Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MIČKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 2. 2008

 3. BUŠTA, Jan. Computing Idioms Frequency in Text Corpora. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 0-0, 4 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
 4. TROJAN, Jakub. Čeština a soubory DBF v ArcGIS. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2008, roč. 7, 8+9, s. 48-48, 52 s. ISSN 1802-4521.
 5. 2007

 6. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 295-304. ISBN 80-86496-32-5.
 7. PLESKALOVÁ, Jana. Historická gramatika. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 121-149. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 8. KARLÍK, Petr. Mluvnictví od konce druhé světové války 1945 do prvních let 21. století. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 62-113. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 9. PLESKALOVÁ, Jana. Pravopis - od počátků do začátku národního obrození. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 499-515. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 10. HLADKÁ, Zdeňka. recenze:. J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386. Masarykova univerzita, 2007.
 11. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5 In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13. University of Texas, 2007.
 12. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
 13. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 98 (anotace), 8 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 14. 2006

 15. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Srovnání českého a německého jazyka (recenze). Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství a. s., 2006, roč. 56, č. 3, s. 152-154. ISSN 0009-0786.
 16. 2005

 17. MINÁŘOVÁ, Eva. Český jazyk jako jazyk mateřský a jazyková kultura na ZŠ. In MAŇÁK, J. - JANÍK, T. (eds.) Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 241-249. ISBN 80-210-3870-5.
 18. KRČMOVÁ, Marie. Kultivovaná výslovnost současné češtiny. In Oratio et naratio. Sborník k životnímu jubileu Jiříhpo KJrause. Čmejrková, S. - Svobodová, I. (eds.). 1. vyd. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2005. s. 209-219, 10 s. ISBN 80-86496-23-6.
 19. KRČMOVÁ, Marie, Olga MÜLLEROVÁ, Jaroslav HUBÁČEK a Svatava MACHOVÁ. Stratyfikacja wspólczesnego jezyka czeskigo, System gramatyczny jezyka czeskiego. In Rozvój jezyka czeskiego po aksamitnej rewolucji. 1. vyd. Racibórz (Polsko): Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu, 2005. s. 41-136, 93 s. ISBN 83-920312-5-3.
 20. HLADKÁ, Zdeňka. Uplatnění formálního připodobnění v lexiku teritoriálních dialektů a slangů. Chýlová, H. (ed.). In Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: ZPČU v Plzni, 2005. s. 20-24. ISBN 80-7043-359-0.
 21. ZOUNEK, Jiří. V akci s češtinou. Computer. 2005, XII, 13-14, s. 31-32. ISSN 1210-8790.
 22. ZOUNEK, Jiří. Velký diktátor. Computer. 2005, XII, č. 6, s. 27-28. ISSN 1210-8790.
 23. 2002

 24. KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X.
 25. KRÁL, Robert. Word Sense Discrimination for Czech. In Text, Speech and Dialogue, 5th International Conference TSD 2002. Berlin: Springer-Verlag, 2002. s. 155-158. ISBN 3-540-44129-8.
 26. 2001

 27. SKALKA, Boris. Nový Český etymologický slovník. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2001, roč. 84, č. 5, s. 266-268. ISSN 0027-8203.
 28. PALA, Karel, Frantisek CERMAK, Vladimir PETKEVIC a Jana KLIMOVA. The Design of Czech Lexical Database. In Proceedings of the Corpora'2001 Conference. Lancaster: Lancaster University, 2001. s. 157-163. CD ROM.
 29. 2000

 30. ŽÁČKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ a Miloslav NEPIL. Automatic Tagging of Compound Verb Groups in Czech Corpora. Edited by Sojka P., Kopeček I. and Pala K. In Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop, TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 2000. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 2000. s. 115-120. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 31. 1999

 32. ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1.
 33. ŽÁČKOVÁ, Eva a Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. In Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 1999. s. 325-328. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 34. ŽÁČKOVÁ, Eva a Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents (extended and modified version). In FI MU Report Series. Brno: Faculty of Informatics, 1999. FIMU-RS-99-03.
 35. DRÁPELA, Martin. Převezen na emergenci. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, roč. 82, č. 3, 162-163. ISSN 0027-8203.
 36. 1998

 37. KRČMOVÁ, Marie. Cizí, nebo jen jiní. Český jazyk a literatura. Praha: SPN a. s., 1998, roč. 49, č. 2, s. 90-92. ISSN 0009-0786.
 38. 1961

 39. HLADKY, Josef. Remarks on complex condensation phenomena in some English and Czech contexts. Praha: MU, 1961. 11 s. Brno Studies in English 3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 07:56