Lidové noviny / Archeologický ústav AV ČR / Archaia Brno, z. ú., 2021. 284 s. ISBN 978-80-210-9860-2.
 164. KALETA, Petr. Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 274 s. ISBN 978-80-210-9968-5.
 165. FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Sainte Foy Révélée. La plus ancienne statue médiévale à Conques. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 37 s. ISBN 978-80-210-9816-9.
 166. ŠVANDOVÁ, Veronika, Jaromír LITERÁK a Barbora PELÁNKOVÁ. Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 129 s. ISBN 978-80-210-9876-3.
 167. BRŇOVJÁK, Jiří a Petr ELBEL. Sigilla – arma – monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 524 s. ISBN 978-80-210-9847-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9847-2021.
 168. ODEHNALOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 91 s. ISBN 978-80-210-9142-9.
 169. ODEHNALOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 91 s. ISBN 978-80-210-9141-2.
 170. BLATNÝ, Marek, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Sociální procesy a osobnost 2020. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 234 s. ISBN 978-80-210-9912-8.
 171. JEŽEK, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 271 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 509. ISBN 978-80-210-9833-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9833-2021.
 172. JEŽEK, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 271 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 509. ISBN 978-80-210-9832-9.
 173. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ a Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 292 s. ISBN 978-80-210-9866-4.
 174. SMEJKALOVÁ, Terezie. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 s. Scientia 713. ISBN 978-80-210-9960-9.
 175. SMEJKALOVÁ, Terezie. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 s. Scientia 713. ISBN 978-80-210-9959-3.
 176. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
 177. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 178. Strategický záměr Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2021–2028. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 32 s. ISBN 978-80-210-8190-1.
 179. Strategický záměr Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 32 s. ISBN 978-80-210-6871-1.
 180. HORÁKOVÁ, Jana. Strategický záměr Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 52 s. ISBN 978-80-210-9880-0.
 181. KAŠÍKOVÁ, Iva. Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028. 2021.
 182. ŘEHOŘOVÁ, Šárka. Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 s. ISBN 978-80-210-9861-9.
 183. BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ a Adéla LAMACZOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 52 s. ISBN 978-80-210-9870-1.
 184. KAVAN, Jan a Matěj ROMAN. Students in Polar and Alpine Research Conference 2021 – Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 59 s.
 185. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9914-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
 186. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 s. ISBN 978-80-210-9913-5.
 187. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 249 s. ISBN 978-80-210-9914-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
 188. KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 235 s. ISBN 978-80-210-9809-1.
 189. KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 235 s. ISBN 978-80-210-9810-7.
 190. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
 191. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9992-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9992-2021.
 192. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9991-3.
 193. VÁZQUEZ BARNÉS, Antonio a Magda KUČERKOVÁ. The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 278 s. ISBN 978-80-210-9997-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9997-2021.
 194. VACEK, Lukáš a Dominika KLEKNEROVÁ. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 62 s. ISBN 978-80-210-9882-4.
 195. ENGLIŠ, Karel. Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 251 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9867-1.
 196. KUMINKOVÁ, Eva. Tradice – proměny – identita Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 271 s. Etnologické studie 26. ISBN 978-80-210-9962-3.
 197. SMRČKA, Aleš. Tradiční horský transport. Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, 2021. 255 s. Etnologické studie 25. ISBN 978-80-210-9929-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9929-2021.
 198. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Roman NOVOTNÝ. Tvořte jako designéři: Sada 36 karet pro návrh a tvorbu skvělých služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 84 s. ISBN 978-80-210-8383-7.
 199. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 s. ISBN 978-80-210-9891-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9891-2021.
 200. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 423 s. ISBN 978-80-210-9890-9.
 201. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 3., uprav. vyd., 1. elektr. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 86 s. ISBN 978-80-210-9769-8.
 202. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 203. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 204. KONEČNÝ, Pavel a Zdeněk BOCHNÍČEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 26. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 163 s. ISBN 978-80-280-0009-7.
 205. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9869-5.
 206. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9768-1.
 207. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 9. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 208. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 8. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 209. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Radovan MALACHTA. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 3., 2. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 128 s. ISBN 978-80-210-9895-4.
 210. NOVÁKOVÁ, Andrea a Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 56 s. ISBN 978-80-210-9995-1.
 211. NOVÁKOVÁ, Andrea a Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 56 s. ISBN 978-80-210-9994-4.
 212. NOVÁKOVÁ, Andrea a Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou. 1. elektronické vydání. Brno: Masaryk University Press, 2021. 56 s. ISBN 978-80-210-9995-1.
 213. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2020. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 172 s. ISBN 978-80-210-9966-1.
 214. ČEŘOVSKÁ, Martina. Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 9. ISBN 978-80-210-9903-6.
 215. ČEŘOVSKÁ, Martina. Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 141 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 9. ISBN 978-80-210-9902-9.
 216. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka. 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 s. ISBN 978-80-210-9790-2.
 217. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 s. ISBN 978-80-210-9791-9.
 218. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 63 s. ISBN 978-80-210-9790-2.
 219. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Paštěka RICHARD, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Kujalová VERONIKA, Vejtasová VERONIKA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 178 s. ISBN 978-80-210-9897-8.
 220. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ a Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9928-9.
 221. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ a Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9927-2.
 222. TRNKOVÁ, Libuše. XXI. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Book of abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 131 s. ISBN 978-80-210-9943-2.
 223. GIMUNOVÁ, Marta. Základy anatomie pro využití ve sportu. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0043-1.
 224. DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2.
 225. DUBOVÝ, Petr a Ilona KLUSÁKOVÁ. Základy neuroanatomie a nervových drah II. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 111 s. ISBN 978-80-210-6355-6.
 226. KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. Učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 89 s. ISBN 978-80-210-8630-2.
 227. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 82 s. ISBN 978-80-210-9645-5.
 228. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 4. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 229. LOSKOTOVÁ, Irena, Martin HLOŽEK, Markéta TYMONOVÁ, Vojtěch NOSEK, Zdeňka MĚCHUROVÁ, Petr HOLUB, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Antonín ZŮBEK, Hana JORDÁNKOVÁ, Zofia JAGOSZ-ZARZYCKA a Miroslava GREGEROVÁ. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 435 s. ISBN 978-80-210-9920-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
 230. VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ a Pavel PECINA. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 156 s. ISBN 978-80-210-9998-2.
 231. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK a Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 s. ISBN 978-80-210-9946-3.
 232. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK a Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 s. ISBN 978-80-210-9945-6.
 233. JURAJDA, Michal. 65. studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 71 s. ISBN 978-80-210-6313-6.
 234. 2020

 235. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9207-5.
 236. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 237. JOUKAL, Marek a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-6602-1.
 238. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4.
 239. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5258-1.
 240. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8993-8.
 241. KLAPUCHOVÁ, Petra. Approche épilinguistique des adolescents québécois sur la situation linguistique au Québec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 505. ISBN 978-80-210-9732-2.
 242. POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. Etnologické studie 24. ISBN 978-80-210-9681-3.
 243. VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 97 s. ISBN 978-80-210-7154-4.
 244. NEPUSTIL, Pavel a Markéta GEREGOVÁ. Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 219 s. ISBN 978-80-210-9667-7.
 245. NEPUSTIL, Pavel a Markéta GEREGOVÁ. Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 219 s. ISBN 978-80-210-9668-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9668-2020.
 246. FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Byzantium or Democracy? Kondakov’s Legacy in Emigration: the Institutum Kondakovianum and André Grabar, 1925–1952. 1. vyd. Brno-Rome: Masarykova univerzita, Viella, 2020. 211 s. Parva Convivia 8. ISBN 978-80-210-9637-0.
 247. KLONTZA, Věra. Cesty horním Kurveleshem v čase a prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s. ISBN 978-80-210-9708-7.
 248. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 103 s. ISBN 978-80-210-9747-6.
 249. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9801-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9801-2020.
 250. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9800-8.
 251. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Tereza MIKULOVÁ, Petra VICHROVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Lorrie BLAIR, Alena DRURY SOJKOVÁ, Hay KENNETH, Amélie LEMIEUX, Katherin PARAYRE, Anita SINNER, Jan SLAVÍK a Ernst WAGNER. Connection – Contact – Community. Permanent on-line in Education of Art. 1. vyd. Praha / Brno: Dokořán / Masaryk University Press, 2020. 239 s. ISBN 978-80-210-9661-5.
 252. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8474-2.
 253. VAŇHARA, Petr a Jana DUMKOVÁ. Cytologický a embryologický atlas. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9542-7.
 254. ČAPKA, František. Dějiny v datech. Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu. Od Sáma po nástup Habsburků. Od 7. století do roku 1526. 1. vyd. Brno; Praha: Masarykova univerzita; Euromedia Group, 2020. 149 s. Universum. ISBN 978-80-210-9506-9.
 255. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
 256. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 s. ISBN 978-80-210-9625-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
 257. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 89 s. ISBN 978-80-210-9624-0.
 258. SELUCKÁ, Markéta, Michal JANOUŠEK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. Zajištění dluhu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 104 s. ISBN 978-80-210-9804-6.
 259. LAVICKÝ, Petr a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. 100 let Brněnské školy normativní teorie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 124 s. ISBN 978-80-210-9740-7.
 260. POLÁKOVÁ, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. 1., elektronické vyd. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s MZM a MU., 2020. 313 s. ISBN 978-80-210-9672-1.
 261. POLÁKOVÁ, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. 1. vyd. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s MZM a MU, 2020. 313 s. ISBN 978-80-210-9665-3.
 262. KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry – dva světy. O vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 315 s. ISBN 978-80-210-9664-6.
