Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5.
  2. 2008

  3. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008. s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Sketch teaching methods. První vydání. Brno.: MSD spol. s r.o., 2008. 64 s. Pedagogická teorie, svazek 2. ISBN 978-80-7392-038-8.
  5. 2003

  6. MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5.
  7. 2000

  8. VAŇUROVÁ, Milena. K otázce vztahu matematiky a odborných matematických disciplín ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000. s. 377-379. ISBN 80-7231-059-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 5. 2021 05:16