Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely (Cultural processis and models). In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. p. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
  2. 2006

  3. RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd (New approach on education social sciences). In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. p. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5.
  4. 1995

  5. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova (Beauty, art and education). 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 pp. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
Display details
Displayed: 1/12/2021 20:04