 263. KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry – dva světy. O vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 315 s. ISBN 978-80-210-9663-9.
 264. KLÍMOVÁ, Květoslava a Jitka ZÍTKOVÁ. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českém jazyce a literatuře – zaměření na žáky s SPU a zdravotním znevýhodněním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 410 s. ISBN 978-80-210-9834-3.
 265. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 122 s. ISBN 978-80-210-9830-5.
 266. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 122 s.
 267. SVOBODA, František a Simona ŠKARABELOVÁ. Ekonomika kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 283 s. ISBN 978-80-210-9633-2.
 268. NECKAŘOVÁ, Markéta. Faculty Calendar 2020/2021. General Medicine. Dentistry. Physiotherapy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 158 s. ISBN 978-80-210-9642-4.
 269. ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9455-0.
 270. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 157 s. ISBN 978-80-210-9619-6.
 271. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 157 s. ISBN 978-80-210-9644-8.
 272. PUCHNAROVÁ, Kamila. Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen. Am Beispiel der Fernsehtalkshow Günther Jauch. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 258 s. ISBN 978-80-210-9519-9.
 273. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 172 s. ISBN 978-80-210-9767-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9767-2020.
 274. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 172 s. ISBN 978-80-210-9766-7.
 275. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Pavla FIALOVÁ, Petra STUCHLÍK FIŠEROVÁ, Simona Rozárka JÍLKOVÁ, Barbora NEŽIKOVÁ, Jiří PALÁT, Tomáš PERSAŇ, Jaromír SOBOTKA a Jana KLÁNOVÁ. Fundamentals in Environmental Processes Research. Laboratory Course. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 69 s. ISBN 978-80-210-9685-1.
 276. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 5. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5758-6.
 277. MIKEŠ, Marek. Gendži monogatari a populární literatura období Edo. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 503. ISBN 978-80-210-9713-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9713-2020.
 278. MIKEŠ, Marek. Gendži monogatari a populární literatura období Edo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 204 s. Spisy Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity (číslo 503). ISBN 978-80-210-9712-4.
 279. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 4. dotisk 3. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5.
 280. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9671-4.
 281. JIREČEK, Miroslav. Historie 2019. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 17. a 18. dubna 2019 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-210-9817-6.
 282. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 179 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 283. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
 284. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 141 s. ISBN 978-80-210-9831-2.
 285. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 141 s. ISBN 978-80-210-9585-4.
 286. ŠTĚPÁNEK, Václav, Dimitri KIRJAKOVSKÝ, Jaroslav PÁNEK, Ivo POSPÍŠIL, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Ivan DOROVSKÝ, Miroslav KOUBA, Libuše VALENTOVÁ, Zvonko TANESKI, Ivana SRBKOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Jan PELIKÁN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav TEJCHMAN a Helena BOČKOVÁ. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 214 s. ISBN 978-80-210-9604-2.
 287. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
 288. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0.
 289. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 439 s. ISBN 978-80-210-9572-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 290. HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9603-5.
 291. HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9602-8.
 292. BUDÍNOVÁ, Irena a Lenka PAVLÍČKOVÁ. Konstrukční úlohy. Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9819-0.
 293. BUDÍNOVÁ, Irena a Lenka PAVLÍČKOVÁ. Konstrukční úlohy. Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9818-3.
 294. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore – skúsenosti v Slovenskej a Českej republike. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 130 s. ISBN 978-80-210-9742-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9742-2020.
 295. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore – skúsenosti v Slovenskej a Českej republike. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 130 s. ISBN 978-80-210-9741-4.
 296. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9638-7.
 297. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3.
 298. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 100 s. ISBN 978-80-210-9591-5.
 299. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 100 s. ISBN 978-80-210-9589-2.
 300. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 301. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Šárka SKORKOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Marek RAŠOVSKÝ. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Optika a optometrie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 113 s. ISBN 978-80-210-9607-3.
 302. BENEŠ, Pavel, Hana FRAITOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Kateřina MALÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Ortoptika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 208 s. ISBN 978-80-210-9526-7.
 303. NEWTON, Isaac. Matematické principy přírodní filozofie. Výbor z díla. Dopisy Isaaca Newtona Richardu Bentleymu. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 242 s. Fontes scientiae, sv. 1. ISBN 978-80-210-9558-8.
 304. MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2020. 166 s. Maturandum. ISBN 978-80-210-9691-2.
 305. FIALOVÁ, Ilona. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s epilepsií. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 188 s. ISBN 978-80-210-9855-8.
 306. CHLEBORADOVÁ, Barbora a Petr KOPEČNÝ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 s. ISBN 978-80-210-9841-1.
 307. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s tělesným postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 268 s. ISBN 978-80-210-5578-0.
 308. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 303 s. ISBN 978-80-210-6643-4.
 309. RÖDEROVÁ, Petra, Marie PAVLOVSKÁ a Martin VRUBEL. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se zrakovým postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 135 s. ISBN 978-80-210-9845-9.
 310. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 366 s. ISBN 978-80-210-9958-6.
 311. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 384 s. ISBN 978-80-210-9531-1.
 312. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům. 7., upravené a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 549. ISBN 978-80-210-9510-6.
 313. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 120 s. ISBN 978-80-210-9704-9.
 314. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 120 s. ISBN 978-80-210-9703-2.
 315. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. ISBN 978-80-210-9782-7.
 316. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9737-7.
 317. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9736-0.
 318. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9627-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020.
 319. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9626-4.
 320. MALÝ, Ivan, Juraj NEMEC, Veronika KRŮTILOVÁ, Pavol ČIŽMÁRIK a Ladislav POMPURA. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí II. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 156 s. ISBN 978-80-210-9594-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6503-2013.
 321. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9754-4.
 322. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9753-7.
 323. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 324. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 39 s. ISBN 978-80-210-9730-8.
 325. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 40 s. ISBN 978-80-210-9749-0.
 326. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 204 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 504. ISBN 978-80-210-9717-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9717-2020.
 327. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 204 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 504. ISBN 978-80-210-9716-2.
 328. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2020. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 119 s. ISBN 978-80-210-9715-5.
 329. KEPLER, Johannes. Nová astronomie. Výbor z díla. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 268 s. Fontes scientiae, sv. 2. ISBN 978-80-210-9537-3.
 330. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9680-6.
 331. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9679-0.
 332. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA a Zdeněk DANĚK. Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-210-9794-0.
 333. MALÍŠKOVÁ, Johana a Peter TÓTH. Otázky neolitu a eneolitu. 39. ročník. Brno, 9.–11. 9. 2020 : Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 62 s. ISBN 978-80-210-9632-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
 334. CÍGLER, Vojtěch, Tereza MALÁ a Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 22 s. ISBN 978-80-210-9515-1.
 335. CÍGLER, Vojtěch, Tereza MALÁ a Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 22 s. ISBN 978-80-210-9514-4.
 336. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Permanentní invence. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Dokořán, 2020. 166 s. ISBN 978-80-210-9543-4.
 337. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa. 1., elektronické vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2020. 246 s. Politologická řada, svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-512-1.
 338. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2020. 246 s. Politologická řada, svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-512-1.
 339. LÁSKOVÁ, Eva a Markéta BEDNÁŘOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 201 s. Scientia 701. ISBN 978-80-210-9778-0.
 340. LÁSKOVÁ, Eva a Markéta BEDNÁŘOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 201 s. Scientia 701. ISBN 978-80-210-9775-9.
 341. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2020. 263 s. ISBN 978-80-210-9588-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
 342. SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 215 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 502. ISBN 978-80-210-9656-1.
 343. SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 215 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 502. ISBN 978-80-210-9657-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9657-2020.
 344. ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 163 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 501. ISBN 978-80-210-9649-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020.
 345. ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 163 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 501. ISBN 978-80-210-9650-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020.
 346. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9618-9.
 347. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9617-2.
 348. JELÍNEK, Kamil, Jan ŠLESINGER a Michal PROCHÁZKA. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. 91 s. Edice Scientia, sv. 702. ISBN 978-80-210-9777-3.
 349. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 471 s. ISBN 978-80-210-9377-5.
 350. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1., elektronické vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-210-9640-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020.
 351. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1. vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-210-9639-4.
 352. GALILEI, Galileo. Prubíř. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 352 s. Fontes scientiae, sv. 3. ISBN 978-80-210-9538-0.
 353. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-210-9719-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9719-2020.
 354. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 s. ISBN 978-80-210-9718-6.
 355. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9578-6.
 356. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 357. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
 358. BUDŇÁK, Jan a Erkan OSMANOVIĆ. Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9728-5.
 359. BUDŇÁK, Jan a Erkan OSMANOVIĆ. Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 116 s. ISBN 978-80-210-9727-8.
 360. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., dopl., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9726-1.
 361. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
 362. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 363. DE FONTENELLE, Bernard. Rozhovory o mnohosti světů. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 158 s. Fontes scientiae, sv. 5. ISBN 978-80-210-9539-7.
 364. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 365. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
 366. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura: setkání a konfrontace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 225 s. ISBN 978-80-210-9616-5.
 367. NAVRÁTIL, Ondřej. Řečiště a vlna. České umění a environmentální problematika na počátku 21. století. Brno: Koedice Masarykova univerzita / Dexon Art, 2020. 318 s. ISBN 978-80-210-9837-4.
 368. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9652-3.
 369. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6.
 370. HASIL, Petr, Kamila HASILOVÁ a Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ. Sbírka příkladů o nekonečných řadách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-280-0006-6.
 371. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9567-0.
 372. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 36 s. ISBN 978-80-210-9566-3.
 373. STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I 1862–1938. Dějiny elitní moravské jednoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 183 s. ISBN 978-80-210-9441-3.
