Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2024

  2023

  1. SOUČKOVÁ, Lenka. Cesta léku – úniková hra pro středoškolské studenty 2023 (The Journey of a Drug - Seminar for high school students 2023). 2023.
  2. SOUČKOVÁ, Lenka, Petra ADÁMKOVÁ and Lenka BŘESKA. EUPATI Modul 1 Školení pro pacientské organizace CZECRIN ACADEMY (EUPATI Module 1 Workshop for patient organizations CZECRIN ACADEMY). 2023.
  3. SOUČKOVÁ, Lenka, Denisa VOZÁROVÁ and Zdeněk CHMELÍK. EUPATI Modul 2 a 3: neklinické testování a klinický vývoj (EUPATI Module 2 and 3: non-clinical testing and clinical development). 2023.
  4. SOUČKOVÁ, Lenka, Denisa VOZÁROVÁ and Zdeněk CHMELÍK. EUPATI Modul 4 Klinické hodnocení (EUPATI Module 4 Clinical trials). 2023.
  5. SHARMA, Dev Mani. Gender in the workplace- Park Lane International School, Prague, Czech Republic. In Gender in the workplace workshop- Park Lane International School, Prague, Czech Republic. 2023.
  6. SOUČKOVÁ, Lenka. Science Talk: „Příběh léčiv – největší selhání, která ovlivnila vývoj léčiv“ (Science Talk: "The Drug Story - The Biggest Failure That Impacted Drug Development"). 2023.
  7. SOUČKOVÁ, Lenka. Vývoj léčivého přípravku MUNI U3V (Development of the medicinal product MUNI U3V). 2023.

  2022

  1. SOUČKOVÁ, Lenka. Cesta léku – seminář pro středoškolské studenty (The Journey of a Drug - Seminar for high school students). 2022.
  2. UNAR VINKLEROVÁ, Jana and Lenka SOUČKOVÁ. CZECRIN ACADEMY Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH) (CZECRIN ACADEMY Project Management and Monitoring in Clinical Trials (KH)). 2022.
  3. UNAR VINKLEROVÁ, Jana and Lenka SOUČKOVÁ. CZECRIN ACADEMY Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH) II (CZECRIN ACADEMY Project management and Monitoring in the clinical evaluation of drugs (KH) II). 2022.
  4. DEMLOVÁ, Regina and Jana UNAR VINKLEROVÁ. Pacientský HUB: Klinické studie léčiv a zdravotnických prostředků pro pacienty (Patient HUB: Clinical studies of drugs and medical devices for patients). 2022.

  2021

  1. HAVLOVÁ, Jarmila, Kristýna HORÁKOVÁ and Helena KARTÁKOVÁ ŠVÁBOVÁ. CZECRIN monitoring workshop pro CTUs. 2021.
  2. HAVLOVÁ, Jarmila, Kristýna HORÁKOVÁ, Jiří KOPEČNÝ and Šárka SELVEKEROVÁ. CZECRIN workshop monitoringu pro projektové manažery (CZECRIN monitoring workshop for project managers). 2021.
  3. SOUČKOVÁ, Lenka. Expertka CZECRIN vzdělává mladou generaci (The CZECRIN expert educates the young generation). 2021.
  4. KARTÁKOVÁ ŠVÁBOVÁ, Helena. Klinické hodnocení. Jak se tvoří studie a Monitoring klinických studií a role studijních sester a koordinátorů (Clinical Trials. How to Create Studies and Monitoring of clinical trials and the role of study nurses and coordinators). 2021.
  5. SOUČKOVÁ, Lenka, Veronika SVOBODOVÁ and Martina SITTOVÁ. Workshop pro výzkumné sestry a koordinátory sítě STROCZECH (Workshop for research nurses and STROCZECH network coordinators). 2021.
  6. ŠMÉTKOVÁ, Zuzana and Ivana MASLONKOVÁ. Zdravotnické prostředky vs nová legislativa EU. Diagnostické prostředky in vitro. (Medical devices and new EU regulation. In vitro diagnostic medical devices.). 2021.

  2008

  1. MARUŠKA, Michal and Zuzana STRAKOŠOVÁ. Identita: multimediální workshop v rámci Normálního festivalu (Identity: multimedia workshop). 2008.

  2007

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Karel ČERVENKA. Kvalitativní přístup v pedagogických vědách: doktorský seminář při 15. konferenci ČAPV 2007 (Qualitative Research in Educational Sciences: PhD workshop). 2007.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi (Potentials and limits of application The Scenotest in practice of psychological counseling). 2007.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel. Tématicko apercepční test - výukový seminář (Thematic Apperception Test - educational and casuistry workshop). 2007.
  4. ŠULCOVÁ, Alexandra. Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy; neurobiologie a komorbidity (Workshop: Addiction and Eating Disorders; Neurobiology and Comorbidities). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, No 4, p. 248-248. ISSN 1211-7579.
  5. VLČKOVÁ, Kateřina. Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007) (Workshops and Conference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007)). In Bulletin CPV 2007. 1st ed. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2007, p. 40-42. ISBN 978-80-210-4237-7.

  2006

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Doktorský seminář Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Qualitative Research in Educational Sciences: Workshop for PhD students). 2006.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology (The Scenotest - educational and casuistry workshop for special pedagogists and counseling psychologists). 2006.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový seminář (The Scenotest - educational and casuistry workshop). 2006.
  4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář (The Scenotest - educational, training and casuistry workshop). 2006.

  2005

  1. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger. PdF MU, Dpt. of English, Brno, 2005, vol. 5, No 4, p. 12. ISSN 1214-6676.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna (Artistic workshop). 1st ed. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005, 290 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.

  2004

  1. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu (The Law and Ethics Issues of Qualitative Research). Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář (The Scenotest - educational and casuistry workshop). In Pedagogicko-psychologická poradna v Uherském Hradišti. 2004.

  2003

  1. JANTULOVÁ, Magdaléna. Digitalizace kvalitativních dat (The digitalization of qualitative date). Civic Education Project, FSS Mu Brno, Medar,VI, Praha. 2003.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - psychoterapie hrou (The Scenotest - psychological play-therapy). 2003.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář se zaměřením na poradensko-psychologickou praxi (The Scenotest - educational and casuistry workshop directed at psychological counselling practice). In Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži. 2003.

  1997

  1. DOLEŽAL, Michael. Pracovní setkání MIBP-PECO (Workshop of MIBP-PECO). Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, 1997, vol. 4, No 11, p. 21-88. ISSN 1211-6866.
Display details
Displayed: 19/6/2024 22:47