Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení. ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140.
  3. 2000

  4. ČERMÁK, Ivo a Michal MIOVSKÝ. Je pro nás etický diskurz ve výzkumu jen prázdným pojmem? In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: PsU AV ČR, Nakladatelství Albert, 2000.
  5. 1999

  6. GAURA, Pavel. ``Open File'' dialog. In Sborník Informační systémy a jejich aplikace. Brno: Fakulta stavební VUT Brno, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, 1999. s. 46-53. Sborník Informační systémy a jejich aplikace. ISBN 80-214-1397-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 08:31