 374. MACEK, Jakub a Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika: Kvantitativní studie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 15 s. ISBN 978-80-210-9759-9.
 375. ZSÓFIA, Bárczi, Gallik JÁN, Hlavinová DOMINIKA a Tkáč-Zabáková LENKA. Spiritual-Religious Literature. Through the Lens of Comparative Imagology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 112 s. ISBN 978-80-210-9764-3.
 376. BÁRCZI, Zsófia, Ján GALLIK, Dominika HLAVINOVÁ TEKELIOVÁ a Lenka TKÁČ-ZABÁKOVÁ. Spiritual-Religious Literature. Through the Lens of Comparative Imagology. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 112 s. ISBN 978-80-210-9765-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9765-2020.
 377. NAVRÁTILOVÁ, Jana. Spolu, a přece odděleně: vnitřní diferenciace na druhém stupni základních škol. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, č. 145, s. 01, 21-27. ISSN 0323-0449.
 378. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 379. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9582-3.
 380. VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 242 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 703. ISBN 978-80-210-9786-5.
 381. VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 242 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 703. ISBN 978-80-210-9785-8.
 382. LEŠÁK, Martin, Sabina ROSENBERGOVÁ a Veronika TVRZNÍKOVÁ. Step by Step Towards the Sacred. Ritual, Movement, and Visual Culture in the Middle Ages. 1. vyd. Roma & Brno: Viella & Masaryk University Press, 2020. 144 s. ISBN 978-80-210-9630-1.
 383. CÍGLER, Vojtěch, Kamil SOBEK, Přemysl POŘÁDEK a Ludmila DAŇKOVÁ. Studentská geologická konference 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 31 s. ISBN 978-80-210-9683-7.
 384. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 319 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 500. ISBN 978-80-210-9569-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9569-2020.
 385. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 319 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 500. ISBN 978-80-210-9568-7.
 386. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 248 s. ISBN 978-80-210-9694-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020.
 387. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 248 s. ISBN 978-80-210-9693-6.
 388. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6.
 389. KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 506. ISBN 978-80-210-9752-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9752-2020.
 390. KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 126 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 506. ISBN 978-80-210-9751-3.
 391. ZÍTKOVÁ, Jitka. Teorie výuky literatury v historické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 313 s. ISBN 978-80-210-9629-5.
 392. ADÁMKOVÁ, Lenka. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 133 s. Physical Education and Health Education, vol. 3. ISBN 978-80-210-9802-2.
 393. ADÁMKOVÁ, Lenka. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 138 s. ISBN 978-80-210-9803-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9803-2020.
 394. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 55 s. ISBN 978-80-210-9611-0.
 395. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9706-3.
 396. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9707-0.
 397. DRÁPALA, Daniel a Jana TICHÁ. Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 143 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9598-4.
 398. NOGA, Pavel. Typo Poster. Traditional Medium of Communication in Epoch of Advanced Digital Technologies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 171 s. ISBN 978-80-210-9760-5.
 399. NOGA, Pavel. Typo Poster. Traditional Medium of Communication in Epoch of Advanced Digital Technologies. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 171 s. ISBN 978-80-210-9761-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9761-2020.
 400. BERNOULLI, Jacob. Umění odhadu. Část čtvrtá. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020. 133 s. Fontes scientiae, sv. 4. ISBN 978-80-210-9559-5.
 401. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 s. ISBN 978-80-210-9746-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9746-2020.
 402. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 206 s. ISBN 978-80-210-9745-2.
 403. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3., elektronické vyd. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 404. FILIP, Jan. Ústavní právo. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7845-1.
 405. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Hana SVOBODOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.–19. 1. 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 156 s. ISBN 978-80-210-9820-6.
 406. MRÁZKOVÁ, Lucie. Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 108 s. Edice Scientia 707. ISBN 978-80-210-9844-2.
 407. MENDEL, Gregor, Staffan MÜLLER-WILLE, Kersten HALL, Ondřej DOSTÁL, Gregory RADICK a Rychlík MARTIN. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 194 s. ISBN 978-80-210-9555-7.
 408. MENDEL, Gregor, Staffan MÜLLER-WILLE, Kersten HALL, Ondřej DOSTÁL, Gregory RADICK a Rychlík MARTIN. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. 194 s. ISBN 978-80-210-9554-0.
 409. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 s. ISBN 978-80-210-9722-3.
 410. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 396 s. ISBN 978-80-210-9721-6.
 411. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8.
 412. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
 413. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 178 s. ISBN 978-80-210-9780-3.
 414. KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-210-9654-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9654-2020.
 415. KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-210-9653-0.
 416. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-210-9821-3.
 417. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. In Research in foreign language didactics III. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-210-9822-0.
 418. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 83 s. ISBN 978-80-210-5936-8.
 419. BLAŽKOVÁ, Růžena. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení – matematika. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 149 s. ISBN 978-80-210-9930-2.
 420. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. We’re Not Afraid of Cancer or Prevention as a Doorway to Health. Oncological Prevention Methology for Lower Secondary Schools. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9641-7.
 421. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Linda TVRDÍKOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 243 s. ISBN 978-80-210-9686-8.
 422. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s. ISBN 978-80-210-9689-9.
 423. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s. ISBN 978-80-210-9690-5.
 424. PANÁČOVÁ, Jitka a Jaroslav BERÁNEK. Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. ISBN 978-80-210-9863-3.
 425. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
 426. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 427. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Pavla FIALOVÁ, Petra STUCHLÍK FIŠEROVÁ, Simona Rozárka JÍLKOVÁ, Barbora NEŽIKOVÁ, Jiří PALÁT, Tomáš PERSAŇ, Jaromír SOBOTKA a Jana KLÁNOVÁ. Základy studia environmentálních procesů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 69 s. ISBN 978-80-210-9684-4.
 428. LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL a Tomáš FREIBERGER. Základy vyšetření v klinické imunologii. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-7853-6.
 429. AULICKÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Michaela HABALOVÁ, Klára ŠPANĚLOVÁ a Petra HANÁKOVÁ. Základy vývojové neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9621-9.
 430. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL a Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020. 177 s. Edice Scientia sv. 704. ISBN 978-80-210-9805-3.
 431. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL a Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 177 s. Edice Scientia 704. ISBN 978-80-210-9806-0.
 432. HANÁK, Jakub. Zemědělské právo v době klimatické krize. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 145 s. ISBN 978-80-210-9748-3.
 433. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 125 s. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9586-1.
 434. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 125 s. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9587-8.
 435. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9688-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.
 436. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 107 s. ISBN 978-80-210-9687-5.
 437. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ a Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 60 s. ISBN 978-80-210-9918-0.
 438. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ a Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 60 s. ISBN 978-80-210-9919-7.
 439. JURAJDA, Michal. 64. studentská vědecká konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 44 s. ISBN 978-80-210-9788-9.
 440. 2019

 441. BLAŽEK, Václav, Michal SCHWARZ a Ondřej SRBA. Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 358 s. ISBN 978-80-210-9322-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9322-2019.
 442. BLAŽEK, Václav, Michal SCHWARZ a Ondřej SRBA. Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 358 s. ISBN 978-80-210-9321-8.
 443. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9207-5.
 444. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 445. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 92 s. ISBN 978-80-210-9445-1.
 446. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 92 s. ISBN 978-80-210-9446-8.
 447. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
 448. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
 449. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9474-1.
 450. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
 451. KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 s. Scientia, sv. č. 647. ISBN 978-80-210-9279-2.
 452. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic: pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9507-6.
 453. RASTALL, Paul. Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 146 s. ISBN 978-80-210-9434-5.
 454. RASTALL, Paul. Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 146 s. ISBN 978-80-210-9433-8.
 455. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 657 s. ISBN 978-80-210-9354-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019.
 456. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 657 s. ISBN 978-80-210-9353-9.
 457. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 40 s. ISBN 978-80-210-9398-0.
 458. SPARLING, Thomas Donaldson a Katalin KÜRTÖSI. Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 285 s. ISBN 978-80-210-9369-0.
 459. SPARLING, Thomas Donaldson a Katalin KÜRTÖSI. Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 285 s. ISBN 978-80-210-9368-3.
 460. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9492-5.
 461. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9491-8.
 462. PAČKA, Roman. CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 131 s. Politologická řada, sv. č. 73. ISBN 978-80-210-9243-3.
 463. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9257-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9257-2019.
 464. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9256-3.
 465. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 s. ISBN 978-80-210-9541-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019.
 466. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3.
 467. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice : Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 495. ISBN 978-80-210-9410-9.
 468. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 495. ISBN 978-80-210-9411-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9411-2019.
 469. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2.
 470. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9282-2.
 471. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 208 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9283-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9283-2019.
 472. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 473. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 130 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1.
 474. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 1 – 1919–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 574 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 646. ISBN 978-80-210-9240-2.
 475. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 2, 1989–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 689 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 680. ISBN 978-80-210-9241-9.
 476. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ a Olga SUKOVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. Intenzivní péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9449-9.
 477. HAUSER, Přemysl, Květoslava KLÍMOVÁ, Helena ANDRESOVÁ a Ivo MARTINEC. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 137 s. ISBN 978-80-210-9489-5.
 478. BÁRTA, Stanislav, Hana BRZOBOHATÁ, Radana ČERVENÁ, Jiří JELÍNEK, Zbyšek STODŮLKA a Michaela ZEMÁNKOVÁ. Digitální archivnictví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 134 s. ISBN 978-80-210-9450-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019.
 479. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přeprac., elektron. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. Čítárna Munispace. ISBN 978-80-210-9234-1.
 480. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
 481. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
 482. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí : mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 190 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9330-0.
