Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika NŠ, 5.roč. 1. vyd. Brno, 2008. 40 s.
 2. VRBKA, Zdeněk. Zpráva o stavu a potřebách v oblasti testování informačních systémů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 30 s. INF-3/08-02/58. ISBN 978-80-210-4710-5.
 3. 2007

 4. DVOŘÁK, Martin. ESP and Automated Large-Scale Testing. In Profilingua 2007, sborník příspěvků z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 6-9, 4 s. ISBN 978-80-7043-610-3.
 5. SVOBODA, Pavel, Mária ŠIKOLOVÁ a Eva SLOŽILOVÁ. What the English Entrance Test Showed. In LSP in Higher Education – Searching for Common Solutions. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. 9 s. ISBN 978-80-7231-260-3.
 6. 2006

 7. CHOVANEC, Jan. Chci se dostat na vysokou školu! - Angličtina (review). Newsletter, Association of Teachers of English of the Czech Republic, Praha: AUA, 2006, roč. 17, č. 1, s. 65-67. ISSN 1210-0196.
 8. PITNER, Tomáš. Testování aplikací na platformě Java EE. In Sborník konference Tvorba softwaru 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 182-189, 8 s. ISBN 80-248-1082-4.
 9. 2005

 10. PITNER, Tomáš. Návrh podle kontraktu. In Tvorba softwaru. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 182-189, 8 s. ISBN 80-86840-14-X.
 11. ČELEDA, Pavel. Software diagnostics for embedded systems. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2005. 1. vyd. Brno: UO Brno, 2005. s. 25-30, 6 s. ISBN 80-7231-026-7.
 12. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 13. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 14. 2004

 15. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
 16. 2003

 17. KULHÁNEK, Petr, Robert VÍCHA, Tomáš POSPÍŠIL, Richard ČMELÍK a Milan POTÁČEK. Automatizovaný systém zkoušení KERBEROS v2.0. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 8, s. 703-704. ISSN 0009-2770.
 18. 2002

 19. BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Problémy specifické a nespecifické pozornosti ve sportu a možnosti jejího testování pomocí specializovaného software. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. 3 s. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. ISBN 80-85109-09-3.
 20. KLIMUSOVÁ, Helena. Standardy pro pedagogické a psychologické testování - zdroj inspirace. In Psychologické dny 2002 - "Kořeny a vykořenění". Olomouc: ČMPS, Psychologický ústav AV ČR, 2002. s. 28-35, 8 s. ISBN 80-86174-05-0.
 21. 2000

 22. JEŽEK, Stanislav a Jan MAREŠ. Jsou IQ testy v pedagogicko psychologických poradnách zlem? Olomouc: Psychologické dny, Olomouc, 2000.
 23. 1998

 24. MUSILOVÁ, Emilie. Interdisciplinární relace chemického učiva s ostatními přírodovědnými předměty na základní škole. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 65-69. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2019 16:44