Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X.. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 140-148, 9 s. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.15.
 2. 2013

 3. KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101, 19 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
 4. 2009

 5. ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2009. 384 s. ISBN 80-7239-107-0.
 6. KULIŠŤÁK, Petr. Viscerální mozek a hypotéza somatických markerů. In Kognice 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 88-98. ISBN 978-80-7041-911-3.
 7. 2008

 8. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici], Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 39-45. ISSN 1211-3522.
 9. DOKULIL, Miloš. Oslovuje nás "TGM"? In Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno + PedF MU + Občanský a odborný výbor, 2008. s. 156-162, 7 s. ISBN 978-80-254-4000-1.
 10. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online], 2008, roč. 2, č. 1, s. 1 - 8. ISSN 1802-8853.
 11. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Subjektivně vnímané zdraví současných vysokoškoláků a jeho vztah k životnímu stylu. In Psychologie zdraví a kvalita života. Brno: MSD, 2008. s. 24-30, 7 s. ISBN 978-80-7392-074-6.
 12. 2007

 13. MUDRÁK, Jiří. Going all the way: Theories, models and determinants of high achievement development. The New Educational Review, 2007, roč. 11/2007, č. 1, s. 127-146. ISSN 1732-6729.
 14. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti. In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy, 2007. s. 27 - 40, 14 s. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0.
 15. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. s. 25-26, 2 s. ISBN 978-80-89236-29-9.
 16. SMÉKAL, Vladimír. Osobnosti tvoří dějiny - psychologie a antropologie. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava (eds.) DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777–2007: historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnázium v Brně 10. 11. 2007. 1. vydání. Brno: Studio Arx, 2007. s. 184-191. ISBN 978-80-86665-04-7.
 17. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže. In Sociální procesy a osobnost 2007 (sborník příspěvků). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s. 317-321, 5 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 18. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Tomáš KOHOUTEK. Osobnostné súvislosti zvládania záťaže (poster). In Konference "Sociální procesy a osobnost". 2007.
 19. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozvoj praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: Shrnutí činnosti dvouletého působení Akademického centra poradenství a supervize. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. s. 174-181, 479 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
 20. PITNEROVÁ, Pavla. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 171-181, 11 s. ISBN 978-80-7392-012-8.
 21. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence. Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 s. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2.
 22. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.
 23. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Typy hodnotových orientací, osobnost a životní spokojenost současných středoškoláků. In Hodnoty a výchova. MSD, Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2007. s. 169 - 186, 17 s. ISBN 978-80-86633-78-7.
 24. 2006

 25. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Burglars: The influence of personality and place-attachment upon spatial behaviour. 2006. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2006. 201 s. Disertační práce, svazek 1.
 26. JAKUBEKOVÁ, Ivana, Petra BOKOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Hudba a osobnost: souvislosti profesní dráhy hudebníků a proměnných jejich osobnostního stylu (vývěskové sdělení). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve vědě, věda v umění". 2006.
 27. LINKOV, Václav a Tomáš STAUDEK. Osobnost a estetické preference pro čtvercové mozaiky 6x6. In Sociálne procesy a osobnosť. 2006. vyd. Stará Lesná, 2006. 10 s.
 28. KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost člověka a jeho zdraví. 2006.
 29. HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století. In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 11-16, 6 s. ISBN 80-7325-097-7.
 30. DVOŘÁKOVÁ, Jana, Šárka PORTEŠOVÁ, Lenka BUDÍNOVÁ a Mojmír TYRLÍK. Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků. Československá psychologie, Praha: Academia, 2006, roč. 50, č. 6, s. 523-534. ISSN 0009-062X.
 31. CHATRNÁ, Ivana a Tereza KMĚTÍKOVÁ. Osobnostní charakteristiky, sebepojetí, sociální opora a well-being u dětí se specifickými poruchami učení. In Úspěšný život s LMD (elektronický sborník příspěvků a prezentací). Brno: Centrum pro rodinu a sociální péči; IVDMR FSS MU, 2006. s. 1-6, 6 s.
 32. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.
 33. BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ a Hana STOJANÍKOVÁ. SOME OF THE EXPERIENCE GAINED DURING REALIZATION OF PRACTICAL PART OF RESEARCH PROJECT TEACHERS AND HEALTH, CARRIED OUT AT PDF MU. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 559-564, 6 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 34. MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence: deskripce a analýza souvislostí. Brno: FSS MU, 2006. 163 s.
 35. 2005