 483. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 190 s. ISBN 978-80-210-9331-7.
 484. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9260-0.
 485. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9261-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9261-2019.
 486. LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 490. ISBN 978-80-210-9312-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9312-2019.
 487. LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 490. ISBN 978-80-210-9311-9.
 488. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9399-7.
 489. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9381-2.
 490. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 183 s. ISBN 978-80-210-9159-7.
 491. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 183 s. ISBN 978-80-210-9158-0.
 492. ČERNÝ, Michal a Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9480-2.
 493. ČERNÝ, Michal a Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9479-6.
 494. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9.
 495. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9469-7.
 496. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9468-0.
 497. NEŠLEHA, Josef, Lukáš MAREK, Miroslav SVOBODA a Zuzana RAKOVSKÁ. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 664 s. ISBN 978-80-210-9338-6.
 498. NEŠLEHA, Josef, Lukáš MAREK, Miroslav SVOBODA a Zuzana RAKOVSKÁ. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 664 s. ISBN 978-80-210-9337-9.
 499. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 238 s. ISBN 978-80-210-9458-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9458-2019.
 500. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 238 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
 501. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ a Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 112 s. ISBN 978-80-210-9440-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.O210-9440-2019.
 502. HŮLKOVÁ, Irena a Radek VOGEL. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. Brno, 12–13 September 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 27 s. ISBN 978-80-210-9363-8.
 503. MUKHERJEE, Siddhartha. Gen. O dědičnosti v našich osudech. Překlad Jan Šmarda, Kateřina Danielová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 523 s. Poprvé v češtině. Sv. 5. ISBN 978-80-210-9140-5.
 504. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ a Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 s. ISBN 978-80-210-9255-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9255-2019.
 505. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ a Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 s. ISBN 978-80-210-9254-9.
 506. PYTLÍK, Petr. Guido List – poeta vates der österreichischen Alldeutschen. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 139 s. ISBN 978-80-210-9208-2.
 507. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK, Filip JOHÁNEK, Jakub BAJZÍK a Pavel SIKORA. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9376-8.
 508. FASORA, Lukáš. Historický pohled na století života Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 141 s. ISBN 978-80-210-9262-4.
 509. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 510. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 489. ISBN 978-80-210-9270-9.
 511. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 489. ISBN 978-80-210-9271-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9271-2019.
 512. STODOLA, Jiří. Information. Studies in information science and ethics with regard to users with visual impairment. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 s. ISBN 978-80-210-9211-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9211-2019.
 513. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 71 s. ISBN 978-80-210-6202-3.
 514. FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918–1968. Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. 1. vyd. Brno; Rome: Masaryk University Press; Viella, 2019. 197 s. Parva Convivia, sv. č. 6. ISBN 978-80-210-9478-9.
 515. SALÁK, Pavel a Lucie MRÁZKOVÁ. Ius honorarium – římské magistratury a jejich činnost. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 146 s. ISBN 978-80-210-9447-5.
 516. JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 159 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 496. ISBN 978-80-210-9427-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9427-2019.
 517. JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 159 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 496. ISBN 978-80-210-9426-0.
 518. DOČEKALOVÁ, Petra, Lucie URBÁNKOVÁ, Tomáš BROUSIL, Karel HALOUN a Šárka ŠILAROVÁ. Jaroslav Benda 1882–1970. Typografická úprava a písmo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2019. 151 s. ISBN 978-80-210-8375-2.
 519. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9460-4.
 520. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8.
 521. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5.
 522. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 131 s. ISBN 978-80-210-9349-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9349-2019.
 523. PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista. Kovář, Michal (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 s. ISBN 978-80-210-9267-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9267-2019.
 524. PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista. Kovář, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 122 s. ISBN 978-80-210-9266-2.
 525. FOLETTI, Ivan a Katharina MEINECKE. Jupiter, Kristus, Chalífa. Obrazy mocných a zrození středověku (IV.–VIII. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Books & Pipes, 2019. 109 s. Parva Convivia, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9425-3.
 526. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 s. ISBN 978-80-210-9116-0.
 527. KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. ISBN 978-80-210-9329-4.
 528. HORÁKOVÁ, Radka. Komunikace osob s duálním smyslovým postižením. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 33 s. ISBN 978-80-210-9620-2.
 529. KOPEČNÝ, Petr a Barbora CHLEBORADOVÁ. Komunikační a simulační techniky logopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 40 s. ISBN 978-80-210-9599-1.
 530. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Komunikační a simulační techniky surdopedické. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 s. ISBN 978-80-210-9678-3.
 531. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9245-7.
 532. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9246-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
 533. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Aleš PLICHTA a Tomáš TUREK. Konference 25. Kvartér. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 64 s. ISBN 978-80-210-9470-3.
 534. KOSTELECKÁ, Marta. Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 172 s. ISBN 978-80-210-9512-0.
 535. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 44 s. ISBN 978-80-210-9400-0.
 536. KOLEJKA, Jaromír, Jan VYBÍRAL, Mária KOZOVÁ, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Libor LNĚNIČKA a František SYNEK. Krajinotvorné profese a aktivity člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v současné kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 s. ISBN 978-80-210-9201-3.
 537. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 497. ISBN 978-80-210-9417-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9417-2019.
 538. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 497. ISBN 978-80-210-9416-1.
 539. STANOVSKÁ, Sylvie. Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 82 s. ISBN 978-80-210-9235-8.
 540. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 2. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 541. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
 542. DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) – Masarykova univerzita, 2019. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-210-9166-5.
 543. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9536-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019.
 544. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9.
 545. HOLINKOVÁ, Markéta a Lenka ADÁMKOVÁ. Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 173 s. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.
 546. LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 s. Munice, sv. č. 3. ISBN 978-80-210-9250-1.
 547. KERLINOVÁ, Alena a Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 132 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
 548. NOVÁKOVÁ, Eva a Bohumil NOVÁK. Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 174 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 5. ISBN 978-80-210-9419-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019.
 549. NOVÁKOVÁ, Eva a Bohumil NOVÁK. Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 174 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 5. ISBN 978-80-210-9418-5.
 550. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 487. ISBN 978-80-210-9226-6.
 551. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 487. ISBN 978-80-210-9227-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9227-2019.
 552. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9477-2.
 553. KYSELOVSKÁ, Tereza a Pavel KOUKAL. Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 388 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Edice Scientia, sv. č. 669. ISBN 978-80-210-9476-5.
 554. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9324-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
 555. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 556. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 557. MICHÁLEK, Zbyněk a Josef ŠAUR. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-210-9403-1.
 558. MICHÁLEK, Zbyněk a Josef ŠAUR. Mladá slavistika IV. Výzkum slovanského areálu: generační proměny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 108 s. ISBN 978-80-210-9402-4.
 559. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9045-3.
 560. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 3. díl. Nelineární modely v prostředí R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 s. ISBN 978-80-210-9784-1.
 561. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 3. díl. Nelineární modely v prostředí R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 s. ISBN 978-80-210-9277-8.
 562. ŠVANTNEROVÁ, Jitka. Moje první čtení. Pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9318-8.
 563. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR a Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 s. ISBN 978-80-210-9253-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9253-2019.
 564. JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Marta KOSTELECKÁ, Jiří MUNZAR a Aleš URVÁLEK. Mosty blízké i vzdálené. Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 68 s. ISBN 978-80-210-9252-5.
 565. BLAŽEJ, Adam. Motivace dětí a mládeže ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 147 s. ISBN 978-80-210-9355-3.
 566. BAGO, Gustav, Petr HEDBÁVNÝ a Miriam KALICHOVÁ. Multimédia ve sportovní gymnastice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 102 s. ISBN 978-80-210-9483-3.
 567. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ a Radek GOMOLA. Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity. Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 155 s. ISBN 978-80-210-9415-4.
 568. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ a Radek GOMOLA. Munipress. Nakladatelství Masarykovy univerzity. Svoboda slova v zrcadle univerzitních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 155 s. ISBN 978-80-210-9414-7.
 569. KÖCK, Johannes Benjamin. „Murat spricht gutes Deutsch, weil Murat seit hundert Jahren in Wien lebt“. Die Funktionen von Humor und Ironie für die Subjektpositionierungsangebote des Fernsehsprachkurses „Mein Almanca“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9372-0.
 570. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Myths and Traditions of Central European University Culture. 1. vyd. Brno, Praha: Masaryk University Press & Karolinum, 2019. 248 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 494. ISBN 978-80-210-9412-3.
 571. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Myths and Traditions of Central European University Culture. 1., elektronické vyd. Brno, Praha: Masaryk University Press & Karolinum, 2019. 248 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 494. ISBN 978-80-210-9413-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9413-2019.
 572. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 224 s. Dějiny Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9117-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9117-2019.
 573. CHOVANCOVÁ, Katarína. Načo nám je opozícia? Inštitucionálne práva parlamentnej opozície v Česku a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 298 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 70. ISBN 978-80-210-9463-5.
 574. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 575. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 576. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 577. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 578. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. ISBN 978-80-210-9229-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9229-2019.
 579. JANÍK, Tomáš. Nedělní pedagogické krasořeči. O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. ISBN 978-80-210-9228-0.
 580. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Neutilitární škola. 1. vyd. Brno: koedice Spolek přátel domu umění města Brna / Fakulta umění, Ostravská univerzita / Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9508-3.
 581. HOŠEK, Jiří, Jiří KOŠTA a Petr ŽÁKOVSKÝ. Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context. Part I. The finds. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 424 s. ISBN 978-80-210-9443-7.
 582. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2019. Brno: Masaryk University Press, 2019. 121 s. ISBN 978-80-210-9442-0.
