Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ and Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (Research on teaching: research fields, approaches and methods). 1st ed. Brno: Paido, 2009. 180 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5.
  2. 2008

  3. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání (Current topics and problems in education in the Czech Republic). In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1st ed. Brno: VUT, 2008. p. 60 - 73, 15 pp. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Sketch teaching methods. První vydání. Brno.: MSD spol. s r.o., 2008. 64 pp. Pedagogická teorie, svazek 2. ISBN 978-80-7392-038-8.
  5. 2003

  6. MAŇÁK, Josef and Vlastimil ŠVEC. Výukové metody (Teaching methods). Brno: Paido, 2003. 219 pp. 148. ISBN 80-7315-039-5.
  7. 2000

  8. VAŇUROVÁ, Milena. K otázce vztahu matematiky a odborných matematických disciplín ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000. p. 377-379. ISBN 80-7231-059-3.
Display details
Displayed: 15. 4. 2021 20:41