Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠLAIS, Karel a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of anandamide uptake inhibitor O-2093 on aggressivity in mice. The International Journal of Neuropsychopharmacology, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Supp 1, s. 235. ISSN 1461-1457.
 2. ŠLAIS, Karel, Dagmar VRŠKOVÁ, Leoš LANDA a Alexandra ŠULCOVÁ. Ovlivňuje sociální submisivita nebo agresivita citlivost myší k účinkům metamfetaminu? Psychiatrie, Praha: Tigis s.r.o., 2008, roč. 12, Suppl.1, s. 47-47. ISSN 1211-7579.
 3. 2007

 4. VRŠKOVÁ, Dagmar. Úloha endokanabinoidního systému a jeho exogenní modulace v animálních modelech u látkových závislostí, deprese, anxiety a agresivity. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Bratislava: Obzor, 2007, roč. 42, č. 4, s. 227-234. ISSN 0862-0350.
 5. 2006

 6. PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky. In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006. s. 214 - 224, 11 s. ISBN 978-80-8083-312-1.
 7. 2004

 8. ŠULCOVÁ, Alexandra, Leoš LANDA a Karel ŠLAIS. Impact of cannabinoid CB2 receptor activity on aggressive behaviour in mice and senistization to methamphetamine antiaggressive effects. Portugalsko: FENS, 2004. CD - FENS Forum 2004.
 9. 1997

 10. KUHNOVÁ, Karin. K otázce lidské agresivity. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 449-453. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2019 18:54