 36. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Michal ČERNÍK, Petra NAVRÁTILOVÁ a Lenka MITYSKOVÁ. Diagnosis and evaluation: Profile of personality and cognitive functions in patients with alcohol abuse. In IX. Congreso Mundial sobre Trastornos de Personalidad. Argentina, 2005. 1 s.
 37. ŘEHULKA, Evžen. HEALTHY PERSONALITY MODEL AND ITS APPLICATION IN PEDEUTOLOGY. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2005. s. 333-354, 22 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 38. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. 2005.
 39. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. In ŘEHULKOVÁ, Oliva. Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia. 1. vyd. Dunajská Streda: Pelikán, s. r. o., 2005. s. 293-297, 5 s. ISBN 80-967311-7-3.
 40. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života a vývoj osobnosti. ref. na konf. In 23. psychologické dny. Bratislava 8.-10.9.2005: 23. Psychologické dny, 2005. 5 s.
 41. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník abstrakt. Brno: Zprávy PSÚ AV ČR, 2005. s. 13-14. ISSN 1211-8818.
 42. SMÉKAL, Vladimír. Ličnost s logoterapeutičeskoj točki zrenija. In LEONTEV, D. A. (ed.). Problema smysla v naukach o čeloveke (K 100-letiiu Viktora Frankla). Materialy meždynarodnoj konferencii (Moskva, 19-21 Maia 2005 G.). Moskva: Smysl, 2005. s. 67-74. ISBN 5-89357-206-8.
 43. BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ a Hana STOJANÍKOVÁ. Některé zkušenosti z realizace praktických přístupů výzkumného záměru PdF MU Učitelé a zdraví. In School and Health 21. první. Brno: PAIDO, 2005. s. 307-312, 6 s. ISBN 80-7315-119-7.
 44. KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 2005.
 45. KOHOUTEK, Rudolf. Osobnost člověka, jeho zdraví a vývoj jeho socializace v evropské společnosti. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. První. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2005. s. 5-34, 29 s. ISBN 80-902936-7-0.
 46. SMÉKAL, Vladimír. Osobnost jako smysl života člověka. In MACEK, Petr a Jiří (eds.) DALAJKA. Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 18-24. ISBN 978-80-210-3804-2.
 47. CAGAŠ, Petr, Jiří DALAJKA a Jarmila TURBOVÁ. Osobnost klienta a očekávání vůči psychoterapii. Psychologické dni 2005, Bratislava, 2005.
 48. LINKOV, Václav. Osobnost volených úředníků a členů politických stran v České republice. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2005.
 49. ŘEHULKA, Evžen. Podíl osobnosti učitele na podpoře duševního zdraví žáků. referát na konferenci. Praha: Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví, Praha, 22. 11. 2005., 2005.
 50. BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH a Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 221-226, 6 s. ISBN 80-244-1116-4.
 51. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. s. 226-233, 8 s. ISBN 80-210-3804-7.
 52. LUKAS, Josef. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 370-376, 6 s. ISBN 80-210-3804-7.
 53. ZOUHAR, Jan. Tradice a utváření osobnosti. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2005. s. 82-87, 6 s. ISBN 80-902936-7-0.
 54. PAVLICOVÁ, Martina. Vesnice v nepaměti času (František Malík a Břestek na Uherskohradišťsku). Národopisný věstník, Praha: Národopisná společnost, 2005, roč. 22, č. 1, s. 241-250. ISSN 0323-2492.
 55. 2004

