Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. MONINCOVÁ, Marta, Zbyněk PROKOP, Jitka VEVODOVÁ, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Weak Activity of Haloalkane Dehalogenase LinB with 1,2,3-Trichloropropane Revealed by X-ray Crystallography and Microcalorimetry. Applied and Environmental Microbiology. 2007, roč. 73, č. 6, s. 2005-2008. ISSN 0099-2240.

  2006

  1. POTÁČEK, Milan a Jiří VERNER. Criss-cross Cycloadditions on Ketazines Derived from Alicyclic Ketones. Molecules. Switzerland: Shu-Khun Lin, 2006, roč. 2006, č. 11, s. 34-42, 11 s. ISSN 1420-3049.

  2004

  1. BANÁŠ, Pavel, Michal OTYEPKA, Petr JEŘÁBEK, Michal BOHÁČ a Jiří DAMBORSKÝ. Molecular Dynamics Study of Enzyme DhaA Reactivity with 1,2,3-Trichloropropane as a Substrate. 2004.

  2003

  1. PAZDERA, Pavel, Vladimíra MUZIKANTOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a Dagmar FAJKUSOVÁ. Syntéza nového 4H-benzo[1,2,4]dithiazinového skeletu a studium jeho elektrochemického chování. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 8, s. 775-775. ISSN 0009-2770.
  2. ŠEVČÍK, Richard, Marek NEČAS a Josef NOVOSAD. The synthesis and characterization of three oxidized derivatives of bis(diphenylphosphino)pyridine and their Sn(IV) complexes. POLYHEDRON. ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2003, roč. 22, č. 12, s. 1585-1593. ISSN 0277-5387.

  2002

  1. POSPÍŠIL, Jiří a Milan POTÁČEK. Synthesis of 1,2,3-Trisubstituted Imidazoline-4-ones in Microwaves under Solvent-free Conditions. In Book of Abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists, New Trends in Organic Chemistry. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. PO 35, 1 s.

  2001

  1. HALÁMEK, Jan, Maria HEPEL a Petr SKLÁDAL. Investigation of highly sensitive piezoelectric immunosensors for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Biosensors & Bioelectronics. Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2001, roč. 16, č. 3, s. 253-260. ISSN 0956-5663.
  2. MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN a Pavel PAZDERA. Regioselectivity of Electrophilic Attack on 4-Methyl-1-thioxo-1,2,4,5-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one. Molecules. Basel: MDPI, 2001, roč. 6, č. 5, s. 557-573. ISSN 1420-3049.
  3. ČMELÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Transformace derivátů 4lambda4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazolu a 3-(R-karbonylimino)-3H-1,2-dithiolu působením dusíkatých nukleofilů. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 224-225. 1. ISBN 80-89029-22-1.

  1999

  1. GLATZ, Zdeněk a Hana MAŠLAŇOVÁ. Application of 2,2-Dipyridyldisulphide for Specific Determination of Glutathione during Micellar Electrokinetic Chromatography. In Proceeding of 13th International Conference. Bratislava: Slovenská chemická společnosť pri SAV, Bratislava, 1999. s. 25-26. ISBN 1335-5236.
  2. PFEIFFER, Wolf-Diethard, Annemarie HETZHEIM, Pavel PAZDERA, Anja BODTKE a Jana MÜCKE. Synthesis and Reactivity of 1,2,4-Triazolo[1,5-c]quinazolines. Journal of Heterocyclic Chemistry. USA: HeteroCorporation, 1999, roč. 1999, č. 36, s. 1327-1336. ISSN 0022-152X.

  1993

  1. HRDLIČKA, Aleš a Milan VRCHLABSKÝ. O-Diphenolic Reagents in Ion-Pair Extraction of Molybdenum(VI). Spectrophotometric Determination with 2,3-Dihydroxynaphthalene. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 47-56. 23. ISBN 80-210-0628-8.

  1990

  1. VRCHLABSKÝ, Milan, Naděžda POLLAKOVÁ a Aleš HRDLIČKA. Chromatography of Mo(VI) and W(VI) Chelates with 2,3-Dihydroxynaphthalene. Collect. Czechosl. Chem. Commun. Praha: Czechoslovak Academy of Science, 1990, roč. 55, 1-12, s. 372-378. ISSN 0010-0765.

  1989

  1. HRDLIČKA, Aleš a Milan VRCHLABSKÝ. Complex Equilibria of Molybdenum(VI) with 2,3-Dihydroxynaphthalene. Mikrochim. Acta. Wien: Springer Verlag, 1989, roč. 1989, II, s. 55-59. ISSN 0026-3672.
  2. VRCHLABSKÝ, Milan, Naděžda POLLAKOVÁ a Aleš HRDLIČKA. Study of the Separation of Mo(VI) and W(VI) by Reversed Phase HPLC. Collect. Czechosl. Chem. Commun. Praha: Czechoslovak Academy of Science, 1989, roč. 54, 1-12, s. 2133-2140. ISSN 0010-0765.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 19:04