 583. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Non-utilitarian school. 1. vyd. Brno: koedice Spolek přátel domu umění města Brna / Fakulta umění, Ostravská univerzita / Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9509-0.
 584. VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV (1789–1918). 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9272-3.
 585. NOGA, Pavel. Od designu k designu. Příběhy grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 179 s. ISBN 978-80-210-9273-0.
 586. BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi. Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-210-9168-9.
 587. ELBEL, Petr, Heidemarie BACHHOFER, Frank BAYARD, Ulrike DENK, Christoph HAIDACHER, Elke HAMMER-LUZA, Herbert HUTTERER, Thomas JUST, Karl KOLLERMANN, Juliane MIKOLETZKY, Helga PENZ, Susanne Claudine PILS, Willibald ROSNER, Walter SCHUSTER, Stefan SEITSCHEK, Arthur STÖGMANN, Jiřina ŠTOURAČOVÁ, Christoph TEPPERBERG, Philipp TOLLOI, Susanne USLU-PAUER a Peter WIESFLECKER. Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 586 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae 498. ISBN 978-80-210-9466-6.
 588. ELBEL, Petr. Österreichische Archive: Geschichte und Gegenwart. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 586 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 498. ISBN 978-80-210-9467-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9467-2019.
 589. SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Vylučovací systém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9502-1.
 590. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9297-6.
 591. SVOBODOVÁ, Hana. Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 198 s. ISBN 978-80-210-9522-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019.
 592. SVOBODOVÁ, Hana. Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 198 s. ISBN 978-80-210-9521-2.
 593. JANISCH, Roman. Overview of General Biology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 91 s. ISBN 978-80-210-7927-4.
 594. TÁBORSKÁ, Eva a Jiří DOSTÁL. Overview of Chemistry. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 s. ISBN 978-80-210-5193-5.
 595. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
 596. MYSLIVCOVÁ, Světlana. Personální marketing v řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 215 s. ISBN 978-80-210-9356-0.
 597. MICHALIČKA, Václav. Pilnikářství. Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 151 s. Etnologické studie 23. ISBN 978-80-210-9396-6.
 598. HORECKÝ, Jan. Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 268 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovi univerzity, Edice Scientia, sv. č. 649. ISBN 978-80-210-9303-4.
 599. HORECKÝ, Jan. Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 268 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovi univerzity, Edice Scientia, sv. č. 649. ISBN 978-80-210-9302-7.
 600. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.
 601. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 602. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9527-4.
 603. ŠVANTNEROVÁ, Jitka. Pohádky pro nejmenší. Pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 58 s. ISBN 978-80-210-9320-1.
 604. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 605. STRÁNSKÝ, Jaroslav, Roman ZAPLETAL, Tereza ANTLOVÁ a Michal BLAŽEK. Pracovní právo 2018. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 191 s. ISBN 978-80-210-9238-9.
 606. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 607. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 2., přeprac. a doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 341 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 548. ISBN 978-80-210-9493-2.
 608. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 609. CIGÁN, Michal. Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others. Cargo Cult and Witch Hunt in Indo-European Myth and Reality. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 166 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 492. ISBN 978-80-210-9341-6.
 610. CIGÁN, Michal. Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others. Cargo Cult and Witch Hunt in Indo-European Myth and Reality. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 492. ISBN 978-80-210-9342-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9342-2019.
 611. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 s. ISBN 978-80-210-9378-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019.
 612. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 s. ISBN 978-80-210-9377-5.
 613. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. Reflexe, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9482-6.
 614. ŠVEC, Vlastimil. Profesionální pomáhání. Rozhovory napříč pomáhajícími profesemi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 148 s. Reflexe, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9481-9.
 615. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4.
 616. BAKEŠOVÁ, Václava. Prostor a jeho obývání. Zobrazení prostoru v díle Marie Noelové, Suzanne Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 194 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literární studie, svazek 8. ISBN 978-80-210-9551-9.
 617. LEXOVÁ, Petra, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; B&P Publishing, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9343-0.
 618. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9579-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9579-2019.
 619. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů. Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9578-6.
 620. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2019. 215 s. ISBN 978-80-210-9347-8.
 621. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 408 s. ISBN 978-80-210-9298-3.
 622. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 623. ŠVANTNEROVÁ, Jitka. Příběhy pro malé čtenáře. Pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 57 s. ISBN 978-80-210-9319-5.
 624. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9404-8.
 625. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 486. ISBN 978-80-210-9197-9.
 626. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 486. ISBN 978-80-210-9198-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9198-2019.
 627. SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 s. ISBN 978-80-210-9293-8.
 628. SEKOT, Aleš. Rodiče a sport dětí. Rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 s. ISBN 978-80-210-9292-1.
 629. SMEJKALOVÁ, Zdeňka a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví. Metodický materiál k výuce prevence onkologických a dalších chronických neinfekčních chorob pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9364-5.
 630. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
 631. VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 38 s. ISBN 978-80-210-9592-2.
 632. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva, Maria NENAROKOVA, Paulina WÓJCIKOWSKA-WANTUCH a Giulia DE FLORIO. Skazka – voprosy perevoda i vosprijatija. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 147 s. ISBN 978-80-210-9344-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9344-2019.
 633. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina ŠVIKOVÁ, Petra LEXOVÁ, Zbyněk FIŠER a Jaroslav HAMŽA. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 222 s. ISBN 978-80-210-9317-1.
 634. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami učení. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 61 s. ISBN 978-80-210-9675-2.
 635. RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-210-9590-8.
 636. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9595-3.
 637. BARANOVÁ, Petra a Ivana MÁROVÁ. Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na prvním stupni. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 121 s. ISBN 978-80-210-9560-1.
 638. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 s. ISBN 978-80-210-9394-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9394-2019.
 639. LESŇÁK, Slavomír, Svatopluk NOVÁK a Matúš PORUBJAK. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství. Sborník z konference. 14. a 15. listopadu 2018, Skalica – Hodonín. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 s. ISBN 978-80-210-9393-5.
 640. KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9456-7.
 641. BRAŽINA, Radislav, Markéta BEDNÁŘOVÁ a Terezie BOKOVÁ. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 679. ISBN 978-80-210-9495-6.
 642. BRAŽINA, Radislav, Markéta BEDNÁŘOVÁ a Terezie BOKOVÁ. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 679. ISBN 978-80-210-9494-9.
 643. KROUPA, Jiří. Srovnávací politologie. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 156 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU č. 545. ISBN 978-80-210-9284-6.
 644. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA a Barbora HUBATKOVÁ. Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Slon, 2019. 142 s. ISBN 978-80-210-9165-8.
 645. RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1.
 646. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.
 647. ŠERÁKOVÁ, Hana. Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 64 s. ISBN 978-80-210-9269-3.
 648. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 649. KREJČOVÁ, Elena, Ana PETROV a Mirna STEHLÍKOVÁ DURASEK. Tematický slovník češtiny, bulharštiny, srbštiny a chorvatštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9336-2.
 650. ŠKODA, Jan, Pavel DVOŘÁK, Markéta WAYHELOVÁ, Dana ŠTVERÁKOVÁ, Martin BENEŠÍK a Tomáš BURYŠKA. The Biomania Student Scientific Meeting & EUSynBioS Symposium 2019. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 130 s. ISBN 978-80-210-9373-7.
 651. SYSLOVÁ, Zora. The Preschool Teacher as a Reflective Practitioner. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 105 s. ISBN 978-80-210-9556-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019.
 652. ŠALAMOUN, Jiří. The Satire of Ishmael Reed. From Non-standard Sexuality to Argumentation. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 115 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 493. ISBN 978-80-210-9366-9.
 653. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2019. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 63 s. ISBN 978-80-210-9296-9.
 654. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Mária KOZOVÁ, Jozef BAŠARY, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Eva PAUDITŠOVÁ, František PETROVIČ, František SYNEK, Pavol ŠRANKOTA a Jan VYBÍRAL. Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 98 s. ISBN 978-80-210-9351-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9351-2019.
 655. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Mária KOZOVÁ, Jozef BAŠARY, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Eva PAUDITŠOVÁ, František PETROVIČ, František SYNEK, Pavol ŠRANKOTA a Jan VYBÍRAL. Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 98 s. ISBN 978-80-210-9350-8.
 656. DOSEDLOVÁ, Aneta, Terézia HEGEROVÁ, Pavla KRAJCOVÁ, Kateřina MAŠKOVÁ, Lucia MYDLIAROVÁ, Zuzana RUSSEOVÁ, Nataliya SAMOYLOVA a Zuzana SHEJBALOVÁ. Tradiční rodina v Číně. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9395-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9395-2019.
 657. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9473-4.
 658. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Tvorba práva – empirické studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia sv. č. 671. ISBN 978-80-210-9472-7.
 659. BAREŠ, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Robert KUBA, Miroslav MORÁŇ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Stanislav VOHÁŇKA. Učebnice speciální neurologie. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 301 s. ISBN 978-80-210-5320-5.
 660. SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 186 s. EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 20. ISBN 978-80-210-9339-3.
 661. SVAČINA, Karel. Uncertain eternity, or eternal uncertainty? The controversy about a geological repository for highly radioactive waste in the Czech Republic. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 188 s. EDIS: Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 20. ISBN 978-80-210-9340-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9340-2019.
 662. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Universal, Regional, National. Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 389 s. ISBN 978-80-210-9497-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9497-2019.
 663. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Universal, Regional, National. Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 389 s. ISBN 978-80-210-9496-3.
 664. POSPÍŠIL, Ivo a Lenka PAUČOVÁ. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 115 s. ISBN 978-80-210-9287-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9287-2019.
 665. POSPÍŠIL, Ivo a Lenka PAUČOVÁ. Ústav slavistiky. Východiska a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 115 s. ISBN 978-80-210-9286-0.
