Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 139-160, 22 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
 2. 2009

 3. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
 4. PAVLÍKOVÁ, Eva. Iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj. Fotografie z akce Jiří Pavlík ml. 2009.
 5. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace : pro zdravotnické asistenty 4. ročník. Fotografie Petr Žalmánek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 135 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2831-5.
 6. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
 7. 2008

 8. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena FIĽOVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti. SPFFBU Annales psychologici, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, P12, s. 107-112. ISSN 1211-3522.
 9. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 17: Psychické poruchy a osobnost (s. 127-137). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 127-137, 11 s. 4., přepracované a doplněné vyd., A. Čeněk 1. ISBN 978-80-7380-100-7.
 10. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 20.2: Asertivita a výkon právnické profese (s. 168-173). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 168-173, 6 s. 4., přepracované a doplněné vydání, ve Vydavatelst. ISBN 978-80-7380-100-7.
 11. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 7: Intelekt, inteligence, poruchy inteligence. In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 44-48, 5 s. 4., přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-7380-100-7.
 12. LAZAROVÁ, Bohumíra a Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji. In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-44, 7 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 13. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii. In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
 14. DENGLEROVÁ, Denisa. Psychologie a její význam při studiu sociální pedagogiky. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. s. 41-47, 6 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 15. HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ a Vladimír SMÉKAL. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 279 s. ISBN 978-80-7380-100-7.
 16. 2007

 17. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 123-130, 8 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
 18. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. s. 13-21, 9 s. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
 19. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. s. 186-195, 10 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 20. SMÉKAL, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? In HELLER, Daniel, Václav MERTIN a Irena (eds.) SOBOTKOVÁ. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-7308-185-0.
 21. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozvoj praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: Shrnutí činnosti dvouletého působení Akademického centra poradenství a supervize. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. s. 174-181, 479 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 22. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.
 23. 2006

 24. ŘEHULKA, Evžen. člen oborové komise společenských věd GA ČR. : Grantová agentura ČR, 2006.
 25. VYBÍRAL, Zbyněk. Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? Československá psychologie, 2006, roč. 50, č. 6, s. 584-591. ISSN 0009-062X.
 26. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
 27. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
 28. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Universum: revue České křesťanské akademie, Praha: Portál, 2006, XVI, č. 2, s. 28-32. ISSN 0862-8238.
 29. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. s. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
 30. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 s. I. ISBN 80-210-4061-0.
 31. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. s. 55-56. ISBN 80-86633-58-6.
 32. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. s. 55-57. ISBN 80-86633-58-6.
 33. SVOBODA, Mojmír. Sto let od narození profesora Roberta Konečného. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-64. ISSN 1211-3387.
 34. SMOLÍK, Josef. Teroristé: psychologie nesmiřitelných. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2006, XII, 7.-8., s. 16-18. ISSN 1212-9607.
 35. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.
 36. 2005

 37. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 38. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
 39. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. 2005.
 40. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. 2005.
 41. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
 42. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 43. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 44. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 45. 2004

 46. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. s. 13-21, 8 s. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
 47. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
 48. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
 49. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. 2004.
 50. VYBÍRAL, Zbyněk. Dogma v současné psychologii. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2004, X, č. 3, s. 33-35. ISSN 1212-9607.
 51. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 10-15, 6 s. ISBN 80-210-3517-X.
 52. SMÉKAL, Vladimír. Kam kráčí psychologie? In Annales psychologici: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická P 8. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 11-15. ISBN 80-210-3497-1.
 53. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
 54. VÍZDALOVÁ, Hana. Místo psychologie v hipoterapii. In Mezinárodní seminář o zooterapiích k tvorbě metodiky. Brno: sdružení FILIA, 2004. s. 22 - 26, 5 s. ISBN 80-239-3591-7.
 55. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
 56. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. 2004.
 57. 2003

 58. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
 59. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
 60. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
 61. KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 287 - 299, 13 s. ISBN 80-86669-02-5.
 62. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Hra - její vývoj, specifika a diagnosticko-terapeutické využití. In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 129-132. ISBN 80-86633-09-8.
 63. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi, Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, s. 1-10. ISSN 0033-300X.
 64. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 s. ISBN 80-86088-08-1.
 65. 2002

 66. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
 67. VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? Psychologie dnes, Praha, 2002, roč. 8, č. 2, s. 28-29. ISSN 1211-5886.
 68. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 105 s. ISBN 80-7315-016-6.
 69. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
 70. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46, 10 s. ISBN 80-210-2832-7.
 71. 2001

 72. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
 73. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie I pro doplňující pedagogické studium. první. Brno: PAIDO, 2001. 90 s. ISBN 80-85931-94-X.
 74. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA a Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 s. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
 75. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. Praha: MŠMT, 2001. 33 s.
 76. 2000

 77. MACEK, Petr a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (Eds.). Brno: FSS MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2465-8.
 78. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
 79. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2.
 80. HÁLEK, Ivan a Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 s. ISBN 80-210-2289-2.
 81. URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0.
 82. 1999

 83. LINKESCHOVÁ, Dana. Anglická výuka manažerských předmětů na Stavební fakultě VUT v Brně. In Evropská integrace a české vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 323-703.
 84. SVOBODA, Mojmír a Mojmír TYRLÍK. Hledáme mladé schopné psychology. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii, Praha: Portál, 1999, roč. 5, č. 11, s. 20-21. ISSN 1211-5886.
 85. HAJN, Petr. Jak dnes vyniknout. Olomouc: Votobia, 1999. 165 s. ISBN 80-7198-372-3.
 86. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 92 s. ISBN 80-210-2064-4.
 87. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 344 s. Studium. ISBN 80-7178-327-7.
 88. ŠLAPAL, Radomír. Psychosociální problematika u dětí s epilepsií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999, roč. 34, č. 2, s. 165-168. ISSN 0555-5574.
 89. MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník. ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999. 208 s. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9.
 90. 1997

 91. KUHNOVÁ, Karin. K otázce lidské agresivity. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 449-453. ISSN 1210-9126.
 92. OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze. In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. s. 41-46, 6 s.
 93. 1995

 94. MORNSTEIN, Vojtěch. Iracionalita radiofobie a její společenské souvislosti. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 20-23.
 95. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, č. 36, s. 47-73. ISSN 0231-5122.
 96. 1994

 97. KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 48-59. ISSN 1210-9126.
 98. 1993

 99. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. I. ISBN 80-210-0756-7.
 100. 1991

 101. OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. Svět a divadlo, Praha, 1991, roč. 2, č. 5, s. 73-75. ISSN 0862-7258.
 102. 1980

 103. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. s. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.
 104. VAŠINA, Lubomír. Psychologie estetických emocí (neuropsychologická báze). 1. vyd. Brno: SPZV - Academia, 1980. 5 s. Výzkumná zpráva SPZV VIII-5-2/5, 1980.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2019 01:53