Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2006

 1. ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., 2006, roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841.
 2. 2003

 3. VAŠKŮ, Anna. Editorial k práci Valončík O et al.: "Vplyv polymorfizmu ACE génu na funkciu ľavej komory u chorých s diabetem 2. typu". Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 164-1652, 2 s. ISSN 0042-773X.
 4. 2002

 5. VAŠKŮ, Anna, Monika GOLDBERGOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Polymorphisms in ACE and angiotensinogen genes in chronic heart failure. Journal of Hypertension. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2002, roč. 20, č. 4, s. 25. ISSN 0952-1178.
 6. 2001

 7. MCGRATH, Deirdre, Patrick J FOLEY, Martin PETREK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vítězslav KOLEK, Srihari VEERARAGHAVAN, Penelope A LYMPANY, Panagiotis PANTELIDIS, Anna VAŠKŮ, Athol U WELLS, Kenneth I WELSH a Roland M DU BOIS. ACE gene I/D polymorphism and pulmonary disease severity in UK and Czech sarcoidosis populations. Am.J.Respir.Crit.Care Med. Chicago: American Thoracic Society, 2001, roč. 164, č. 2, s. 197-201. ISSN 1073-449X.
 8. ŠERÝ, Omar, Vladimír ZNOJIL, Petr POPOV, Vladimír ŠIMEK, Vladimír MIKEŠ a Petr ZVOLSKÝ. Alkoholizmus a angiotensinkonvertáza - předběžné výsledky asociační studie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2001, roč. 5, Suppl. 1, s. 32. ISSN 1211-7579.
 9. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Jiří VANĚK a Jiří VÁCHA. Interactions of Lymphotoxin alpha (TNF-beta), Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) and Endothelin-1 (ET-1) Gene Polymorphisms in Adult Periodontitis. J Periodontol. Chicago: American Academy of Periodontology, 2001, roč. 72, č. 1, s. 85-89. ISSN 0022-3492.
 10. CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, s. 9. ISSN 0268-1161.
 11. KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. s. 19-22. ISBN 963 661 480 6.
 12. ŠERÝ, Omar, Veronika VOJTOVÁ a Petr ZVOLSKÝ. The Association Study of DRD2, ACE and AGT Gene Polymorphisms and Metamphetamine Dependence. Physiological Research. Czech Republic: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2001, roč. 50, č. 1, s. 43-50. ISSN 0862-8408.
 13. 2000

 14. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Miloslav KUKLETA. Genetic aspects of behavioral factors in recruting campaign of control groups for case-control study. Homeostasis. Praha: Found. of Stress Prev. and Behav. Med., 2000, roč. 40, 3-4, s. 147-148. ISSN 0960-7560.
 15. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jiří VÁCHA a Věra SEMRÁDOVÁ. Některé genetické aspekty kožních T-lymfomů. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 2, s. 59-63. ISSN 0009-0514.
 16. 1999

 17. HOLLÁ, Lydie, Anna VAŠKŮ, Vladimír ZNOJIL, Lenka ŠIŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. Association of 3 gene polymorphisms with atopic diseases. J Allergy Clin Immunology. Denmark: Munksgaard International Publishers, 1999, roč. 103, č. 4, s. 702-708. ISSN 0091-6749.
 18. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Miloslav KUKLETA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. DDMT and IIMT genotype combinations of angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen genes are associated with type A behavior pattern score. Homeostasis. Praha, 1999, roč. 39, 3-4, s. 90-94. ISSN 0960-7560.
 19. VAŠKŮ, Vladimír, Anna VAŠKŮ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Vladimír ZNOJIL, Věra SEMRÁDOVÁ a Jiří VÁCHA. Interaction of five gene polymorphism at psoriasis. The Journal of Investigative Dermatology. Cambridge: Blackwell Science Inc., 1999, roč. 113, č. 3, s. 494. ISSN 0022-202X.
 20. 1998

 21. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Vladimír ZNOJIL, Ivan ŘIHÁČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Lenka STŘELCOVÁ, Karel CÍDL, Michaela BLAŽKOVÁ, Dobroslav HÁJEK, Lydie HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Angiotensin I-converting enzyme and angiotensinogen gene interaction and prediction of essential hypertension. Kidney International. 1998, roč. 53, č. 6, s. 1479-1482. ISSN 0085-2538.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 05:51