Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. HYTYCH, Roman. Etika ve vztahu s klientem: od vnějšího tlaku k vnitřní motivaci. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství, Praha: IPPP ČR, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 66-71. ISSN 1214-7230.
 2. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Laugier, S. (ed.): Éthique, littérature, vie humaine. Paris, PUF, 2006, 372 s. Pro-fil, Brno: KF FF MU, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1–4. ISSN 1212-9097.
 3. 2006

 4. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. s. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
 5. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.
 6. 2005

 7. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 8. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 9. 2004

 10. SVOBODA, Mojmír. Ethical issues in psychological assessment in the Czech Republic. 2004.
 11. 2003

 12. KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 287 - 299, 13 s. ISBN 80-86669-02-5.
 13. BLAŽEK, Ladislav a Bohuslav BINKA. Etika podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 74 s.
 14. 2002

 15. RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 166-171, 6 s. ISBN 80-210-3034-8.
 16. HORYNA, Břetislav. Nesměšujte etiku s moralizátorstvím. Literární noviny, Praha: Společnost pro Literární noviny, 2002, XIII, č. 38, s. 1, 9. ISSN 1210-0021.
 17. 1998

 18. LINKESCHOVÁ, Dana. Etické aspekty v práci ředitele školy. In Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změna. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 105-230.
 19. 1994

 20. JEMELKA, Petr. Etika a ekologická výchova. In Etika pro učitele. 1. vyd. Olomouc: PdF UP Olomouc, 1994. s. 81-84.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2019 13:53