Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MIČKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl (North America from Vikings to today, 1st tome). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 pp. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 2. 2008

 3. BUŠTA, Jan. Computing Idioms Frequency in Text Corpora. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. p. 0-0, 4 pp. ISBN 978-80-210-4741-9.
 4. TROJAN, Jakub. Čeština a soubory DBF v ArcGIS. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2008, vol. 7, 8+9, p. 48-48, 52 pp. ISSN 1802-4521.
 5. 2007

 6. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation (In search of reflexive nominalizations in the Czech National Corpus: The limitations of morphological tagging). In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. p. 295-304. ISBN 80-86496-32-5.
 7. PLESKALOVÁ, Jana. Historická gramatika (Historical grammar). In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA and Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 121-149. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 8. KARLÍK, Petr. Mluvnictví od konce druhé světové války 1945 do prvních let 21. století (Grammatical theories from 1945 to the present day). In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA and Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 62-113. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 9. PLESKALOVÁ, Jana. Pravopis - od počátků do začátku národního obrození (Orthography - from the beginnings to the Revival Period). PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. p. 499-515. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 10. HLADKÁ, Zdeňka. recenze:. J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386. (a review: J. Balhar a kol. - Český jazykový atlas 5. 2005. In: SPFFBU, A 55, 2007, s. 382-386.). Masarykova univerzita, 2007.
 11. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5 In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13. (a review: J. Balhar a kol.: Český jazykový atlas 5. In: Czech Language News [USA], 28, Fall 2007, s. 12-13.). University of Texas, 2007.
 12. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček) (Recital competition as a motivation for speech culturing of students with special education needs). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
 13. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček) (Recital competition as a motivation for speech culturing of students with special education needs). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 98 (anotace), 8 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
 14. 2006

 15. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Srovnání českého a německého jazyka (recenze) (Comparation of the Czech and German Language (Book Review)). Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství a. s., 2006, vol. 56, No 3, p. 152-154. ISSN 0009-0786.
 16. 2005

 17. MINÁŘOVÁ, Eva. Český jazyk jako jazyk mateřský a jazyková kultura na ZŠ (Czech Language - Maternity Speech and Language in the Primary and Lower Secondary School). In MAŇÁK, J. - JANÍK, T. (eds.) Orientace české základní školy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 241-249. ISBN 80-210-3870-5.
 18. KRČMOVÁ, Marie. Kultivovaná výslovnost současné češtiny (Pronuntiation of Czech). In Oratio et naratio. Sborník k životnímu jubileu Jiříhpo KJrause. Čmejrková, S. - Svobodová, I. (eds.). 1st ed. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2005. p. 209-219, 10 pp. ISBN 80-86496-23-6.
 19. KRČMOVÁ, Marie, Olga MÜLLEROVÁ, Jaroslav HUBÁČEK and Svatava MACHOVÁ. Stratyfikacja wspólczesnego jezyka czeskigo, System gramatyczny jezyka czeskiego (The Stratifikation of Contemporaly Czech Language, Czech grammar). In Rozvój jezyka czeskiego po aksamitnej rewolucji. 1st ed. Racibórz (Polsko): Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu, 2005. p. 41-136, 93 pp. ISBN 83-920312-5-3.
 20. HLADKÁ, Zdeňka. Uplatnění formálního připodobnění v lexiku teritoriálních dialektů a slangů. (Formal comparisons in vocabulary of territorial dialects and of slang). Chýlová, H. (ed.). In Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003. Plzeň: ZPČU v Plzni, 2005. p. 20-24. ISBN 80-7043-359-0.
 21. ZOUNEK, Jiří. V akci s češtinou (In the Action with Czech Language). Computer. 2005, XII, 13-14, p. 31-32. ISSN 1210-8790.
 22. ZOUNEK, Jiří. Velký diktátor (Big Dictator). Computer. 2005, XII, No 6, p. 27-28. ISSN 1210-8790.
 23. 2002

 24. KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ and Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny (Encyclopaedia of the Czech language). Praha: LN, 2002. 10 pp. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X.
 25. KRÁL, Robert. Word Sense Discrimination for Czech. In Text, Speech and Dialogue, 5th International Conference TSD 2002. Berlin: Springer-Verlag, 2002. p. 155-158. ISBN 3-540-44129-8.
 26. 2001

 27. SKALKA, Boris. Nový Český etymologický slovník. (A New Dictionary of the Czech Language.). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2001, roč. 84, No 5, p. 266-268. ISSN 0027-8203.
 28. PALA, Karel, Frantisek CERMAK, Vladimir PETKEVIC and Jana KLIMOVA. The Design of Czech Lexical Database. In Proceedings of the Corpora'2001 Conference. Lancaster: Lancaster University, 2001. p. 157-163. CD ROM.
 29. 2000

 30. ŽÁČKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ and Miloslav NEPIL. Automatic Tagging of Compound Verb Groups in Czech Corpora. Edited by Sojka P., Kopeček I. and Pala K. In Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop, TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 2000. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 2000. p. 115-120. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 31. 1999

 32. ŠVANDOVÁ, Blažena and Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat (Argumentation and the art of communication). první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 pp. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1.
 33. ŽÁČKOVÁ, Eva and Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. In Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 1999. p. 325-328. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 34. ŽÁČKOVÁ, Eva and Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents (extended and modified version). In FI MU Report Series. Brno: Faculty of Informatics, 1999. FIMU-RS-99-03.
 35. DRÁPELA, Martin. Převezen na emergenci. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, vol. 82, No 3, 162-163. ISSN 0027-8203.
 36. 1998

 37. KRČMOVÁ, Marie. Cizí, nebo jen jiní (Stranges or Differents.). Český jazyk a literatura. Praha: SPN a. s., 1998, vol. 49, No 2, p. 90-92. ISSN 0009-0786.
 38. 1961

 39. HLADKY, Josef. Remarks on complex condensation phenomena in some English and Czech contexts. Praha: MU, 1961. 11 pp. Brno Studies in English 3.
Display details
Displayed: 29/5/2022 01:14