 666. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 667. ŠMARDA, Jan. Variabilita sinic v elektronovém mikroskopu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9430-7.
 668. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 669. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 670. HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 530. ISBN 978-80-210-8333-2.
 671. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-210-9288-4.
 672. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 7. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 673. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.
 674. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 232 s. ISBN 978-80-210-7913-7.
 675. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2019. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 34 s. ISBN 978-80-210-9295-2.
 676. TIŠLIAR, Pavol, Tomáš ČERNUŠÁK a Irena LOSKOTOVÁ. Výstava v archivu. Teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 s. ISBN 978-80-210-9406-2.
 677. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8.
 678. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 679. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9546-5.
 680. FASORA, Lukáš, Jana ČERMINOVÁ, Jana ČERNÁ a Michaela MÁLIKOVÁ. Významné osobnosti v životě Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 143 s. ISBN 978-80-210-9264-8.
 681. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9361-4.
 682. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
 683. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9424-6.
 684. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9423-9.
 685. WIMMEROVÁ, Michaela. XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 12.–13. listopadu 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 96 s. ISBN 978-80-210-9420-8.
 686. WEBER, Pavel. XXI. Brněnský geriatrický den. 13. 3. 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 35 s. ISBN 978-80-210-9232-7.
 687. ELBEL, Petr, Ondřej SCHMIDT a Stanislav BÁRTA. Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 s. ISBN 978-80-210-9182-5.
 688. DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2.
 689. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 690. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 s. ISBN 978-80-210-9431-4.
 691. DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8.
 692. KULDA, Martin a Lenka DOLEŽALOVÁ. Zoologický lexikon znakového jazyka jako didaktická pomůcka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 101 s. ISBN 978-80-210-9561-8.
 693. KÖCK, Johannes Benjamin, Jan BUDŇÁK, Julia HAEUSSERMANN a Jan TRNA. Zwischen vzpomínka und Erinnerung. Tschechische Erinnerungsorte im DaF-Unterricht. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9545-8.
 694. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ a Richard KRUMPOLEC. 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstract. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 65 s. ISBN 978-80-210-9487-1.
 695. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ a Richard KRUMPOLEC. 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstract. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 65 s. ISBN 978-80-210-9486-4.
 696. 12th International Conference on Kinanthropology. Book of Abstracts. Cacek, Jan (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 106 s. ISBN 978-80-210-9429-1.
 697. VÁLEK, Jan a Peter MARINIČ. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9435-2.
 698. JURAJDA, Michal. 63. studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 92 s. ISBN 978-80-210-9285-3.
 699. 2018

 700. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 139 s. ISBN 978-80-210-8987-7.
 701. PAVLÍK, Tomáš a Jakub GREGOR. Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků. 11.–12. září 2018, Rakvice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9031-6.
 702. PAVLÍK, Tomáš a Jakub GREGOR. Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků. 11.–12. září 2018, Rakvice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9030-9.
 703. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
 704. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4.
 705. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8993-8.
 706. PETRŽELKA, Josef a Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 103 s. ISBN 978-80-210-9128-3.
 707. PODĚBRADSKÁ, Radana. Atlas ošetření svalů v manuální terapii. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8964-8.
 708. LE CALVÉ-IVIČEVIĆ, Évaine a Vanja POLIĆ. Beyond the 49th Parallel: Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 290 s. ISBN 978-80-210-9193-1.
 709. LE CALVÉ-IVIČEVIĆ, Évaine a Vanja POLIĆ. Beyond the 49th Parallel: Many Faces of the Canadian North / Au-delà du 49ème parallèle : multiples visages du Nord canadien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 290 s. ISBN 978-80-210-9192-4.
 710. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8848-1.
 711. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8847-4.
 712. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 276 s. ISBN 978-80-210-9132-0.
 713. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 177 s. ISBN 978-80-210-8940-2.
 714. CEITEC PhD & Postdoc Retreat. Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8943-3.
 715. CEITEC PhD & Postdoc Retreat. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8941-9.
 716. KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. Munice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8834-4.
 717. POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9107-8.
 718. KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 243 s. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-9130-6.
 719. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK a Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 s. ISBN 978-80-210-9196-2.
 720. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK a Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 s. ISBN 978-80-210-9195-5.
 721. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 232 s. ISBN 978-80-210-9112-2.
 722. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 132 s. ISBN 978-80-210-9120-7.
 723. DARDIGOVÁ, Jill C. a William L. HEWARD. Domluvme se. Kniha o smlouvách dětí a rodičů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 127 s. ISBN 978-80-210-8900-6.
 724. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8992-1.
 725. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8991-4.
 726. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
 727. NEŠLEHA, Josef, Filip HAMPL a Miroslav SVOBODA. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2018. 864 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
 728. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Nešleha, Josef – Hampl, Filip – Svoboda, Miroslav (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 864 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
 729. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 s. ISBN 978-80-210-9056-9.
 730. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 s. ISBN 978-80-210-9055-2.
 731. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 732. CUSIMANO, Christophe Gérard L. Grammaire-Grimoire du français : Initiation a la syntaxe de Tesniere. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 82 s. ISBN 978-80-210-9047-7.
 733. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 s. ISBN 978-80-210-9053-8.
 734. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8453-7.
 735. ŠTĚPÁNEK, Radek. Hic sunt homines. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8882-5.
 736. ČAPKA, František. Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 311 s. ISBN 978-80-210-8791-0.
 737. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 s. ISBN 978-80-210-8803-0.
 738. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonal yoga. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8939-6.
 739. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8938-9.
 740. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8937-2.
 741. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9049-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9049-2018.
 742. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9048-4.
 743. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 744. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání : Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. Munipress. ISBN 978-80-210-9129-0.
 745. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. ISBN 978-80-210-9129-0.
 746. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. ISBN 978-80-210-9189-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9189-2018.
 747. VIKTORIN, Jan. Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. Výzkumný projekt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 s. ISBN 978-80-210-9076-7.
 748. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-210-9000-2.
 749. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 s. ISBN 978-80-210-8999-0.
 750. Interpretation of Meaning Across Discourses. Jančaříková, Renata (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 s. ISBN 978-80-210-8947-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8947-2018.
 751. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-9119-1.
 752. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2.
 753. MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. ISBN 978-80-210-9169-6.
 754. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Lesňák, Slavomír, Vacková, Barbora (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 190 s. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 755. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 439 s. ISBN 978-80-210-9108-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 756. HAGOVSKÁ, Magdaléna. Kognitívny a pohybový tréning u seniorov s miernym kognitívnym deficitom. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 s. ISBN 978-80-210-9179-5.
 757. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav ŠAMÁNEK, Tomáš TUREK, Gabriela CALÁBKOVÁ a Martin IVANOV. Konference 24. Kvartér. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 70 s. ISBN 978-80-210-9115-3.
 758. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav ŠAMÁNEK, Tomáš TUREK, Gabriela CALÁBKOVÁ a Martin IVANOV. Konference 24. Kvartér. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 70 s. ISBN 978-80-210-9114-6.
 759. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 s. ISBN 978-80-210-9017-0.
 760. ČERVENKOVÁ, Marie. Le français pour les étudiants en économie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9714-8.
 761. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9058-3.
 762. HARAKCHIYSKA, Tsvetelina, Teresa PESSOA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva TRNOVÁ, Martha MOTTELSON, Johnny BALTZEREN, Jinghui YANG, Shujie QU, Liping LIU a Surong LI. Learner-centred Teaching Manual. A Training Pack for University Teaching Staff. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9057-6.
 763. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 764. FOLETTI, Ivan, Adrien PALLADINO, Katarína KRAVČÍKOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Migrating Art Historians on the Sacred Ways. 1. vyd. Brno; Rome: Masaryk University & Viella editrice, 2018. 467 s. Parva Convivia, sv. č. 2. ISBN 978-80-210-9221-1.
 765. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 3. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 766. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 767. PAUČOVÁ, Lenka a Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9096-5.
 768. PAUČOVÁ, Lenka a Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9095-8.
 769. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3.
 770. HORÁKOVÁ, Jana a Milan KREUZZIEGER. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 143 s. ISBN 978-80-210-8996-9.
 771. HORÁKOVÁ, Jana a Milan KREUZZIEGER. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 143 s. ISBN 978-80-210-8995-2.
 772. SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 96 s. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018.
 773. HALA, Petr. Musica viva in schola XXVI. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 774. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018.
 775. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9061-3.
 776. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9062-0.
 777. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví. Metodický materiál onkologické prevence pro 2. stupeň základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 153 s. ISBN 978-80-210-9060-6.
 778. PAVÚK, Peter, Věra KLONTZA-JAKLOVÁ a Anthony Filmer HARDING. ΕΥΔΑΙΜΩN. Studies in honour of Jan Bouzek. 1. vyd. Praha a Brno: Filozofická fakulta UK Praha, Masarykova univerzita, 2018. 574 s. ISBN 978-80-210-9025-5.
 779. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 780. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 781. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 782. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9205-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9205-2018.
 783. PELOUŠKOVÁ, Hana. Německé konstrukce s es a jejich české protějšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 244 s. Cizí jazyky: jazykovědné a literárněvědné studie. Svazek 7. ISBN 978-80-210-9204-4.
 784. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 182 s. ISBN 978-80-210-9109-2.
 785. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2018. 241 s. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-9131-3.
 786. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ a Barbora VALOVÁ. Obecná chemie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 298 s. ISBN 978-80-210-8953-2.
 787. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 68 s. ISBN 978-80-210-9067-5.
 788. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9093-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9093-2018.
 789. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9092-7.