 56. WACKOVÁ, Hana a Klára ORÁLKOVÁ. Hraní a nemoc. In Pohyb a výchova. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n./L., 2004. s. 110-113, 116 s. ISBN 80-7044-563-7.
 57. SMÉKAL, Vladimír. Osobnost jako skutečnost člověka a smysl života: konceptuální a metodologická úvaha. In ALTRICHTER, Michal et al. Osoba – osobnost – osobitost. Studijní texty ze spirituální teologie II. 1. vydání. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2004. s. 204-211. Studijní texty Centra Aletti; sv. 31. ISBN 80-86715-32-9.
 58. LINKOV, Václav a Tomáš STAUDEK. Personality Characteristics and Aesthetic Preference for Chaotic Curves. Journal of Mathematics and Design, Buenos Aires, Argentina: Mathematics & Design Association, 2004, roč. 4, č. 1, s. 297-304. ISSN 1515-7881.
 59. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
 60. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Problematika rozvoje osobnosti u Romů. In LEVATAJOVÁ, Silvia. Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. 1. vyd. Trnava (SK): Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004. s. 194-201, 8 s. ISBN 80-89034-84-5.
 61. SMÉKAL, Vladimír. Self-management as a way of keeping a spiritual well-being of a teacher. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). Teachers and Health 6 = Učitelé a zdraví 6. 1st edition. Brno: Paido; Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 27-31. ISBN 80-7315-093-X.
 62. SMÉKAL, Vladimír. Selfmanagement jako cesta k udržení duchovní pohody učitele. In ŘEHULKA, Evžen (ed.). Učitelé a zdraví 6 = Teachers and Health 6. 1. vydání. Brno: Paido; Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 32-36. ISBN 80-7315-093-X.
 63. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA a Patrick HAVELKA. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit. In Sborník příspěvků Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec, 2004. s. 22 - 26, 5 s. ISBN 80-7041-666-1.
 64. BLATNÝ, Marek a Tomáš URBÁNEK. Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: Analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie, Praha: Academia, 2004, XLVIII, č. 4, s. 289-297. ISSN 0009-062X.
 65. 2003

 66. ČERMÁK, Ivo, Martina HŘEBÍČKOVÁ a Petr MACEK. Agrese, identita a osobnost jako předmět současného výzkumu v české a slovenské psychologii. In Čermák, I., Hřebíčková, M., Macek, P. (eds.), Agrese, identita, osobnost. Neuveden: PsÚ AV ČR Brno a SCAN Tišnov, 2003. s. 13-22. ISBN 80-86620-06-9.
 67. NIEDERLE, Rostislav. Hodnoty podle Gabriela Marcela. Host, Brno: Host, 2003, roč. 10/2003, č. 10, s. 55-6. ISSN 1211-9938.
 68. SMÉKAL, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. Brno: Barrister&Principal, 2003. 8 s. edice psychologie. ISBN 80-85947-82-X.
 69. HUMPOLÍČEK, Pavel, Jana HUMPOLÍČKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2003, Pavlov. 2003.
 70. POSPĚCHOVÁ, Tereza a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu k ostatním osobnostním charakteristikám. Človek a spoločnosť, Košice: SAV Košice, 2003, roč. 6, č. 4, s. 18 - 29. ISSN 1335-3608.
 71. WACKOVÁ, Hana. Využití herních pohybových aktivit pro některé změny osobnosti onkologicky nemocného dítěte. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 77. ISBN 80-210-3261-8.
 72. BLAHUTKOVÁ, Marie a Maria OĹŠAVSKÁ. Zkušenosti s programy psychomotoriky u rómské populace v České republice a na Slovensku. In OĹŠAVSKÁ, Maria. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a ke kvalitě života. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 80. ISBN 80-210-3261-8.
 73. 2002

 74. SMÉKAL, Vladimír. Duchovní období znovu přichází. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2002, roč. 8, č. 4, s. 12-13. ISSN 1211-5886.
 75. NOVOTNÝ, Petr a Bohumíra LAZAROVÁ. Konstruktivismus - inspirace pro pedagogickou praxi a rozvoj osobnosti. 2002.
 76. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
 77. BLATNÝ, Marek, Tomáš KOHOUTEK a Petra JANUŠOVÁ. Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 97-108. ISSN 0009-062X.
 78. SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 37-54, 18 s. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 79. SMÉKAL, Vladimír. Vývoj osobnosti dítěte. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 9-28, 20 s. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 80. 2001

