Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena FIĽOVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti. SPFFBU Annales psychologici, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, P12, s. 107-112. ISSN 1211-3522.
 2. DENGLEROVÁ, Denisa. Psychologie a její význam při studiu sociální pedagogiky. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. s. 41-47, 6 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 3. NĚMEC, Jiří. Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU. In Klapko, D. (ed.) Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 20-37, 18 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 4. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2008. s. 346-359, 14 s. ISBN 978-80-87182-01-7.
 5. 2007

 6. HORKÁ, Hana. ROZVOJ EKOSOCIÁLNÍ KOMPETENCE V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE - MOŽNOSTI A MEZE. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2007. s. 41 - 50, 10 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 7. 2006

 8. DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog a jeho pozice ve vztahu k jiným pomáhajícím profesím (anotace). In Socialia 2006. Sborník anotací. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 30. ISBN 80-7041-476-6.
 9. SEKOT, Aleš. Sociologie versus sociální pedagogika: aktuální problémy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií. Baťova univerzita ve Zlíně., 2006. s. 161-172, 13 s. ISBN 80-902936-8-9.
 10. 2004

 11. NĚMEC, Jiří. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. 2004. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 59-65, 7 s. ISBN 80-244-0878-3.
 12. KNOTOVÁ, Dana. Jaká je současná sociální pedagogika? In sborník Konstituování Sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. 1. vyd. Brno: IMS Brno, 2004. s. 61-67, 7 s. ISBN 80-902936-5-4.
 13. 2003

 14. SEKOT, Aleš. Úvod do studia předmetu sociologie a mezipředmětových vztahů. In Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. I. Brno: IMS, 2003. s. 90-97, 8 s. ISBN 80-902936-1-1.
 15. 2002

 16. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství jako most mezi vědními obory pomáhajících profesí. (poznámky k rozvoji oboru "Sociální pedagogika a poradenství" na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně). In Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 39-42. ISBN 80-7041-113-9.
 17. 2000

 18. JŮVA, Vladimír. Ke vztahu kulturní a sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2000. s. 61-67. ISBN 80-902936-0-3.
 19. STŘELEC, Stanislav. Symbiotické vztahy mezi sociální a rodinnou pedagogikou. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: Institut mezioborových studií, 2000. s. 115-121. ISBN 80-902936-0-3.
 20. STŘELEC, Stanislav. Symbiotické vztahy mezi sociální pedagogikou a rodinnou pedagogikou. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: Institut mezioborových studií, 2000. s. 115-121. ISBN 80-902936-0-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2019 16:46