 790. FOLETTI, Ivan, Francesco LOVINO a Veronika TVRZNÍKOVÁ. Od Kondakova ke knihovně Hanse Beltinga / From Kondakov to the Hans Belting Library. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8790-3.
 791. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 792. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 480. ISBN 978-80-210-8952-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 793. SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 s. ISBN 978-80-210-9094-1.
 794. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 s. ISBN 978-80-210-7926-7.
 795. KUČEROVÁ, Judita. Padá, padá rosenka. Výběr českých, moravských a slezských lidových písní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-210-9052-1.
 796. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8323-3.
 797. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8926-6.
 798. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9.
 799. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Personalizace politiky v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 248 s. ISBN 978-80-210-8932-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8932-2018.
 800. GRABAR, André. Plotinus and the origins of medieval aesthetics. Translation, Introduction & Editing Adrien Paladino. 1. vyd. Brno; Rome: Masaryk University & Viella editrice, 2018. 125 s. Parva Convivia, sv. č. 3. ISBN 978-80-210-9220-4.
 801. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 479. ISBN 978-80-210-8918-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 802. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 479. ISBN 978-80-210-8919-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 803. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán +. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 s. ISBN 978-80-210-9106-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9106-2018.
 804. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán +. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 s. ISBN 978-80-210-9105-4.
 805. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9091-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018.
 806. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9090-3.
 807. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 146 s. ISBN 978-80-210-8137-6.
 808. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 809. BLAŽEK, Jiří a Johan SCHWEIGL. Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 84 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia) sv. č. 640. ISBN 978-80-210-9156-6.
 810. PAŘÍZKOVÁ, Ivana, Eva TOMÁŠKOVÁ, Richard BARTES a Romana BUZKOVÁ. Právní a ekonomické aspekty financování neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 202 s. Edice Scientia, svazek č. 643. ISBN 978-80-210-9154-2.
 811. HORECKÝ, Jan a Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 978-80-210-8811-5.
 812. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 538. ISBN 978-80-210-8842-9.
 813. ZVONAŘ, Martin a Zuzana SAJDLOVÁ. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 29. 11. – 1. 12. 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 1120 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 814. Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 422 s. ISBN 978-80-210-8962-4.
 815. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
 816. CHVÁLOVÁ, Marie. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 209 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 8. ISBN 978-80-210-9275-4.
 817. CHVÁLOVÁ, Marie. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 209 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 8. ISBN 978-80-210-9275-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9275-2018.
 818. CHVÁLOVÁ, Marie. Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 209 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 8. ISBN 978-80-210-9274-7.
 819. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0.
 820. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 202 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9216-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9216-2018.
 821. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8971-6.
 822. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in Foreign Language Pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 182 s. ISBN 978-80-210-9217-4.
 823. ŠVAŘÍČEK, Roman. Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning. 61st World Assembly ICET 2017. Yearbook of Teacher Education. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9103-0.
 824. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
 825. BUDÍNOVÁ, Irena. Setkání studentů a učitelů matematiky IX. Učitelé sdílejí své zkušenosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8933-4.
 826. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 225 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 483. ISBN 978-80-210-9073-6.
 827. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 483. ISBN 978-80-210-9074-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9074-2018.
 828. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9219-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018.
 829. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1.
 830. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9153-5.
 831. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9152-8.
 832. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 108 s. ISBN 978-80-210-9346-1.
 833. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.
 834. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9163-4.
 835. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9162-7.
 836. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 837. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 838. HODIS, Zdeněk. Strukturní stabilita a difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 s. ISBN 978-80-210-8934-1.
 839. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9021-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018.
 840. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9020-0.
 841. ŠERÁKOVÁ, Hana a Petr VLČEK. Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 72 s. ISBN 978-80-210-8949-5.
 842. ČAPEK, Ladislav, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Karel SLAVÍČEK, Dalibor VŠIANSKÝ a Pavel PRACNÝ. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 s. ISBN 978-80-210-9050-7.
 843. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petra VICHROVÁ, Marcela LANDOVÁ a Pavel ŠAFÁŘ. Tělo – výraz – obraz – koncept. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 251 s. ISBN 978-80-210-9126-9.
 844. PINK, Michal. Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb 1996–2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 223 s. Politologická řada, sv. 69. ISBN 978-80-210-9133-7.
 845. ZÁŘICKÝ, Aleš a Lukáš FASORA. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.–15. September 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9171-9.
 846. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
 847. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
 848. TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 230 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 46. ISBN 978-80-210-8997-6.
 849. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 s. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 850. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 s. ISBN 978-80-210-8907-5.
 851. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 2. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 852. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 853. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4.
 854. DAREBNÝ, Jan. Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 484. ISBN 978-80-210-9072-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9072-2018.
 855. DAREBNÝ, Jan. Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 216 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 484. ISBN 978-80-210-9071-2.
 856. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2.
 857. KRUML, David. Vězeň to má spočítané. Lekce z teorie her. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 126 s. Munice, sv. 1. ISBN 978-80-210-8832-0.
 858. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 174 s. ISBN 978-80-210-8948-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8948-2018.
 859. ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ a Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 255 s. ISBN 978-80-210-9008-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9008-2018.
 860. ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ a Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 255 s. ISBN 978-80-210-9003-3.
 861. TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě. 1., elektronické vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2018. 273 s. Politologická řada, sv. č. 70. ISBN 978-80-210-9143-6.
 862. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 863. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9160-3.
 864. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 6. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
 865. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA, Pavel HUMPOLÍČEK, Zdeňka KNECHTOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Markéta ZAPLETALOVÁ a Iva PADĚROVÁ. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 172 s. ISBN 978-80-210-9174-0.
 866. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Tomáš NOVOTNÝ, Robert STAFFA, Pavel HUMPOLÍČEK, Zdeňka KNECHTOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Markéta ZAPLETALOVÁ a Iva PADĚROVÁ. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 172 s. ISBN 978-80-210-9173-3.
 867. RAUDENSKÁ, Martina, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Petr BABULA a Michal MASAŘÍK. Vybrané kapitoly z buněčné fyziologie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 126 s. ISBN 978-80-210-8994-5.
 868. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9019-4.
 869. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 s. ISBN 978-80-210-9018-7.
 870. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2018. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8968-6.
 871. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 144 s. ISBN 978-80-210-9231-0.
 872. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 144 s. ISBN 978-80-210-9230-3.
 873. OSMANOVIĆ, Erkan. Wer man gewesen war. Untersuchungen zum Suizid in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts anhand von ausgewählten Werken. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 79 s. ISBN 978-80-210-9101-6.
 874. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej PECHNÍK. X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9002-6.
 875. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej PECHNÍK. X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9001-9.
 876. RADIMSKÝ, Jan a Petr KYLOUŠEK. XXe école doctorale de l’Association Gallica & École doctorale de l’Université Halle-Wittenberg, de l’Université de Szeged et l’Université Masaryk de Brno. Telč / České Budějovice 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 319 s. ISBN 978-80-210-9180-1.
 877. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
 878. NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 256 s. ISBN 978-80-210-7923-6.
 879. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 880. VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 6. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 96 s. Edice učebnic PrF MU č. 509. ISBN 978-80-210-4683-2.
 881. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4.
 882. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS a Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 219 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.
 883. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9100-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018.
 884. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika – ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6.
 885. FOLETTI, Ivan. Ženy u oltáře. Nikdy? Jáhenky, vdovy a kněžky a ikonografie Matky Boží (III.–VI. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 77 s. Parva Convivia, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9113-9.
 886. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích. 2., rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 155 s. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8909-9.
 887. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9016-3.
 888. RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9015-6.
 889. 62. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 122 s. ISBN 978-80-210-8959-4.
 890. 2017

 891. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 139 s. ISBN 978-80-210-8910-5.
 892. JEŽEK, Stanislav, Lenka LACINOVÁ, Petr MACEK, Eva BERANOVÁ, Ondřej BOUŠA, Martina ČAVNICKÁ, Jiří DALAJKA, Štěpán KONEČNÝ, Vladimír MARČEK, Jan MAREŠ, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Aleš NEUSAR, Ivana POLEDŇÁKOVÁ, Michaela SOKOLIOVÁ, Zuzana SÝKOROVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Jan ŠEREK, Jan ŠIRŮČEK, Mojmír TYRLÍK a Jan VANČURA. Adolescent psychosocial development in Brno. An ELSPAC Study 2005-2011. Ježek, S. - Lacinová, L. - Macek, P. (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 153 s. ISBN 978-80-210-8705-7.
 893. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 170 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 134. ISBN 978-80-210-8858-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8858-2017.
 894. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 192 s. ISBN 978-80-210-4291-9.
 895. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
 896. Argumentation 2017: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Štěpáníková, Markéta, Michal Malaník, Monika Hanych a Martin Škop (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 190 s. ISBN 978-80-210-8839-9.
 897. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ a Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek. Mizející prvky zlínské architektury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 328 s. ISBN 978-80-210-8667-8.
 898. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 899. TROMBIKOVÁ, Martina. Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990. Verwendung, Funktion und Bedeutung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 468. ISBN 978-80-210-8739-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8739-2017.
 900. TROMBIKOVÁ, Martina. Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990. Verwendung, Funktion und Bedeutung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 468. ISBN 978-80-210-8738-5.
 901. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 158 s. ISBN 978-80-210-5020-4.
 902. CEITEC PhD Retreat II. Book of abstracts. Obrusník, Adam (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8550-3.
 903. Cofola International 2017. Resolution of International Disputes. Conference Proceedings. Drličková, Klára a Tereza Kyselovská (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 106 s. ISBN 978-80-210-8792-7.