 81. SMÉKAL, Vladimír. Brněnské výzkumy vývoje osobnosti. In Psychologické otázky adolescence. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR v nakladatelství Albert, 2001. s. 3-17, 15 s. ISBN 80-7326-001-8.
 82. SMÉKAL, Vladimír. Osobnost učitele. In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: Pedagogické centrum, 2001. s. 41-45, 5 s. ISBN 80-238-7168-4.
 83. KOHOUTEK, Rudolf. Poznávání a utváření osobnosti. První vydání. Brno: CERM Brno, 2001. 274 s. Akademické nakladatelství. ISBN 8072042009.
 84. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychologické otázky adolescence. 2001.
 85. 2000

 86. VACULÍK, Martin. Eysenckova typologie osobnosti hráčů počítačových her. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: FSS MU, 2000. s. 193-199.
 87. MACEK, Petr a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (Eds.). Brno: FSS MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2465-8.
 88. VACULÍK, Martin. Psychologické a sociální charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. disertační práce. Brno: FSS MU, 2000. 145 s.
 89. 1999

 90. VAŠINA, Lubomír. Osobnost v trojrozměrném biologickém prostoru. In Sborník z mezinárodní konference Sociální procesy a osobnost. 1. vyd. Brno: Vyd. MU Brno, 1999. s. 195-200. Sociální procesy a osobnost 2. ISBN 80-210-2228-0.
 91. 1998

 92. BLATNÝ, Marek, Petr MACEK a Liduška OSECKÁ. Osobnostní předpoklady spokojenosti: temperament a zaměřenost. In Sociální procesy a osobnost: sborník příspěvků z konference. Brno: M. Svoboda, M. Blatný, 1998. s. 13-18. ISBN 80-210-2005-9.
 93. ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. 2. vyd. Brno: Doplněk, 1998. 382 s. ISBN 80-7239-010-4.
 94. 1994

 95. SMÉKAL, Vladimír. Integrační funkce osobnosti. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. I, Řada pedagogicko-psychologická, Brno: Filozofická fakulta MU, 1994, roč. 1994, I 28, s. 17-22. ISSN 0068-2705.
 96. KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 48-59. ISSN 1210-9126.
 97. 1993

 98. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. I. ISBN 80-210-0756-7.
 99. 1990

 100. VAŠINA, Lubomír. Některé osobnostní charakteristiky alkoholiků ve vztahu k poruchám adaptability. Protialkohol. obzor, Praha: MZ, 1990, XXV, č. 1, s. 9-14.
 101. 1989

 102. MACEK, Petr a Vladimír SMÉKAL. Výkladový model integrace osobnosti. In Přestavba a úkoly psychologie. Materiály semináře SAK, Brno. 1989.
 103. 1987

 104. LUKÁŠOVÁ, R. a Petr MACEK. K možnostem psychologického zkoumání světového názoru osobnosti. In Macek,P., Severova, J., Lukášová, R., (eds.): psychologické charakteristiky světonázorové orientace adolescentů. psychologické zprávy ÚVSV ČSAV, 1,65-76. 1987.
 105. MACEK, Petr a Liduška OSECKÁ. K možnostem zkoumání vědomí osobnosti. Školský psychológ, Hradec Králové: ASTRA PRINT, 1987, roč. 2, s. 82. ISSN 1212-0529.
 106. 1986

 107. HUDEČEK, J. a Petr MACEK. K dialektice vztahu osobnostního a společenského ideálu (psychologické aspekty). Československá psychologie, Praha, 1986, roč. 30, č. 2, s. 109-124.
 108. 1984

 109. MACEK, Petr. Osobnost adolescenta a jeho ideál sebe v dimenzích temperamentu a zaměřenosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1984, roč. 19, č. 1, s. 29-46. ISSN 0555-5574.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2019 11:40