Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. s. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
 2. HLADKÁ, Zdeňka. Umíme ještě napsat dopis? Proměny norem psaného textu v elektronické korespondenci (v e-mailech a sms). KROK: Knihovnická revue Olomouckého kraje. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2007, roč. 2007, 3-4, s. 27-33. ISSN 1214-6420.
 3. 2006

 4. RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5.
 5. 2005

 6. POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2.
 7. 1999

 8. FIALA, Petr a Jiří OGROCKÝ. Hodnoty, normy, instituce v kontextu otázky demokracie. Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 37-40. ISSN 0862-6731.
 9. 1996

 10. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 177-188. ISSN 0038-0288.
 11. 1995

 12. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
 13. 1993

 14. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Pocit jistoty a touha po pořádku. Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-4620.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 13:50