 904. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Gabriela MIŠŠÍKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Coherence and Cohesion in English Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 166 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 158. ISBN 978-80-210-8857-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8857-2017.
 905. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Coherence in political speeches. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 152. ISBN 978-80-210-8859-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8859-2017.
 906. HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 191 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8873-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017.
 907. HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 191 s. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8872-6.
 908. MATĚJOVÁ, Lenka. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 21st International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 444 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 909. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 s. ISBN 978-80-210-8474-2.
 910. KARDYNI PELIKÁNOVÁ, Krystyna. „Čechy krásné, Čechy mé...“ Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 304 s. ISBN 978-80-210-8691-3.
 911. HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 96 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 579. ISBN 978-80-210-8478-0.
 912. TROMBIK, Vojtěch. Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 469. ISBN 978-80-210-8741-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8741-2017.
 913. TROMBIK, Vojtěch. Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 469. ISBN 978-80-210-8740-8.
 914. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ a Eva KALIČINSKÁ. Děti pro Lidice. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Children for Lidice. International Childrens Exhibition of Fine Arts Lidice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Památník Lidice., 2017. 173 s. ISBN 978-80-210-8823-8.
 915. KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 s. ISBN 978-80-210-8706-4.
 916. SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 462 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8758-3.
 917. SLAVÍK, Jan, Klára ULIČNÁ, Jana STARÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 463 s. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8768-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.
 918. JAŠKOVÁ, Jana. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 276 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 3. ISBN 978-80-210-8547-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8547-2017.
 919. JAŠKOVÁ, Jana. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 276 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 3. ISBN 978-80-210-8546-6.
 920. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
 921. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8650-0.
 922. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8663-0.
 923. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. ISBN 978-80-210-8662-3.
 924. BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8870-2.
 925. BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8871-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8871-2017.
 926. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 132 s. ISBN 978-80-210-8500-8.
 927. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8778-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017.
 928. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8777-4.
 929. SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8754-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8754-2017.
 930. SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8753-8.
 931. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8549-7.
 932. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. 2., rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 92 s. ISBN 978-80-210-8487-2.
 933. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8809-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8809-2017.
 934. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8808-5.
 935. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8885-6.
 936. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
 937. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7.
 938. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8819-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017.
 939. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8818-4.
 940. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. 12-13 September 2016. Conference Proceedings. Hůlková, Irena – Jančaříková, Renata (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 153 s. ISBN 978-80-210-8821-4.
 941. KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8656-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8656-2017.
 942. KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8655-5.
 943. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN a Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 944. European Financial Systems 2017. Nešleha Josef, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4.
 945. European Financial Systems 2017. Nešleha Josef, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8.
 946. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 947. MÁROVÁ, Ivana. Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 130 s. ISBN 978-80-210-8886-3.
 948. PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7.
 949. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. From the Depths of the Soul. The Dynamics of Psychological Aspects of Art Expression. 1. vyd. Praha; Brno: Dokořán; Masarykova univerzita, 2017. 243 s. ISBN 978-80-210-8813-9.
 950. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 951. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 15. Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. Herber, Vladimír (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8844-3.
 952. SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 864 s. ISBN 978-80-210-8613-5.
 953. VITKOVÁ, Zuzana, Olga PLUHÁČKOVÁ a Ondřej DOSTÁL. Gregor Johann Mendel. For students and children. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8535-0.
 954. VITKOVÁ, Zuzana, Olga PLUHÁČKOVÁ a Ondřej DOSTÁL. Gregor Johann Mendel. Studentům a dětem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8534-3.
 955. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5.
 956. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7.
 957. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 958. ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 s. ISBN 978-80-210-5544-5.
 959. SALÁK, Pavel, Ladislav VOJÁČEK, Alžbeta PEREJDOVÁ a Lucie MRÁZKOVÁ. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 960. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 961. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 962. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1.
 963. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
 964. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
 965. HORÁKOVÁ, Martina. Inscribing Difference and Resistance. Indigenous Women’s Personal Non-fiction and Life Writing in Australia and North America. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 210 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 463. ISBN 978-80-210-8531-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8531-2017.
 966. Interaction of Law and Ekonomics 2017. Pařízková, Ivana a Eva Tomášková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 223 s. ISBN 978-80-210-8840-5.
 967. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8888-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017.
 968. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8887-0.
 969. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
 970. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
 971. KUSHKEVYCH, Ivan. Intestinal Sulfate-Reducing Bacteria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 320 s. ISBN 978-80-210-8614-2.
 972. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-8501-5.
 973. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8749-1.
 974. NOVÁKOVÁ, Ester a Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8748-4.
 975. HOFFMAN, Andrew. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 136 s. ISBN 978-80-210-8711-8.
 976. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 977. DVOŘÁK, Petr. Jako jeden muž? Jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8588-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8588-2017.
 978. KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA a Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 s. ISBN 978-80-210-8581-7.
 979. HANÁK, Jakub a Ivana PRŮCHOVÁ. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 240 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
 980. ŠINKOVÁ, Monika. Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 480 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 474. ISBN 978-80-210-8796-5.
 981. ŠINKOVÁ, Monika. Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 477 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 474. ISBN 978-80-210-8797-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8797-2017.
 982. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 1. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 983. DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0.
 984. CREMADES CORTIELLA, Elga. L'estructura argumental dels noms en català. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 345 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 465. ISBN 978-80-210-8670-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8670-2017.
 985. CREMADES CORTIELLA, Elga. L'estructura argumental dels noms en catalá. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 345 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 465. ISBN 978-80-210-8669-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8670-2017.
 986. Lidská práva a medicína. Ed. Vojtěch Šimíček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8700-2.
 987. Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 131 s. ISBN 978-80-210-8868-9.
 988. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Literaturnaja skazka v individuaľnom stile Gennadija Cyferova v kontekste češskoj recepcii russkoj literatury dlja detej i molodeži vo vtoroj polovine XX veka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 2. ISBN 978-80-210-8522-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8522-2017.
 989. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Literaturnaja skazka v individuaľnom stile Gennadija Cyferova v kontekste češskoj recepcii russkoj literatury dlja detej i molodeži vo vtoroj polovine XX veka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 s. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 2. ISBN 978-80-210-8521-3.
 990. JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Translated by Svatava Navrátilová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8449-0.
 991. Michal Hon Jednoduše/Imanence. Petr Kamenický, Veronika Marešová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 48 s. ISBN 978-80-210-8589-3.
 992. HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie. 2. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 203 s. ISBN 978-80-210-5550-6.
 993. GUNIŠOVÁ, Eliška a Josef ŠAUR. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8807-8.
 994. GUNIŠOVÁ, Eliška a Josef ŠAUR. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8795-8.
 995. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2017. 163 s. ISBN 978-80-210-8766-8.
 996. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 163 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Sv. 5. ISBN 978-80-210-8767-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8767-2017.
 997. DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8782-8.
 998. DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8783-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8783-2017.
 999. Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 446 s. ISBN 978-80-210-8579-4.
 1000. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK a Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8430-8.
 1001. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
 1002. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Konečný, Michal (ed.). 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, Masarykova univerzita, 2017. 672 s. ISBN 978-80-210-8781-1.
 1003. RINGEN, Stein. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Poprvé v češtině, sv. 4. ISBN 978-80-210-8506-0.
 1004. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 1005. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 1006. KUPKA, Petr. Násilí, podvody a každodennost. Jak zkoumat organizovaný zločin? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8536-7.
 1007. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 360 s. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 1008. FRANEK, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 317 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 472. ISBN 978-80-210-8801-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8801-2017.
 1009. FRANEK, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 317 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 472. ISBN 978-80-210-8798-9.
 1010. MAZÁČKOVÁ, Jana. Nebahovy : Dějiny obce do roku 1900. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 195 s. ISBN 978-80-210-8573-2.
 1011. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8794-1.
 1012. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2017. 241 s. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-8745-3.
 1013. FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 1014. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8496-4.
 1015. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7.
 1016. ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II.–III. (17. a 18. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8584-8.
 1017. PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1.
 1018. KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7.
 1019. Paleozoikum 2017. Sborník abstraktů. XX. ročník. Hedvika Weinerová - Tomáš Weiner - Tomáš Kumpan (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8480-3.
 1020. Paleozoikum 2017. Sborník abstraktů. XX. ročník. Hedvika Weinerová - Tomáš Weiner - Tomáš Kumpan (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8479-7.
 1021. SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie. Podoby platenej práce v domácnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8762-0.
 1022. SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie: podoby platenej práce v domácnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8763-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8763-2017.
 1023. JAKUBEC, Ondřej. Paragone II (2015). Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků z konference studentů dějin umění. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8571-8.
 1024. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej : Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8651-7.
 1025. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ a Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8652-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8652-2017.
 1026. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 154 s. ISBN 978-80-210-6621-2.
 1027. NOVÁKOVÁ, Marie. Physiology and neuroscience practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 149 s. ISBN 978-80-210-6369-3.
 1028. ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4.
 1029. MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 466. ISBN 978-80-210-8671-5.
 1030. MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 466. ISBN 978-80-210-8672-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8672-2017.
 1031. MOUDR, Vratislav. Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie. K otázce „filosofické kinantropologie“. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 302 s. ISBN 978-80-210-8836-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8836-2017.
 1032. MOUDR, Vratislav. Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie. K otázce „filosofické kinantropologie“. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 302 s. ISBN 978-80-210-8835-1.
 1033. JIRUŠEK, Martin. Politicization in the natural gas sector in South-Eastern Europe: thing of the past or vivid present? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 286 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 67. ISBN 978-80-210-8881-8.
 1034. DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 s. Etnologické studie, sv. 21. ISBN 978-80-210-8831-3.
 1035. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8137-6.
  Podrobněji: